Minima de dupe van vertragingen met toeslagen
Vertragingen wekken ergernis op


'Minima de dupe van vertragingen met toeslagen'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 14/1/2006 plus:
'Vertragingen wekken ergernis op. Huurtoeslag.'
Uit de rubriek Ingezonden stukken in de Leeuwarder Courant van vrijdag 12 mei 2006.


We zijn nu eind mei 2006 en nog steeds zijn er problemen met de Huurtoeslag en wachten velen nog steeds op toekenning...
Het nieuwe systeem waarbij niet VROM maar de Belastingdienst de huurtoeslag moet uitvoeren, ging in per 1/1/2006. Onlangs werd staatssecretaris Joop Wijn maar weer eens over de problemen aangesproken door PvdA Tweede Kamer lid Staf Depla tijdens het vragenhalfuurtje. Joop Wijn was het helemaal met hem eens, dat het zo echt niet kon en beloofde voor de zoveelste keer dat we nu echt het einde naderen van de problemen. Soms heb ik de indruk dat zelfs een staatssecretaris niet op kan tegen de burocraten...
Al op zaterdag 14/1/2006 meldde de Leeuwarder Courant de eerste problemen, niet alleen met de huurtoeslag, maar ook met de zorgtoeslag:

Minima de dupe van vertragingen met toeslagen

GROU - De Belastingdienst is er niet in geslaagd om alle zorg- en huurtoeslagen op tijd te betalen. Vooral minima, die soms al weken wachten op het geld, kunnen daardoor in de problemen komen. Woningbouwvereniging welkom in Grou heeft al een speciale regeling ingesteld voor huurders die langer dan twee maanden geen geld hebben gehad.

"In noodsituaties verminderen we de huur tijdelijk met het bedrag van de toeslag", laat woordvoerder Annemieke van der Weide weten.

[Dus zij kennen ook al geen huurmatiging meer. In Leeuwarden doet Corporatieholding Friesland nog wel aan huurmatiging, maar Nieuw Wonen Friesland niet meer. Na protesten van met name het PEL, die dit als eerste signaleerde, zwakten zij die maatregel wat af: Het systeem van huurmatiging blijft gelden voor de zittende huurders, maar niet meer voor hun nieuwe huurders. Soort sterfhuisconstructie dus. Naar wat ik hoorde, hebben diverse nieuwe huurders van beide corporaties in Leeuwarden ook na maanden nog steeds geen bericht van de Belastingdienst over hun aanvraag huurtoeslag voor hun onlangs gehuurde woning. In elk geval zagen zij nog geen cent huurtoeslag op hun rekening en betalen de volle huur... Dat is niet te doen met een bijstandsuitkering! Indien je als zittend huurder van NWF en als huurder van CHF hebt gekozen voor huurmatiging op het aanvraagformulier huurtoeslag, wist ik het wel: Ik rekende globaal met behulp van de rekenmidule op internet bij Belastingen/Toeslagen snel uit op hoeveel huurtoeslag ik ongeveer recht had en dat bedrag hield ik in op de huur. Per slot krijgt de corporatie als de Belastingdienst uiteindelijk de toeslag betaalt, de corporatie dat geld rechtstreeks en niet de huurder. Verwacht kan worden, dat de corporatie dan begint te dreigen en aanmaningen gaat sturen: niks van aantrekken. Hen wel even van tevoren per aangetekende brief berichten, wat je gaat doen en wijzen op de preciaire financiele situatie omdat je bijvoorbeeld maar een bijstandsuitkering hebt. Als je nog niet zo lang geleden werkte via huurmatiging en je aanvraag was via de corporatie de deur uit (dat kon toen nog op die manier) en je had je beschikking van VROM nog niet binnen, dan kreeg je een soort voorlopige beschikking van de corporatie. Daar stond in op hoeveel huursubsidie je voorlopig recht had; uiteraard in afwachting van de echte beschikking van VROM. Op basis van die voorlopige beschikking (gewoon een brief van de verhuurder) werd meteen huurmatiging toegepast. Een stuk minder problematisch dan nu!]

De eerste toeslag zou eind december gestort moeten zijn, maar dat is niet overal gelukt. Welkom krijgt geregeld telefoontjes van bezorgde huurders. "Mensen moeten het nu zelf regelen, voorheen deden wij dat."

[Zoals gezegd, was toen het grootste voordeel dat wachten op de huursubsidie niet zo erg was: De corporatie ging meteen over tot huurmatiging. Wel kon het zijn, dat uit de beschikking van VROM bleek, dat je teveel huursubsidie had toegekend gekregen op basis van de berekening door de corporatie: Dan moest je alsnog het verschil bijbetalen aan de verhuurder. Want daar werden uiteraard ook wel fouten gemaakt.]

Dat zorgt volgens haar sowieso voor onrust. "En als er dan dingen fout gaan, is de paniek compleet." Welkom zit naar eigen zeggen de Belastingdienst 'achter de broek', maar roept ook huurders op dat te doen. "Voor hen kan dit namelijk heel vervelend uitpakken."

[Dat klinkt als een verkapt dreigement. Je zou overwegen voortaan je aanvraag voor huurtoeslag maar aangetekend te verzenden met ontvangstbevestiging, waarbij je uiteraard zelf een kopie bewaart van de aanvraag. Krijg je vervolgens maand na maand geen cent en hoor je maar niks, dan zou je kunnen uitzoeken in hoeverre je de Belastingdienst aansprakelijk kunt stellen als je allemaal vervelende gevolgen ondervindt, zoals deurwaardersexploiten, waarbij ook allerlei extra kosten gaan ontstaan.]

