INFORMATIE OVER LANDELIJKE DEMO TEGEN HUURBELEID MINISTER DEKKER
STOP AFBRAAK VOLKSHUISVESTING!

LEEUWARDEN, 24/12/2004

Op deze pagina vind je alles over de landelijke demonstratie tegen de plannen van de regering tot afbraak van de volkshuisvesting in Nederland!
Zoals: Enige pamfletten van het aktiecomitee Stop Afbraak Sociale Huisvesting (SASH) uit Amsterdam en een extra editie van de Amsterdamse Huurkrant waar in staat wat minister Dekker van volkshuisvesting precies wil.

VERENIGING P.E.L. IS SOLIDAIR MET DEZE DEMO!!

Help ons om ook in Leeuwarden deze demo bekend te maken!
Wij zijn een kleine, onafhankelijke, maar straatarme woonconsumentenorganisatie en hebben daarom niet de middelen en voldoende mensen om pamfletten in de bus te gooien bij alle huurders in Leeuwarden of om een grote advertentie te zetten in de lokale dagbladen of op NieuwsTV. Daarom vragen we iedereen die ook tegen het huurbeleid is van deze regering:
Print de SASH-poster uit en hang 'm voor het raam!
Print flyer 1 en 2 uit, zet de schaar erin en gooi ze bij de direkt omwonenden in de bus!
Ook de oproepen 1 en 2 (met verschillende tekst) waarin wordt uitgelegd wat er aan de hand is, kunnen hiervoor gebruikt worden.
PEL zal voorzover in haar vermogen ligt, ook op beperkte schaal posters, oproepen en flyers verspreiden en wellicht kunnen we een kleine advertentie zetten met een oproep.

secretariaat P.E.L.


ACTUEEL: LANDELIJKE DEMO ZATERDAG 5 FEBRUARI 2005 VANAF 13.00 UUR OP DE DAM IN AMSTERDAM: STOP AFBRAAK SOCIALE HUISVESTING!!  ACHTERGRONDINFO: ZIE AMSTERDAMSE HUURKRANT VOOR VERDERE UITLEG...

 • LANDELIJKE DEMO ZATERDAG 5 FEBRUARI 2005 OP DE DAM IN AMSTERDAM: STOP AFBRAAK SOCIALE HUISVESTING!!
  Pamflet SASH 8/11/2004.
 • HUURLIBERALISATIE PLANNEN MINISTER DEKKER:
  WAAR KOMT HET OP NEER?

  Toelichting via aantal artikelen uit de Amsterdamse Huurkrant, november 2004.
 • HUURLIBERALISATIE PLANNEN MINISTER DEKKER:
  WAAR KOMT HET OP NEER?

  Plannen Dekker nieuw huurbeleid 2005-2010. De belangrijkste maatregelen op een rij. Kort overzicht door Nederlandse Woonbond, december 2004.
 • HUURLIBERALISATIE PLANNEN MINISTER DEKKER:
  WAAR KOMT HET OP NEER?

  Achtergrond info: De effecten van de plannen volgens een notitie van de Nederlandse Woonbond d.d. 9/12/2004.
 • SOCIALE HUISVESTING OPGEOFFERD AAN MARKTWERKING. Wonen is een recht.
  Achtergrondinfo door aktiegroep SASH over de gevolgen van m.n. de huurliberalisatieplannen van de regering.
  Artikel uit de Amsterdamse Staatskrant, januari 2005.
 • AFFICHE LANDELIJKE DEMO AMSTERDAM ZATERDAG 5 FEBRUARI 2005.
  PRINT'M UIT EN HANG 'M VOOR HET RAAM!

  Publicatie: 24/12/2004.
 • Oproep 1 van SASH voor landelijke demo 5/2/2005.
  Waarom deze demo? Publicatie: 24/12/2004.
 • Oproep 2 van SASH voor landelijke demo 5/2/2005.
  Meer redenen voor deze demo. Publicatie: 24/12/2004.
 • Flyer 1 van SASH voor landelijke demo 5/2/2005
  Publicatie: 24/12/2004.
  UITPRINTEN & UITKNIPPEN EN BIJ DE BUREN IN DE BUS GOOIEN!
 • Flyer 2 van SASH voor landelijke demo 5/2/2005
  Publicatie: 24/12/2004.
  UITPRINTEN & UITKNIPPEN EN BIJ DE BUREN IN DE BUS GOOIEN!

 • ACTIEPROGRAMMA 'HOUD HUREN BETAALBAAR'
  De alternatieven van de Nederlandse Woonbond

  Het huurbeleid zoals dat volgens de Woonbond zou moeten. Pamflet najaar 2004.