PERSBERICHT SP OVER MUNTMETERS:
TEGOEDKAART = WANGEDROCHT
Tegoedkaart vervangt energienota
SP LAAIEND OVER TEGOEDKAART ENERGIE
SPELEN MET JE ENERGIE
TEGOEDKAART VOOR ENERGIE
ALLEEN UIT VRIJE WIL


Ontvangen d.d. 29/8/2005 van Ad van de Kolk, voorzitter SP-Statenfractie:
Persbericht SP over muntmeters: 'Tegoedkaart = Wangedrocht' plus commentaar secretaris PEL en commentaar van een derde.


UPDATE 1/9/2005: Diverse artikelen over dit onderwerp + commentaar:
'Tegoedkaart vervangt energienota'
Uit de Leeuwarder Courant van za. 27/8/2005 plus:
'SP laaiend over tegoedkaart energie'
Uit de Leeuwarder Courant van di. 30/8/2005 plus:
'Spelen met je energie'
Uit de Leeuwarder Courant van di. 30/8/2005 plus:
'Tegoedkaart voor energie alleen uit vrije wil'
Uit de Leeuwarder Courant van do. 1/9/2005.


Wij ontvingen op 29/8/2005 het volgende persbericht van de SP-Statenfractie. Eerst hieronder het persbericht, daaronder nogmaals, maar dan voorzien van commentaar:

SP Statenfractie
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
fractiekamer: PH 120, tel. 058-2928831

PERSBERICHT

SP: Tegoedkaart = Wangedrocht.

De SP is verbijsterd over de plannen van de CHF en Eneco om betaalautomaten te plaatsen in sociale huurwoningen. De verharding in de houding van voormalige nutsbedrijven en woningbouwcorporaties neemt steeds duidelijker vorm aan. Betutteling door deze instellingen van het vermogen van de cliënt om zelf te kunnen bepalen wanneer en hoe te besparen op energiekosten is bijna spreekwoordelijk, aldus SP Fryslân.

Het sociale gezicht wat de CHF en Eneco trachten te laten zien met het idee van de betaalautomaat is slechts schijn, het altruïsme geveinsd.
Het eigenlijke idee erachter is natuurlijk om nog meer grip te krijgen op betalingen, nog meer winst te maken, nog hogere salarissen te kunnen uitkeren aan "topmensen" en om "efficiënter" te gaan werken.
Met dien verstande dat "efficiëntie" tegenwoordig trouwens steeds meer een toverwoord blijkt te zijn dat uiteindelijk uitmondt in banenverlies. Dus een flink aantal mensen dat weer in de bijstand komen, die te eniger tijd naar een goedkope huurwoning zullen moeten waar, jawel, zo'n fijne muntautomaat met een aftellende eurometer pontificaal in de kamer staat.
Wederom wordt een relatief klein percentage van onze bevolking gebruikt om een asociale maatregel er door te kunnen drukken. Nu vroeg ik me af in wat voor soort woningen deze meters uiteindelijk geplaatst zullen worden maar u raadt het al, natuurlijk in de goedkopere woningen waar veel mensen wonen die het financieel toch al niet zo makkelijk hebben.

En dit is dan nog maar het begin natuurlijk. Straks staat in elke huur woning met een nog redelijke huur zo'n gedrocht. Of gaan we ze soms ook in duurdere huurwoningen tegenkomen, koopwoningen misschien? Dat zou ook nog wel eens kunnen, uiteindelijk zo'n wanstaltig ding in elk huis. Waar dit bizarre plan mij aan doet denken is aan stomme filmpjes van de crisistijd van voor tweede wereldoorlog. Hoezo "modern" zo'n apparaat; toen had je dus ook al muntautomaten met alle gevolgen van dien voor sociaal zwakkeren.
Want vergis u niet, deze dingen zijn veredelde muntautomaten die mensen in een benarde situatie in de winter kunnen dwingen te kiezen tussen warmte of eten, dat kan de keiharde keuze zijn. Een verborgen keuze om dat die voor een automaat plaatsvindt. Verborgen, omdat het een keuze zal zijn waar mensen zich eigenlijk voor schamen in het overgrote deel van deze gevallen. Een keuze die plaatsvindt voor de zoveelste automaat die men niets kan uitleggen en die een schrijnend probleem ontmenselijkt.
En dat in Nederland anno 2005. Nooit gedacht dat we mee zouden maken dat er in ons land getornd zou gaan worden aan de basisbehoeften en essentiële zekerheden van het dagelijks leven zoals gas, stroom, water en een dak boven ons hoofd.
Maar nu beleven we het dan toch. Wat trouwens in eerste instantie op vrijwillige basis geschiedt zal binnen niet al te lange tijd gedwongen zijn, dat geef ik u op een briefje. En het zal waarschijnlijk niet blijven bij gas. Elektriciteit en water zullen volgen als protesten uitblijven. Een van de dingen die mijn wenkbrauwen ook behoorlijk doen fronsen bij dit apparaat, is dat er vooraf betaald moet worden. Dat is zorgelijk omdat het niet meer mogelijk zal zijn een tijdelijke dip in de huishoudbeurs te overbruggen door gespreide betaling over het hele jaar.
Nee, er zal per maand een hard bedrag in de meter moeten worden gestopt anders zit men in de kou, kan niet meer warm douchen en men zal zelfs niet in staat zijn eten te koken in het ergste geval. Dat noem ik niet intelligent, dat noem ik teruggaan in de tijd.
En dan nog het ding zelf. Ik vraag me in alle eerlijkheid af wie er nu zit te wachten op een opvallende meter die euro's aftelt in plaats van optelt. De gasmeter, de elektriciteitsmeter en watermeter van de respectievelijke bedrijven zitten bij mij in de meterkast, achter slot en daar moeten ze ook gewoon blijven.
Tenslotte: als de energieprijzen dan de pan uit rijzen kan men beter beginnen met de salarissen van "topmensen" drastisch te verlagen omdat ze niet hebben voorkomen dat die prijs zo is opgelopen, ze hebben dus hun "topwerk" niet goed gedaan. Als je dat doet en de aardgasprijs loskoppelt van de olieprijs of in ieder geval de minima voor extreme stijgingen compenseert, dan ben je er ook. Dan ga je niet alleen efficiënt maar ook sociaal te werk.

