Ingekomen verhaal:
Verslagje van 2 vergaderingen voor bewoners Robinsonstraat, gehouden door woningcorporatie Woonbedrijf Regio Noord, t.w.:
Een vergadering voor de huurders en een vergadering voor de eigenaren.


Ontvangen d.d. 22/9/2004 van Jan Post
(Werkgroep voor Volkshuisvesting):
Verslagje van 2 vergaderingen voor bewoners Robinsonstraat, gehouden door woningcorporatie Woonbedrijf Regio Noord, t.w.: Een vergadering voor de huurders en een vergadering voor de eigenaren. (Vergadering voor eigenaren d.d. 22/9/2004)


De Robinsonstraat accepteert de aanslag
op haar intimiteit niet.

Afgelopen week waren er twee vergaderingen belegd voor de Robinsonstraat die beide over dezelfde herstructurering gingen.
In dit mooie en ruimtelijk evenwichtig opgezette wijkje moet volgens de gemeente geherstructureerd worden. Dat ontaardt, zoals gebruikelijk in sloop en herbouw.
Op de eerste vergadering, die met de huurders wordt verteld dat er 8 woningen worden gesloopt en er 16 voor terug komen. Bij de eigenarenvergadering op dinsdag worden er 11 gesloopt en 16 teruggebouwd. Een verschil dus om de aanwezige huurders niet al te ongerust te maken. De avond voor de huurders heeft een wat gedrukte stemming, er zijn ook minder dan in april, toen de eerste plannen werden ontvouwen. Toen waren er een 60 personen nu zijn er een 40, waarvan de helft of meer echtparen.
Dat is op zijn minst geen representatieve groep want er zijn 131 huurwoningen. De papieren die de vorige keer zijn ingevuld worden nu met een weids woord enquête genoemd. En leider van de avond mevrouw H. van Ree zegt dat men met die antwoorden zijn voordeel heeft gedaan. Het bevreemdt de huurders, als ze de nieuwe plannen zien, dat de mogelijkheden schraler zijn geworden.
Ondanks een ieders advies staat het vierhoog flatje weer op de nieuwe plannen terwijl niemand die aanslag op de ruimte en de blauwe lucht daar wil hebben. Er moeten namelijk huizen voor worden gesloopt en buurman Fijma verwoordt de bezwaren haarfijn.
Ook de huizen tegen de 'haak' van de Robinsonstraat, die gesloopt moeten worden kunnen van de buurt blijven staan, de bejaardenflatjes, vermomd als duplexwoningen vallen niet bij de buurt in goede aarde. De woningen komen zo veel dichter op elkaar te staan, waar een parkeerterrein voor wordt opgeofferd. Onvoldaan over deze voorlichting vertrekken de huurders naar huis, na nog een weer een enquête ingevuld te hebben. Waar, zegt men, we geen inzicht in hebben wat ze er op de gemeente of bij BWL, Woonbedrijf Regio Noord mee doen.

De avond voor de eigenaren is niet in de Blokkendoos, maar in de 'kuil' van de NHL. Hier zijn circa 35 aanwezigen waarvan 20 gezinnen van de 97 woningen die verkocht zijn. Evenmin een representatieve groep. Zodra de avond geopend is blijkt het verschil tussen huurders en eigenaren. De eersten waren bedeesd en bedrukt, ja onderdanig tegen de plannenmakers. Hier krijgt Hilde van Ree meteen recht van voren. De eerste vraag is: "wat hebben jullie met onze aanbevelingen gedaan? We zien er niets van terug! Waar zijn de car-ports gebleven? Waarom krijgen we nu de parkeerterreinen achter het huis?". Henny die tegen de Bonke woont, ziet zaterdagsochtends om 6 uur hier de auto's van sportvissers al uitpakken en met deuren slaan. Het volgende onderwerp is het flatje: niemand wil dat kreng. "Maar beste mensen", zegt L.


Einde ingezonden verhaal van Jan Post.