VOORAANKONDIGING THEMA- EN DISCUSSIEAVOND PEL OVER
'WONEN EN ARMOEDE'


PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
Telefoon: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
Website: http://home.wanadoo.nl/verpel


VOORAANKONDIGING

(Voorlopig programma)

Op DONDERDAGAVOND 21 APRIL A.S. houdt het PEL, het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden, een thema- en discussieavond over het thema
WONEN en ARMOEDE.

Waar? Stuyvesantzaal zalencentrum Onder De Luifel
Stationsweg Leeuwarden
Aanvang: 19.30 uur (Zaal open: 19.00 uur) Toegang gratis.

VOORLOPIG PROGRAMMA:

1. Inleiding op het thema: Wonen en Armoede. Word je arm van wonen? Ben je arm, kun je dan nog wel wonen? Enz. Door secretaris PEL.

2. Drie gastsprekers: prof. ing. A. Thomsen van de TU-Delft.
Prof. Thomsen onderzocht o.a. sloop en sloopmotieven bij woningcorporaties en kwam tot opmerkelijke resultaten.
Tweede spreker: Majoor Cornel Vader, directeur Leger des Heils Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord-Nederland.
Derde spreker: Sylvo Gaastra, regio manager Noord-Oost Nederlandse Woonbond
Over de betaalbaarheid van het wonen, de plannen van de minister om de huren op termijn vrij te laten ed..
Gelegenheid tot het stellen van vragen na hun verhaal.

3. Na de pauze: Interview door de avondvoorzitter met vier ervaringsdeskundigen, t.w. een oudere huurder, een jongere huurder, een kraker en een kamerbewoonster.
Ook de zaal kan meedoen, want ook daar zitten vele ervaringsdeskundigen!

4. PANELDISCUSSIE MET DE DRIE GASTSPREKERS EN TWEE BELEIDSMAKERS PLUS DE ZAAL
Met de drie gastsprekers plus dhr. H. Deinum, bestuurslid van Corporatieholding Friesland en mw. Anita Andriesen, gedeputeerde volkshuisvesting provincie Fryslân.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat 'de zaal' zich hier mee bemoeit!

5. PEL pakt uit! Met o.a. conclusies uit de avond, eisen, grieven, wensen, slotwoord en een oproep door het PEL.

6. We stoppen om uiterlijk 22.30 uur met het programma. Gelegenheid om even wat na te praten.

Avondvoorzitter: Dr. Wilfried de Pree, oud-lid Tweede Kamer voor PvdA en v.m. woordvoerder volkshuisvesting; oud-wethouder volkshuisvesting gemeente Leeuwarden.

Meer weten: Bel snel PEL! 058-2671636
Of ga naar: http://home.wanadoo.nl/verpel
Of: http://verenigingpel.nl


Laatste update: 4/4/2005.