STUDENT KOMT WEER LASTIGER AAN WONING


'Student komt weer lastiger aan woning'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 11/3/2006.


In de Leeuwarder Courant van zaterdag 11 maart 2006 troffen we het volgende bericht aan over toenemende krapte voor studenten op de Leeuwarder woningmarkt:

STUDENT KOMT WEER LASTIGER AAN WONING

LEEUWARDEN - Studenten in Leeuwarden klagen over krapte op de woningmarkt. Een combinatie van sloop in de Vrijheidswijk en de strenge gemeentelijke kamerverhuurregeling zorgt er de laatste maanden voor dat studentenwoningen in de stad opnieuw schaars zijn geworden.

[In de Vrijheidswijk werden de gesloopte S8-flat en S12-flat aan de Jan Evenhuisstraat en de S5-flat aan de Mariniersespel weer gebruikt voor respectievelijk verhuur aan 2 of aan 4 studenten, al naar of het een grote of een kleine split-level flat was. Na de sloop van deze flats viel een groot aantal kamers daardoor weg. Daar heeft men gelijk aan en die aantallen zijn nooit voldoende gecompenseerd. De kamerverhuurregeling krijgt nu echter ook de schuld en dat is dom en kortzichtig.]

"We kunnen nog niet spreken van woningnood", zegt Mark Kaspersma van Leeuwarden Studiestad, de organisatie die Leeuwarden als studentenstad promoot. "Maar er begint nu toch echt krapte op de markt te komen."
Dat is ook de opvatting van voorzitter Wilroy Hogendijk, van studentenvereniging Osiris. "We merken dat steeds meer leden van onze vereniging hier tegenaan lopen."
De gezamenlijke Leeuwarder studentenverenigingen gaan bekijken wat aan het dreigende kamertekort gedaan kan worden.

[Er zij m.i. al jaren allerlei overleggen en overlegjes hierover aan de gang, die tot nu toe weinig opleverden. Wat zou er dan moeten gebeuren? De corporaties zouden studentenhuisvesting gewoon weer tot een van hun beleidsterreinen moeten rekenen. Het enige wat er is gebeurd, is het neerzetten geweest van tijdelijke containerwoningen bij het Rengerspark, waarover veel klachten zijn en een verbouwde school van Corporatieholding Friesland in de Kanaalstraat, waarover studenten wel positief zijn. Maar dat is ook een permanent project geweest met een reguliere verbouw daaraan voorafgaand. Ik denk dat men gewoon die kant weer op moet: Leegstaande kantoren en andere panden ombouwen voor jongerenhuisvesting in het algemeen en voor studentenhuisvesting in het bijzonder. Daarbij zou men m.i. ook moeten onderzoeken wat goedkope inbouwpakketten in een casco kunnen betekenen. Hier zijn wel voorbeelden van in het land.]

De studenten laken vooral de gemeentelijke kamerverhuurregeling. Die vereist sinds eind 2003 dat exploitanten van studentenwoningen aan strenge technische eisen, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid moeten voldoen. Doen zij dat niet, dan mag de woning aan niet meer dan twee personen worden verhuurd. De gemeente wil zo de spreiding van studentenwoningen reguleren.

[Lekker dom: Als wij maar een krottig kamertje hebben. Of dat nu brandgevaarlijk is of niet, so what? De belangen van studenten en huisjesmelkers lijken hier hand in hand te gaan.
Het PEL vindt slechte en brandgevaarlijke kamers niet in het belang van studenten. Het doel van de technische eisen van de Kamerverordening is niet spreiding van kamers voor studenten, maar het voorkomen van ongelukken en het zorgen dat een kamer aan minimale eisen voldoet.
Als de gemeente dat niet doet er er gebeurt iets in de vorm van brand, zoals een aantal jaren terug in de Grote Hoogstraat, waarbij men ternauwernood nog het leven kon redden, wat zegt men dan?! Wedden dat men dan moord en brand schreeuwt over falend toezicht door de gemeente? Maar mooi houden dus, die Kamerverordening! Bovendien is het zo, dat er in bijna alle stadswijkennieuwe particuliere kamerverhuurpanden bij mogen, mits ze maar voldoen aan de technische voorschriften van de Bouwverordening zoals die geldt voor panden met drie of meer kamers en drie of meer volwassen bewoners die niet 1 huishouden vormen.]

