Nederlandse Woonbond en Aktiecomité SASH roepen op tot:
LANDELIJKE DEMO 3 MAART A.S. DEN HAAG TEGEN PLANNEN MINISTER DEKKER OM HUREN ONBETAALBAAR TE MAKEN!
MET DEKKER STEEDS GEKKER... STOP DEKKER!!


Op 3 maart 2005 debatteert de Tweede Kamer over de plannen van minister Dekker om de huren stap voor stap te liberaliseren. De Nederlandse Woonbond en het Amsterdamse aktiecomité SASH roepen op om die dag op het Binnenhof te demonstreren.

OPROEP VAN DE NEDERLANDSE WOONBOND:

Landelijke demonstratie op 3 maart 2005 in Den Haag

Georganiseerd door de Woonbond

Geachte dames en heren,

Donderdag 3 maart om 14.00 uur begint het debat in de Tweede Kamer over de huurplannen van minister Dekker. Voorafgaand daaraan heeft een demonstratie plaats op Het Plein (voor het gebouw van de Tweede Kamer). Huurders waren eerst blij met het verzet van CDA en D66 tegen de huurliberalisatieplannen van Dekker. Maar helaas schieten zij niets op met de aanvullende voorstellen die minister Dekker op 4 februari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister zet haar plannen gewoon door, alleen het officiële besluit voor liberalisatie wordt twee jaar uitgesteld. Daardoor zitten huurders ook nog eens langer in onzekerheid over wat er met hun huurwoning gebeurt.
Ondertussen moeten zij al wel meer huur gaan betalen om te wennen aan de markthuren die de minister hen in het vooruitzicht stelt.

Landelijke demonstratie donderdag 3 maart van 13.00 uur tot 14.00 uur op Het Plein in Den Haag

De minister heeft tot nu toe niet willen luisteren naar de kritiek op haar plannen. Evenmin heeft ze willen horen van alternatieven. We zullen daarom een veel krachtiger geluid moeten laten horen. De Nederlandse Woonbond roept u op om 3 maart naar Den Haag te komen. Het Plein moet vol met huurders staan.

De volgende sprekers hebben toegezegd:

0 Wouter Bos, fractievoorzitter PvdA
0 Marnix Norder, wethouder volkshuisvesting Den Haag
0 José van Gorp, vice-voorzitter CSO (ouderenbonden) en Unie KBO
0 Henk van der Kolk, voorzitter FNV Bondgenoten
0 Jos Flemminks Smid, corporatiebestuurder van Het Gooi e.o.

Benaderd zijn Maxime Verhagen (CDA), Boris Dittricht (D66), de Raad van Kerken en de Studentenvakbond.

[Waarom Maxime Verhagen, bijgenaamd de 'Prince of Darkness'? Hij was het toch die via een nummertje volkstoneel een 1-2-tje met Dekker opvoerde en speelde dat hij tegen de oorspronkelijke plannen was?! Met als 'resultaat' dat er gewoon een ander etiketje op de maatregelen is geplakt, maar dat de huurverhogingen precies hetzelfde zijn als in de oorspronkelijke plannen... Ja, je doet wat nietwaar, als je meent dat jou midden-klasse club bij die groep minder popie wordt...]

Als u ons per omgaande laat weten of u komt en met hoeveel mensen, ontvangt u maandag 28 februari het definitieve programma van de demonstratie. Het is overigens mogelijk om voor EUR 11,60 een treinkaartje (2e klasse) bij de Woonbond te bestellen. Geef in uw e-mail aan dat u gebruik wil maken van deze service. De treinkaartjes worden echter pas verstuurd als betaling ervoor is binnengekomen. Graag het betreffende bedrag overmaken op rekeningnummer 6217479 t.n.v Woonbondinformatie o.v.v. treinkaartje(s) 3 maart. De prijs van EUR 11,60 geldt voor elke plaats waar u instapt. Voor alle stop-, snel- en intercitytreinen waarvoor geen toeslag is vereist.

Om zo veel mogelijk huurders te informeren over de demonstratie verzoeken wij u om deze oproep door te zenden naar vrienden en bekenden. Bij voorbaat dank! Op onze website www.woonbond.nl vindt u meer informatie over de huurplannen en onze campagnes WOZ-bezwaar en Huuraftrek.

Met vriendelijke groet,
namens de Nederlandse Woonbond,

Mária van Veen,
directeur.

www.woonbond.nl
Nederlandse Woonbond
Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV Amsterdam
telefoon [020] 5517700
telefax [020] 5517799


Einde oproep Nederlandse Woonbond. Commentaar tussen [].

DEMONSTRATIE OPROEP VAN HET COMITÉ STOP AFBRAAK SOCIALE HUURWONINGEN (SASH):

Demonstratie Binnenhof

donderdag 3 maart 2005

Donderdag 3 maart gaat SASH naar het Binnenhof in Den Haag a.s. Op die dag debateert de Tweede Kamer over de plannen Dekker.Woonbond organiseert deze demonstratie op het plein voor het Binnenhof om 13.00 uur.

We delen een eigen pamflet uit, nemen spandoeken mee en dragen sandwichborden. Niet alleen tegen huurplannen ,maar ook verkoop en sloop van goede en betaalbare woningen. De Woonbond verengt de discussie te veel tot de huurliberalisatie. We proberen via een Woonbond bus te gaan,als dit kan.

Aanmelden via sash@sash.nl of Hugo Gietelink (tel. 020-6237971/06-27386278)


Einde demonstratie oproep SASH.