HUUROPZEGGING VOOR BEWONERS SLOOPFLAT


'Huuropzegging voor bewoners sloopflat'
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 26/7/2004.


In december 2001 zou oorspronkelijk worden begonnen met de herhuisvesting van de oorspronkelijke bewoners van de S5 flat aan de Mariniersespel en de S12 flat aan de Jan Evenhuisstraat.
Zie bv. het bericht uit de LC van 10/9/2001 "Buitenlandse studenten in afbraakflat".
In dat bericht is toen al het punt aangekaart dat het wel heel twijfelachtig is als de oorspronkelijke huurders worden verjaagd met behulp van de huuropzeggingsgrond 'dringend eigen gebruik', waaronder helaas ook sloop door de eigenaar wordt verstaan, en vervolgens de flats op een saneringscontract opnieuw worden verhuurd...
Mocht het zo zijn dat de huuropzegging indertijd via een vonnis van de kantonrechter is gebeurd, dan vraag ik me af of er geen termen aanwezig zijn voor schadeloosstelling. Ik zou me in die situatie tenminste knap belazerd voelen. Dit temeer, omdat de sloop een aantal malen is uitgesteld omdat het nieuwbouwplan een aantal malen werd gewijzigd, lees: Qua 'ambities' is hierop bezuinigd. Of we nu langzamerhand bij de vierde of vijfde versie zijn van het nieuwbouwplan zijn voor de Vrijheidswijk zuid-west, zou ik niet weten. Natuurlijk was het op zich gunstig dat de flatsloop een aantal keren is uitgesteld, omdat er zo toch weer tijdelijk mensen aan onderdak zijn geholpen, maar het is een gemiste kans om, als je dan toch steeds verder op je nieuwbouwplan moet bezuinigen, je dan niet eens af te vragen:
Kunnen we de S5 en S12 niet gewoon verder renoveren (ze waren al eens van binnen opgeknapt) en ze inpassen in het nieuwbouwplan?
Wat bv. te denken van het hier en daar samenvoegen van sommige flatwoningen: Bv. de kleine splitlevels met de 2 slaapkamers horizontaal doorbreken, zodat je een twee keer zo grote woonkamer krijgt en van de twee plus twee is vier slaapkamers drie slaapkamers maken? Wat bv. te denken van een pleisterlaag aanbrengen aan de buitenzijde van de gebouwen en ze bv. wit pleisteren?
Enfin, er zijn duizend en een mogelijkheden om de flats een totaal ander aanzien te geven. Of wat te denken van het plan van de Amsterdamse architect Paul Verheij er op loslaten zoals hij dat had gemaakt voor de enige jaren terug gesloopte S8-flat aan de Jan Evenhuisstraat? Dat plan is nl. toepasbaar op alle splitlevel flats in de stad, omdat deze allemaal precies hetzelfde zijn, ook in de Pilotenespel en de Annie Westlandstraat. Via Corporatieholding Friesland is ons overigens meegedeeld dat de S8-flat aan de Annie Westlandstraat in 2007 plat gaat, hoewel CHF (via woonbedrijf BWL) daar nu aan de gang gaat om de flatentree veiliger te maken i.v.m. veel overlast van drugsverslaafden.

Voor wat betreft de S5 en S12 flat aan de Mariniersespel en Jan Evenhuisstraat lijkt de sloop nu echter wel heel dichtbij te zijn gekomen. Uit de Leeuwarder Courant van maandag 26/7/2004:

HUUROPZEGGING VOOR BEWONERS SLOOPFLAT

LEEUWARDEN - De vijfhoogflat aan de Leeuwarder Mariniersespel gaat in de eerste week van volgend jaar plat. De bewoners hebben deze maand een huuropzegging in de bus gekregen. Ze moeten voor 1 januari hun woning verlaten. De bewoners worden geholpen bij hun zoektocht naar nieuwe huisvesting.

[Van dat laatste moet men zich m.i. weinig voorstellen: Bij de tijdelijke verhuur via een saneringscontract heeft men geen recht op herhuisvesting, zoals bij 'gewone' verhuur via een 'normaal' huurcontract. Vermoedelijk zal hen wel verteld worden dat men zich moet laten inschrijven (registeren) en veel moet reageren op aangeboden woningen via internet. De flats zijn van Nieuw Wonen Friesland en zij bieden vrijgekomen huizen ook wel aan via een wekelijkse advertentie in de Leeuwarder Courant, maar i.t.t. de wekelijkse advertentie van CHF in de LC, zit daar geen bon bij die je kunt uitknippen en opsturen: Bij NWF kun je alleen reageren via internet of via een telefoonmenu. Als je straatarm bent en je hebt geen internet of pc en uit puur geldgebrek heb je ook geen telefoon, laat staan een mobieltje (bellen nog veel duurder), dan kun je bij NWF niet terecht voor een woning... Ja, je registeren als woningzoekende kan nog wel via hun kantoor, maar nergens staat hoe je in die situatie dan moet reageren op een woning...
Kortom: Ben je echt arm, dan val je buiten de boot...
Maar dat wisten we al: Dat is de hele maatschappelijke tendens de laatste jaren...
Bij CHF zou je dan nog zaterdag in de supermarkt een LC kunnen kopen en de bon opsturen. Kortom: Het zal wel op hetzelfde neerkomen als bij het zoeken naar werk: "U moet maar veel solliciteren..."
Nog geen werk/andere woning: Ligt vast aan jezelf...
Zo worden maatschappelijke problemen gedepolitiseerd en teruggebracht tot een individueel probleem, wat uiteraard aan jouw falende inzet te wijten is.]

In januari krijgen ook de bewoners van de naburige twaalfhoogflat een huuropzegging in de bus. Hun gebouw wordt in juli 2005 afgebroken. Eigenaar Nieuw Wonen Friesland (NWF) zint al jaren op het afbreken van beide gebouwen, maar stelde dit enkele malen uit.

[Interessant is dan ook de vraag of je een tijdelijk huurcontract met een einddatum steeds weer kunt verlengen als woningcorporatie zonder dat de huurders daar rechten aan kunnen ontlenen in die zin dat hun positie gelijk wordt aan huurders met een 'normaal' huurcontract.]

De sloop maakt deel uit van de grote opknapbeurt in de verpauperde Vrijheidswijk. In de zuidwesthoek komt een nieuwe waterwijk met koopwoningen en twee appartementenflats aan de Dokkumer Ee.

[Deze flats lijken wel wat op de flats die ze nu willen slopen...
Alleen: Ze zijn stukken duurder qua huur en ze zijn deels te koop, uiteraard tegen forse prijzen...]

Hiervoor werden eerder al de langgerekte flat aan de Jan Evenhuisstraat, 146 rijtjeswoningen aan de Mariniersespel en de voormailge garage De Vrij afgebroken. De woningen aan de Konvooistraat, die in eerdere plannen ook op de slooplijst stonden, zullen toch worden gespaard.

[Het gaat daarbij om portiekflats en er was inderdaad eerder sprake van dat NWF deze flats die aan de rand staat van het sloopterrein, ook maar wilde slopen. Waarom? Ik zou het niet weten. M.i. zijn ze geschikt voor startende kleine huishoudens, bv. voor 1 of hoogop twee volwassenen, omdat ze nog niet extreem duur zijn qua huurprijzen.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].