BIJDRAGE GEDWONGEN VERHUIZING EUR 5000


Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 22/4/2004.


Eindelijk wordt er eens iets landelijk geregeld over de hoogte van de verhuis- en herinrichtingsvergoeding (V&H-vergoeding). De ene stad deed het zus, de andere zo. Soms betaalde de gemeente, zoals in Amsterdam en Den Haag, soms lieten gemeenten het over aan de woningcorporaties. Het gaat hierbij om de V&H-vergoeding bij gedwongen vertrek van huurders bij renovatie of sloop van woningen.
De huidige Leeuwarder regeling is qua bedragen te laag en discrimineert op indirecte wijze kleine huishoudens. Gemiddeld en statistisch wonen kleine huishoudens in kleinere woningen en met name veel meer dan gezinnen, in flats.
De Leeuwarder regeling ging indertijd als volgt van start:

Uit "huis aan huis" van woensdag 19 mei 1999. (Aan de grote klok)

"Stedelijke vernieuwing zet flinke stappen vooruit"

Sociaal plan

Als door sloop of woningverbetering mensen moeten verhuizen uit woningen van corporaties, hebben ze recht op vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten. Verder krijgen ze extra ondersteuning en voorrang bij herhuisvesting.

Dit zijn de hoofdlijnen van het sociaal plan, waarover inmiddels overeenstemming is bereikt tussen de gemeente, de Leeuwarder Woningcorporaties (FLW) en de Stichting Woonconsumentenbelangen Leeuwarden (WBL) .De uit te keren verhuisvergoedingen zijn:

f 2.000,- (onzelfstandige huisvesting)

f 4.500,- (gestapeld minder dan vier kamers)

f 6.500,- ( gestapeld, vier kamers of meer)

f 8.500,- ( eengezinswoningen)


Einde bericht uit blad Huis aan Huis.

Hier moet bij aangetekend worden dat hier een indexering op zat: Zo had men later bij vertrek uit een eengezinswoning recht op EUR 8750 en ik neem aan dat de andere bedragen met hetzelfde percentage verhoogd zijn.
Overigens is het een idiote regeling: Kom je UIT bv. een kleine flat, dan krijg je zoveel, uit een grote flat, dan krijg je meer en kom je uit een eengezinshuis, dan krijg je het maximaal mogelijke bedrag in deze regeling. Alsof de verhuis- en herinrichtingskosten samenhangen met het huis dat je achterlaat. In werkelijkheid hangen deze kosten samen met het huis waar je naar toe gaat.
In zoverre zou een differtentiatie qua bedragen op basis van het nieuwe huis nog te volgen zijn. Overigens had het NIBUD in opdracht van de gemeente Den Haag o.a. al eens gekeken of er grote verschillen waren qua kosten in relatie tot de woning waar men in ging. De verschillen waren niet erg groot, waarop de gemeente Den Haag besloot om 1 bedrag voor alle verhuizingen aan te houden. Amsterdam hield in haar verordening ook 1 bedrag aan.
Leeuwarden wist het dus weer beter en het gevolg was dat over het algemeen kleine huishoudens minder V&H-vergoeding kregen dan grotere huishoudens. Het foefje hierbij was dus, de bedragen te kopppelen aan het huis waar men uit kwam. Maar medio volgend jaar (2005) is het eindelijk afgelopen met die viezigheidjes op dat punt en ook met het verstrekken van substantieel te lage bedragen. Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 22/4/2004:

BIJDRAGE GEDWONGEN VERHUIZING EUR 5000

DEN HAAG (ANP) - Huurders die gedwongen worden te verhuizen, bijvoorbeeld door sloop of renovatie van hun woning, hebben recht op een vergoeding van minstens EUR 5000. Minister Sybilla Dekker van volkshuisvesting liet dat gisteren in een overleg met de Tweede Kamer weten. Eind 2002 nam de Kamer een motie van GroenLinks aan die aandrong op een landelijke norm.


Einde LC-bericht.

De website van VROM meldt nog dat de regeling medio volgend jaar ingaat.
Minister Dekker schreef aan een brief aan de Tweede Kamer met zoveel woorden, dat de regeling niet geldt voor huurders van particuliere huurwoningen.
Die moeten in dergelijke gevallen maar naar de rechter stappen, vond ze. Dat laatste is weer een slechte zaak. Er komt dus nu alleen een landelijk minimumbedrag voor huurders van corporatiehuizen, zodat het er dik inzit, dat particuliere verhuurders mensen zullen blijven afschepen met een fooi die niet meer is dan een oprot-premie, tenzij die huurder doorzet en naar de kantonrechter gaat. Maar dat doet slechts een enkeling.
Ook bij de aankoop van de huizen in de Vegelinbuurt van eigenaar-bewoners was er niets geregeld op het punt van de V&H-kosten, zodat ook diversen van hen naar mijn idee met te weinig V&H-vergoeding zijn afgescheept. Ik heb niet gehoord dat iemand het daar tot het einde toe heeft gespeeld t.m. de onteigeningsrechter, waar dan in het uiterste geval het laatste station is om ook een redelijk bedrag te vragen voor de verhuis- en herinrichtingskosten.

Resteert het punt van de kamerbewoners die van een corporatie huren: In de Leeuwarder regeling bestond bij sloop van de woning dan recht op EUR 2000 op indexbasis. Ik vraag me af of ook voor hen iets wordt geregeld in de nieuwe landelijke regeling. Dat wordt dus afwachten tot 2005 als meer details bekend zullen worden.

secretaris PEL