VAN HET KLACHTENSPREEKUUR:
WOONBEDRIJF REGIO NOORD BEZORGT HUURDERS VERVELENDE KERSTVERRASSING...


'Woonbedrijf Regio Noord bezorgt huurders vervelende Kerstverrassing'...
Eigen bericht 24/12/2004 plus UPDATE 31/12/2004.


VAN HET KLACHTENSPREEKUUR:

WOONBEDRIJF REGIO NOORD BEZORGT HUURDERS VERVELENDE KERSTVERRASSING

LEEUWARDEN 24/12/2004

Via ons Klachtenspreekuur bereikte ons de volgende klacht/vraag:
Betrokkene had op 2/8/2004 via een beschikking van VROM voor de lopende periode huursubsidie toegekend gekregen. Zoals de meeste huurders doen, ging de huursubsidie naar de verhuurder, t.w. WoonBedrijf Regio Noord, onderdeel van CorporatieHolding Friesland.
Gevolg hiervan is, dat je dan als huurder elke maand een lagere acceptgiro in de bus krijgt voor de huur. Deze gematigde huur was in dit geval EUR 201,- en de volle kale huur incl. enige kleine servicekostenposten was EUR 341,97

Wie schetst de verbazing van deze huurder toen de acceptgiro voor de huur voor januari 2005 binnenkwam:
Plotseling moest de volle huur betaald worden! Lichte paniek uiteraard, want betrokkene moet het doen met een bijstandsuitkering voor een alleenstaande.
Vervolgens werd het PEL gebeld: Wat is hier aan de hand? Na enig gereken leek het erop dat simpelweg de huurmatiging niet was toegepast, gezien de hoogte van de maandelijkse huursubsidie volgens de VROM-beschikking.
Advies was, de woningcorporatie hier zo snel mogelijk over te bellen en ophelding te vragen en simpelweg het bedrag te betalen zoals over december ook was betaald, nl. EUR 201,= .
De dag erop kregen we het volgende mailtje van de huurder:

"Bij navraag bij de corporatie bleek, dat er een algemene fout in de administratie had plaatsgevonden. Iedere huurder heeft per abuis alleen deze maand een nota met het volledige huurbedrag in de bus gekregen."

Nu zou je zeggen, dat je dan z.s.m. een nieuwe 'run' uitdraait met de juiste acceptgirokaarten en tevens een brief maakt waarin je uitlegt wat er aan de hand was met de eerder verstuurde acceptgiro's. Mochten er toch al mensen zijn die het volle bedrag overboekten, dan zul je die er uit moeten vissen en het teveel betaalde terugboeken. Maar zo doet WoonBedrijf Regio Noord het niet, want de huurder meldde verder:

"Zij gaan dit oplossen door iedere huurder die te maken heeft met VROM zo snel mogelijk de huursubsidie over te maken.
Bovendien gaan zij nog een brief aan de huurders verzenden met uitleg: Wat is er gebeurd, hoe lost de corporatie dit op. Kortom, het is duidelijk dat het WoonBedrijf vandaag wordt platgebeld."

Met andere woorden: Van de huurders wordt verwacht dat zij de volle huur betalen, waarop vervolgens het WoonBedrijf het maandelijkse subsidiebedrag weer terugstort.
Ofwel: Je mag het verschil eerst even 'voorschieten'. Als je cynisch denkt, zou je kunnen denken dat ze krap bij kas zitten en dat de jaarcijfers van het WoonBedrijf wat opgepoetst moeten worden. Per slot gaat het bij al hun huurders met huursubsidie die werken via huurmatiging om een fors totaalbedrag. Bovendien levert het teveel betaalde ook de nodige rente op als 'kort geld'. Als iemand bijvoorbeeld voor maar 1 dag 1 miljoen euro parkeert bij een bank, krijgt diegene over die dag toch nog een bedragje aan rente. En als je dit rekt tot over de jaarwisseling heen, omdat Nederland tussen Kerst en Nieuwjaar toch op slot zit, levert uitgezet 'kort geld' een leuk sommetje op...
En ergens in januari betaal je dan dat kort geld terug als huursubsidie en de rente is voor jou als corporatie...
Ik beweer niet *dat* dit zo zal gaan, maar de corporaties zijn niet te goed voor dat soort streken nu het heuse 'woonbedrijven' zijn geworden.

