CHF BEDRIJFT BEVOLKINGSPOLITIEK MET WOONRUIMTE VERDEELSYSTEEM


EIGEN BERICHT 28/12/2005

Wij kregen een melding over het volgende:

"Hoewel CHF twee jaar geleden nog riep dat ze alle huishouden-kriteria hebben losgelaten, weren ze nu alleenstaanden uit de Vrijheidswijk."

Dit bericht ons de melder. En het is juist wat er staat: Alle criteria qua grootte huishouden versus de grootte van de woning waren bij invoering van het nieuwe systeem losgelaten. Maar al eerder hebben we moeten constateren dat sluipenderwijs weer etiketjes en bordjes 'verboden toegang' op woningen werden geplakt. Zo werden flats in Bilgaard die bij invoering van hun nieuwe systeem in principe toegankelijk waren voor alle leeftijden plotseling weer voorzien van het etiket 55-plus. Het ging hier niet op specifiek voor ouderen door bouwkundige maatregelen geschikt gemaakte woningen. Nu gaat het weer om woningen in de Robinsonstraat, waar plotseling het bordje bij hangt: "Alleen voor gezinnen".
Zelfs niet: Voor minimaal zoveel personen, wat ik nog te billijken had gevonden. Want wat is een gezin? Twee volwassenen? En moeten dat verplicht man en vrouw zijn? Mogen twee vrouwen of twee mannen ook? Of wordt onder gezin verstaan: Twee volwassenen met een of meer kinderen? Mag een eenoudergezin, b.v. vrouw plus kind ook? Of niet? Kortom: Vaagheid die de mogelijkheid geeft tot willekeur. Naar willekeur zelf precies bepalen wie waar mag wonen: Het oude corporatie-ideaal.

Om welke woningen gaat het precies? Gemeld wordt:

Ze hebben momenteel 3 woningen aan de Robinsonstraat te huur.
Daar staat bij: "Overige informatie: Let op! Deze woning is alleen bestemd voor gezinnen.".

zie:
http://www.woneninfriesland.nl/main-woning.asp?Advertentie=68975 http://www.woneninfriesland.nl/main-woning.asp?Advertentie=68976 http://www.woneninfriesland.nl/main-woning.asp?Advertentie=69009

Inmiddels heeft CHF snel deze drie woningen uit het aanbod gehaald....
Ja, stom om ze in het openbaar aan te bieden met bovenstaande tekst erbij...
Ze worden nu ongetwijfeld buiten alle systemen om aangeboden aan enige bij hen favouriete woningzoekenden... Ook dat is niks nieuws, want al twee woonruimtesystemen terug (kan ook drie zijn geweest) was al eens door een raadslid berekend dat pakweg 30 procent van de woningen buiten het toewijzingssysteem werd verhuurd. "Balieverhuur" heette dat toen en het ging toen echt niet alleen om hele dure woningen waarvan was afgesproken dat ze via de balie verhuurd mochten worden...

Gemeld werd verder:

Kennelijk willen ze er nu al voor zorgen dat er geen nieuwe alleenstaanden de wijk binnen komen, want stel dat je over een jaar weer met nieuwe sloopplannen moet komen..
Je bent welkom in de Vrijheidswijk als je aan 1 of meer van de volgende kriterea voldoet:
- Hoog inkomen
- Gezin
- 55+

Dit is een terechte constatering: Hun woonruimte verdeelsysteem is slechts een middel om een bepaalde bevolkingspolitiek (mede) na te streven. Dit, ihkv de stedelijke vernieuwing, die mede een kwaadaardige bevolkingspolitiek inhoudt. Het is een soort revival van wat ooit 'doelgroepenbeleid' heette. Een eerlijk systeem wat ten dienste staat aan woningzoekenden? Vergeet het maar...