Ad van de Kolk.
Voorzitter Statenfractie SP Fryslân.


Einde tekst persbericht.

Hieronder nogmaals het persbericht, maar dan voorzien van commentaar:

SP Statenfractie
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
fractiekamer: PH 120, tel. 058-2928831

PERSBERICHT

SP: Tegoedkaart = Wangedrocht.

De SP is verbijsterd over de plannen van de CHF en Eneco om betaalautomaten te plaatsen in sociale huurwoningen. De verharding in de houding van voormalige nutsbedrijven en woningbouwcorporaties neemt steeds duidelijker vorm aan. Betutteling door deze instellingen van het vermogen van de cliënt om zelf te kunnen bepalen wanneer en hoe te besparen op energiekosten is bijna spreekwoordelijk, aldus SP Fryslân.

[Het idee past helemaal in de lijn van de heer Jaarsma van de GKB en van veel Sociale Diensten, die bv. willen dat zij zelf nominale premie voor de komende Zorgverzekering van een bijstandsuitkering mogen inhouden.
Via de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) lieten zij weten dat de wet daartoe maar veranderd moest worden...
Dat dus, in plaats van dat iemand in de bijstand dat zelf mag regelen. Totale bevoogding, dat zit er achter.]

Het sociale gezicht wat de CHF en Eneco trachten te laten zien met het idee van de betaalautomaat is slechts schijn, het altruïsme geveinsd.
Het eigenlijke idee erachter is natuurlijk om nog meer grip te krijgen op betalingen, nog meer winst te maken, nog hogere salarissen te kunnen uitkeren aan "topmensen" en om "efficiënter" te gaan werken. Met dien verstande dat "efficiëntie" tegenwoordig trouwens steeds meer een toverwoord blijkt te zijn dat uiteindelijk uitmondt in banenverlies. Dus een flink aantal mensen dat weer in de bijstand komen, die te eniger tijd naar een goedkope huurwoning zullen moeten waar, jawel, zo'n fijne muntautomaat met een aftellende eurometer pontificaal in de kamer staat.

Wederom wordt een relatief klein percentage van onze bevolking gebruikt om een asociale maatregel er door te kunnen drukken. Nu vroeg ik me af in wat voor soort woningen deze meters uiteindelijk geplaatst zullen worden maar u raadt het al, natuurlijk in de goedkopere woningen waar veel mensen wonen die het financieel toch al niet zo makkelijk hebben.
En dit is dan nog maar het begin natuurlijk. Straks staat in elke huur woning met een nog redelijke huur zo'n gedrocht. Of gaan we ze soms ook in duurdere huurwoningen tegenkomen, koopwoningen misschien?

[Vooreerst zal het 'vrijwillig' zijn en dat 'vrijwillige' karakter zal het snelst omslaan in verplicht, als je een bijstandsuitkering hebt.
Over het feit dat niet elke CV, vooral niet de goedkopere typen met een waakvlam, als de eurootjes opgestookt zijn, niet allemaal even goed reageren op het wegvallen van de gasdruk als ze daarna opnieuw gestart worden, zullen we het maar niet hebben.]

Dat zou ook nog wel eens kunnen, uiteindelijk zo'n wanstaltig ding in elk huis. Waar dit bizarre plan mij aan doet denken is aan stomme filmpjes van de crisistijd van voor tweede wereldoorlog. Hoezo "modern" zo'n apparaat; toen had je dus ook al muntautomaten met alle gevolgen van dien voor sociaal zwakkeren.
Want vergis u niet, deze dingen zijn veredelde muntautomaten die mensen in een benarde situatie in de winter kunnen dwingen te kiezen tussen warmte of eten, dat kan de keiharde keuze zijn. Een verborgen keuze omdat die voor een automaat plaatsvindt.
Verborgen, omdat het een keuze zal zijn waar mensen zich eigenlijk voor schamen in het overgrote deel van deze gevallen. Een keuze die plaatsvindt voor de zoveelste automaat die men niets kan uitleggen en die een schrijnend probleem ontmenselijkt.