Kortom: Ons advies aan alle huurders die met deze kwestie te maken hebben is en blijft:
Betaal simpelweg het juiste bedrag, d.w.z. hetzelfde bedrag aan huur als over de maand december 2004 werd betaald. En trek je niks aan van dreigbrieven die hun computer dan mogelijkerwijs uitbraakt over 'huurschuld'... Gaat de corporatie toch 1 maand huursubsidie uitbetalen, stort dat gewoon terug onder vermelding van 'correctieboeking'.
Kortom: Huurders met huursubsidie hoeven niks voor te schieten, zeker niet met de dure feestdagen voor de deur...

UPDATE 31/12/2004:

Ingevoegde update: Op het bovenstaande extra ingewikkeld te maken: Het ministerie van VROM schijnt huurders met huursubsidie een brief gestuurd te hebben waarin zij een eenmalige betaling voor december of januari aankondigen van 30 euro. Dit zou besloten zijn na overleg tussen de koepelorganisatie Aedes van de woningcorporaties en minister Dekker van VROM.
N.a.v. ons advies het volgende: De uitbetaling van de huursubsidie voor januari 2005 van de corporatie aan de huurders van WoonBedrijf Regio Noord schijnt inmiddels gedaan te zijn. Bovenop dat huursubsidiebedrag zat tevens die 30 euro 'eenmalige compensatie'.
Degenen die hier mee te maken hebben kunnen daarom het beste even hun beschikking van VROM opgraven voor de periode 1/7/2004-30/6/2005 om het exacte huursubsidiebedrag te weten. Beschikking zoekgeraakt? Verminder dan het door WoonBedrijf Regio Noord gestorte bedrag met 30 euro en stort dat laatste bedrag terug. Mits je natuurlijk de 'gematigde' huur voor januari 2005 hebt betaald.

Opmerking t.a.v. huurders van WoonBedrijf Regio Noord die geen huursubsidie hebben, maar van de Vangnetregeling gebruik maken: Zij betalen de volle huur maar horen per kwartaal (?) een bedrag op hun rekening gestort te krijgen via de gemeente. O.i. hoort dat bedrag eenmalig 30 euro hoger uit te vallen, maar het zou ook kunnen dat de corporatie die 30 euro zelf rechtstreeks gaat storten. Daar hebben we op dit moment geen zicht op. We vinden in elk geval dat ook zij recht hebben op dat eenmalige bedrag van 30 euro en hopen maar dat ook daar niet een administratief rommeltje gaat ontstaan...

Een laatste algemene opmerking: Men had nooit tot deze eenmalige 'compensatie' moeten besluiten. Per 1/7/2004 werd de huursubsidie verminderd met 12 euro per maand. Was die vermindering 9,50 euro geweest, dan was het effect precies hetzelfde geweest met minder administratieve rompslomp...


Einde ingevoegde update van 31/12/2004.

Verder nog een opmerking over huurders met dit probleem die tevens een bijstandsuitkering hebben: Het storten van geld door de corporatie kan bij dagafschriftencontrole tot allerlei vervelende dingen leiden. Bv. dat de soos dat bedrag aanziet voor niet opgegeven bijverdiensten...
Die vervolgens weer gekort worden plus dat een 'maatregel' wordt opgelegd die inhoudt: Uitkering bv. voor 1 maand met zoveel procent gekort.
Bewaar daarom heel goed de brief met uitleg die het WoonBedrijf zegt te sturen en laat die brief zien bij mogelijke problemen hierover met Sociale Zaken.

Tenslotte: Huurders die met deze kwestie te maken hebben kunnen ons vanaf maandag na de Kerst bellen of tijdens de Kerst inspreken op het antwoordapparaat en even hun telefoonnummer noemen. Ons telefoonnummer is 058-2671636
E-mailen kan ook: Mail dan naar root@pel.xs4all.nl

secretariaat P.E.L.