BRUSSEL: HUURHUIZEN MOETEN VERKOCHT
IN VOLKSHUISVESTING VOLTREKT ZICH EEN STILLE REVOLUTIE
Rijkere huurder mag toch in sociale woning


'Brussel: Huurhuizen moeten worden verkocht'
Uit de Volkskrant van zaterdag 3/9/2005 plus:
'In volkshuisvesting voltrekt zich een stille revolutie'
Uit de Volkskrant van zaterdag 3/9/2005 plus: 'Rijkere huurder mag toch in sociale woning'
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 16/9/2005.


De Europese Commissie ("Brussel") begint zich nu ook al te bemoeien met de Nederlandse volkshuisvesting: In het kader van het marktfundamentalisme, het heilige geloof dat "de markt" alles beter maakt, zonder dat hierbij veel rationeel bewijs aan te pas komt, vindt eurocommissaris Neelie Smit-Kroes dat de woningcorporaties hun wat duurdere huurwoningen, geschat op circa 1,5 miljoen stuks, maar moeten verkopen aan bijvoorbeeld de vastgoed-maffia. Insiders denken aan een opzetje tussen de VVD-ers Neelie en VVD-minister Dekker van VROM, die kennelijk haar liberaliseringsplannen met de huren niet snel genoeg ziet gaan...
Uit de Volkskrant van zaterdag 3/9/2005:

BRUSSEL: HUURHUIZEN MOETEN VERKOCHT

'Woningcorporaties maken zich schuldig aan oneerlijke concurrentie'

Van onze verslaggever
Sanne ten Hoove
DEN HAAG

De Europese Commissie wil Nederlandse woningbouwcorporaties dwingen hun sociale huurwoningen massaal op de vrije markt te gooien.
Commerciële verhuurders of bewoners zouden de woningen moeten kopen. Gezien de schaarste op de huurdersmarkt zullen commerciële verhuurders fors hogere huren vragen.

[Waarmee de door minister Dekker zo gewenste liberalisering (vrijlating) van de huren in een klap voor elkaar is en in een keer de woningcorporaties alleen net als in de USA nog wat mogen doen aan 'social housing' voor de allerarmsten. Totale marginalisering dus en voor de rest alleen een particuliere huursector. Dit is het ware gezicht van de eurodictatuur. De 'vrije markt' van de negentiende eeuw, beschermd door de repressiemiddelen van de 21e eeuw. Ik bedoel hiermee hoe Nederland en Europa in hoog tempo veranderen in een controle- en politiestaat: Ausweiss verplicht, preventief fouilleren op straat, twee jaar voorarrest zonder advocaat als je wel eens met je buurman sprak die later als 'terrorist' werd gearresteerd, veel afluisterbevoegdheid voor politie en AIVD, veel camera's op straat, alle telefoonverkeer en internetverkeer vastgelegd enz. enz. Maar uiteraard wel ruim baan voor de patsers met poen...
Kortom: Het past allemaal als een puzzel in elkaar en het gaat niet alleen om Neelie, die zich maar beter bij haar truckerchauffeurs had kunnen houden.]

De Commissie vindt dat Nederlandse woningcorporaties zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentie. Ze verhuren met staatssteun woningen aan hogere inkomens. Daarmee benadelen ze op ontoelaatbare wijze commerciële verhuurders.

