EIGEN BERICHT: PERSBERICHT KOESTRATEN DATUM: 1/10/2004
KOESTRATEN BOOS OVER
HUIZENVERKOOP NWF


Eigen bericht: Persbericht Koestraten Datum: 1/10/2004
"Koestraten boos over huizenverkoop NWF"
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 1/10/2004.


Van de Bewonersvereniging Koestraten en Koeplein ontvingen wij op 5/10/2004 het volgende persbericht, vermoedelijk uitgegeven op 1/10/2004:


PERSBERICHT

Wij willen ons even voorstellen via deze wijze.

Wie zijn wij en waarom zijn wij in het leven geroepen.

Wij zijn de informele bewonersvereniging van de Koestraten en het Koeplein.
Wij zijn opgericht om NWF een halt toe te roepen. NWF heeft de bewoners te kennen gegeven dat de huizen in de verkoop worden gezet.

* Ten eerste is deze brief zonder overleg onder onze neus verschenen.
* Ten tweede is de vraagprijs van NWF die ook nog eens varieert per huis veel te hoog.
Gezien de staat van de huizen is het geen redelijke prijs vinden de bewoners.
* Ten derde is het volgend jaar weer tijd voor een renovatie en als de huizen in de verkoop worden gezet wordt dit feit omzeild?

We hebben een actiebrief naar NWF gestuurd waarin de bovenstaande punten staan vermeld. We wachten nu op een tegenactie van NWF.
Kortom er is veel onvrede en commotie in de Koestraten en het Koeplein over de verkoopactie van NWF.

Was getekend,
De informele bewonersvereniging Koestraten en Koeplein


Einde tekst persbericht.

Verder nieuws Koestraten:

Donderdagmiddag van 15.00-16.00 uur in het programma Pandora van Dirk de Bood voor Radio Mercurius (Kabel of ether 106.1 MHZ) gesprek met enige huurders van de Koestraten, t.w. de voorzitster en de 2e voorzitter van de Bewonersvereniging.

Maandagochtend 11/10/2004 om 10.30 uur gesprek delegatie bestuur Bewonersvereniging en Nieuw Wonen Friesland.

Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 1/10/2004 komt het volgende bericht:

KOESTRATEN BOOS OVER HUIZENVERKOOP NWF

LEEUWARDEN - Bewoners van de verschillende Koestraten in Leeuwarden hebben de bewonersvereniging nieuw leven ingeblazen.
Dit uit onvrede over de plannen van woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF) om 76 huurwoningen in de wijk te verkopen.

Kersverse voorzitter Ida van der Wal uit de Eerste Koestraat vindt dat de corporatie met de buurt solt. "Er gingen een tijd geleden geruchten rond dat er huizen zouden worden gesloopt, en toen lag ineens de brief op de mat dat we konden kopen. Dat kwam als een donderslag bij heldere hemel."

[Wellicht is dat onderdeel van het 'spel': "Ga kopen of we gaan slopen!?" Corporaties zijn meester in dat soort spelletjes.]

De bewoners hadden van de NWF meer overleg en inspraak verwacht. "Wij zitten met allerlei vragen. Waarom kost de ene woning EUR 78.000 en de andere EUR 82.000? En waarom zoveel? Wij hebben nooit een taxateur over de vloer gehad."

[Vandaar dus de vragen. Makelaardij Hoekstra en Buwalda die nauw samenwerkt met NWF, lijkt even langs de gevels te zijn gehold en ziedaar: De prijs... De bewoners hadden meer inspraak en overleg verwacht, zeggen ze. Sterker nog: Op geen enkele wijze is vantevoren door NWF gepraat met de huurders over de verkoopplannen, er is geen plan opgesteld als je dan per se toch wilt verkopen over bv. een onderhoudsfonds, een zekere organisatiestructuur, handhaving van de gelukkig wel in de koopacte opgenomen zelfbewoningsclausule enz.
Ook dat laatste is nodig, want de eerste de beste verkochte woning werd meteen al niet door de kopers zelf bewoond, maar werd aan twee studenten verhuurd...
Nu is er niets mis met het huisvesten van studenten, maar als je een zelfbewoningsclausule in een koopacte zet inclusief boetebeding plus kettingbeding, moet je ook zorgen dat kopers zich daaraan houden...
Ook het feit dat NWF meteen al begint met het niet handhaven van die zelfbewoningsclausule bij de eerste de beste overtreding, versterkt bij mij de indruk, dat dit een wassen neus is en dat het er NWF vooral om gaat om zo snel mogelijk van de huizen af te komen, vlak voordat ze weer toe zijn aan groot-onderhoud. Het laatste groot-onderhoud vond omstreeks 1982 plaats en standaard-periode voor de volgende groot-onderhoudsbeurt is 25 jaar. Vermoedelijk is de gok van NWF: We raken de komende drie jaar zowat alle huizen wel kwijt en in 2007 zijn we er mooi af... Intussen is de verkoopwinst mooi meegenomen... M.i. zijn de woningen zowat afgeschreven qua boekwaarde en gaat het nog om de restant-afschrijving van de kosten van de laatste groot-onderhoudsbeurt.]

