Oppositie tegen weren van minima


'Oppositie tegen weren van minima'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 27/4/2006 plus:
'Asociaal' ingezonden stukje in de Leeuwarder Courant van 25/4/2006


Onlangs hebben we bericht over het feit dat het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders wil laten onderzoeken of en zo ja hoe het mogelijk wordt om woningzoekenden van buiten Leeuwarden die geen betaald werk hebben, te weren uit de stad.
M.a.w.: Zij willen de stad op slot doen voor mensen met een uitkering. Zie ook "Stadsgrens Leeuwarden dicht voor armen".
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 27/4/2006:

Oppositie tegen weren van armen

LEEUWARDEN - Oppositiepartijen FNP, ChristenUnie en NLP keren zich tegen het Leeuwarder coalitieplan om uitkeringsgerechtigden uit andere gemeenten te weren.

[Over de SP wordt in het bericht niet gesproken. De website van de Leeuwarder SP spreekt o.a. over het collegeprogramma dat een hek om Leeuwarden wil zetten en over SP-moties die opriepen om hun plannen te veranderen, maar die in de prullenbak verdwenen. Wie stemden voor en wie tegen die moties? Voor de moties wellicht bovengenoemde partijen?]

"Wy wolle gjin 'Fort Ljouwert', dêr 't brêge allinnich omheech giet foar de riken", aldus FNP-er Sybren Posthumus.

[Vertaling: "Wij willen geen 'Fort Leeuwarden', waarbij de brug alleen omlaag gaat voor de rijken." Als de brug alleen omhoog gaat voor de rijken, mogen zij er niet meer in... Weer eens iets anders, voor de verandering. Enfin, een mooie opmerking: Ooit waren er lieden die een "Festung Europa" wilden. Die slag verloren ze uiteindelijk...]

Addy Stoker van de ChristenUnie: "Er is niets goeds aan sociale uitsluiting."

Nieuwe oppositiepartij VVD heeft geen moeite met het onderzoek.

[Sterker nog: De VVD heeft wel vaker geageerd tegen met name mensen met een bijstandsuitkering die naar Leeuwarden verhuisden. De VVD is gewoon voor: De armen eruit, de rijken erin.]

Wel wijst ze net als de andere oppositiepartijen het collegeprogramma af. De VVD vindt dat het college geen echte keuzes maakt en problemen voor zich uit schuift. De fractie vreest voor de financiën van de gemeente. Aukje de Vries: "Dit wordt prijsschieten voor ons."

[Dacht het niet: Qua geld is voorlopig het tekort voor het betalen van de bijstandsuitkeringen afgedekt door het geld wat Leeuwarden krijgt ter compensatie van het wegvallen van het OZB-gebruikersdeel, hiervoor in te zetten. Laat de VVD straks maar prijsschieten op de tekorten en lijken die uit de kast vallen als die Zaailand-plannen gewoon natuurlijk doorgaan... Dat blijft het echter vast muisstil in die hoek..]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Op donderdag 25/4/2006 stond onderstaande brief in de Leeuwarder Courant bij de rubriek 'Ingezonden stukken':

Asociaal

Toen ik las dat de gemeente Leeuwarden de grenzen gaat sluiten voor de armen kon ik mijn ogen niet geloven. Met dit ronduit asociale plan komt ons nieuwbakken college, dat volledig gedomineerd wordt door de PvdA en GroenLinks met als bijwagen het CDA.

[M.i. is het: College wordt gedomineerd door de PvdA, met het CDA erbij en GroenLinks als bijwagen. Die kreeg ook het 'pret-pakket' in portefeuille zoals cultuur. Het verzinsel om de stad op slot te draaien komt weg bij het CDA en is door de PvdA van harte overgenomen.
GroenLinks gaat steeds meer lijken op D66 en verzet zich daar niet tegen. Per slot mogen ze ook weer meeregeren en dat is ook wel wat waard...]

Is dit wat PvdA en GroenLinks nu bedoelen met solidariteit?

[En is dit wat het CDA bedoelt met solidariteit? De schrijver probeert het CDA uit de wind te houden.]

Woordvoerders van de PvdA en GroenLinks beweren dat de buurgemeenten hun uitkeringstrekkers lozen. Deze beschuldiging wordt op grond van vage vermoedens gedaan.

[En het CDA houdt wijselijk z'n mond en laat de anderen het vuile werk mooi opknappen. Typisch CDA. Uiteraard is het agit-prop om te roepen dat andere gemeenten hun mensen met een uitkering hier dumpen. Stemming maken, daar gaat het toch om?]

Trouwens er zijn hier ook veel immigranten met een uitkering en die komen niet uit een andere gemeente maar uit andere werelddelen. Willen de PvdA en GroenLinks ook voor hen nu de grenzen sluiten?

[De Collegevoornemens gaan (nog?) niet over mensen met een uitkering die hier wonen, maar over hen die hier (nog) niet wonen. De schrijver probeert hier de negatieve aandacht af te leiden naar immigranten die een uitkering hebben en gaat m.i. uit van het stereotype dat 'links' voor buitenlanders is. Hij denkt onterecht dat PvdA en GroenLinks 'links' zijn...]

Dat andere gemeenten in het land zo'n beleid voeren heeft niets met de Leeuwarder situatie te maken. daar gaat het vaak om een betere verdeling van schaarse woonruimte of een betere verdeling van de bevolkingssamenstelling.

[De Huisvestingswet en de Huisvestingsvergunning die daarbij van stal wordt gehaald wordt vaak gebruikt voor een betere verdeling van schaarse woonruimte, maar ook misbruikt voor het scheppen van een andere bevolkingssamenstelling, door het criterium 'economische binding' te gebruiken. De 'Rotterdam-wet' wordt in Rotterdam gebruikt om mensen zonder betaald werk uit die stad te weren en om bepaalde wijken op slotte zetten voor mensen met een uitkering die al in Rotterdam wonen. De 'Rotterdam-wet' is deels ook een versluierde anti-buitenlander wet.
De schrijver vindt kennelijk het scheppen van een andere bevolkingssamenstelling wel gerechtvaardigd. Welnu, dat willen B. en W. ook: Minder mensen met een uitkering in de stad...]

In Leeuwarden gaat het echter om zaken als openluchtzwembad dat niet zou kunnen worden gebouwd omdat de uitkeringen te zwaar op de begroting drukken.

[Die opmerking kwam weg bij Piet van der Wal van GroenLinks... Maak van het Zaailand maar een openluchtzwembad: Gewoon dak eraf halen van de parkeerkelder... M.a.w.: Pleur op met jullie elite-probleempjes. Jullie hebben in het verleden twee openluchtzwembaden de nek omgedraaid.]

PvdA en GroenLinks degraderen uitkeringsgerechtigden tot tweederangsburgers. Hadden ze dit niet voor de raadsverkiezingen kunnen melden?

Leeuwarden             Dirk-jan van Kammen


Einde tekst ingezonden brief. Commentaar tussen haken.

Ook in de laatste regels zwijgt hij weer wijselijk over de derde coalitiepartij, het CDA. Die moet kennelijk uit de wind worden gehouden. Gaat het CDA straks tegen stemmen? Dacht het niet. Ik ben het met hem eens dat de kiezer weer eens belazerd is door de politiek omdat ze dit ingrijpende voornemen mooi verzwegen... Mijn conclusie is dat zoals het er nu voorstaat, alleen de fracties van FNP, NLP, ChristenUnie en de SP tegen het op slot zetten van de stad zijn en de rest voor, het CDA incluis...

secretaris PEL