NIEUW WONEN FRIESLAND SCHAFT VANAF 2006 METHODE HUURMATIGING AF BIJ HUURTOESLAG
'HUURDERS MOGELIJK IN PROBLEMEN'


'Nieuw Wonen Friesland schaft vanaf 2006 methode huurmatiging af bij huurtoeslag'
Eigen bericht 19/8/2005 plus:
'Huurders mogelijk in problemen'
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 22/8/2005.


NIEUW WONEN FRIESLAND SCHAFT VANAF 2006 METHODE HUURMATIGING AF BIJ HUURTOESLAG

EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 19/8/2005 Woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland wil per 1 januari 2006 niet meer doen aan huurmatiging bij de huursubsidie. Dit werd ons gemeld door iemand die daar was geweest in verband met huursubsidie. Betrokkene was gezegd, dat als per 1 januari de huursubsidie niet meer loopt via VROM, maar via de Belastingdienst afdeling Toeslagen, Nieuw Wonen Friesland niet meer wil werken met het systeem van huurmatiging.

Huurmatiging is bij de huursubsidie de betalingsmethode waarbij niet de huurder de huursubsidie rechtstreeks krijgt van VROM, maar waarbij de corporatie via geclusterde betalingen (dus voor al hun huursubsidiegebruikende huurders tegelijk) van VROM de huursubsidie krijgt. Het gemak voor de huurder is dat hij of zij dan meteen een acceptgiro krijgt voor de huur waar de huursubsidie al op in mindering is gebracht. De meeste huurders kiezen voor dit systeem, omdat ze anders eerst de volle huur moeten betalen en dan vervolgens weer moeten wachten tot ze van VROM hun huursubsidie krijgen.
Vanaf 1 januari 2006 wordt de huursubsidie niet meer door VROM uitgevoerd, maar door de Belastingdienst, afdeling Toeslagen en heet voortaan Huurtoeslag.
Dezelfde afdeling gaat ook de Zorgtoeslag uitvoeren en voert nu al de Kindertoeslag uit. Volgens degene bij NWF die vertelde dat ze dan niet meer aan huurmatiging willen doen, gaven de geclusterde betalingen teveel administratieve rompslomp. Wat Corporatieholding Friesland en bij CHF in het bijzonder Woonbedrijf Regio Noord gaat doen, is ons op dit moment nog niet bekend.

Voorzover we nu informatie hebben, is voorzover het de Huurtoeslag regeling zelf aangaat, straks nog steeds mogelijk om de Toeslag meteen over te maken aan de woningcorporatie, maar die moet dan uiteraard wel mee willen werken. Voorzover nu valt na te gaan, zijn zij daartoe echter niet verplicht. Eigenlijk zou het beter zijn als dat in de wet verplicht wordt gesteld, als een huurder kiest voor die methode.

De gevolgen voor huurders van Nieuw Wonen Friesland zijn heel vervelend en kunnen mensen in financiële problemen brengen: Voortaan moet de volle huur aan NWF worden betaald en moet men maar afwachten of en wanneer de Belastingdienst de huurtoeslag op hun rekening stort. Het heet, dat zij dit maandelijks gaan doen, maar ik vrees dat het net als bij de laatste wijziging van de huursubsidie, toen VROM verder aan het automatiseren was geslagen, weer een grote puinhoop wordt met veel mensen waar zaken mis gaan, zodat ze of geen Huurtoeslag krijgen, of verkeerde bedragen. De burocratie in Nederland weet er namelijk geregeld een rotzooi van te maken...

