PROGRAMMA AVOND
WONEN EN ARMOEDE DONDERDAGAVOND 21 APRIL 2005


VERENIGING P.E.L. PRESENTEERT:

THEMA- EN DISCUSSIEAVOND OVER
"WONEN EN ARMOEDE"

OP DONDERDAGAVOND 21 APRIL 2005 IN DE STUYVESANTZAAL ONDER DE LUIFEL
STATIONSWEG 6 LEEUWARDEN

AANVANG: HALF ACHT.
Zaal open: Zeven uur.
Toegang gratis.

P R O G R A M M A

Opening avond door Pyt van der Galiën, voorzitter PEL.

Avondvoorzitter: Dr. Wilfried de Pree, oud-lid Tweede Kamer, v.m. woordvoerder volkshuisvestingszaken PvdA en oud-wethouder gemeente Leeuwarden.

2. Inleiding op het thema: Wonen en armoede door secretaris P.E.L., Johan Bakker. Maakt wonen arm? Kunnen mensen met weinig geld nog betaalbaar wonen?

DRIE GASTSPREKERS:

2a. Eerste gastspreker: Prof. ing. Thomsen van de TU-Delft.
Hij kan uitleggen waarom renoveren beter is dan het slopen van goedkopere huurwoningen.

Hierna gelegenheid tot stellen van vragen.

2b. Tweede gastspreker: Majoor Cornel Vader, directeur Leger des Heils Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord-Nederland. De praktijk van alledag zoals zij meemaken: De mensen die dakloos raken, de oorzaken enz.

Hierna gelegenheid tot stellen van vragen.

2c. Derde gastspreker: Sylvo Gaastra, regio manager noordoost van Nederlandse Woonbond.
Hij kan uitleggen waarom de plannen van de minister om de huren vrij te laten slecht zijn voor de portemonnee van huurders.

Hierna gelegenheid tot stellen van vragen.

PAUZE: Een kwartier


Publieksmededelingen aan de aanwezigen:

Voor en in de pauze kan er schriftelijk gestemd worden over drie stellingen. De uitslag wordt meegedeeld aan het eind van de avond.

Wie mee wil doen met onze werkgroep 'Wonen en Armoede' kan naam, adres, en telefoonnummer achterlaten op een intekenlijst.

Wie lid wil worden van het P.E.L. kan de folder meenemen en de bon afgeven of opsturen.

Boekjes "De Gedroomde Stad", gemaakt in 1999, zijn nog steeds actueel en kunnen gratis meegenomen worden.


Na de pauze:

1. Interview met 'ervaringsdeskundigen' door de avondvoorzitter:
Panel met: Een kraker, een kamerbewoonster, een (jongere) huurder en een (oudere) huurder.
DE ZAAL WORDT NADRUKKELIJK GEVRAAGD HIERBIJ MEE TE DOEN! WAAROM? Ook in de zaal zitten ERVARINGSDESKUNDIGEN!

2. DESKUNDIGENPANEL: Paneldiscussie met vijf/zes deskundigen plus de zaal die aan de discussie mee kan doen!

In het panel zitten: de drie gastsprekers van voor de pauze plus twee (of drie) mensen uit de lokale volkshuisvestingswereld:

* De gedeputeerde volkshuisvesting van de provincie Friesland, mw. Anita Andriesen.

* Dhr. Henk Deinum, bestuurder van Corporatie Holding Friesland (CHF)

* Wethouder Roel Sluiter gemeente Leeuwarden.
(Onder voorbehoud)

3. PEL PAKT UIT! Conclusies (uit de avond), eisen, grieven, voorstel en slotwoord door Johan Bakker, secretaris PEL.
Wat zijn onze grieven over het huidige beleid? Wat eist het PEL om de woonlasten te beperken? Wat zijn onze voorstellen?

WE STOPPEN UITERLIJK OM HALF ELF.

http://verenigingpel.nl telefoon: 058-2671636