[M.a.w.: De favouriete groep van Neelie en Sybilla. Maar waaruit bestaat dan toch die staatssteun? Sinds de bruteringsoperatie midden jaren negentig toen openstaande leningen van de corporaties zijn verrekend met vorderingen van diezelfde corporaties tussen hen en het Rijk, zijn de corporaties onafhankelijk en krijgen geen subsidies meer van het Rijk. Wel betalen de corporaties geen BTW en vennootschapsbelasting en als dat het hoofdprobleem echt zou zijn, lijkt het me vrij simpel:
Ze gaan dat voortaan wel betalen en de hele OZB, ook het eigenaarsdeel, wordt afgeschaft. Dat betekent dat zij geen OZB-eigenaarsdeel over hun bezit meer hoeven te betalen. De rest van de staatssteun zou er uit bestaan, dat zij kunnen lenen bij het Centraal Fonds, wat overigens geen overheidsorgaan is, en dat het Rijk dan tegenover het Centraal Fonds weer garant zou staan. En daardoor zou je weer goedkoper kunnen lenen...
Maar of je dat nu staatssteun moet noemen? Zolang er niks mis gaat - en meestal gaat er niks mis - kost zo'n garantie geen cent. En als de huisjesmelkers goedkoop willen lenen richten zij ook maar zo'n Centraal Fonds op en staan ze maar voor elkaar garant. Onlangs kwam Neelie het allemaal nog eens uitleggen in een actualiteitenrubriek op tv, maar veel wijzer werd je daar niet van t.a.v. de vraag:
Vertel nu eens precies waaruit die staatssteun, uiteraard een doodzonde voor marktfundamentalisten, nu precies bestaat. Maar ik denk dat het er gewoon om gaat dat de vastgoedmaffia zich in een steeds verder verrechtsend Nederland nu sterk genoeg voelt om de aanval te wagen op de woningcorporaties en daarvoor bij de EC nu een willig oor heeft gevonden. Bovendien had Dekker zelf Brussel gevraagd om uitsluitsel gevraagd over de vraag of de Nederlandse volkshuisvesting niet in strijd was met de Europese concurrentieregels. Dan solliciteer je ook ergens naar als minister van VROM...]

Bovendien kunnen woningzoekenden met een laag inkomen moeilijk aan een woning komen.

[Dit laatste lijkt er aan de haren bijgesleept: Om nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen moet een corporatie elders geld verdienen, bijvoorbeeld door heel commercieel wat koophuizen te bouwen en met winst te verkopen en die winst te gebruiken om de huurwoning qua aanvangshuur te matigen. Gaat daar dan een 'hoger inkomen' in wonen - want echt goedkoop zijn nieuwe 'sociale huurwoningen' echt niet - dan is dat geen staatssteun! Niets let de heren beleggers om hetzelfde foefje toe te passen, of het moest hun geldzucht zijn...
Eigenlijk zegt Neelie: De huurders in de nieuwere, duurdere huurhuizen wonen te goedkoop en daarmee zegt ze precies hetzelfde als Dekker: De huren moeten vrij worden gelaten. VVD-ers onder elkaar...]

De Commissie heeft haar standpunt in een vertrouwelijke brief aan minister Dekker van Volkshuisvesting uiteengezet.

[En die laat de brief conform de gebruikelijke methode 'lekken' zodat er een proefballonnetje wordt opgelaten.]

Experts spreken van een ongekende sanering van de Nederlandse volkshuisvesting. Circa anderhalf miljoen woningen zullen van eigenaar veranderen. De gedwongen verkoop zal honderden miljarden opleveren.

[Waarmee de corporaties dan nieuwe huurwoningen zouden kunnen bouwen die ze commercieel zouden moeten gaan verhuren, waarmee ze ook voor 100 procent vastgoedbeleggers zouden zijn geworden. De vraag is dan echter wel of al die huurders die daar in moeten die huren kunnen betalen... Daar de corporaties uiteraard niet gaan bouwen als leegstand is te voorzien, zou een fors deel van dat geld gewoon op hun bankrekeningen werkeloos geparkeerd worden...]

PvdA en CDA reageren verbijsterd op het standpunt van de Europese Commissie. 'Waar bemoeien ze zich tegenaan?', zegt Kamerlid Depla. 'De commissie weegt de belangen van een paar vastgoedjongens zwaarder dan die van miljoenen huurders. Brussel maakt het ons onmogelijk een fatsoenlijk huurbeleid te voeren.'

[Maar de PvdA is toch ook voor 'europa'? Het was toch te voorzien dat het 'europa' zich bezig is te ontwikkelen tot een neo-liberale superstaat waarin de belangen van lui met geld en de 'vrije markt' boven alles gaan, of we nu willen of niet?]

CDA-Kamerlid Van Bochove pleit voor 'massaal verzet' richting Brussel. 'We moeten Europa zo ver mogelijk buiten de deur houden.'

