STICHTING WIL KRAKERS UIT STEINVOORTE-PANDEN
KRAKERS UIT STEINVOORTE-PANDEN
Steinvoorte-krakers krijgen twee weken


'Srichting wil krakers uit Steinvoorte-panden'
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 14/2/2006 plus:
'Krakers uit Steinvoorte-panden'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 16/2/2006 plus:
'Steinvoorte-krakers krijgen twee weken'
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 20/2/2006.


Nadat we enige jaren terug een heuse kraak-golf hadden in Leeuwarden, waarbij overigens de meeste panden weer snel werden ontruimd, werd het stil rond dit gebeuren. Een van de eerste toen gekraakte panden, namelijk twee aangrenzende panden aan het Zuiderplein alhier, bleven gekraakt. Maar op dinsdag 14/2/2006 verscheen het volgende bericht in de Leeuwarder Courant:

STICHTING WIL KRAKERS UIT STEINVOORTE-PANDEN

LEEUWARDEN - De stichting Roelof Steinvoorte wil de krakers uit haar twee panden aan het Zuiderplein hebben om er appartementen en kantoorruimte in te laten bouwen. Donderdag dient een kort geding om de panden, die in 2003 werden gekraakt, te laten ontruimen. Een sloopvergunning voor het interieur en een deel van de achterbouw is inmiddels afgegeven.

[Als dat waar is, is die vergunning aanvechtbaar als er zaken in zijn te vinden die niet kloppen. Om een voorbeeld te noemen: Stel dat er asbest moet worden verwijderd. Dan moet daarover een plan zijn gemaakt: Hoe gaat men dat aanpakken; hoe wordt de veiligheid van omwonenden gegarandeerd enz. Het wordt dan een wat 'technisch' verhaal, want de verordening zit zo in elkaar, dat als de aanvrager voldoet aan de gestelde regels, het College hem een sloopvergunning *moet* geven.
Volkshuisvestelijke argumenten zijn ihkv een bezwaarschrift hiertegen niet relevant. Verder zou schorsing/voorlopige voorziening gevraagd kunnen worden aan de rechter, totdat op het bezwaar wordt beslist. Andere vraag zou kunnen zijn: Staat het pand op de Rijksmonumentenlijst of is het een beeldbepalend pand? Is er sprake van een beschermd stadsgezicht? Is het geen monument of beeldbepalend pand, maar bevat het wel qua interieur vermoedelijk waardevolle elementen, dan had men indertijd ook een aanvraag voor de monumentenstatus kunnen indienen in Zeist bij Monumentenzorg.
Zo lukte het indertijd het PEL om het v.m. pand van Radio Vaartjes aan de Voorstreek te behoeden voor sloop. Het pand werd na 10 jaar leegstand gekraakt en de krakers leverden tegen de eigenaar het nodige juridische weerwerk wat zoveel vertraging voor zijn plannen opleverde dat het PEL een aanvraag in Zeist kon indienen om het pand op de Rijksmonumentenlijst te zetten. Zodra dergelijke aanvraag is ingediend, gaat de sloopbescherming in: Eerst moet uitgezocht worden of het pand de status monument verdient.]

De appartementen zijn ontworpen door architect Chris Vegter, die ook deel uitmaakt van het stichtingsbestuur. Als de panden mogen worden ontruimd, wordt meteen gesloopt en blijft alleen het casco van de panden staan. Nog voor de bouwvak moeten de appartementen klaar zijn, meldt advocaat Harald van Beilen van de stichting. "De aanbesteding van de bouw is al geweest."

