HUURCONFLICT OP SCHERP


'Huurconflict op scherp'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 23/2/2006.


Het is al weer even geleden dat we iets berichtten over minister Dekker en haar plannen om stap voor stap de huurprijzen vrij te laten.
Zie voor het oorspronkelijke verhaal "Plannen Dekker nieuw huurbeleid" van december 2005.
Dat verhaal is daarna door de Tweede Kamer wel iets bijgesteld, maar dat kwam met name neer op vertraging qua tempo van uitvoering.
Maar 1 juli 2006 is het zover en dan begint het echt: Een kwart van de huren van de huurwoningen wordt vrijgegeven en daar mag de verhuurder dan vragen wat hij wil.
Uiteraard hebben de beleggers daar wel oren naar en de meeste woningcorporaties ook wel, hoewel niet allemaal. Maar Dekker heeft bedacht dat ook laatstgenoemden wel te dwingen zijn hun huren fors te verhogen: Ze wil voortaan elk jaar van de verhuurders geld hebben om haar tekorten op de begroting voor de Huurtoeslag te dichten. Dus: Zorg eerst voor een tekort op de rijksbegroting bij de post 'huurtoeslag' en haal dat geld op bij de verhuurders. Uiteraard moet je die te vriend houden als VVD-minister en dus verander je ook de regels m.b.t. de vraag hoeveel huurverhoging mag worden gegeven. Ook de corporatie die er eigenlijk niet voor voelt om elk jaar forse huurverhogingen te geven, zet je op die manier onder druk want als zij ook de huren niet fors verhogen, komen ze zelf in moeilijkheden...
Zie ook "Huurders duurder uit na belasting. Verhuurders gaan maatregel doorbelasten", een artikel uit de VK van 21/12/2005. Zoals gezegd, hebben de beleggers uiteraard wel oren naar extra huurverhogingen, want dat is goed voor hun 'rendementen'. Wat niet goed is voor hun rendementen, is het feit dat ook zij vervolgens een deel van dat extra binnengehaalde geld van hun huurders weer aan Dekker moeten afstaan, een feit waarover zij zich beklaagden in een TV-programma op een RTL-zender, een programma waarbij ook minister Dekker aanwezig was. Mijn indruk was, dat Dekker wel genegen was voor hen 'oplossingen' te zoeken, lees: Hen gedeeltelijk vrij te stellen van betaling aan VROM... Ze dacht er dan aan de beleggers voor hun nieuwbouwwoningen vrij te stellen van die heffing. De 'rendementen', nietwaar? En doet ze dat niet, dan bouwen zij gewoon geen dure nieuwe huurwoningen bij...

Zoals gesteld, begint de ellende pas echt goed per 1/7/2006, maar Dekker blijkt haar zaakjes niet goed voor elkaar te hebben... Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 23/2/2006:

HUURCONFLICT OP SCHERP

De Tweede Kamer en minister Sybilla Dekker van volkshuisvesting botsten gisteren hevig over de invoering van het nieuwe huurbeleid.

[Dit was niet de enige recente aanvaring: Dekker probeert ook al een tijdje de schuld voor het woningtekort aan de huurders te geven, want daarvan wonen velen z.g. 'scheef'. M.a.w.: Rijke huurders die in veel te goedkope huurwoningen wonen. Dat werkt zo: Definieer vooral niet wat je bedoelt met scheef wonen of definieer extreem, b.v.: Iedereen die geen huursubsidie krijgt voor zijn/haar huurhuis woont scheef. Dekker wilde dat zij hun huis uit moesten, om duurder te gaan huren. Ze wilde niet alleen de verhouding huur/inkomen toetsen bij aanvang van het huurcontract, maar ook periodiek tussentijds. Het was duidelijk waar dit heen moest:
Afbraak van de huurbescherming op het punt dat je niet zomaar uit je huurhuis kan worden gezet, geen huurcontracten meer van onbepaalde duur, maar alleen hoogop 5-jaars contracten. Toetsingsmoment verhouding huur/inkomen: Uiteraard net als dat contract afloopt en verlenging verboden als je dan 'scheef' woont... Zoiets dus.
PvdA, CDA en D66 en naar ik hoop en aanneem ook de SP en GL vielen over haar heen en vonden "Laat Dekker eerst het woningtekort maar eens oplossen". Overigens vind ik dat ook in die theoretische situatie huurcontracten voor onbepaalde tijd moeten kunnen worden afgesloten.
Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn en werken op de manier zoals Dekker wil, leidt nog meer dan nu tot rijke en arme buurten qua inkomens van huurders, ofwel meer klassentegenstelling, ook in de volkshuisvesting. Het komt er op neer dat dit plannetje voorlopig even is gestrand. Het zal ongetwijfeld terug komen als een volgend kabinet ook weer qua samenstelling een VVD/CDA-kabinet wordt, hoewel ik ook de PvdA die m.i. steeds rechtser wordt, niet vertrouw. Terug naar het onderwerp.]

