Wij ontvingen van het Bewonerscomitee S.I.S. ('Sloop Is Stijlloos') die zich verzet tegen sloop van de woningen in de wijk De Stijl/De Meenthe, een eerste nieuwsbrief, gericht aan de huurders in deze wijk die onderdeel is van de wijk Bilgaard in Leeuwarden.
Hieronder volgt de integrale tekst:


Bewonerscomité SLOOP IS STIJLLOOS

Aan alle bewoners van De Stijl (Voorheen De Meenthe)

Geachte bewoners,

De gemeente heeft plannen met onze buurt. Plannen, waarbij geen plek meer is voor de huidige bewoners. Die moeten weg. De gemeente wil meer dure koophuizen bouwen, ten koste van de sociale woningbouw. Van onze buurt wil men een wooneiland maken, maar wel zonder ons en onze huizen.
De gemeente heeft dit laten weten via brieven van het projectbureau Stedelijke Vernieuwing. Verder zijn er krantenberichten en brieven van ons woningbureau BWL.

Daarom is er in De Stijl een bewonerscomité opgericht: 'Sloop is Stijlloos'. Er is inmiddels ook een enquête onder de bewoners gehouden waarvan de uitslag was dat de meerderheid van de mensen (60%) tegen sloop is. De overige 40% is van mening dat er wel gesloopt mag worden, maar als BWL de boel weer opknapt willen zij misschien wel blijven.

De gemeente beweert dat deze buurt mooier wordt, maar waar moeten wij heen?
Wij zitten hier op een toplocatie, tussen de stad en de weilanden, zo'n plekje krijgen wij, bij gedwongen verhuizing naar een andere buurt, nooit weer. Bovendien is het maar zeer de vraag of er voldoende gelijkwaardige woningen tegen een gelijkwaardige huurprijs beschikbaar zijn. De gemeente beweert van wel, maar er is de laatste tijd een krapte op de huurmarkt aan het ontstaan.

Het is daarom van groot belang dat iedereen die tegen de gemeentelijke plannen is in aktie komt. Dit kan bijvoorbeeld door de poster voor uw raam op te hangen of door contact op te nemen met S.I.S. (Sloop is Stijlloos)

Correspondentieadres:
Mondriaanstraat 83
8918 DL LEEUWARDEN
e-mail: stylloos@dds.nl