[Juist! Dit is een goede analyse: Een noodgedwongen keuze, verborgen in je huis, weggestopt voor het oog van derden. De armoede gedepolitiseerd en onzichtbaar en teruggebracht tot een individueel probleem .]

En dat in Nederland anno 2005. Nooit gedacht dat we mee zouden maken dat er in ons land getornd zou gaan worden aan de basisbehoeften en essentiële zekerheden van het dagelijks leven zoals gas, stroom, water en een dak boven ons hoofd. Maar nu beleven we het dan toch. Wat trouwens in eerste instantie op vrijwillige basis geschiedt zal binnen niet al te lange tijd gedwongen zijn, dat geef ik u op een briefje. En het zal waarschijnlijk niet blijven bij gas. Elektriciteit en water zullen volgen als protesten uitblijven.

[En de GKB zal bij schuldsanering eisen dat je zo'n moderne variant op de muntmeter in je huis laat aanbrengen. Nu nog een enkelband om, zodat de soos altijd weet waar je uithangt en klaar is de zaak...]

Een van de dingen die mijn wenkbrauwen ook behoorlijk doen fronsen bij dit apparaat, is dat er vooraf betaald moet worden. Dat is zorgelijk omdat het niet meer mogelijk zal zijn een tijdelijke dip in de huishoudbeurs te overbruggen door gespreide betaling over het hele jaar.
Nee, er zal per maand een hard bedrag in de meter moeten worden gestopt anders zit men in de kou, kan niet meer warm douchen en men zal zelfs niet in staat zijn eten te koken in het ergste geval. Dat noem ik niet intelligent, dat noem ik teruggaan in de tijd.

[Ook na de oorlog is nog eens geprobeerd een muntmeter in te voeren, namelijk door Jan de Boer, voormalig directeur van de soos in Leeuwarden. Jan de Boer, altijd goed voor een mooi sociaal verhaal in de Te Gast rubriek van de Leeuwarder Courant, waarvoor hij dan weer 300 gulden opstreek, het bedrag van de LC vroeger aan iemand betaalde voor een stuk in de Te Gast rubriek. En hij schreef wat af...
Nu ja, het was een mooie façade, die hij toen omhoog hield van de Leeuwarder soos, niet veel meer. Ja, Jan de Boer had het toen al goed voor met de mensen in de bijstand...
En dan die vooruitbetaling: Bij een energievoorschot betaling is het bedrag elke maand gelijk, of het nu winter is of zomer. Maar die kaart die je dan koopt is anders: Je koopt dan m.i. zoveel kuub gas tegen zoveel euro. M.a.w.: Je bent in de winter veel duurder uit dan in de zomer!
M.a.w.: Rentewinst voor het energiebedrijf, want die krijgt in de winter meteen veel grotere hoeveelheden geld binnen, nog voordat het aardgas verbruikt is...
Nu is de betaling nog gespreid over het hele jaar. Als je mensen met weinig geld echt wilt beschermen, moet je dat zo houden! In de zomer betaal je teveel, in de winter te weinig, mooi gespreid over het jaar. En over eten koken gesproken: Droog brood hoef je niet te koken, nietwaar?]

En dan nog het ding zelf.
Ik vraag me in alle eerlijkheid af wie er nu zit te wachten op een opvallende meter die euro's aftelt in plaats van optelt. De gasmeter, de elektriciteitsmeter en watermeter van de respectievelijke bedrijven zitten bij mij in de meterkast, achter slot en daar moeten ze ook gewoon blijven.
Tenslotte: als de energieprijzen dan de pan uit rijzen kan men beter beginnen met de salarissen van "topmensen" drastisch te verlagen omdat ze niet hebben voorkomen dat die prijs zo is opgelopen, ze hebben dus hun "topwerk" niet goed gedaan. Als je dat doet en de aardgasprijs loskoppelt van de olieprijs of in ieder geval de minima voor extreme stijgingen compenseert, dan ben je er ook. Dan ga je niet alleen efficiënt maar ook sociaal te werk.

Ad van de Kolk.
Voorzitter Statenfractie SP Fryslân.


Einde tekst SP-persbericht, voorzien van commentaar tussen [].

Op het persbericht plus ons commentaar kwam op 30/8/2005 de volgende reactie binnen van een van onze abonnees op onze e-mail postverzendlijst:


Haha

Dit is toch een oud idee. Ik kan mij herinneren dat Jan de Boer (je weet wel die directeur van de soos in Leeuwarden) ook al eens met idee kwam. Wiegel of die ander Rietkerk van de VVD had dit idee ook al eens. Dat was in het kader dat mensen die een uitkering hadden op het biologisch minimum moesten leven. Afijn het komt allemaal terug of alle ideeën worden eens utgevoerd.
Het is maar hoe je het bekijkt.

