NUTSBEDRIJVEN MILDER VOOR WANBETALERS
DUIZENDEN MENSEN LEVEN ZONDER GAS EN LICHT
De jas aan in huis en lezen bij kaarslicht
'Afsluiten gas mag niet in winter'


'Nutsbedrijven milder voor wanbetalers'
Uit het Friesch Dagblad van vrijdag 20/1/2006 plus:
'Duizenden mensen leven zonder gas en licht'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 28/1/2006 plus:
'De jas aan in huis en lezen bij kaarslicht.'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 28/1/2005 plus:
'Afsluiten gas mag niet in winter'
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 30/1/2006.

De energieprijzen worden een steeds belangrijker onderdeel van de totale woonlasten, omdat ze maar blijven stijgen. De verhogingen van bijvoorbeeld het maandelijke voorschot voor Essent lopen uiteen van 25 tot 30 euro...
En velen worden afgesloten van gas en elektra en soms zelfs ook van water, omdat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen. Maar als je afgaat op het onderstaande verhaal, gaan de nutsbedrijven zich voortaan wat minder hard opstellen. Nu ja, voor wie het gelooft...
Uit het Friesch Dagblad van vrijdag 20 januari 2006:

NUTSBEDRIJVEN MILDER VOOR WANBETALERS

Joure - De nutsbedrijven Nuon, Essent, Eneco en Vitens sluiten niet langer zonder meer wanbetalers af. De Friese gemeenten sluiten hiertoe eind februari een convenant af met de energiebedrijven. Gegevens over wanbetaling melden de nutsbedrijven voortaan bij de GGD, zodat hulp geboden kan worden.

[Reactie: Wat gaat het de GGD aan als ik mijn rekening niet betaal?! Om een zooitje ratten die zich hulpverlener noemt aan een boterham met vreten te helpen? En om vervolgens geheel afhankelijk van dat tuig te worden gemaakt?! Liefst permanent zodat zij van 'werk' verzekerd blijven...
Niets lees ik over het enige waar men echt baat bij zou hebben, namelijk de bereidheid om een afbetalingsregeling te treffen...]

Over de opstelling van het convenant praten partijen al een jaar. Privacywetgeving staat het uitwisselen van gegevens in de weg. Daarvoor is volgens G‚ Hemmes, portefeuillehouder welzijn van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG), nu een oplossing gevonden.
"De GGD mag wel over dergelijke gegevens beschikken wanneer de gezondheid van iemand in gevaar komt."

[Wat een 'vondst' om om de privacy-regelgeving heen te komen...]

De GGD kan die persoon bespreken in het Sociaal Team, een overlegclub van gemeente en zorg- en maatschappelijke organisaties. Dan kunnen de instellingen hulp bieden aan het huishouden dat met afsluiting wordt bedreigd.

[Nog doller dus. Daar maakt zelfs de politie deel van uit... Kennelijk leven we hier in communistisch China...]

Hemmes meldt dat juridisch nog het een en ander moet worden bekeken voordat het convenant er ligt. Eind februari wordt wel de overeenkomst met de corporaties afgesloten. Hierin is onder meer bepaald dat corporaties mensen niet uit hun huis zetten voordat instellingen hulp kunnen bieden.

[Kennelijk is er nog een convenant op komst, nu met de corporaties. Maar ook dan geldt: De mogelijkheid bieden een afbetalingsregeling te treffen is het belangrijkste. In dit geval zou dat moeten gaan om huurschulden.]


Einde FD-bericht. Commentaar tussen [].

Voor het bovenstaande kopen we m.i. niks, behalve de hulpverleners aan inkomsten helpen. Vervolgens gaan zij wat met elkaar zitten leuteren over 'hun' probleemgeval en gebeurt er niks. Intussen blijkt uit onderstaand bericht hoe het thans werkelijk zit met de situatie. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 28/1/2006:

DUIZENDEN MENSEN LEVEN ZONDER GAS EN LICHT

DEN HAAG (GPD) - Enkele duizenden Nederlanders leven permanent zonder elektriciteit en vaak ook gas. Ze leven bij kaarslicht, koken op ge‹mproviseerde stelletjes en liggen vaak in bed om zich warm te houden. De mensen hebben een zo laag inkomen dat ze de heraansluitkosten niet kunnen betalen. Een veelvoud dreigt in die situatie terecht te komen.

[Dit klopt wel: Als er in een huis een week niet wordt gestookt, koelt het steeds verder af, totdat de temperatuur binnen niet veel hoger meer is dan buiten. Tevens wordt het vochtig en klam. De enige manier om zelf warm te blijven is om maar van ellende in bed te kruipen.]