"Niet leuk", vond minister Sybilla Dekker van volkshuisvesting het debat met de Tweede Kamer over haar nieuwe huurbeleid. "Ik voel me onaangenaam verrast door het CDA." Alleen haar eigen VVD probeerde nog voor haar op te komen, maar er was gisteren geen redden meer aan. De oppositie en coalitiepartij CDA vielen over Dekker heen.

[Wat triest nu... En ze had de zondagavond daarvoor bij Harry Mens en RTL nog wel zo lekker gegeten en gedronken, samen met de vastgoedmaffia die zichzelf beleggers noemen... Teveel drank is echter ook niet goed, want dan weet je de dagen daarna niet al te veel meer...]

CDA-kamerlid Bas Jan van Bochove verwoordde het netjes, na het in chaos geëindigde huurdebat: "De minister was op een aantal vragen niet voldoende gedocumenteerd."
Passages uit brieven die ze recent naar de Kamer had gestuurd, kon ze zich niet herinneren. Haar antwoorden overtuigden niet. Terwijl het ging om een van de belangrijkste thema's van haar beleid: het vrijgeven van een kwart van de huren.

[Gebrek aan dossierkennis is voor een minister een doodzonde. Simpel gezegd: Ze wist geen fluit van de details van haar eigen plannen... Ja, dan wordt je afgemaakt door de volkshuisvestingstechneuten...]

Van Bochove was zich na afloop van geen kwaad bewust: "Ik heb nergens een bom onder gelegd. Het verbaast me dat ze boos op mij is. Ze weet waar ik zekerheden over wil hebben. Mijn grote probleem is: wat is de situatie voor de huurders op 1 juli van dit jaar?"

Dat is de datum dat de jaarlijkse huurverhoging mag ingaan. Voor het eerst zouden de nieuwe huren gedeeltelijk worden gebaseerd op de WOZ-waarde. Dat is de waarde die de gemeente voor het pand vaststelt. Van veel woningen staat de WOZ-waarde nog niet onomstotelijk vast. Toch wil Dekker de nieuwe berekeningsmethode invoeren, zei ze gisteren in de Kamer.

[De WOZ-waarde is de waarde van de woning die samen met de tarieven voor de OZB, de Onroerende Zaak Belasting, bepaalt hoeveel OZB woningeigenaren en eigenaren plus huurders van bedrijfspanden moeten betalen. Huurders van woningen hoeven sinds dit jaar geen OZB meer te betalen. De WOZ-waarde is m.i. een volkomen fout systeem om daarmee (nu nog deels; men streeft ernaar de hele huur op de WOZ-waarde te baseren!) de huurhoogte te bepalen. Is de woningmarkt krap, dan stijgt de WOZ-waarde en dus daarmee ook de huren. Bovendien heb ik nog nooit de WOZ-waarde zien dalen, individuele uitzonderingen voor een enkel pand daargelaten. Nu zou je zeggen, dat je als huurder er goed aan doet een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde in te dienen, om je huurverhoging aan te vallen. Maar: M.i. krijgen woninghuurders geen WOZ-beschikking meer, want zij betalen immers ook geen OZB meer... Zijn verhuurder zou nog wel bezwaar tegen de WOZ-waarde kunnen maken, maar hij zit in een spagaat:
Wint hij, dan betaalt hij weliswaar wat minder OZB-eigenaarsdeel, maar tevens tast hij zijn eigen huurverhogingen aan voor zijn huurders... Heeft hij veel huurders, dan wordt dat onvoordelig voor hem en zal hij geen bezwaar gaan maken tegen de WOZ-waarde...
Ik vind, dat ook huurders gewoon een WOZ-beschikking toegestuurd moeten krijgen omdat ze weliswaar niet direct, maar wel indirect belanghebbende zijn bij de hoogte van de WOZ-waarde. Hun OZB-aanslag is verder dan gewoon nihil. Kortom: Gezien de plannen van Dekker met de systematiek qua vaststelling van de huren, vind ik dat een huurder ook bezwaar tegen de WOZ-waarde beschikking moet kunnen maken.]

De belastingdienst, verantwoordelijk voor de huurtoeslag, heeft haar al gewaarschuwd dat het invoeren van de nieuwe berekening op 1 juli op grote bezwaren stuit. "Waarom geen jaar uitstel? De belastingdienst zegt dat een vlekkeloze invoering niet kan", probeerde Van Bochove tevergeefs.

