DE EERSTE PAAL VOOR TWEE KEER MODAAL.


Op donderdagmiddag 23 december 2004 om 14.30 uur wordt er een 'feestelijke' eerste paal geslagen voor de luxe huur- en koopappartementen aan de Dokkumer Ee. Om dat allemaal mogelijk te maken zijn daar de afgelopen jaren in Lekkumerend-Zuid/West een groot aantal flats en laagbouwwoningen tegen de vlakte gegooid en de bewoners verspreid over de stad. Weg sociale huurwoningen! Onder andere alle inwoners van de Vrijheidswijk (nieuwe naam voor Lekkumerend) kregen een uitnodiging in de bus voor het 'feestje' op donderdag 23/12/04. De uitnodiging was ondertekend door wethouder Roel Sluiter van de gemeente en directeur Fred de Groot van Nieuw Wonen Friesland, de corporatie die hier nieuwe woningen gaat bouwen en van wie de sciale huurwoningen waren die hier gesloopt zijn en nog worden, zoals de split-levelflat 5-hoog en 12-hoog. Over dit gebeuren stuurde de Werkgroep voor Volkshuisvesting in Lekkumerend ons onderstaande verklaring toe:

DE EERSTE PAAL VOOR TWEE KEER MODAAL.

Er wordt iets duurs en iets lelijks aan de EE gebouwd. En vandaag wordt daar de eerste paal voor geslagen. Wij vinden het vandaag geen heugelijke dag. Deze appartementen zijn te duur. Er kunnen alleen mensen wonen die het kunnen betalen en die de kinderen de deur uit hebben, want er is maar een slaapkamer gepland. Dat het uiterlijk aan de kant van de Ee lelijk is, is een kwestie van smaak. Maar dat dit projekt bedoeld is ouderen, aanstaande bejaarden zo duur te laten wonen, dat ze later niet eens meer de noodzakelijke zorg kunnen krijgen, dat is een onvoorzien effekt en extra lelijk. Dat zou de reden wel eens kunnen worden waarom de appartementen niet vol komen.

Dit soort bouwen brengt ook geen verlichting in de vraag naar huurhuizen. De meesten zullen een koophuis hebben, dat ze eerst kwijt moeten zien te raken. Nog een reden waarom de zaak niet vol zal komen. Bovendien wie wil te duur wonen. Niemand toch? Dat scheelt in de consumptie, dat betekent minder of geen vakantie, dat is niet meer naar theater of concert. Nog veel meer aardige dingen op het gebied van cultuur zullen er onder lijden. Zowel voor de producent als de consument.
Nederland wordt geplukt door de woningcorporaties, zoals ook al op NOVA-TV eind november te zien was. Energie, ziekenfonds, gemeentelijke belastingen, ze weten allemaal van plukken.

Voor elke aangeboden huurwoning zijn er op dit moment 90 gegadigden. Gemiddeld over het hele land.
Dat zal hier in het Noorden niet anders zijn, want hier zijn minder woningen en de vraag is relatief niet anders.
Het is duidelijk dat er voor degenen die op het huren van woningen zijn aangewezen in de kou blijven staan. Over kou gesproken: als de plannen van Minister Dekker doorgaan, komen er ongeveer een miljoen mensen op straat te staan.
En de huizen die leeg komen kan niemand huren. Want deze regering heeft de prijsbeheersing in de handen van particuliere bedrijven gegeven. Je vraagt je af waar al die mensen moeten blijven. In bootjes? In caravannetjes? Waarom zitten de recreatiewoningen permanent vol? Het antwoord is:

DE WONINGNOOD.

Er valt werkelijk wel wat beters te doen, ook voor Nieuw Wonen/Hoekstra. Ze behoren hun taak als volkshuisvester weer op te nemen. Goede en goedkope woningen moeten er komen. Want goedkope huisvesting maakt het bruto nationaal produkt goedkoper, en dat is weer goed voor de EXPORT. Gek genoeg telt voor de tegenwoordige regering alleen het eigenbelang van ondernemers en niet het nationaal belang. Anders zouden ze wel goedkope woningen bouwen om de prijs te drukken. Het enige wat dit kabinet weet te verzinnen is korten op arbeid, op loon, op uitkering. Weet u wat het verschil is tussen een huurwoning en een koopwoning? Met volledige hypotheek is de koper meer dan 300 euro goedkoper uit. Let wel, degene uit dit praktijkvoorbeeld heeft een modale baan.

Daarmee zijn we terug bij onze slogan: de eerste paal voor dubbel modaal. Wij als samenwerkende aktiegroepen hebben gemeend dit feestje op onze wijze mee te moeten vieren. Door te waarschuwen dat de bevolking hier ernstig onder lijdt. Dat de onmacht zomaar kan omslaan in woede. En wat er dan gebeurt, dat is moeilijk te overzien. Een kleine berekening op grond van de aangeboden huurwoningen levert ons op dat als er 14 huizen worden aangeboden (telling laatste LC), er dan zo ongeveer 14 keer 90 woningzoekenden in Leeuwarden moeten zijn. Dat is 1260. Er moeten op zeer korte termijn 1260 huizen worden gebouwd. We zien het deze wethouder in deze termijn niet meer doen. We hebben hem en de woningstichtingen alleen maar halfzachte en terugtrekkende deals zien maken.

De hier aanwezige Aktiegroepen, waarin onder meer: De Werkgroep voor Volkshuisvesting, Ad hoc Comité Robinsonstraat, De Socialistische Partij, de Internationale Socialisten, de NCPN.


Einde tekst verklaring Werkgroep voor Volkshuisvesting.