Ander punt is, dat Nieuw Wonen Friesland nu een HIP is, een Hulp- en Informatiepunt waar mensen met vragen over de huursubsidie terecht kunnen. Op de website van VROM wordt voor Leeuwarden aangegeven dat er twee HIP's zijn:

Nieuw Wonen Friesland telefoon 058-2334111 en
Gemeente Leeuwarden Sector Bouwen en Wonen telefoon 058-2338448

Vermoedelijk wil NWF vanaf 2006 ook geen HIP meer zijn. Overigens misschien maar beter ook, want de HIP's zijn dan ook bedoeld voor hulp en vragen m.b.t. de Zorgtoeslag. HIP's hebben via een applicatie toegang tot klantgegevens.
Ik vraag me af wat NWF bijvoorbeeld te maken heeft met gegevens van aanvragers van Zorgtoeslag, aanvragers die huren bij NWF, maar ook aanvragers die met NWF niets te maken hebben!
Dergelijke HIP's horen m.i. thuis bij de lokale overheid. Op dit moment zou het in theorie zelfs kunnen dat het PEL een HIP begint:
Aanvraagformulier invullen en naar VROM sturen... Vervolgens neemt VROM contact met ons op en wordt een convenant afgesloten. Ik denk niet dat we dat zouden moeten willen. Informeel zijn we in feite al een HIP via het Klachtenspreekuur: De klant neemt zelf zijn gegevens mee over de huursubsidie en wij zouden kunnen kijken wat er mis is gegaan. Die mogelijkheid is er altijd al geweest.

secretariaat P.E.L.

UPDATE 22/8/2005

Naar aanleiding van ons bericht van 19/8/2005 kwam de Leeuwarder Courant op maandag 22/8/2005 met het volgende artikel over de afschaffing door NWF van het systeem van huurmatiging bij de huursubsidie:

'HUURDERS MOGELIJK IN PROBLEMEN'

Door nieuwe subsidieregeling

LEEUWARDEN - De nieuwe regeling rond huursubsidie kan een groep huurders in problemen brengen. Dit vreest het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL).

Een aantal woningcorporaties, waaronder Nieuw Wonen Friesland, verzorgt per volgend jaar niet langer de collectieve innning van de subsidie. Huurders moeten daarom zelf de volle huur overboeken en ontvangen de subsidie vervolgens op de eigen rekening.

[Dit gaat om de z.g. geclusterde betalingen waarbij nu VROM en straks de Belastingdienst voor alle huurders die hadden aangegeven met huurmatiging te willen werken bij het ontvangen van hun huursubsidie, voor al diegenen het bedrag overboekt naar de woningcorporatie.]

Op dit moment worden huursubsidies verstrekt door het ministerie van vrom, vaak rechtstreeks aan woningcorporaties. De huurder met recht op subsidie betaalt in deze situatie de lagere huur zonder dat hij, na de eerste aanvraag, iets van de regeling merkt. Per januari worden huursubsidies als toeslag uitgekeerd door de Belastingdienst. Grote verhuurders zien zich hiermee geplaatst voor een ingewikkelder administratief systeem.

[Op dit moment kijkt de huursubsidie voor de hoogte van het bedrag naar het voorgaande jaar, straks naar het lopende jaar. De huurder moet dan meteen melden wanneer er wijzigingen optreden in zijn situatie die gevolgen hebben voor de hoogte van de huursubsidie. Dat heeft dan ook gevolgen voor de bij de corporatie binnenkomende huursubsidie. Ze verwachten veel meer wijzigingen die meteen moeten worden verwerkt, om meteen de acceptgiro te kunnen aanpassen die ze de huurder sturen voor de door hem te betalen maandelijkse huur. Is een incasso-automaat de oplossing? Niet echt, want de corporatie moet ook dan rekening houden met een huursubsidiebedrag (volle huur minus maandbedrag huursubsidie) dat zomaar per mand kan wijzigen. Anders gezegd: Zij zullen dan wel maandelijks het juiste bedrag via die incasso-automaat van de rekening van de huurder moeten afschrijven.]

Dit is voor Nieuw Wonen Friesland in Leeuwarden reden om de collectieve inning, de zogenoemde huurmatiging, af te schaffen. Circa de helft van de 8200 huurders bij deze corporatie krijgt subsidie.