In 2006 staat er voor de huurwoningen een grote renovatie op het programma, waarbij keukens en badkamers vernieuwd moeten worden.

[Gaan de bewoners hiervan uit op grond van de bijna verstreken termijn voor groot-onderhoud? Heeft de corporatie dat dan hard op papier toegezegd? Ik vraag het me af... Bekend is wel, dat NWF in het verleden een nieuwe keuken heeft beloofd, maar of dat op papier staat? Overigens zijn er naar verluidt hier en daar (niet overal) wel meer problemen, m.n. vochtproblemen, waar NWF in het verleden ook al mee bezig is geweest, maar kennelijk niet overal afdoende, afgaand op de verhalen van sommige buurtbewoners over hun huurwoning.
Zo vertelde een van de bewoners dat indertijd bij haar de woonkamervloer er uit moest en dat er toen beton is gestort, zo op de grond...
M.i. is dat dus fout als je vocht wilt bestrijden: In plaats daarvan had men een kruipruimte moeten handhaven met permanente ontluchting (roosters) en bv. een vloer van betonelementen moeten aanbrengen en eventueel een laag schoongemaakte schelpen op de bodem. Ik realiseer me dat een vochtprobleem vele oorzaken kan hebben en dat een afdoende oplossing vaak lastig is, maar m.i. is het niet onoplosbaar. Bewoonster vertelde nog dat zij uiteraard zelf de schuld kreeg via de aloude corporatiesmoes, dat men meer moest ventileren...
Ik vraag me af wanneer bij de corporaties nu eindelijk eens een originelere smoes wordt verzonnen, want deze stamt uit het jaar nul...]

"Als wij een huis kopen, moeten we zelf voor die kosten opdraaien. Hier wonen allemaal mensen met een uitkering of een laag inkomen, die kunnen dat nooit betalen." Om een antwoord te krijgen op hun vragen en zorgen, eisen de bewoners een bijeenkomst met NWF.

Woordvoerster Wilja de Roos van NWF: "Wij hebben voor 11 oktober een bijeenkomst belegd om de problemen uit de wereld te helpen. Wij dwingen niemand een huis te kopen. Iedereen kan blijven huren. Maar sommige mensen willen hun huis graag zelf opknappen. Inmiddels zijn er zes woningen verkocht."

[In de buurt houdt men het op drie stuks. NWF wil dus graag de doe-het-zelver terwille zijn, begrijp ik uit de reactie. Ongetwijfeld: Dat spaart hen het wegwerken van achterstallig onderhoud...
Wat er in werkelijkheid had moeten gebeuren is:
Uitgaan van het uitgangspunt dat als men wil verkopen, de woning eerst in goede staat wordt gebracht, zonder achterstallig onderhoud!
Zowel bij de verkoop van de Barent Fockesstraat als bij de verkoop van het Rode Dorp zijn in elk geval de casco's van de huizen eerst opgeknapt voorzover dat op diverse onderdelen nodig was maar hier gebeurt dat dus niet en dat is een slechte zaak. Ook op dit punt wreekt zich het gebrek aan overlg met de bewoners en het ontbreken van een plan waar in staat hoe je het als corporatie wilt aanpakken. Enige lichtpuntje is dus dat de Bewonersvereniging binnenkort een gesprek heeft met NWF.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].