[En hoe zit het met de lopende bezwaarschriften tegen de laatst vastgestelde WOZ-waarde van 2005? Ook huurders moesten toen nog OZB betalen en ook zij konden bezwaar maken tegen hun WOZ-waarde. En als men dan het bezwaar wint? Gaat dan de huur zoals die wordt per 1/7/2006 ook omlaag? Ik vermoed dat Dekker daarover niet eens heeft nagedacht...
Waarom niet? Gefocust op marktfundamentalisme, vermoed ik en dan wordt de rest onbelangrijk...
Verder had ik begrepen dat Dekker zich zou baseren op de oude WOZ-waarde uit 1999, hoewel in theorie daar ook nog een paar bezwaarschriften nog steeds niet afgehandeld zouden kunnen zijn, als ze b.v. erg gecompliceerd zijn. Mijn indruk is nu echter, dat Dekker de WOZ-waarde van 2005 wil gebruiken.]

Sommige gemeenten hebben bovendien onvoldoende huurhuizen voor mensen met een inkomen tot EUR 33000.

[Dat is een wat rare grens. Uit eerdere berichten begreep ik dat men de ziekenfondsgrens wilde aanhouden, wat ik een slecht idee vind, omdat je dan werkt met een grens die vanaf 2006 irrelevant is, omdat er geen ziekenfondsen en ziekenfondsgrenzen meer bestaan. Maar wellicht was het de bedoeling om die EUR 33000 voor vele jaren als grens aan te houden...
Per slot komt er geen nieuwe ziekenfondsgrens meer, een grens die elk jaar iets hoger werd i.v.m. de inflatie. Met een vaste grens wordt vanzelf je doelgroep waarvoor je nog huurhuizen moet aanhouden elk jaar mooi kleiner toch?]

De Kamer heeft vastgelegd dat 75 procent van de huurhuizen voor die groep bereikbaar is. Steden als Zwolle, Den Bosch en Maastricht halen nog geen 60 procent.

[Zolang het beleid van Stedelijke Vernieuwing in 56 aangewezen wijken in Nederland doorgaat, zal dit alleen maar erger worden. De Kamer zal, als ze serieus is op dit punt, dan ook moeten zeggen: Het beleid qua Stedelijke Vernieuwing moet bijgesteld worden: Minder sloop en meer renovatie.]

"Ik ga met die gemeenten om tafel zitten", zei Dekker. Aan uitstel van haar nieuwe beleid doet ze echter niet. Ze houdt vast aan 1 juli "zodat de huurder weet wat die moet betalen. Ik voorzie geen problemen."

[Voor de huurders voorzie ik nog meer problemen: De huurtoeslag gaat verder achteruit en de huren verder omhoog. Dat tikt dubbel aan. Verder constateer ik dat ondanks dat Dekker geld van de verhuurders wil hebben voor de geschapen tekorten op de begroting huurtoeslag, toch de huurtoeslag verder wordt afgebouwd tot een korting van EUR 17,05/mnd... Dat tikt ook dubbel aan, voor de kas van Dekker dan...]

Daarmee zet ze de boel op scherp, gaf ze toe. "Maar dat doet de Kamer ook. Uitstel kan niet. Dan beraad ik me op te nemen stappen. Ik beraad me niet op aftreden."

[De Kamer heeft m.i. goede redenen om de zaak op scherp te zetten. Als een minister geen behoorlijke antwoorden heeft over allerlei zaken die te maken hebben met hoe zij het nieuwe systeem wil uitvoeren, is het de plicht van de Kamer om in te grijpen. Zij hoeft niet lijdzaam toe te zien hoe het voorspelbaar ook op dit front een zooitje dreigt te worden.]

Dat is nu ook nog te vroeg. De Kamer geeft haar een tweede kans om wel met een goede onderbouwing te komen. Als die wederom niet deugt, zal het pas echt 'niet leuk' worden voor de minister. (GPD)

[Dan komt 'aftreden' in zicht... Dat zou een goede zaak zijn. Beter nog: Moge haar val de rest van dit kabinet in de val meeslepen...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Op zaterdag 8 april a.s. vanaf 13.00 uur op de Dam in Amsterdam: LANDELIJKE DEMONSTRATIE TEGEN HET HUURBELEID VAN MINISTER DEKKER!
Wie doen mee? SASH (Stop Afbraak Sociale Huurwoningen), Nederlandse Woonbond, de Huurdersvereniging Amsterdam, Platform Keer het Tij, Amsterdams comit‚ Stop Dekker, de FNV en DAB.

Belangrijk en positief is, dat voor de eerste maal nu ook de grootste vakbond van Nederland meedoet! En veelzeggend is, dat ook DAB meedoet. DAB staat voor "De Andere Beweging". Dit is een groep woningcorporaties in Nederland die het oneens is met de plannen van minister Dekker. Niet dat zij nu zelf zulke revolutionair andere inzichten hebben, maar zij vinden de plannen van Dekker onnodig en veel te ver gaan. Het is bij mijn weten de eerste keer ooit, dat woningcorporaties zich scharen achter een huurdersdemo!

secretaris