[Het is nu medio februari 2006. Voor de bouwvak klaar? Dat zullen dan haastig met veel gipsplaat in elkaar gezette hokken worden, waar weer veel te veel aan zal worden verdiend...
Het is spijtig dat de krakers die hier al sinds 2003 inzaten, niet zelf m.b.v. anderen een eigen plan hebben ontwikkeld. Het zou toch moeten lukken om in 1,5 tot 2 jaar met hulp erbij iets behoorlijks op papier te krijgen.
Inzet: Legalisatie en sociale woningbouw. Dat is zeker niet makkelijk en er moet veel werk worden verzet en weerstand worden overwonnen, maar onmogelijk is het niet: Zo lukte het de krakers van pand Caspari samen met het PEL indertijd een plan te ontwikkelen, wat uiteindelijk ook is uitgevoerd: Een woongroepenpand met 4 wooneenheden plus gemeenschappelijke woonkeuken, tuin en hobbyruimte voor een scherpe huurprijs. Die werd bereikt door mee te helpen op de bouw met de aannemer. Eigenlijk behoorlijk uniek, als je hier op terugziet.]

De stichting beheert het legaat van de in 1993 vermoorde makelaar Steinvoorte, die kantoor hield in de panden. Die bepaalde dat de opbrengsten van zijn panden ten goede moeten komen aan de ouderen in Leeuwarden. Maar door jarenlange onduidelijkheid over Steinvoortes nalatenschap bleven de panden jarenlang leeg staan, totdat ze in mei 2003 werden gekraakt.

[Naar verluidt moest volgens het testament op de plaats van de rij panden aldaar een bejaardenthehuis worden gebouwd. M.i. een vreemde plaats voor een bejaardentehuis en bovendien waren de belendende percelen niet van hem. Wat dat betreft doet het me denken aan Bonnema..
Steinvoorte was een van de meest beruchte huisjesmelkers in de stad, zo erg, dat zelfs zijn collega-makelaars vonden dat hij het te bont maakte... Dan moet je het wel erg bont hebben gemaakt...]

Jarenlang poogde de stichting samen met de eigenaren van de omliggende panden om het hele blok tussen de Oostergoweg en de Klanderijstraat te herontwikkelen. "Vorig jaar bleek dat dit er niet in zit. Toen ging de stichting haar eigen koers maar varen", zegt Van Beilen.

[Aan het Zuiderplein is al het nodige verprutst: Ooit het monumentale hotel De Klanderij plat, later aan de overkant nog veel meer, de oude watertoren vlak bij het spoor weg, het pand naast de watertoren plat om ruimte te maken voor het begin van de Oostergoweg enz.
Zo had zo'n watertoren nu een prachtig verbouwobject kunnen zijn voor de echte freaks... Er zijn meer voorbeelden van in Nederland.
Kortom: Het is belangrijk dat dit stuk resterende gevelwand overeind blijft. Volgens het bericht laat men in elk geval de voorgevel staan.]

De bewoners van 'Stein Oort' zoals de kraakpanden nu heten, waren niet bereikbaar voor een reactie.
Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Op donderdag 16/2/2006 kwam de Leeuwarder Courant al met het tweede bericht over het kort geding, wat diezelfde dag diende:

KRAKERS UIT STEINVOORTE-PANDEN

LEEUWARDEN - De vier krakers in de twee Steinvoorte-panden aan het Zuiderplein ontruimen de gebouwen. Ze willen de uitspraak van het kort geding om hen eruit te zetten niet afwachten. Stichting Roelof Steinvoorte, de eigenaar van de panden, wil nieuwe appartementen en kantoren bouwen in de huizen. De uitspraak van het kort geding, dat vanochtend diende, is volgende week.

"Het is kansloos", oordeelde gisteravond een van de krakers, die niet met hun naam in de krant willen. Ze hebben geen behoefte om zich te verzetten tegen de onvermijdelijke ontruiming. Twee verhuisden er gisteren, de twee, anderen vertrekken volgende week.

[Op het bericht afgaande, hadden de krakers geen advocaat. M.i. was er nog wel iets van te maken geweest: Was er wel een sloopvergunning, was er wel een bouwvergunning? Men kan alles wel roepen. Er werd b.v. in het verleden wel vaker door eigenaren geschermd met bouwaanvragen die op zijn best in elkaar waren geflanst en soms geantidateerd, alleen om de rechter te overtuigen. Ook kwam het wel voor dat er na de ontruiming vervolgens niets gebeurde...
Een advocaat kan op dat soort dingen letten en als het hopeloos lijkt, proberen een redelijke ontruimingstermijn te krijgen voor de bewoners. "Het is kansloos" is een defaitistische uitspraak en ook voorbarig voordat je met een advocaat hebt overlegd.
Bovendien: Een rechtszaak met een advocaat erbij en een goed verhaal is ook een politiek statement.]