Het verhoogt natuurlijk je controle mogelijkheden. Hoe vaak vul je de meter bij etc. Gunst u heeft deze maand de meter niet bijgevuld Hoe komt dat???.
Woont u nog wel op het opgegeven adres. Uiteraard moet je de meter huren dus dat gaat ook in de prijs. Het verbruik kan iemand anders digitaal in de gaten houden en is zo opvraagbaar voor de soos of de GKB.
Volgens de norm van het Nibud uiteraard.

Dat van jan de boer had jij ook al staan.

Naam afzender.


UPDATE 1/9/2005

Voor de volledigheid en om aan te geven op welk bericht de SP en wij nu precies reageerden, volgt hieronder dat bericht uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 27/8/2005:

Tegoedkaart vervangt energienota

Van onze verslaggever

DOKKUM - Een lagere energierekening, meer regie over het verbruik en een beter binnenklimaat. Dit beogen corporatieholding Friesland (CHF) en energiebedrijf Eneco met een project dat het opknappen van woningen combineert met het plaatsen van zogeheten intelligente energiemeters. Hierdoor kunnen huurders zelf bepalen of ze hun energieverbruik met een tegoedkaart betalen of via een abonnement.

[Je geeft huurders meer regie over het verbruik als je met een intelligente meter zou komen met enige software waarin je aangeeft op hoeveel kuub gas je wilt uitkomen in een verbruiksjaar en waarbij je per dag of week kunt aflezen of je qua verbruik nog op schema ligt. Dit was ook het principe van de aktie 'Zuinig stoken' waarbij je voor jezelf elke zondagavond de meterstanden op een kaart noteerde van gas en elektra. Elke week publiceerde de Leeuwarder Courant een staatje waar in stond welk weekverbruik hoorde bij jou gewenste jaarverbruik. Dat vergeleek je met jou weekverbruik en je zag dan of je nog op schema lag of dat je toch wat zuiniger aan moest doen.
Als je dan ook nog de tariefstructuur van jou netwerkbeheerder plus je energieleverancier in de software had zitten, had je ook meteen het bijbehorende geldbedrag in euro's. Overigens is het, zoals eerder opgemerkt, dat het vooral de bouwkundige constructie is van de woning, die het verbruik bepaalt en in veel geringere mate het individueel stookgedrag. Dus hoezo, meer regie over het verbruik? Meer regie over de betalingen voor Eneco, dat bedoelt men eigenlijk. Gelijk oversteken: Eneco cash betaald en jij wat kuubs gas...]

Volgens Hilde van Ree, directeur van het Woonbedrijf Noord (onderdeel van CHF), is het mogelijk om jaarlijks een derde van de energiekosten te besparen. Dat kan door isolatie en het invoeren van tegoed-kaarten waarmee de energie wekelijks of maandelijks vooraf wordt betaald, maar ook door speciale meters op een zichtbare plaats te hangen. Ze drukken het energieverbruik niet uit in kilowatturen, maar in euro's.
"Wij willen zo het energieverbruik inzichtelijk maken."

[Laat Woonbedrijf Noord haar bezit maar kritisch nalopen op warmtetechnische gebreken en zwakke punten en verhelp dat. Hebben alle flatblokken al schilisolatie? Hebben ze HR-plus glas? Hoe staat het met de CV? Is dat al een HR-ketel?
Is de CV al eens ingeregeld? Een punt waarmee veel is te besparen: Vaak wordt er bij nieuwbouw en renovatie CV aangebracht zonder dat de installatie wordt ingeregeld.
Inregelen betekent m.n. dat alle radiatoren worden nagelopen en de voorinstelling die onder de radiatorknop zit wordt gesteld, zodat het resultaat is dat de aanvoerleiding en de retourleiding pakweg 20 graden in temperatuur verschillen (bij convectoren 10 graden). Dit is de delta-T voor de liefhebbers. Met dat naregelen valt gas te besparen zonder enig comfortverlies.
Op de manier zoals Hilde van Ree wil, kun je ook gas besparen: Je tegoedkaart is leeg, de gasaanvoer stopt, de CV valt uit, ik trek 2 truien over elkaar aan en koop geen nieuwe kaart. Daar wacht ik een weekje mee...]

CHF gaat huurders intensief begeleiden en informeren over energiebesparingen. Bewoners moeten weer baas worden over hun energiekosten, stelt Van Ree. De energieprijzen stijgen hard en sommige huurders van bestaande woningen kunnen hierdoor in problemen komen.

[En dat probleem moet dan door muntmeters overwonnen worden... Zoals gezegd: De keuze tussen de supermarkt met levensbehoeften of de verwarming... Een structureel en politiek probleem wordt weer eens op het bordje gelegd van een individueel huishouden: Die verbruikt gewoon teveel gas... Eigen schuld, sukkel, maar geen nood: Uw verhuurder is in aantocht en gaat u 'helpen'...]