[Datzelfde CDA was toch zo voor 'europa'? Dan ziet Van Bochove nu wat 'europa' voor ons kan betekenen...]

Dankzij de bemoeienis van Brussel komt de discussie over de liberalisering van de huurmarkt weer op de agenda. Dekkers eigen plannen werden onder druk van de Tweede Kamer juist op de lange baan geschoven.

[Die lange baan is niet zo erg lang: De plannen van Dekker gaan gewoon door, maar iets meer gefaseerd dan zij zelf wilde, dat is alles. Het is echter wel zo, zoals de Volkskrant fijntjes stelt, dat 'dankzij' Brussel het punt nu weer op de agenda staat...]

De corporaties kunnen dankzij staatssteun onder gunstige voorwaarden huizen verhuren. Zo kunnen ze goedkoop lenen en bij de staat aankloppen voor financiële steun.

[M.i. is het Centraal Fonds geen staatsorgaan en die financiële steun bestaat m.i. alleen uit een garantstelling richting Centraal Fonds door de overheid. Overigens kun je op dit moment overal vrij goedkoop lenen dank zij de lage rentestand.]

Ook zijn ze vrijgesteld van omzet- en vennootschapsbelasting.

[Dit klopt.]

Hun huizenbezit is in 1995 door de staat geschonken en sindsdien aanzienlijk in waarde gestegen.

[Dit lijkt me toch iets te kort door de bocht: Als een corporatie vroeger met geld dat ze toen leenden van de Staat een blok huizen bouwde, waren die huizen m.i. toch echt meteen hun eigendom. Of hebben al die huurders van corporatiewoningen tot 1995 hun huur niet aan de eigenaar van hun woning betaald? Dacht het wel.]

Met staatssteun vindt de commissie niets mis, zolang die terecht komt bij de armste huurders. In Nederland is dat niet het geval.

[Het is m.i. wel zo, dat de corporaties minder de 'beleggershouding' moeten aannemen en meer weer op de toer moeten van sociale verhuurder. Op die wijze kunnen ze zich ook beter verweren tegen 'Brussel'.
Als je maar reserves oppot en vette bonussen betaalt aan je directeuren, krijg je natuurlijk wel dat er praatjes komen. Ik zie persoonlijk geen bezwaar als corporaties winst maken door het bouwen van koophuizen, als die winst maar weer helemaal wordt ingezet om sociale huurwoningen te bouwen en te renoveren. Streven naar winst aan het einde ben ik op tegen: Na zoveel jaar moet gezegd kunnen worden: We hebben veel gedaan en we speelden quitte qua geld. Een zelf-genererend systeem dus.]

De Nederlandse eurocommissaris Kroes van Mededinging verstuurde de brief op 17 juli aan VROM. Ambtenaren broeden sindsdien op een antwoord, maar komen daar vooralsnog niet uit. De Europese Commissie heeft daarom uitstel verleend.


Einde 1e VK-bericht. Commentaar tussen [].

Op diezelfde dag stond er een tweede bericht over deze kwestie in de Volkskrant:

IN VOLKSHUISVESTING VOLTREKT ZICH EEN STILLE REVOLUTIE

ACHTERGROND | 'Brussel' kan hele Nederlandse stelsel ontwrichten

Van onze verslaggever
Sanne ten Hoove
DEN HAAG

Als het aan de Europese Commissie ligt, moeten woningcorporaties hun huurwoningen afstoten. Dat zal grote gevolgen hebben voor het volkshuisvestingsbeleid.

Geen debatten, geen ingezonden brieven, geen Kamerbrieven, geen commotie. In de Nederlandse volkshuisvesting voltrekt zich een stille revolutie. Miljoenen huurders moeten een fors hogere huur betalen, als het aan de Europese Commissie ligt. Corporaties moeten hun miljardenbezit afstoten en zich beperken de allerarmsten: ongeveer één miljoen huursubsidie-ontvangers.
Commerciële verhuurders krijgen in één klap het grootste deel van de huurmarkt in handen.