Wel zijn ze boos over de manier waarop de stichting hen de wacht aanzegde. "Afgelopen vrijdag kregen we een briefje in de bus van de deurwaarder, dat we eruit moesten. Wel erg kort van tevoren, terwijl er best met ons te praten was. We hebben vaak contact gezocht met de eigenaar", zegt een kraker. "Asociaal", vindt een tweede.

[Had een puntje geweest voor een advocaat. Termijn dagvaarding in kort geding niet te kort? Uitstel vragen mogelijk?]

De Steinvoorte-panden werden in 2003 gekraakt, nadat ze sinds 1993 hadden leeg gestaan. Tot dat jaar hield makelaar Roelof Steinvoorte er kantoor, totdat hij onder nooit opgehelderde omstandigheden werd vermoord. In zijn testament bepaalde hij dat de opbrengst van zijn bezittingen ten goede moest komen aan de ouderen in Leeuwarden.

[Wie Steinvoorte indertijd heeft vermoord, is nog steeds onopgehelderd. Hij had veel vijanden gemaakt, ook onder zijn huurders. Zo had hij indertijd ook huisjes in de nu gesloopte Vegelinbuurt. De politie heeft toen daar ook onderzoek gehouden, maar zonder resultaat. De stichting Roelof Steinvoorte heeft uit de nalatenschap ook wel subsidies verstrekt aan diverse organisaties, waaronder buurthuizen. Wellicht een soort 'wiedergutmachung' aan de gemeenschap om wat hij bij zijn leven had aangericht??]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Waar wordt momenteel nog gekraakt? Voor zover bekend, is alleen nog het terrein van waar eerst De Boer's stalinrichtingen zat aan de Sneekertrekweg, gekraakt. Daar staan wat caravans waar in wordt gewoond. Er schijnt een deal te zijn tussen de eigenaar en de krakers dat zij vertrekken zodra de te koop staande loods plus het terrein zijn verkocht. De Boer heeft al een tijdje een nieuw pand op industrieterrein De Hemrik.

secretaris PEL


UPDATE 20/2/2006

Op maandag 20/2/2006 kwam het vonnis in kort geding. De Leeuwarder Courant meldde daarover die avond het volgende:

Steinvoorte-krakers krijgen twee weken

LEEUWARDEN - De krakers van de twee Steinvoorte-panden aan het Zuiderplein in Leeuwarden moeten deze binnen twee weken ontruimen. Dat heeft de rechter vanochtend bepaald in het kort geding dat de eigenaar, de Stichting Roelof Steinvoorte, aanspande tegen de vier krakers. De vier hebben al laten weten dat ze uiterlijk deze week zullen verhuizen.

[Het valt me mee, dat men nog twee weken respijt krijgt om te vertrekken. Temeer, omdat zij m.i. geen advocaat hadden ingeschakeld om verweer te voeren. Je vraagt je overigens wel af waar men dan heen gaat of kan om onderdak te krijgen. Ergens bij vrienden of kennissen?]

De stichting wil in de panden, het voormalige makelaarskantoor van wijlen Roelof Steinvoorte, appartementen en kantoorruimte bouwen. De opbrengst daarvan komt, overeenkomstig de laatste wil van de makelaar, ten goede aan de ouderen in Leeuwarden.
De panden stonden sinds de dood van Steinvoorte in 1993 leeg. Ze werden in 2002 gekraakt.

[Het komt er dan uiteindelijk op neer, dat als alle bezittingen van Steinvoorte zijn verkocht of eerst verbouwd en dan verkocht, al het geld wordt besteed aan 'goede doelen' die iets met ouderen van doen hebben.
Dan wordt er tenminste nog iets goedgemaakt van de maatschappelijke schade die deze man tijdens zijn leven heeft aangericht...]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].