Het project, waarvoor subsidie bij het ministerie van economische zaken is aangevraagd, is gericht op wijken waar woningen worden opgeknapt, zoals bijvoorbeeld de Leeuwarder Vrijheidswijk.

[Net wat ik dacht: Waar in hun ogen de aso wonen, de dombo's die niks snappen en die onverantwoordelijk stookgedrag vertonen...]

Gemeenteambtenaar Bouwe de Boer die de gesprekken met Eneco en de Corporatieholding Friesland bijwoonde, heeft hoge verwachtingen van de nieuwe meters. "Mensen worden in een vroeg stadium gealarmeerd over stijgend verbruik. Als ze wat meer gaan opletten, verandert hun gedrag ook. Let maar op: dit gaat aanslaan."

[Ergens ben ik het ook spuugzat: Verhuurders en de gemeente die zich bemoeien met mijn gasverbruik en daar alles over willen weten. Wie moet dat nu eigenlijk betalen? De verhuurder? De gemeente? Of degene die het contract heeft met het energiebedrijf? Als de verhuurder goed en vakkundig de woningen zo energiezuinig maakt als mogelijk is, dan is een huurder met een normaal boerenverstand heus wel in staat om zuinig te stoken. De overheid en allerlei instanties krijgen steeds meer weg van een octopus, die overal z'n grote tentakels omheen slaat...]

Volgens Niek Geelhoed, directeur van Eneco in Dokkum, snijdt het mes aan twee kanten. Klanten besparen geld en hoeven niet meer te schrikken van tegenvallende nota's en eindafrekeningen. Energiebedrijven hebben minder administratieve rompslomp.

[Dat laatste is de echte reden: Als iedereen zo'n kaartmeter heeft, zijn er geen betalingsachterstanden meer en eindnota's zijn ook niet meer nodig. Meters hoeven ook niet meer te worden opgenomen, want waarom zou je? Iedereen heeft vooruit betaald...
Overigens: Al jarenlang bestaat de mogelijkheid om tussentijds zelf aan te geven bij het energiebedrijf of je je voorschotten iets hoger of iets lager wilt hebben. Denk je dat je moet bijbetalen op je eindnota? Bel het energiebedrijf en vraag of ze bv. met 10 of 15 euro per maand je voorschotnota willen verhogen.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

De Leeuwarder Courant van dinsdag 30/8/2005 kwam met het volgende bericht n.a.v. het SP-persbericht:

SP LAAIEND OVER TEGOEDKAART ENERGIE

LEEUWARDEN - Een wangedrocht. Zo noemt de SP-statenfractie de tegoedkaart voor energie die Corporatieholding Friesland (CHF) wil invoeren. Ad van de Kolk, voorzitter van de SP Fryslân, vindt het geen sociale maatregel, maar een vorm van betutteling.

De tegoedkaart en aangepaste energiemeter doen hem nog het meeste denken aan het gasmuntje van weleer. "Deze dingen zijn veredelde muntautomaten die mensen in een benarde positie in de winter kunnen dwingen te kiezen tussen warmte of eten."

Dat mensen in plaats van achteraf nu vooraf voor hun energie moeten betalen, vindt de SP een zorgelijke ontwikkeling. "Het zal niet meer mogelijk zijn een tijdelijke dip in de huishoudbeurs te overbruggen door gespreide betaling over het hele jaar." Van de Kolk vermoedt dat het project, dat op vrijwillige basis geschiedt, binnen niet al te lange tijd gedwongen zal zijn.

Die vrees deelt Nanne de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU). "Het is ontzettend belangrijk dat mensen zélf voor de betalingsvorm kunnen kiezen en dat de corporatie van te voren goed met haar klanten praat."

De CHF is dit van plan, liet directeur Hilde van Ree dit weekeinde al weten: klanten worden intensief begeleid en kunnen zelf kiezen of ze hun energie met een nota of een kaart willen betalen.

[Dommer, onmondiger, afhankelijker, dat worden huurders ervan. Klanten moeten onafhankelijk van CHF of Eneco zelf hun beslissingen kunnen nemen. Dat kunnen 'ze' niet? Waarom kan Hilde van Ree dat dan wel? Ik zie nog niet zo'n meter bij haar thuis geplaatst... Ze kijkt wel uit, zij weet beter. Mijn stelling is: Afhankelijkheid wordt aangepraat en aangeleerd.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Op dinsdag 30/8/2005 kwam de Leeuwarder Courant nog met een tweede bericht over dit onderwerp:

SPELEN MET JE ENERGIE

Huurders In Friesland kunnen hun energie binnenkort ook meteen te goedkaart betalen. Een proef hiermee in Rotterdam-Zuid pakte het afgelopen jaar goed uit: ruim 80 procent van de 150 gebruikers was positief. "Ik houd mijn uitgaven nu wat bewuster in de gaten."