[In feite een horror-scenario: Als dit doorgaat betekent dat in een klap het einde van de VOLKShuisvesting in Nederland. Dat betekent dat er nog veel grotere woningnood zal ontstaan dan nu en ook dat dure huizen die dan nog veel duurder zullen zijn, deels leeg staan. En dat tegelijkertijd. Kraken zal uiteraard een 'zwaar' misdrijf zijn, omdat de bezittende klasse uitzuigers zijn bezit altijd via de wetgeving zwaar beschermt.]

De Delftse hoogleraar Hugo Priemus spreekt van 'het begin van het einde'. 'Dit zal ontwrichtend uitpakken.' Priemus wijst erop dat corporaties er juist voor zorgen dat arm en rijk door elkaar wonen.
Bijkomend voordeel is dat huurders van een sociale huurwoning nauwelijks worden gestigmatiseerd. 'Nederland is een van de weinige landen die dit met opgeheven hoofd kunnen zeggen. Ons stelsel wordt nu onderuit gehaald en dat is heel ernstig.'

[Een van de weinige keren dat ik Priemus gelijk geef. Liberalisering en uitverkoop van huurhuizen betekent tegelijkertijd stigmatisering van de huurders die in de restanten wonen die de corporaties mogen houden. 'Social housing' dus en als je daar zit, hoor je er beslist niet bij...]

Volgens Priemus vallen alle problemen in de volkshuisvesting in het niet bij de Brusselse dreiging.
'De salarissen van corporatiedirecteuren, de grijpstuivers van commissarissen. Allemaal leuk en aardig, maar over het allerbelangrijkste windt Nederland zich niet op.'

[Ook van de corporaties hoor je weinig: Hun koepelorganisatie Aedes heeft er wat van gezegd en dat was het dan. Wellicht dat een deel van de corporaties het wel best vindt en denkt: Dan worden we zelf wel belegger in vastgoed... Kunnen we nog meer verdienen...]

De Woonbond, de belangenvereniging van huurders, is net zo bezorgd.
'Dit kan het einde betekenen van de Nederlandse volkshuisvesting', zegt woordvoerder René van Genugten. Hij vreest torenhoge huren gezien de schaarste aan geschikte huurwoningen.

[Ook de Woonbond heeft m.i. gelijk: Torenhoge huren door de schaarste. Vrije markt, nietwaar, wat de gek ervoor geeft...]

Als Brussel voet bij stuk houdt, wacht Nederland een financiële operatie van ongekende proporties. De ruim vijfhonderd corporaties kunnen hun bezit verkopen aan commerciële dochterondernemingen of aan bestaande verhuurders.

[Een commerciële dochteronderneming is is feite ook het opsplitsen van corporatiebezit: Het grootste deel exploiteren net zoals een belegger en de restanten voor de allerarmsten. Lood om oud ijzer dus qua effect.]

De opbrengst van honderden miljarden zal terugvloeien naar de staatskas, denkt Van Genugten. 'Want je gelooft toch niet dat de corporaties dat in kas krijgen? De staat heeft ooit miljarden in die huizen gepompt. Zalm wil dat geld natuurlijk terugzien.'

[Dat vraag ik me af: Bruteringsoperatie was bruteringsoperatie. Hoewel? Op zich natuurlijk wel aantrekkelijk voor Zalm: Vermoedelijk in een keer van een begrotingstekort naar een begrotingsoverschot. Kan ie zijn europese collega's mee onder ogen komen nietwaar?...]

Hij vermoedt een liberaal complot tussen de liberalen Zalm, Dekker en hun Brusselse geestverwant: de Nederlandse eurocommissaris voor Mededinging, Neelie Kroes.
'Via de band van de mededinging zetten ze samen de liberalisering van de huurmarkt opnieuw op de agenda.'
Dekker is een verklaard voorstander van meer marktwerking op de huurmarkt. Volgens haar leidt die tot meer doorstroming onder middeninkomens en een hogere nieuwbouwproductie.

[Doorstroming middeninkomens? Terugstroming op zoek naar een goedkopere woning die er nauwelijks is, verwacht ik dan. De financiële positie van de middeninkomens is ook minder geworden dan ie was.]

VROM heeft de huidige discussie over zichzelf afgeroepen. Het ministerie vermoedde dat de Nederlandse volkshuisvesting in strijd was met de Europese concurrentieregels en vroeg schriftelijk uitsluitsel. Dat ligt er nu.

