De grote corporatistische Raad ofwel de SER (Sociaal-Economische Raad) wil huurders nog verder het vel over de oren halen: Zij adviseren om de huur van een woning na een opknapbeurt nog hoger te maken.
Je vraagt je af wat voor rattenest die SER eigenlijk is...
Uit de Leeuwarder Courant van 7-9-2000:


'HOGERE HUUR VOOR AANTREKKELIJK HUIS'

DEN HAAG (ANP) - Als een verhuurder een woning aantrekkelijker maakt, mag van de Sociaal-Economische Raad (SER) de huur meer stijgen.
Staatssecretaris Johan Remkes (Volkshuisvesting) moet meer ruimte bieden om de hoogte van de huur te variëren, afhankelijk van de kwaliteit en de plaatselijke omstandigheden. De SER schrijft dit in een ontwerp-advies dat de raad morgen bespreekt. In het advies reageert de raad op de Nota Wonen, waarin Remkes voorstelt de huurstijging vanaf volgend jaar gemiddeld gelijke tred te laten houden met de inflatie. De Tweede Kamer wil dat ook.
[Dus: Een VVD-staatssecretaris van volkshuisvesting die 'rechts' ingehaald wordt...
Nu leek het er dus op dat vanaf volgend jaar de jaarlijkse huurverhoging in een wat rustiger vaarwater zou komen, hoewel wij al enige jaren van mening zijn: "Nul is genoeg!" qua huurverhoging, gezien de enorme huurstijgingen die vanaf de tachtiger jaren plaats vonden. Remkes zou er in dit geval verstandig aan doen de rug recht te houden, ook uit eigenbelang: Gaan de huren van sommige woningen (na minimale verbetering maximale huurstijging; we kennen de dames en heren huisjesmelkers en corporatiebestuurdertjes wel qua mentaliteit) extra omhoog, dan betekent dat voor Remkes ook: Extra beslag op de huursubsidie. Omdat er op dit moment vrij veel extra inkomsten zijn voor de staat (het gaat 'goed' met de economie zeggen ze; overigens weinig van te merken als je van een uitkering rond moet komen) hoor je Remkes niet klagen over teveel beslag op het IHS-budget. Maar als het economisch slechter gaat...
Bovendien heeft Remkes de bewaking van het budget doorgeschoven naar de corporaties: Op straffe van een boete, die BWL al aan z'n broek gehad schijnt te hebben, moeten zij er op letten dat ze niet teveel verbruiken.
Dat doen ze op hun beurt dan weer door eerder armere huurders te weigeren voor duurdere woningen en huurders die woning te verhuren, die minder beslag leggen op de huursubsidie. Dus net zoals de institutionele beleggers dat doen bij hun dure huurwoningen: Mag ik even uw loonstrookje zien? En dat is dan beslissend, verder niets.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].