Door Jikke Zijlstra

ROTTERDAM - Martien de Kam (77) opent de meterkast. Die ziet er anders uit dan normaal. Behalve de 'ouderwetse' mechanische tellers zitten er twee digitale schermpjes in. Daarop valt te lezen hoeveel energietegoeden de Rotterdammer heeft.

"Nog EUR 87,65 voor gas en EUR 62,74 voor elektriciteit", somt De Kam op als hij de schermpjes beschijnt met een zaklantaarntje: een cadeautje van energie bedrijf Eneco voor alle 'proefkonijnen'.
De Kam lacht. "Dan heb ik toch nog licht als de tegoeden op zijn en de stroom wordt uitgeschakeld."

[Weer een of andere sukkelige bejaarde die er is ingetrapt. Ongetwijfeld voelt hij zich heel gewichtig: Hij mag meedoen aan een proef van een INSTANTIE. Dat is ongeveer hetzelfde als de Almachtige himself in de belevingswereld van sommige bejaarden. Het lachen zal hem wel vergaan als hij op een dag inderdaad alleen nog licht heeft van z'n zaklantaarntje... Want het is duidelijk dat het niet alleen gaat om een kaart-meter voor gas, maar ook voor elektra.]

De Kam is een van de 150 Rotterdammers die zich eind vorig jaar vrijwillig opgaven voor een half jaar durende proef met 'prepaid' energiemeters. "Als ik eens per jaar de eindafrekening krijg, weet ik van te voren nooit of ik moet bijbetalen of iets terug krijg. Meestal zit ik aan de verkeerde kant", zegt De Kam. Hij zag het experiment, dat eind vorig jaar van start ging, als een kans om beter bij te houden hoeveel hij precies uitgeeft.

[Ja, dat is ook heel moeilijk, daar zelf eens even over nadenken. De kaart-meter denkt voor u... Maar het is simpel: Met de snel stijgende energieprijzen moet je meestal bijbetalen. Elke maand iets reserveren daarvoor en je bent er. Heb je er bovendien zelf wat rente van...]

Het systeem is eenvoudig. Gebruikers krijgen een chipkaart die ze bij een oplaadpunt kunnen opladen. "Thuis steek je de kaart hierin", zegt De Kam, terwijl hij zijn chipkaart in een gleuf bij de gasmeter steekt. Na een paar seconden neemt het apparaat het saldo dat op je kaart staat over en telt dat op bij het saldo dat je nog had. "Tegen de tijd dat het saldo bijna op is, laad je de kaart weer op."

Als je daar tenminste op tijd aan denkt. De Kam en zijn vrouw Francien hoorden enkele weken nadat ze hun kaart voor het eerst hadden opgeladen ineens een raar piepgeluidje in huis. Na lang zoeken ontdekte De Kam dat het signaaltje uit de meterkast kwam. Op het schermpje van de meters stond te lezen dat zijn saldo op was. Het was vrijdagavond. Het kantoor van Eneco was gesloten. Gelukkig bleek dat de meters zijn uitgerust met een noodkrediet van EUR 15.

[Met een gewone meter heb je altijd onbeperkt noodkrediet...
En je hoeft de deur ook niet uit voor nieuw 'krediet'... Girootje op de bus en klaar is het weer. Bij niet-betalen van je maandelijkse voorschot heb je nog pakweg twee maand lang 'krediet', voordat ze je afsluiten...
Dat is nuttige tijd: Bv. om oplossingen te vinden, om een betalingsregeling te treffen ed.]

De Kam en zijn vrouw zijn door de meters iets minder gaan verbruiken. Ook onder de andere proefkonijnen is het energie verbruik met 5 tot 10 procent gedaald, aldus woordvoerder Cor de Ruijter van Eneco. Een ander voordeel van de meters is het uitblijven van betalingsproblemen. Daarom is onder klanten van de sociale dienst in Rotterdam in mei een tweede proef van start gegaan.

[Precies wat ik dacht: Een tweede 'proef' onder klanten van de sociale dienst. Als dat 'slaagt': Invoeren die meters met 'dwang en drang'...
Daar is Rotterdam toch zo goed in, de stad waar de pimplisten aan de macht zijn. Maar goed: Pim zou het wel zo gewild hebben...]

De echtgenote van De Kam vindt het allemaal maar niks: ze vindt dat er meer oplaadpunten moeten komen, bijvoorbeeld in de supermarkt.
En: "Straks is het saldo weer op en zitten we ineens zonder stroom."