PvdA-Kamerlid Staf Depla vindt dat het ministerie slapende honden wakker heeft gemaakt. Maar volgens Priemus is een afwachtende houding evengoed riskant. Hij wijst erop dat commerciële verhuurders ook bij het Europese Hof van Justitie kunnen klagen over oneerlijke concurrentie.
'Het kan zomaar gebeuren dat een rechter een klager vervolgens gelijk geeft.'

[Ik denk dat Priemus daar wel een punt heeft. Kop in het zand steken en net doen alsof Brussel er niet is, helpt ook niet.]

Depla vindt het terecht dat middeninkomens bij de woningcorporatie kunnen aankloppen. 'Zij kunnen zich juist redden dankzij de gematigde huren. Wie straks een baan accepteert, belandt in een armoedeval. Je moet dan plotseling een veel te hoge markthuur betalen.'

[Depla bedoelt vermoedelijk dat mensen die nu geen werk hebben maar betaald werk vinden straks niet meer mogen huren bij de corporaties of niet kunnen huren omdat de huurdere huurwoningen verkocht zijn. Die woning is er nog wel bij een andere eigenaar, maar inmiddels ook voor middeninkomens bijna niet te betalen. Een soort armoedeval dus, maar anders dan tot nu toe.]

CDA-Kamerlid Bas-Jan van Bochove meent dat Dekker 'als een speer' met een goed verhaal naar Brussel moet gaan. 'De Nederlandse huurmarkt is nu niet in evenwicht, waardoor de huren snel zullen stijgen. Voordat we liberaliseren moeten er eerst voldoende woningen zijn.'

[We moeten de huurwoningen helemaal niet liberaliseren, ook die woningen niet van de vastgoedmaffia. Een stelsel met een maximaal redelijke huur is het enige wat hen nog wat in toom houdt. Schaf je dat af, dan gaat het 'los', want huurwoningen zijn schaars. Gaan ze dan meer huizen bouwen?
Ach welnee, ze zullen nooit zoveel huizen bouwen dat huurwoningen niet meer een schaars goed zijn. Die schaarste is kunstmatig al in stand gehouden vanaf het einde van WO II en dat wil de bouw- en vastgoedmaffia graag zo houden...
Vrije huren betekent tenslotte dat de vakbonden dan weinig anders kunnen doen dan hogere looneisen stellen om die markthuren te compenseren.]


Einde 2e VK-bericht. Commentaar tussen [].

Na bovenstaande berichten eiste de Tweede Kamer een spoeddebat met de minister, waarop de minister een concept-reactie op de brief van Neelie naar de Tweede Kamer stuurde. Na het debat in de Tweede Kamer met de minister kwam de Leeuwarder Courant op vrijdag 16/9/2005, de dag erop, met het volgende bericht hierover:

RIJKERE HUURDER MAG TOCH IN SOCIALE WONING

DEN HAAG (ANP) - Een inkomensgrens van EUR 33.000 voor huurders die minister Sybilla Dekker van volkshuisvesting voor ogen stond, komt er niet. De VVD-bewindsvrouw kwam gisteren in de Tweede Kamer terug op zulke plannen.

[Volgens de EC moest 'de staatsteun' terecht komen bij 'de armste huurders'. Dekker vindt kennelijk ook dat er sprake is van staatsteun, want de iets minder arme huurders mochten van haar niet meer in een woning wonen van een woningcorporatie.
Het spel is duidelijk: Of de corporatie trekt de huren op tot het niveau van de vastgoedmaffia of de duurdere corporatiewoningen blijven dan deels leeg staan, waardoor de corporatie ze op het laatst maar verkoopt aan die vastgoedmaffia. Intussen verkoop je dit als een 'scheef wonen' verhaal:
A-sociale rijke huurders die maar woningen bezet houden waar arme huurders anders in zouden kunnen...
Mooi niet dus: Hoe betaalt een arme huurder een huurhuis boven de aftoppingsgrenzen van de huursubsidie? Niet dus. Maar Dekker moest terug. Lees verder.]