In Leeuwarden weigert corporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF) bestaande studentenwoningen aan de gemeentelijke eisen aan te passen. "Wij richten ons niet specifiek op studenten", zegt afdelingsmanager Aukje Kooistra van NWF, "dus investeren wij ook niet in aanpassing van dergelijke portiekflats." Volgens Kooistra is er in de stad nog voldoende woonruimte voor studenten over.

[Als Osiris zijn zin krijgt, worden vervolgens een groot aantal portiekflats omgezet van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte: Winst qua aantallen kamers en voor de zoveelste keer verlies qua betaalbare zelfstandige woonruimte waarvoor ook een forse wachttijd bestaat. Dat is geen vooruitgang. Woonruimte bijbouwen door verbouw van niet-woningen is vooruitgang; dan voeg je aantallen toe zonder andere aantallen te verliezen.
Voorbeeld: Flat in Euterpestraat van NWF:
Brutohuur EUR 278,68 Daar komen nog stookkosten bij, b.v. EUR 120,- All-in ruwweg 400 euro is 200 euro per persoon bij twee studenten. Dat vind ik niet extreem.
Er zijn 3 slaapkamers, dus de ene neemt de woonkamer plus 1 slaapkamer en de ander 2 slaapkamers. Zo zijn er legio van dat soort flatjes in b.v. het Valeriuskwartier. Zij moeten m.i. beschikbaar blijven voor alle doelgroepen met lage inkomens.]

Veel studenten uit NWF-huizen hebben een nieuw onderkomen moeten zoeken, sinds de regeling van kracht is. "Raar", vindt Hogendijk, "want een gezin met zes kinderen zou er dus wel mogen wonen. Bijkomend nadeel is dat de studenten die er wel blijven wonen, de huurlast met minder mensen moeten delen. Het wordt dus ook nog duurder."

[Hogendijk heeft er weinig van begrepen: Mensen die in een pand een kamer huren, vormen een zelfstandig huishouden, ondanks dat ze geen zelfstandige woonruimte bewonen. In principe heeft men dus weinig met elkaar van doen, behalve dan het delen van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. Dat is heel iets anders dan b.v. twee samenwonenden die 1 huishouding vormen het samen ieder voor zich het hele huis ter beschikking hebben. Dat hebben kamerbewoners niet; het zijn alleenstaande volwassenen die en hun DVD en hun koelkast rustig op hun kamer mogen neerzetten, maar brand op een andere kamer waarvan de bewoner weg is, niet meteen ontdekken:
Daar komen ze immers niet dagelijks? Die kamer is van iemand anders. En dat gezin van 6 kinderen zou er ook niet mogen wonen omdat er ook nog zoiets is als de relatie tussen huishoudensgrootte en woninggrootte. Voor hen is zo'n flat gewoon niet-passend en ze zullen er ook niet om vragen. Kortom: NWF heeft groot gelijk dat ze de portiekflats niet van de gewone huurmarkt haalt door ze om te bouwen. En te duur als er niet drie maar twee studenten mogen wonen? Vind ik niet echt. Particuliere kamers zijn duurder en vaak nog slechter ook...]

Volgens Kaspersma plukken studenten juist nu de wrange vruchten van de regeling, omdat het afgelopen jaar veel goedkope woonruimte in de Vrijheidswijk is gesloopt.

[Dus omdat er veel werd gesloopt, moet nu de Kamerverhuurregeling maar weg. Dan zijn we gewoon weer terug bij af: Ruim baan voor huisjesmelkers in plaats van in te zetten op verbouwprojecten waarbij goede kamers, appartementen en wooneenheden voor alle m.n. jongeren met weinig geld het doel is. Daar zou hij de corporaties op moeten aanspreken.]

Hoewel er in NWF-huizen een maximum van twee studenten geldt, lappen sommige studenten die regel aan hun laars. Een studente, die anoniem blijven wil, vertelt met twee vrienden te wonen in een NWF-huis in de Vrijheidswijk. "Maar de truc is dat ik in Alkmaar sta ingeschreven, bij de ouders van mijn vriend. De corporatie controleert hier toch niet op en de woning is er prima op toegerust. We hebben zelfs nog een kamer over." Volgens haar springen meer studenten "op een creatieve manier" met de reglementen om.

[Nu ja, totdat de studiefinanciering er achter komt dat ze geen kamer huurt bij de ouders van haar vriend. Zo zijn sommige studenten zelf bezig alles weer te ondergraven onder het motto: Als ik maar een goedkoop kamertje heb. En als de corporatie dan ooit wel eens controle houdt, is de wereld te klein en spreekt Osiris van een hetse tegen studenten o.i.d.??]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].