[Mijn schatting is dat van die pakweg 4100 huurders zo'n 90 procent heeft gekozen voor de methode huurmatiging, dus zo'n 3700 huurders. De reden is, dat dit het makkelijkste systeem is voor de meeste huurders: Je krijgt gewoon een lagere acceptgiro voor de huur en dan is het klaar. Je hoeft niet eerst de volle mep huur voor te schieten, in afwachting van wanneer VROM aan jou de huursubsidie overmaakt, of straks de Belastingdienst. Het prettige is, dat het geen verplicht systeem is: Huurders die zeggen: Wat gaat het die corporatie aan hoeveel huursubsidie ik krijg en hoeveel inkomsten ik invul op het aanvraagbiljet, kunnen kiezen voor rechtstreekse uitbetaling aan henzelf.]

Directeur Richard Kropff: "Financieel maakt het voor de huurders niks uit, de bedragen blijven hetzelfde."

[Ja, per saldo wel, maar je zit eerst wel de volle huur te betalen en vervolgens krijg je wat subsidie van de Belastingdienst. Niet iedereen voert enige administratie om te zorgen dat die subsidie niet geruisloos op gaat aan van alles en nog wat. Een voorbeeld: Iemand staat rood. De subsidie komt binnen, maar valt in het debetgat. Weg subsidie. Waarom stond hij debet? Bv. omdat hij eerst de volle huur betaalde en toen gewoon tekort geld had voor de rest van zijn uitgaven. Volgende maand: Hij staat in feite onvoldoende credit: Volle huur eraf, alle andere uitgaven: weer rood en weer verdwijnt de huurtoeslag in het debetgat...
Zo ontstaan nu o.a. problematische schulden...
Juist bij mensen met lage inkomens die al moeite hebben om schulden te vermijden, verwacht ik zulk soort problemen. Met huurmatiging was deze persoon zijn te betalen huur simpelweg lager geweest en stond hij wellicht niet rood op de rekening. Bovendien: Rood staan is niet gratis, denk aan de hoge debetrente.]

De grootste verhuurder, Corporatieholding Friesland, heeft inmiddels besloten de verrekening wel collectief voor haar huurders te blijven uitvoeren. Hier verandert niks.

[Kennelijk zien zij toch minder apen en beren dan NWF nu doet.]

Consumentenplatform PEL voorziet problemen voor huurders, mocht de rechtstreekse uitbetaling van de huursubsidie aan de huurders haperen. Bij de meest recente wijziging van de regeling liep de boel bij het ministerie van volkshuisvesting in het honderd: mensen kregen geen subsidie of verkeerde bedragen.

[Zowel de corporaties als de Belastingdienst leverden en leveren thans gegevens aan aan VROM. M.n. bij de Belastingdienst ging het soms fout:
Het was net tijdens de wisseling van guldens naar euro's. Bedragen voor het voorgaande jaar in guldens werden soms opgegeven als waren het euro's: Uiteraard ging da goed fout: Fictief was het inkomen over het voorgaande jaar plotseling 2,20371 maal zo hoog: Weg huursubsidie...
Sommige mensen moesten wel vier maanden wachten voordat hun huursubsidie weer in orde was...
Ook nu kunnen we allerlei kinderziekten verwachten in het nieuwe systeem. Bovendien gaat de toekenning en de betaling nu via een instantie die dit nog nooit bij de hand heeft gehad.]

Tot nu toe vingen de corporaties, die de inning voor hun huurders verzorgden, dergelijke problemen op zonder dat de klanten er iets van merkten.

