BUITENLANDERS KLAGEN OVER STUDENTENHUIS
'STUDENTEN MAKEN GEEN RECLAME'


'Buitenlanders klagen over studentenhuis'
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 29/3/2004 plus update:
'Studenten maken geen reclame.'
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 5/4/2004


Zoals bekend zijn er enige jaren terug containerwoningen verrezen aan de Paardenwei, achter het Rengerspark, voor tijdelijke huisvesting van buitenlandse studenten. Aan deze noodhokken mankeert van alles, zoals al eerder bleek uit een artikel in het Friesch Dagblad van woensdag 20/11/2002 "Studenten klagen over flats".
Er is kennelijk intussen weinig verbeterd, want de Leeuwarder Courant van maandag 29/3/2004 meldt:

BUITENLANDERS KLAGEN OVER STUDENTENHUIS

LEEUWARDEN - Buitenlandse studenten aan de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) in Leeuwarden vinden dat ze verkeerd zijn voorgelicht over hun huisvesting door de hogeschool. Ze dachten voor EUR 317 per maand een appartement te delen met een andere student. In plaats hiervan wonen ze met in totaal tien personen in een huis vol mankementen dat onderdeel is van het tijdelijke studentencomplex aan de Rengerslaan.

[Voor EUR 317/mnd heb je ook een goedkope flat en zowat gas en elektra ook nog betaald. Nog een paar voorbeelden:
Maisonetteflat 3 slaapkamers Wilgenstraat EUR 225,68. Kun je bv. met twee studenten wonen. Onderwoninkje met 1 slaapkamer Sweelinckstraat EUR 186,87 en een bovenwoning Sweelinckstraat met 2 slaapkamers heb je voor zelfs EUR 161,45.]

De Keniaanse Muthoni Mwangi (24) legt uit waarom ze geen EUR 317 per maand wil betalen.
"De muren zijn zo dun dat je de buren hoort praten. De twee toiletten en douches worden gedeeld met tien man en op reparaties moet een maand worden gewacht. Bovendien is er geen nooduitgang." Haar voorstel: "Lagere huur en betere faciliteiten."

[De toiletten en douches delen met 10 man is echt stenen tijdperk:
Zo bouwde nu 40 jaar geleden Stichting Studentenhuisvesting Groningen haar studentenflats aan Paddepoel in Groningen. Al lang geleden kwam men tot het inzicht dat je het aantal kamers dat douche en toilet moet delen, drasties omlaag moest brengen:
Hoogop 2 tot 3 kamers per douche of toilet. Het punt dat er geen nooduitgang is, is m.i. vanuit het oogpunt van brandveiligheid niet o.k. Als het nu om 50 jaar geleden gebouwde flats ging, waarbij toen het trappenhuis qua voorschriften tevens als vluchtweg mocht dienen, lag dit anders, maar deze containerwoningen staan er nog maar een paar jaar. Iets bouwen zonder aparte vluchtweg of noodtrappen:
Dat doe je al jaren niet meer, behalve kennelijk als je voor huisjesmelker speelt voor buitenlandse studenten. Een kwalijke rol van Corporatieholding Friesland...]

Toen de studenten in hun thuisland informatie over de gemeubileerde appartementen zagen, wilden ze de prijs best betalen.
"Wij dachten dat dit normale Nederlandse prijzen waren. Totdat we van Nederlandse studenten hoorden dat je voor EUR 200 een eigen flatje hebt. Van dat verschil kan ik meubels kopen", zegt Anuschka Mai (24) uit Duitsland.
Verhuizen gaat moeilijk doordat de studenten een jaarcontract hebben getekend bij de Corporatie Holding Friesland, de eigenaar van het studentencomplex. Bovendien hebben ze zes maanden huur vooruitbetaald, die bij verhuizing niet wordt terugbetaald.