Een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging voor Volks krediet onder schuld- hulpverlenende instanties, op verzoek van deze krant, leverde ruim duizend huishoudens op die maanden tot zelfs twee jaar zijn afgesloten van gas en/of licht. Het betreft vooral alleenstaande ouderen en bijstandsgerechtigden, maar ook gezinnen met kinderen.
'Dit is een groot maatschappelijk probleem', zegt voorzitter Ger Jaarsma van de NVVK.

[En dit betreft dan alleen nog maar gevallen die bekend waren bij schuld- en hulpverlenende instanties. Overigens vraag je je wel af wat die clubs meer doen dan registeren en vastleggen. Deden ze meer, waarom zitten mensen dan tot twee jaar lang afgesloten van gas en licht?! Kennelijk kunnen ze nog geen deuk in een pakje boter slaan.]

De drie grote energieleveranciers Eneco, Essent en Nuon sloten vorig jaar circa 24.000 huishoudens af. Volgens de bedrijven is dat een kleine stijging ten opzichte van 2004. De meesten worden binnen enkele weken weer aangesloten. Maar de groep die permanent blijft afgesloten groeit snel.
Sinds de liberalisering van de energiemarkt is het aan- en afsluiten van een woning een taak van netbeheerders. Die eisen betaling vooraf. Wie dat geld - enkele honderden euro's- niet heeft, blijft afgesloten. Betalingsregelingen zijn niet mogelijk.

[Het gaat om 500 euro heraansluitingskosten die het nutsbedrijf ineens wil hebben plus soms nog een borgsom van 3 tot 6 maandvoorschotten. Als b.v. de Essent voorschotnota 130 euro is, betekent dat in een keer betalen: 500 euro plus 780 euro is 1280 euro.... Let wel: Van een bijstandsuitkering...]

Jaarsma vreest dat het aantal mensen dat verstoken blijft van energie fors zal oplopen. Van de grote groep die in de gevarenzone zit komt nu nog maar 10 procent bij de schuldhulpverleners terecht. De andere 90 procent blijft vooralsnog uit de schulden door drastisch te bezuinigen.

[Volgende bericht wordt binnenkort dan: Stille honger in Nederland...]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Nu twee praktijksituaties. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 28/1/2006:

DE JAS AAN IN HUIS EN LEZEN BIJ KAARSLICHT

Ze houden in huis hun jas aan, kruipen in bed en leven bij kaarslicht. Het huis is vochtig en beschinmeld en eten kan niet worden bewaard. Voor duizenden Nederlanders is dit het leven van alledag.

Piet van der Werf uit Lemmer staat in zijn keuken. De enige ruimte die hij nog een beetje warm kan houden. Daar wast hij zijn ondergoed in een pannetje op een gaspitje. Hij is 57 jaar en ziek.
"lk heb een hartkwaal en moet om de zoveel tijd terug het ziekenhuis in. Ik had schulden, maar ik zit nu in een schuldhulpverleningstraject. Die schulden betaal ik af. En toch moet ik nu zo leven, zonder elektriciteit. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het echt niet."

[Ik begrijp dat hij het niet begrijpt. Dit is ook absurd: Wel afbetalen, maar geen deal mogelijk over heraansluiting en die kosten ook meenemen in de afbetalingsregeling. En dat gaspitje: Campinggas of butagas? Heb je CV en had je geld, dan schakelde je de CV-ketel om op propaangas; kwestie van andere spruitstukken erin. En elektra via een aggregaat. Ook duur, maar als het niet anders kan? Maar goed, dat geld is er niet en dus hebben de mensen een fors probleem.]

Het vocht stroomt van de ramen. De lucht is bedompt, de kou intens.
"Slapen doe ik bijna niet meer. Het is te koud, te nat", vertelt hij bedrukt. Van der Werf leeft van EUR 35 in de week. De rest van zijn schamele inkomen, ruim EUR 700, gaat naar vaste lasten en schulden.
Pas over twee jaar en negen maanden als zijn schuld is afgelost kan hij geld gaan sparen om weer aangesloten te kunnen worden. Met een beetje mazzel heeft hij dan over vier jaar weer energie. "Als ik het zo lang volhoud."

