WAT IS EEN SOCIALE HUURWONING?


Omdat tegenwoordig de woningcorporaties en de gemeente wel erg makkelijk woningen aanduiden als sociale huurwoning, heeft het bestuur van het P.E.L. hier over zitten te brainstormen en besloten dat we nu maar eens zelf en voor onszelf moesten vaststellen wat wel en niet een sociale huurwoning is. Dit is dus ONZE definitie van het begrip 'sociale huurwoning':

Uit de notulen van het Dagelijks Bestuur van 13 mei 2005:

Uiteindelijk wordt BESLOTEN om de volgende definitie vast te stellen van een sociale huurwoning:

1. Het is een nieuwe of bestaande huurwoning, verhuurd door een woningcorporatie.
Aankoop door huurder of bij leegstand door een derde, is niet mogelijk EN:

2. De rekenhuur (kale huur plus enige gelimiteerde servicekosten) is altijd lager dan 466 euro EN:
(Aftoppingsgrens IHS 1/7/2004 voor 1- en 2-persoonshuishoudens)

[N.B.: Per 1/7/2005 zouden we dat dan moeten bijstellen, als we dat bedrag vastknopen aan deze aftoppingsgrens. Opm. notulist.]

3. De huur die wordt gevraagd is nooit hoger dan 70 procent van de maximale redelijke huur die volgens het WWS voor zelfstandige woonruimte gevraagd kan worden voor die woning EN:
(WWS is: Woning Waarderings Stelsel)

4. Er is geen sprake van nul-punten volgens het WWS of andere ernstige gebreken en er rust geen aanschrijving op de woning, noch is er sprake van sloopplannen.

BESLOTEN: Als een woning aan alle vier bovenstaande voorwaarden voldoet, is sprake van een sociale huurwoning.


Einde mededeling Dagelijks Bestuur PEL.