NIEUWE GEGEVENS HAPERENDE VERHUISCARROUSSEL

Eigen bericht

LEEUWARDEN - 4-9-2000
Naar aanleiding van de recente berichten uit de Leeuwarder Courant waarin werd gesteld dat veel Leeuwarder huizen langer te koop staan, het volgende:

In het bericht van vrijdag 1-9 jl. werd o.a. gesteld:

"Enkele wijken springen er uit als het om aanbod tot ¦200.000 gaat: Vegelin/Achter de Hoven (17 huizen), Huizum-West (18) en Oud-Oost (20)
In de categorie tot ¦300.000 vallen de relatief jonge wijken Aldlân (22) en Camminghaburen (14) op.
Huizum-West doet ook hier weer goed mee: 13 aanbiedingen."
Einde citaat.

Naar aanleiding daarvan zijn we gebeld door Jan Post en hij stelde: Dat cijfer m.b.t. Camminghaburen klopt niet. Volgens zijn eigen waarneming kwam hij tot het volgende lijstje per 1 september jl.:

Camminghaburen 37 woningen te koop.
Aldlân-West 9 stuks
Aldlân-Oost 21 stuks
Huizum 36 stuks
Lw.-West Nieuw 59 stuks
Lw.-West Oud 34 stuks
Oud Oost 47 stuks
Nieuw Oost 9 stuks

Totaal dus 252 lege koopwoningen geteld in deze wijken.
Totaal aantal advertenties (Te Koop) achter het raam (dus ook van nog bewoonde woningen) zo'n 400 stuks.

Dit even als aanvulling op de twee LC-berichten over de Leeuwarder koopmarkt.

secretaris Ver. PEL