[35 euro per week voor boodschappen is erg krap; te krap. Als daar ook nog andere dingen af moeten zoals b.v. kleding, kan dit echt niet. Waar hij inzit lijkt op een WSNP-traject van 3 jaar. Maar de regeling deugt niet als je 700 per maand daaraan kwijt bent bij een bijstandsuitkering. Bovendien zou ik als ik de schuldhulpverlening had moeten regelen tegen het energiebedrijf hebben gezegd: Je sluit de boel weer aan, anders geen betalingsregeling voor jullie en wordt er aan jullie niks terugbetaald.
Als het nutsbedrijf weigert: Dan maar met het aanbod tot het treffen van een betalingsregeling in kort geding naar de rechter met als inzet: Opnieuw aansluiten van gas en elektra. Bovendien mogen gas en elektra in de winter niet worden afgesloten volgens de wet. Zie ook het vervolgartikel hieronder.]

De Lemster raakte in de problemen toen hij zijn baan verloor. Hij moest wachten op een uitkering. "Je krijgt voorschot na voorschot, maar ondertussen stapelen die rekeningen zich op." Dat was in 2002.

[Ook dit is een bekend verschijnsel: Sociale diensten die zich aan geen enkele wettelijke termijn storen voor wat betreft het vaststellen van een recht op uitkering. Het UWV is zelfs nog erger daarin. Ook dan moet je in aktie komen en voorschotten en het nakomen van beslistermijnen afdwingen m.b.v. een advocaat. Toch gaat dit een keer verkeerd voor de instanties: Op een dag treffen ze de verkeerde persoon, een persoon die later blijkt een psychopaat te zijn...
Soms zou je, als je alle verhalen leest en hoort, bijna wensen dat een soos of een UWV die niets beters heeft te doen dan het treiteren en kleineren van mensen, zo'n figuur eens op haar weg vindt...]

Sindsdien heeft hij constant problemen met zijn uitkering. "Op een gegeven moment word je het moe. Ik werd ziek, belandde met een hartkwaal In het ziekenhuis en die rekeningen interesseerden mij niets meer."
Twee maanden later, augustus 2005, werd hij afgesloten. Alleen zijn gasfornuis doet het nog. Dat fungeert als kachel.

[Op zo'n moment dat iemand in het ziekenhuis belandt zou er iemand moeten zijn die zolang zijn financiën voor hem doet: Gewoon even als tijdelijk gemachtigde ervoor zorgen dat de rekeningen betaald worden en zich niet opstapelen. En dat gasfornuis gebruiken als kachel: Denk erom dat er voldoende zuurstof binnenkomt in de keuken; dus wel ventileren. Kolendamp kan ook optreden bij gastoestellen!!]

"Weet je wat triest is: je staat altijd voor anderen klaar. Maar als je zelf in zo'n situatie zit, dan blijf je alleen achter. Ik heb de buren gevraagd om wat gas van hun te mogen gebruiken. Al is het maar een uur per dag. Dat is voldoende om het vocht uit huis te houden. Maar ze durven niet. Ondertussen rot het huis weg. Alles is nat."

[Op zich zouden de buren daar ook weer last mee kunnen krijgen, maar erg flink vind ik ze niet. Wat wel van belang is, is dat het veilig gebeurt, zonder kans op ongelukken.]

Nederland telt inmiddels duizenden mensen die structureel verstoken zijn van energie en vaak ook gas. Ook Petra Vriedhof leefde met haar man en vier kinderen zeventien weken 'in de hel'. Het gezin moet rondkomen van ruim EUR 1200 in de maand. De huur alleen al is ruim EUR 500. Ze kwamen in de schulden en werden afgesloten. Aanvankelijk probeerde het gezin de problemen te verdoezelen door veel kaarsen In de woonkamer neer te zetten. De kInderen gingen gewoon naar school. Vader Frans naar het werk. Moeder Petra dook daarna meteen weer haar bed in - de enige plek in huis waar ze nog warmte vond.

Er kwam pas een oplossing toen het met dochter Joyce (13) fout ging. Die kreeg steeds meer buikpijn en concentratiestoornissen. De school greep in. Kinderen konden voortaan op school douchen en leren.
Het gezin werd aangemeld bij de voedselbank. De schaamte voorbij, trok Petra bij de werkgever van haar man aan de bel. "Vragen, maar we moesten wel." Die was bereid de schuld en aansluitkosten op zich te nemen. De komende tien maanden moet het gezin EUR 200 per maand terugbetalen.
"We houden EUR 50 per week over om van te leven. Niet veel. Maar we hebben weer energie. Ik kan het nog steeds niet geloven." (GPD)