Dekker speelde op zo'n inkomenstoets dinsdag in een brief aan de Kamer over Europese kritiek op het Nederlandse huisvestingsbeleid. Het zou gaan om een "equivalent van de ziekenfondsgrens" die op EUR 33.000 per jaar ligt.

[Volslagen waanzin: Vanaf 1/1/2006 bestaat er geen ziekenfondsgrens meer, dus waarom haak je aan aan een grens die straks weg is? Ten tweede: Waarom EUR 33.000? Waarom niet de hoogwatertabellen van Harlingen? Even grote onzin. Ik verbaas me wel eens over de Monty Python achtige absurditeiten van een denkwijze die je wel vaker ziet en m.i. voortkomt uit een burocratische denkwijze, los van de realiteit.]

"Ik had dat beter niet kunnen uitspreken", erkende de VVD-bewindsvrouw, in reactie op brede kritiek van nagenoeg alle fracties.
"Ik wil niet over grenzen praten", stelde CDA-fractiewoordvoerder Bas Jan van Bochove onomwonden.

Net als PvdA en ChristenUnie laakte de grootste regeringspartij de defensieve toon van Dekkers brief die een antwoord was op EU-commissaris Neelie Kroes (mededinging). Volgens Kroes, die daarover in juli Dekker aanschreef, verhuren Nederlandse wooncorporaties met staatssteun huizen aan mensen met een goed inkomen, wat oneerlijke concurrentie zou zijn met commerciële verhuurders.

[Uiteraard is Dekkers brief defensief, omdat ze het in wezen met Neelie eens is of zelfs met Neelie een opzetje maakte om de vrijlating van de huren versneld door te drijven. Dekker staat zelf m.i. niet achter haar eigen reactie aan Neelie, maar moet wel, omdat de Tweede Kamer haar op de nek springt. Dan krijg je slappe brieven, zonder overtuiging. En dan Neelie: In de v.m. USSR had je politieke commissarissen, in de EU ook. Alleen is de ideologie die verwezenlijkt en bewaakt moet worden anders: Daar toen het communisme, hier nu het marktfundamentalisme, tot heil van m.n. de grote ondernemers. Een ding hebben de USSR en de EU gemeen: Dwingelandij.]

De ruim vijfhonderd Nederlandse wooncorporaties beheren 1,5 miljoen huurwoningen. Zij zijn in het voordeel ten onzichte van commerciële verhuurders omdat zij goedkoop kunnen leveren en voor steun terecht kunnen bij het rijk.

[Die staatssteun bestaat simpelweg niet uit subsidies, m.i. alleen uit vrijstelling BTW en vennootschapsbelasting en wellicht rijkscontragaranties voor leningen van corporaties bij hun Centraal Fonds. Vrijstellingen BTW en vennootschapsbelasting zou je kunnen uitruilen tegen totale opheffing van de OZB: Ook corporaties hoeven dan geen eigenaarsdeel OZB meer te belasten, maar dan wel BTW en vennootschapsbelasting. Je zou kunnen denken aan een beperkte vrijstelling BTW en vennootschapsbelasting als een corporatie koophuizen neerzet, maar alle winst weer investeert in de sociale huurwoningmarkt.]

Minister Dekker wil een scheiding aanbrengen in de sociale en de commerciële activiteit van corporaties om een "europroof" beleid te hebben.

[Zoals eerder gesteld: Ook dat leidt tot een commerciële vastgoed-tak van de corporatie waarin dan de wat duurdere huurhuizen zitten, die dan eenzelfde huur hebben als de huizen van de institutionele beleggers. Dus gewoon hetzelfde als wat Dekker wil met haar huurliberalisatie.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Deze kwestie is hiermee nog lang niet afgelopen. Ik denk dat we hier de komende tijd en wellicht de komende jaren nog wel het nodige over zullen horen: De macht van de EU groeit gestaag en Nederland verdwijnt als staat of beter gezegd: Nederland verdampt langzaam maar zeker...
Als we daar wat beters voor terug kregen, mocht dat van mij vannacht nog wel gebeuren, maar zoals het nu staat, wacht ons m.i. een EU-dictatuur...

secretaris