VOORMALIGE BEJAARDENWONINKJES SCHEPENBUURT PLAT?!


EIGEN BERICHT

VOORMALIGE BEJAARDENWONINKJES SCHEPENBUURT PLAT?!

LEEUWARDEN 1/9/2005 - Worden de v.m. bejaardenwoninkjes in de Schepenbuurt binnenkort gesloopt? Al enige jaren geleden vingen we geruchten op dat pakweg 24 voormalige bejaardenwoninkjes in die buurt gesloopt zullen worden. Twaalf daarvan, aan de Tjotterstraat, waren indertijd eigendom van het GWB, het toenmalige Gemeentelijk Woningbedrijf, dat later werd afgestoten en waarvan na enige fusies, het bezit nu in handen is van woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland.

Ook bevinden zich een aantal van deze woningen in de Boeierstraat, bv. de huisnummers 37a en b, 39a en b, 41a en b en 43a en b. Het kan zijn dat een deel van de woningen bezit is van bejaardentehuis Greunshiem in de Schepenbuurt. De huisjes zijn te vinden achter diverse flatblokken in die wijk en ze bestaan steeds uit enige 'geschakelde' korte rijtjes woningen met een kleine woonkamer, 1 slaapkamer, een keukentje, een douche en een toilet.
Ze zijn maar 1 bouwlaag hoog: Eigenlijk een soort mini-bungalootjes met een tuintje. Wij hoorden van een van de bewoners dat hij daar op een saneringscontract zat, een contract dat in maart 2006 afloopt. Dit feit wijst zonder meer op sloopvoornemens... Aan de huisjes schijnt weinig te mankeren en ook de huurprijs is voor de huidige begrippen laag: Er is een bedrag genoemd van 252 euro, waarvan zelfs niet helemaal duidelijk werd of dat inclusief energie was...
De prijs is zodanig dat een alleenstaande met inkomsten op bijstandsniveau recht heeft op een klein beetje huursubsidie.
M.a.w.: Voor iemand alleen met weinig inkomsten zouden dit hele bruikbare huisjes kunnen zijn... Maar men mag er alleen maar naar kijken en ziet dan dat de helft van de huisjes al leeg staat...
Ze hebben indertijd gefunctioneerd als een soort aanleunwoning en de bewoner vertelde dat je nu nog, als je daar woonde, voor een schappelijke prijs kon eten in Greunshiem...

Kortom: Alles wijst er op, dat deze huisjes gesloopt worden!
Wij vinden dat grote waanzin: Als ze wellicht niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen om als aanleunwoning dienst te doen voor bejaarden, dan wil dat nog niet zeggen dat ze niet heel bruikbaar zijn voor verhuur aan anderen! Je zou kunnen denken aan een student of aan een eenpersoonshuishouden in het algemeen.
Er is een schreeuwende behoefte aan goedkope woonruimte, met name voor starters met weinig geld, op de Leeuwarder woningmarkt. Daarom vinden wij dat hetzij Greunshiem hetzij Nieuw Wonen Friesland deze huisjes gewoon moet gaan verhuren op reguliere basis. Slopen is in feite gekaanstekerij richting kleine huishoudens met weinig geld die zoekende zijn op de woningmarkt!

secretaris PEL.