Disclaimer

24-8-2000
Het onderstaande verhaaltje werd ons toegezonden door iemand met het verzoek tot plaatsing. Het gaat dus om een ingezonden stuk. De schrijver zelf is verantwoordelijk voor de inhoud. Doorzending/plaatsing betekent niet dat het onderstaande de mening weergeeft van de Vereniging PEL noch het tegendeel.
Hieronder volgt de letterlijke tekst.


VERHUISCARROUSSEL STOPT IN CAMMINGHABUREN

Er gaat al tijden de mare dat het niet snel genoeg gaat met de verkoop van de nog te bouwen huizen over het Van Harinxma Kanaal. Nog wat in Goutum Noord en in Hempens-Teerns. Hardnekkig is het gerucht dat er in Aldlân-West een straat bijna huis aan huis te koop zou staan. Dat vraagt om onderzoek. Lopend door de buurt vonden we dat niet. Langs de makelaars gegaan, NVM en niet-aangeslotenen leverde het volgende op:

Te koop:
in Aldlân-West 7 stuks (tot ¦320.000)
Aldlân-Oost 15 stuks (tot ¦260.000)
Camminghaburen 41 stuks (tussen ¦2,8 en 3,8 ton)

Wat is de verhuiscarroussel? Mensen nemen een duurder huis en laten een goedkopere woning na om te verkopen. Hypotheek overzetten naar het nieuwe pand en een nieuwe financiering voor het nog op te hoesten deel.
Als er zoveel in een wijk te koop staat, stokt de doorstroming van goedkoop naar duur en kunnen de gevraagde prijzen niet meer worden gehaald. En dan kan er ook niet verhuisd worden. Dus zoals het gerucht was, minder bouw in Hempens-Teerns. (vraagprijs ¦400.000). Het stokken van de doorstroming van koophuizen kan gevolgen hebben voor de plannen met de Bullepolder, waar de huizen nog duurder zullen worden.

Jan Post
Einde ingezonden brief van Jan Post.