[Alleen als na het huursubsidiejaar bleek dat iemand teveel huursubsidie had gehad, vorderde VROM dat rechtstreeks terug bij de huurder. Nog een tijdje daarvoor liep dat via de corporatie: Die klopte dan weer aan bij de huurder met een navordering van huur. Het nadeel daarvan was, dat je dan plotseling huurschuld had. Vervolgens ging je de juiste IHS-hoogte via een bezwaarschrift met VROM uitvechten als je vond dat dit niet klopte en moest je de corporatie zien te bewegen te wachten met hun vordering totdat op je bezwaarschrift was beslist. Kortom: Qua terugbetalingen van teveel ontvangen huursubsidie werd het beter toen VROM rechtstreeks terugvorderde, maar qua huurbetalingen is huurmatiging voor de huurder het makkelijkste.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: De werkgroep Wonen en Armoede had medio juli jl. een brief gestuurd naar beide corporaties waarin werd verzocht om een gesprek over mogelijke problemen bij de start van de Huurtoeslag en hoe corporaties bijvoorbeeld zouden handelen t.a.v. mogelijke huurschulden veroorzaakt door uitblijvende of onjuiste huurtoeslag. Dat NWF af wilde van de huurmatiging was toen nog niet bekend.
We kregen van CHF bericht dat medio oktober een uitnodiging volgt voor een gesprek. NWF gaf geen reactie.
Een dag nadat bovenstaand LC-bericht verscheen stond er een telefoontje van NWF op ons antwoordapparaat: Of we over onze brief contact wilde opnemen... Toeval uiteraard... Betrokkene stelde in het latere gesprek, dat ze net terug was van vakantie en dat de brief bij NWF wat had omgezworven.

Uiteraard is teruggebeld en wel op 24/8/2005. Het werd een heel telefoongesprek, wat kennelijk moest dienen als vervanging van het door ons gevraagde onderhoud met Verhuurzaken. Er werd o.a. gesteld:

NWF komt per september nog met informatie richting huurders. Men vindt het vervelend dat er nu al onrust is ontstaan over het stoppen met de methode huurmatiging. Men vraagt waar we dit gehoord hebben.
Ik heb gesteld dat we onze bronnen niet noemen en dat NWF nu niet de brenger van de boodschap op moet knopen: NWF heeft deze beslissing genomen, wij niet.

Nadere info leert dat NWF bij een nieuwe aanvraag huursubsidie dit zelf in gaat zitten vullen, wat irritant is: Ooit haalde je een formulier op, vulde het thuis rustig in en bracht het naar de corporatie. M.b.v. de toelichting bij het formulier kon ook precies uitrekenen op hoeveel subsidie je recht had. Nu moet je daarvoor internet op en werken met een rekenmodule die het bedrag slechts bij benadering kan geven... De vooruitgang nietwaar?
NWF vult ook op het formulier in dat de huurder de subsidie rechtstreeks wenst te ontvangen. Toen betrokkene stelde dat hij dat niet wilde, kwam de aap uit de mouw... NWF wil af van de huurmatiging. Er werd toen gesteld dat ze dit nu al zo deden bij nieuwe huurders "want dan konden ze daar alvast aan wennen"... Ja, anders zouden ze maar VERwend worden met die gematigde huur, nietwaar? En dan raar kijken dat hun voornemen nu al 'uitlekt'?!

Heb gesteld dat volgens onze info huurdersclub Nieuw Elan een spoedvergadering gaat beleggen naar aanleiding van het bericht in de LC. Kennelijk was daar het bericht als een bom ingeslagen. Nieuw Elan kan het nu niet meer maken om geen aktie te ondernemen...

Ik heb duidelijk gemaakt dat deze afschaffing een nieuw element is en dat dit een extra reden is om te gaan praten. Kern van onze brief van juli 2005 is, dat we willen weten hoe de corporatie om zal gaan met huurachterstanden die ontstaan doordat er dingen fout gaan bij aanvraag of toekenning door de Belastingdienst/Afdeling Toeslagen.

Gesteld is, dat NWF wel een HIP blijft, een Hulp- en Informatiepunt, omdat NWF op die manier wel de informatie blijft houden over de Huurtoeslag: Ze zijn al naar scholingen geweest en er komt in september nog een bijeenkomst in Leeuwarden.
Kortom: NWF wil de Huurtoeslag wel blijven 'volgen' door naar cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten te gaan. I.v.m. de Zorgtoeslag: Gesteld werd, dat als je een HIP wilt zijn, het een eis is dat je dan ook een HIP bent voor de Zorgtoeslag. Ik heb gesteld dat het in feite dan een soort 'koppelverkoop' is: Wil je een HIP zijn voor de Huurtoeslag, dan moet je ook een HIP zijn voor de Zorgtoeslag.