[Ik denk dat zij snuggerder is dan hij... Zij ziet in elk geval het gedonder om zonder stroom te zitten.]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Op donderdag 1/9/2005 verscheen in de Leeuwarder Courant een artikel van een van de redacteuren, waarin haar opinie en feitelijk nieuws gewoon doorelkaar heen liepen in een kennelijke poging het publiek te beïnvloeden ten gunste van een bepaalde opinie over de 'muntmeters'.
Het lijkt mij een goede gewoonte voor een krant om nieuwsfeiten en opinie duidelijk te scheiden, maar onderstaand artikel heeft eigenlijk dezelfde soort vorm als een 'docudrama' voor de tv: Geen documentaire, geen drama, maar een mix van beide. Zo ook onderstaand artikel:

TEGOEDKAART VOOR ENERGIE ALLEEN UIT VRIJE WIL

Energiebedrijf Eneco en Corporatieholding Friesland (CHF) hebben het plan opgevat om huurders in delen van de stad die worden opgeknapt - zogeheten herstructurerings wijken - de keuze te geven tussen een tegoedkaart om de energielasten mee te betalen of de reguliere nota.
Die maatregel wekt het wantrouwen van belangenorganisaties voor uitkeringsgerechtigden en ook van de SP-statenfractie Dat lijkt echter niet nodig: de tegoedkaart is voor alles een sociale maatregel.

[Dat vindt dus Kirsten van Santen, de schrijfster van het stuk. Kennelijk was de kritiek dermate serieus dat het niet kan worden afgedaan met een spottend berichtje in de LC-rubriek 'Gehoord en Gezien', maar dat er serieus tegengas gegeven moet worden. De LC als behartiger van de belangen van een energiebedrijf en een woningcorporatie. Over het algemeen zijn we overigens niet anders gewend van deze krant.]

KIRSTEN VAN SANTEN
LC-redacteur

Een proef in Rotterdam wees vorig jaar uit dat mensen die een tegoedkaart gebruiken voor hun energielasten tussen de 5 en 10 procent op die lasten besparen. Corporatieholding Friesland wil gaan werken met een zogeheten intelligente energiemeter. Die geeft onder meer het verbruik in euro weer; volgens deskundigen een veel betere manier om verhuurders inzicht te geven in het energieverbruik.

[Het gaat de verhuurder op zich geen fluit aan hoeveel een huurder betaalt aan het energiebedrijf. Laten we zeggen dat iemand zo'n meter heeft: Wordt dan zijn geldbedrag dat hij via zo'n kaart in die meter heeft gestopt doorgesluisd naar de woningcorporatie?! Of zijn deze dingen door het energiebedrijf via het lichtnet op afstand afleesbaar?
Dat laatste is wel waar de energiebedrijven naar toe willen. Op zich bestaat die techniek al jaren in de vorm van schakelimpulsen via het lichtnet: Boilers aan en uit, straatlantaarns aan ed.
Let wel: Het gaat ook om een samenwerkingsverband tussen CHF en Eneco. Dus: A en B tekenen een overeenkomst waarbij B belooft aan A de gegevens van C te leveren. Zoiets dus. Over u en zonder u, heet dat.]

De tegoedkaart en de intelligente meter bieden uitkomst aan mensen met een kleine beurs. Zeker in tijden waarin de energielasten hard stijgen, is het voor hen prettig om niet verrast te worden door tegenvallende eindafrekeningen. Zij weten precies waar ze aan toe zijn met de kaart. Ongrijpbare kilowatturen worden inzichtelijk gemaakt. Daar kunnen ook mensen met betalingsachterstanden baat bij hebben.

[Alleen sukkels laten zich verrassen door tegenvallende eindnota's: Tussentijds zelf even energiebedrijf bellen en maandvoorschotten iets hoger laten stellen, maandelijks een klein bedrag reserveren zodat langzamerhand een buffertje ontstaat voor eindnota's waarop bijbetaald moet worden ed. Ik hoor het gezeur al: Dat kan ik niet betalen...
Zo ja, waarom zou het dan WEL goed gaan met het kopen van kaarten met tegoed erop? Zo'n meter vreet tegoed in de winter en in de zomer meen je dat je rijk bent...
Als je het artikel mag geloven, dan zijn die meters uitgevonden voor de klant... Wie dat gelooft ziet de wereld aan voor een doedelzak... Commerciële bedrijven zullen per definitie nimmer iets doen voor 'de klant', maar uitsluitend voor zichzelf, als zij denken dat *zij* er garen bij spinnen. Dat is gewoon de aard van een commercieel bedrijf. Het eerste 'sociale' energiebedrijf moet nog worden opgericht!]

Tegenstanders van de kaart wijzen op stigmatisering en bevoogding. De tegoedkaart past volgens hen naadloos in de betuttelinghype van minima. 'Harder aanpakken' en 'de teugels aantrekken': in dat vertoog past de tegoedkaart uitstekend. Daar hebben de criticasters een punt. Daarom is het zo belangrijk dat alléén mensen die het echt willen een prepaid kaart krijgen en dat zij goed worden voorgelicht. Bevalt de kaart niet, dan moeten zij over kunnen stappen op de gewone energierekening.