[Vermoedelijk gaat het hier om een vooruitbetaald voorschot op het loon van de man. De werkgever verrekent dat weer met de netto loonbetalingen van de opvolgende maanden. Dat hoeft de werkgever niet te doen; er is hier sprake geweest van een van de weinige 'goede' werkgevers die nog enig sociaal gevoel heeft. Dit was voor hen een geluk bij een ongeluk, anders hadden ze nog in het donker en in de kou gezeten. Wellicht heeft de werkgever dit gedaan mede i.v.m. de kinderen en het is gissen wat hij zou hebben gedaan als de werknemer alleenstaande was geweest.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Even hierna, namelijk op maandag 30/1/2006 kwam de Leeuwarder Courant nog met het volgende bericht:

'Afsluiten gas mag niet in winter'

DEN HAAG (GPD, ANP) - Energiebedrijven mogen mensen in de winter niet afsluiten van gas en licht. Bovendien moeten zij de sociale dienst raadplegen als zij een huishouden afsluiten van energie. Kennelijk doen zij dat niet altijd, stelt PvdA'er Ferd Crone. Op zijn initiatief zijn deze voorwaarden destijds in de wet opgenomen. Hij wil van minister van economische zaken Laurens Jan Brlnkhorst weten waarom energiebedrijven zich hier niet aan houden.

[Over het feit dat zoveel huishoudens zijn afgesloten had ook een bericht gestaan in de Volkskrant. Wellicht dat hij daardoor attent is gemaakt op deze zaak. In elk geval kan het stellen van Kamervragen geen kwaad.]

Crone wil dat de heraansluiingskosten via een afbetalingsregeling voldaan kunnen worden. Hij krijgt daarbij de steun van D66-Kamerlid Bert Bakker.

[Precies, daar heb je in elk geval iets aan. En ik zou zeggen: Doe ook iets aan die voor heraansluiting gevraagde borgsommen, want die kunnen mensen ook niet opbrengen. Bovendien vind ik het onzin: Men sluit toch af als er niet wordt betaald? Daarmee heeft het nutsbedrijf al meer middelen dan een gewone burger die een vordering heeft op een andere burger die niet betaalt. De burger mag naar de deurwaarder, het nutsbedrijf heeft een fors pressiemiddel: Ze draaien de knop om.]

Duizenden huishouden leven permanent zonder elektriciteit. Vaak Is bij hen ook het gas afgesloten. Hun inkomen is te laag om de kosten van heraansluiting, EUR 500, te kunnen betalen. Het gaat om alleenstaanden maar ook gezinnen met kinderen. Ze leven bij kaarslicht en liggen vaak In bed om zich warm te houden.

Vorig jaar sloten drie grote energiebedrijven samen 24.000 huishoudens af. De meeste worden binnen een paar weken weer aangesloten, na betaling. Het bedrag van EUR 500 dient in één keer te worden voldaan aan de netbeheerder. Energiebedrijven eisen daarna soms een borg van drie tot zes maandbedragen voor de levering van energie. Aan betalingsregelingen willen zij niet meewerken.

[Nogmaals: Dan vraag ik me af wat een hulpverleningsinstelling dan eigenlijk nog wil, behalve wat 'begeleiden', veel 'monitoren' en veel leuteren met andere instellingen in veel overlegjes...]

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting pleit ervoor dat de leveranciers van gas, licht en water hun personeel (laten) trainen in het herkennen van probleemklanten en het begeleiden bij de betaling.

[Ach, pleur toch op: Dat NIBUD is ook zo'n club die onafhankelijk lijkt maar het niet is, gezien hun bestuurssamenstelling. Ik hoorde dat hun jarenlange gezicht naar buiten toe, Christine Groenewegen, is opgestapt uit onvrede. Dat valt me mee van haar. Geen gezeur meer met onzin-tips over verlepte groente die je goedkoop kunt halen bij het sluiten van de markt, althans niet door haar.]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].

UPDATE: Vlak nadat door Ferd Krone van de PvdA Kamervragen waren gesteld aan de minister, stond op TeleText het bericht dat de nutsbedrijven het voortaan mogelijk maken dat ook de heraansluitingskosten niet meer ineens te hoeven worden betaald, maar dat ook deze 500 euro in de afbetalingsregeling meegenomen kunnen worden....
Dat is snel... In 1, 2 dagen zijn ze 'om'...
Daarom geloof ik daar op voorhand niets van. Ze blaten maar wat richting Tweede Kamer en Jan publiek, zodat iedereen weer indut. Ik gekoof hen pas als ze hun algemene leverings- en betalingsvoorwaarden op papier hebben herzien en dit daarin hebben vastgelegd. En dat gaat echt niet binnen 2 dagen...

secretaris PEL