Gezegd wordt dat t.a.v. de Zorgtoeslag er nog twee instanties in de stad een aanvraag hebben ingediend om een HIP te mogen worden. Vermoedelijk gaat dit om Palet en nog een organisatie. N.B.: Dit zal gaan om het FSU??? Om het SWOL??? Of de HWL??? M.i. werkt de koppelverkoop HIP ook andersom: Ben je een HIP voor de Zorgtoeslag, dan moet je ook een HIP zijn voor de Huurtoeslag?

Volgens info uit andere bron was weer tegen diegene gezegd dat ze wellicht in de toekomst geen HIP meer zijn, als er toch meerdere punten komen. Kortom: Dit is tegenstrijdig.

Heb gesteld dat in elk geval het PEL qua menskracht te klein is om een HIP te worden, maar dat we wel 'intermediar' zijn omdat we een Klachtenspreekuur hebben waar mensen ook met vragen over huursubsidie en huurtoeslag kunnen komen.

NWF stelt: We hebben besloten om niet meer aan huurmatiging te doen omdat wij zelf de huursubsidie niet meer bepalen. Ik heb betrokkene maar in die waan gelaten: Ook in het huidige systeem bepalen zij de huursubsidie niet en vroeger ook niet: VROM geeft de beschikking en als die onjuist is, moet de huurder binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.
Gesteld werd: Wij hebben deze beslissing ook genomen in verband met de administratie: Bij de Huurtoeslag is het zo dat mensen meteen wijzigingen moeten opgeven aan de Belastingdienst, bv. overlijden, mensen uit huis gegaan ed. De Huurtoeslag kijkt naar het inkomen van het lopende jaar, niet meer naar het vorige jaar.
NWF verwachttte een taakverzwaring als zij al die mutaties die tot een andere Huurtoeslag leiden, moesten verwerken met als resultaat soms een onjuist huurbedrag dat NWF in rekening brengt bij haar huurders.
N.B.: Volgens het LC-bericht handhaaft CHF het systeem van huurmatiging. Kennelijk zien zij minder problemen komen dan NWF doet.

N.B.: Het is juist, dat de Huurtoeslag kijkt naar het inkomen van het lopende jaar en dat mutaties meteen opgegeven moeten worden. Dat is ook de reden dat de Vangnetregeling wordt afgeschaft.

Over de rol van NWF in 2006 is gesteld: Mensen met problemen met de Huurtoeslag kunnen nog steeds terecht bij hun HIP. Een HIP heeft een rechtstreekse lijn met de Belastingdienst en toegang tot de gegevens van de aanvragers van Huurtoeslag en Zorgtoeslag. Ik heb toen de privacy aspecten aangekaart: Ik heb gesteld dat NWF niets te maken heeft met de gegevens van aanvragers Zorgtoeslag en het voorbeeld gegeven van een niet-huurder van NWF, bijvoorbeeld een woningeigenaar die Zorgtoeslag aanvraagt. Hierop werd gezegd dat ook niet-huurders van NWF met vragen over de Zorgtoeslag bij hun HIP terecht kunnen, maar mijn indruk was dat de woordvoerster dat ter plekke zelf verzon.

NWF stelde dat ze pas met het SoFi-nummer van de aanvrager van Huurtoeslag en Zorgtoeslag toegang hebben tot de gegevens van de Belastingdienst van die persoon. Een HIP krijgt hiervoor een applicatie. Ik heb gevraagd of eerst door betrokkene expliciet toestemming moest worden gegeven afvorens NWF zijn/haar gegevens mag inzien? Ze antwoordde bevestigend.

N.B.: Ik vraag me af of een corporatie al niet beschikt over de SoFinummers van al haar huurders of althans haar nieuwe huurders: Bij acceptatie van een woning dient men namelijk o.a. ook een identiteitskaart meegenomen te worden, zoals bv. een rijbewijs. Op dat rijbewijs staat namelijk ook het SoFinummer! Door dat te noteren of een kopie van het identiteitsbewijs te maken beschikt dan NWF over het SoFinummer.