Cor Boekenkruger uit Grou weet er alles van. Hij vroeg zijn toeslagen keurig voor 1 november aan, maar heeft nog altijd geen cent gezien.
"Het gaat om EUR 250 per maand, dat kan ik echt niet voorschieten."

De Grouster, die naar eigen zeggen nog niet eens bericht heeft gehad hoeveel geld hij kan verwachten, heeft inmiddels tientallen keren met de Belastingdienst gebeld. "Steeds weer krijg ik te horen dat ik nog niet bovenop de stapel lig. Of dat het geld onderweg is. Gek word ik ervan."

De Grouster leeft al achttien jaar van een uitkering, maar stond nog nooit eerder een cent in het rood. "En nu moet ik wel, buiten mijn schuld om." Zijn enige redding is het feit dat hij net kinderbijslag heeft ontvangen voor beide zonen. "Zonder dat geld was ik al vastgelopen." Hij maakt zich ook zorgen over andere minima. "Ik vind het zo erg dat juist zij hier de dupe van worden."

[En zo ga je financieel het schip in; zo ontstaan schulden en val je uiteindelijk in handen van fanaten zoals Ger Jaarsma van de GKB...]

"We hebben het proces heel goed op orde", laat voorlichter Andrea de Graaf van de Belastingdienst weten. "Maar incidenten heb je helaas altijd. Het zou niet moeten, maar soms komt een berg enveloppen bijvoorbeeld wel eens op de verkeerde plek terecht."

[En dan weet je vervolgens niet wat je moet doen? Bijvoorbeeld bellen naar degenen waar het moet zijn? Of zorgen dat ze daar alsnog heen gaan? Vast niet, want dan moet je zomaar improviseren en dat is heel eng voor ambtenaren... Uiteraard wordt alles wat fout gaat als incident gebagatelliseerd. Maar heel veel incidenten wijzen op een structureel probleem en dat wenst de voorlichtster niet onder ogen te zien. Daarvoor wordt ze niet betaald...]

Volgens haar gaat het in aantallen niet om een groot probleem.

[Volgens diverse Tweede Kamerleden die onlangs staatssecretaris Joop Wijn op de problemen aanspraken, gaat het wel om velen. Zij noemden ook voorbeelden die ze zelf hadden verzameld toen ze op werkbezoek waren in het land.]

Ze garandeert Boekenkruger, en andere gedupeerden, dat het geld op 20 januari echt wordt gestort. "Dan krijgen alle 5,7 miljoen huishoudens hun toeslagen, ook degenen die nog niets hebben ontvangen. Zij krijgen dubbel geld."

[Wat een waanzin: Lees wat ze beweert: Degenen die niets hebben ontvangen krijgen dubbel geld... Wat een fantastisch gebaar... Nee, ze krijgen als het goed is, achterstallige huurtoeslag plus de maand huurtoeslag die bij vooruitbetaling wodt gestort. Nu ja, we zijn nu eind mei en nog steeds is er ellende met die huurtoeslag... Stomme praatjesmaakster.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Zoals gezegd, is de ellende nog niet over. Hieronder een ingezonden brief in de rubriek 'Ingezonden stukken' in de Leeuwarder Courant van vrijdag 12/5/2006:

Vertragingen wekken ergernis op

HUURTOESLAG

Sinds januari 2006 bestaat er geen huursubsidie meer, dit is namelijk 'overgenomen' door de Belastingdienst onder de naam huurtoeslag. De eerste week van januari heb ik huurtoeslag aangevraagd. Toen ik half maart nog niets gehoord had, nam ik contact op met de Belastingdienst. Men vertelde mij dat er maximaal acht weken staan voor de verwerking van een aanvraag, dus ik kon ieder moment bericht krijgen.

Helaas had ik twee weken later nog niets gehoord, dus weer contact opgenomen. De medewerker vertelde mij dat er inderdaad vertraging was opgelopen omtrent de verwerking van de aanvragen, maar inmiddels was alles verwerkt. In het systeem was te zien dat mijn aanvraag verwerkt was.

[Wedden dat de klojo niet eens toegang heeft tot het systeem? Of dat hij met zijn poten op het bureau koffie zat te slurpen? Allemaal ambtenaren-leugens. Men liegt en zwetst er maar op los en verzint de rot-smoezen ter plekke, hiermee volslagen minachting demonstrerend naar de burger toe. Ik ken dit soort, wat zich ambtenaar noemt.]

Ik kan begrip opbrengen voor vertraging, aangezien iedereen opnieuw subsidie diende aan te vragen.

[Men had het systeem beter moeten voorbereiden en eerst uitgebreid moeten proefdraaien. Dan maar een jaartje later ingevoerd, maar dan meteen goed.]

Maar nu zou ik eindelijk huurtoeslag krijgen. Niet dus. Inmiddels zijn we bijna half mei en nog heb ik die belangrijke envelop niet in mijn brievenbus gevonden, de vierde toegezegde datum is inmiddels verstreken.

[Als je echt kwaad wilt, zou je denken dat de fouten en missers van de Belastingdienst tevens de functie hebben om uit te testen of er erg veel mensen ECHT in de problemen komen. Valt dat hen qua aantallen mee, dan trekt de regering de conclusie dat de huurtoeslag nog wel verder afgeknepen kan worden. Wedden dat Rutte of Verdonk van de VVD op een dag roepen, dat de hele huurtoeslag wel afgeschaft kan worden onder het motto: Er werd openlijk niet zo veel geklaagd, dus ze hebben het niet ECHT nodig?!]


Einde tekst ingezonden brief. Commentaar tussen [].