Oproep landelijke demo zaterdag 5 februari 2005:
STOP AFBRAAK SOCIALE HUISVESTING!!


LANDELIJKE DEMONSTRATIE EN MANIFESTATIE

S T O P A F B R A A K
S O C I A L E H U I S V E S T I N G !!

Zaterdag 5 februari 2005
Plaats: Dam te Amsterdam

In 56 wijken in de vier grote steden en 26 middelgrote gemeenten, waar samen meer dan één miljoen mensen wonen wil VVD minister Dekker bijna 100 duizend goede en goedkope woningen slopen.

De regering wil dat 65% van alle woningen in Nederland koopwoningen worden. Doordat deze veelal onbetaalbaar zijn stijgt de leegstand en de woningnood.

Door loonbevriezing, stijgende werkloosheid en de 20 miljard bezuinigingen van Balkenellende 2 zal de behoefte aan sociale huurwoningen alleen maar toenemen.

De regering neemt ook de huursubsidie onder schot in 2005.Tegelijkertijd krijgen de corporaties en huiseigenaren door de huurliberalisatie de volle vrijheid hun winsten te vergroten door de huren te verhogen.

Het is tijd dat het verzet tegen deze afbraak, in navolging van de massale vakbondsacties tegen de schandalige bezuinigingsplannen zich ook verder bundelt en verbreedt.

We roepen iedere buurtbewoner en bewonersorganisatie in Nederland op zich aan te sluiten bij de landelijke demonstratie en manifestatie 'Stop afbraak sociale huisvesting'.

Wij eisen:

Meer goede en betaalbare (sociale) huurwoningen

Plannen van Dekker van tafel

Geen verkoop, splitsing, samenvoeging en sloop van (goede en betaalbare) sociale huurwoningen

Geen gedwongen verhuizingen

Geen aantasting van de huursubsidie

Stop de huurexplosie, woonlasten omlaag

Van arbeiderslonen moet je kunnen wonen

Onmiddellijk uitvoeren van achterstallig onderhoud

Stop de woningnood!

Stop Afbraak Sociale Huisvesting Amsterdam
Meld je aan als jij of je bewonersorganisatie wilt aansluiten.

E-mail: sash@sash.nl

Website : www.sash.nl

Vereniging P.E.L. solidair met
deze oproep tot demonstratie!!

E-mail: root@pel.xs4all.nl

Website: http://home.wanadoo.nl/verpel