Volgens nadere info gaat het zo: Bij het afsluiten van een huurovereenkomst wordt het identificatiebewijs gekopieerd, dus NWF heeft van elke nieuwe huurder nadat het SoFinummer verscheen op het identificatiebewijs, het SoFinummer en heeft daardoor altijd toegang tot (een deel van) de gegevens van de huurder bij de Belastingdienst. Niemand kan zien of NWF ook zonder toestemming van de huurder zijn belastinggegevens inziet... En omdat NWF alle SoFinummers heeft vanaf een bepaalde huurdatum, hoef je niet eens huursubsidie via huurmatiging te hebben: NWF zou toch je belastinggevens kunnen inzien, behalve als de applicatie m.n. aan de kant van de Belastingdienst daartegen afgeschermd is, wat te hopen is.

Ik heb de hoofdkwestie voorgelegd: Hoe gaat NWF om met huurschulden die kunnen ontstaan als er zaken mis gaan bij de Huurtoeslag? Heb enige voorbeelden geschetst die indertijd fout gingen bij laatste wijziging IHS bij VROM (verdere automatisering). Hun woordvoerster antwoordde dat men dan langs kon komen en dat er dan eventueel een betalingsregeling mogelijk was.

Conclusie: Daarover zou dan dus te praten moeten zijn door huurders met dergelijke problemen.

N.B.: Dit zou de theorie kunnen zijn, maar wordt dat ook de praktijk?? Ik zou willen adviseren: Zodra er iets mis gaat met de Huurtoeslag zoals: Niets meer gehoord, Huurtoeslag geweigerd, te laag bedrag toegekend enz.:
Meteen naar hun HIP gaan en betalingsprobleem melden aan NWF via een aangetekende brief. Tevens bv. melden dat men hierdoor noodgedwongen doorgaat met het betalen van de gematigde huur zoals deze was in december 2005. Dit is de laatste maand in het oude IHS-systeem en de laatste maand waarin NWF aan huurmatiging doet, tenminste voor hun huurders die al voor de zomer van 2005 van hen huurden.

SAMENGEVAT STELT NWF: Hun hulpverlening verandert niet, maar als er iets mis is moet men wel zelf langs komen. Zij kunnen dan in het systeem nazien hoe het staat met de stand van zaken van de aanvraag en de gegevens in het systeem.
NWF kan bij onjuistheden communicatie voeren met de Belastingdienst, is gesteld.
Ik heb er op gewezen dat als de Huurtoeslag of de Zorgtoeslag onjuist is, deze bedragen door de Belastingdienst onderling verrekend kunnen worden, maar niet met belastingschulden qua inkomstenbelasting.
N.B.: Dit berust op info van de Belastingtelefoon.

Dit scheen niet bekend te zijn. Wel wist men dat na een jaar de Belastingdienst komt met een eindheffing. Dus over 2006 volgt voorjaar 2007 de definitieve bepaling van de hoogte van Zorgtoeslag en Huurtoeslag. Gesteld werd: per 1 september stuurt NWF een brief over de Huurtoeslag en een bijlage met voorlichting aan haar huurders. Ik heb verzocht ook het PEL dat materiaal toe te sturen. Dit werd toegezegd. Afwachten dus.

Tenslotte: Het was duidelijk dat NWF n.a.v. onze brief met een verzoek om een gesprek dit nu telefonisch wilde afhandelen. Ik vermoed dat ze zich hiertoe voelden gedwongen n.a.v. het LC-bericht, gebaseerd op ons naar de pers gestuurde eigen bericht over het afschaffen van het systeem van huurmatiging bij NWF en dat we anders nooit meer wat hadden gehoord op ons verzoek. CHF heeft zoals bekend, ons inmiddels een gesprek toegezegd over de Huurtoeslag.

secretaris PEL