[Ik voorzie dat de welzijnswerkertjes zich hier ook op zullen storten, omdat ook zij een graantje mee willen pikken: Aan begeleiding en 'voorlichting' valt te verdienen. Nadat men door zo'n 'goog' onder druk is gezet, zal men 'geheel vrijwillig' kiezen voor zo'n meter. De 'goog' zal er wel voor zorgen dat de illusie post vat, dat de keuze geheel vrijwillig tot stand kwam...
Dit past naadloos in de markt van de 'schuldhulpverlening'.]

Informatie en begeleiding zijn ook zo belangrijk, omdat mensen in de winter meer tegoed-kaarten zullen moeten kopen dan in de zomer. Dat inzicht mag ze niet verrassen. Het is de taak van de CHF én het energiebedrijf om hier helder over te communiceren.

[Je hebt echt geen begeleiding nodig om te snappen dat er in de winter meer gas wordt verstookt dan in de zomer en dat er in de winter dus vaker een kaart moet worden gekocht... Zijn je centen op, dan zit je in de kou en uit de proef in Rotterdam blijkt dat het OOK gaat om elektra, zodat je dan ook in het donker zit... We moeten ook maar snel zulke meters voor het water hebben, dan kun je helemaal kreperen...]

Wat de oplaadpunten betreft; dle moeten goed bereikbaar zijn, ook in de avonduren en in het weekeinde.

[Sla de discussie meteen over en verplaats die meteen naar de uitvoeringsdetails van dit systeem... Fijn, zo'n meedenkende journaliste...]

In Rotterdam kon de kaart onder meer worden opgeladen in het kantoor van de Sociale Dienst. Dat is prima voor sommige gebruikers, maar voor anderen is een op laadpunt in bijvoorbeeld een supermarkt veel handiger en laagdrempeliger bovendien.

[Dat zegt toch gewoon genoeg... Kunnen de soosmedewerkers een oogje in het zeil houden... Zeg vent, jij was hier vorige week ook al om die kaart te laden... Of: Zeg vent, ik heb jou hier lang niet gezien... Zou ie stiekum ergens anders wonen?!
Op internet moet maar snel een progje verschijnen waarbij je virtueel weer wat tegoed op je kaart kunt laden... En laten we stellen dat de meter nieuw tegoed nodig heeft, uiteraard ergens in de winter: Je moet er dus op uit, het is rotweer, het is glad op de weg, maar het moet: Op naar het oplaadpunt... Vooral erg fijn voor bejaarden...]

Energiebedrijf Eneco zal geld gaan besparen met de tegoedkaart. Op het administratieve vlak hoeven er beduidend minder handelingen te worden verricht. Die bezuiniging zou ook ten goede moeten komen aan de gebruiker, in de vorm van een korting op de energiekosten. Dit zou de animo voor de kaart alleen maar vergroten.

[Alweer zo'n gedienstige tip voor Eneco van onze journaliste. Die komt er wel, die mag straks vast ook wel eens een (betaald) stukje schrijven in het huismagazine van Eneco...
Een korting op de energiekosten: Ze heeft het nog niet echt begrepen: De prijs wordt verhoogd voor degenen die nog een 'gewone' meter hebben en de prijs voor mensen met een muntmeter blijft op z'n best gelijk. Vervolgens wordt de laatsten verteld dat ze een 'korting' hebben... Denk bv. aan het per incassoautomaat betalen en het betalen per acceptgiro...]

Wanneer de tegoedkaart op een transparante manier wordt ingevoerd, op basis van vrijwilligheld en met de mogelijkheid om er ook weer vanaf te zien, kan die worden beschouwd als een sociale maatregel.

[Dit is het juiste jargon: 'transparantie'... Een prachtig woord; ik zal het de komende tijd veel gaan gebruiken. Ze vergeet nog het woord: 'onvermijdelijk', ook zo'n managerswoord...
Op basis van vrijwilligheid? Ammehoela. Er zal druk worden uitgeoefend, zeker als men een bijstandsuitkering heeft... Het was niet voor niks dat ook een gemeenteambtenaar aanwezig was bij de gesprekken tussen CHF en Eneco.
De mogelijkheid er ook weer van af te zien? Ja, tuurlijk, maar wel tegen extra administratiekosten, kosten wisselen meter ed. Reken maar op een forse financiële drempel...]

En wanneer het energiebedrijf de bespaarde kosten ook nog eens aan de huurders terug kan geven, zal de tegoedkaart een heel groot succes worden, waarschijnlijk ook in Zuiderburen en in de Vosseparkwljk.

[De bespaarde kosten aan de huurders teruggeven? Dream on... Bovendien: Waarom "aan de huurders teruggeven" en niet "aan de gebruikers teruggeven". Wat heeft dit te maken met het feit dat iemand huurt? Dat wijst er op dat CHF 'greep' krijgt op het energieverbruik van 'haar' huurders. Wat ze geen fuck aangaat. Het kan niet anders dan dat niet alleen Eneco maar ook CHF hier ergens beter van wordt. Hoe precies, daar komen we t.z.t. nog wel achter.]


Einde 4e LC-bericht. Commentaar tussen [].