Winter's afsluitverbod voor gas & licht aangenomen


'Winter's afsluitverbod voor gas & licht aangenomen'
Van de website van Groen Links d.d. 25/4/2006.


Al eerder schreven we over de grote aantallen mensen die van gas en elektra waren afgesloten. Zie bijvoorbeeld: 'Duizenden mensen zonder gas en licht' (januari 2006)
Nu meldt Groen Links dat op hun initiatief de Tweede Kamer afsluiting van energie in de winterperiode gaat verbieden. Voor de zoveelste keer?? Want in bovenbedoeld bericht heette het al:

'Energiebedrijven mogen mensen in de winter niet afsluiten van gas en licht. Bovendien moeten zij de sociale dienst raadplegen als zij een huishouden afsluiten van energie. Kennelijk doen zij dat niet altijd, stelt PvdA'er Ferd Crone. Op zijn initiatief zijn deze voorwaarden destijds in de wet opgenomen. Hij wil van minister van economische zaken Laurens Jan Brlnkhorst weten waarom energiebedrijven zich hier niet aan houden.' Einde citaat.

Maar goed, voor de zoveelste keer heet het nu dat afsluiten in de winterperiode niet mag. Welnu, ik durf rustig de voorspelling aan dat de energiebedrijven zich daar niks van aan zullen trekken: er stapt toch geen hond naar de rechter om zich straks te beroepen op de nieuwe Elektriciteits en Gaswet...
Van de website van GroenLinks:


25 april 2006

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het GroenLinks voorstel om afsluiting van energie te verbieden in de winterperiode. In de nieuwe Elektriciteits & Gaswet komt een artikel dat regelt dat in de periode van 1 oktober tot 1 april de energielevering niet vanwege een betalingsachterstand afgesloten mag worden.

GroenLinks is erg blij dat nu wettelijk komt vast te liggen dat er in de (verlengde) winterperiode niet mag worden afgesloten. Erg veel Nederlanders leven in armoede of hebben een problematische schuldpositie. Uiteraard dient iedereen zijn energierekening te betalen, maar voorkomen moet worden dat mensen in de koudste periode van het jaar zonder verwarming of licht komen te zitten. Dat is vandaag veilig gesteld.

Overigens kent de wet geen absoluut afsluitverbod. Bij apert misbruik door de afnemer - bijvoorbeeld illegale aftap voor een wietkwekerij - moet ook in de winter de levering van energie kunnen worden stopgezet. Voorts gaat er van dit aangenomen voorstel een prikkel naar energiebedrijven uit om sneller en intensiever contact met een wanbetaler aan te gaan. Ook worden creatieve routes, als het versneld inzetten van slimme meters voor specifieke groepen, gestimuleerd.

Kees Vendrik


Tenslotte: Als ik het niet dacht: Hier komt de adder onder het gras weg: wij van GroenLinks kunnen het nooit laten om te bevoogden en te betuttelen. De moderne variant van de gasmuntmeter duikt weer op: afgesloten NA de winterperiode wegens betalingsachterstanden, maar geen nood: u kunt wel weer aangesloten worden, maar dan via een gasmuntmeter (nu ja, het zal wel een chip-card worden) en een elektramuntmeter...

secretaris PEL

Relevante link over eerder gedoe rond die muntmeters: Diverse artikelen van pakweg eind augustus, begin september 2005, waaronder: 'SP laaiend over tegoedkaart voor energie'