[Ik vraag me af of bij 6 maanden vooruitbetaling van de huur niet sprake is van een onredelijk voordeel, verkregen door de verhuurder en of zo'n huurafspraak niet is aan te vechten via de kantonrechter, temeer daar men kennelijk niet gebruik mag maken van het reguliere woningaanbod van CHF en NWF in de goedkopere huursector. De vrije keuze om dan wel of niet in te gaan op zo'n huurcontract ontbreekt m.i. dan als je hier letterlijk aan de andere kant staat van de wereld.]

Niet duidelijk is bij wie de studenten met hun klachten terecht kunnen.
"Het bureau buitenland van de CHN stuurt ons naar Corporatie Holding Friesland en andersom", zegt Mwangi. "Niemand voelt zich verantwoordelijk."

[Degene wiens naam als verhuurder staat onder het huurcontract, is verantwoordelijk. Simpelweg de verhuurder aanspreken, of beter nog: Een aangetekende brief sturen bij klachten.]

Rudolf Winius, directeur van Stichting Leeuwarden Studiestad, geeft toe dat de informatie onvolledig was.
"In de folder stond niet expliciet dat er tien mensen in een huis wonen, in de nieuwe folder staat dit wel"
De relatief hoge huur is volgens Winius het gevolg van de afschrijvingskosten en de inrichting.

[Ik zou wel eens een huurspecificatie willen zijn, uitgesplitst naar kale huur, servicekosten energie en water, gebruik meubilair ed. Het gaat hier in feite om kamers, ofwel onzelfstandige woonruimte. Alle hier genoemde kostensoorten kunnen via de daarvoor aangewezen procedure bij de Huurcommissie aanhangig worden gemaakt, als een huurder meent dat daar redenen voor zijn.]

Vorig jaar kregen enkele bewoners huurverlaging omdat hun kamer gehorig was. Na het plaatsen van isolatiemateriaal werd weer de volledige huur gerekend. In de toekomst worden er in andere studentencomplexen goedkopere en ongemeubileerde kamers aangeboden. Maar dit zal niet meer gebeuren op de Rengerslaan, aldus Winius.

[Die containerhokken moeten zo snel mogelijk gesloopt worden en ook aan buitenlandse studenten moet 'gewone' studentenhuisvesting worden verhuurd. De bestaande, daarvoor in de loop van de jaren gebouwde studentenhuisvesting, is daarvoor geschikt. Ik heb ook nooit begrepen waaarom buitenlandse studenten apart moesten wonen van Nederlandse studenten. Beter zou het m.i. zijn als een pand bv. 20 wooneenheden telt, hier bv. 5 tot 10 buitenlandse studenten te laten wonen en 10 tot 15 Nederlandse studenten, waarvan bv. 2 ouderejaarsstudenten hen wat helpen hier wegwijs te worden.]

Op korte termijn komt er een aanspreekpunt waar de studenten terechtkunnen met vragen en klachten over het complex. Volgens Jan Beuving van de afdeling risicobeheersing bij de brandweer in Leeuwarden is het studenten complex wel veilig ondanks het ontbreken van de nooduitgang.
"Er zit een brandhaspel in elk huis en in elke bouwlaag hangen rookmelders. Bovendien is er nog een ontruimingsinstallatie die de studenten op tijd waarschuwt."

[Ik blijf mijn twijfels houden over het ontbreken van brandtrappen en: Waar zijn die containerwoningen eigenlijk van gemaakt? Ik doel hier op vloeren, dak en wanden. Ze zijn in elk geval niet van 22 cm massief beton. Hoe lang keren bv. de wanden een brand? Ook hierom: Zo snel mogelijk weg met deze hokken en 'gewone' studentenhuisvesting, ook voor buitenlandse studenten.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

UPDATE 5/4/2004:

Naar aanleiding van bovenstaande problemen heeft inmiddels FLeS, de Federatie van Leeuwarder Studenten, gereageerd. De Leeuwarder Courant van maandag 5/4/2004 meldde:

STUDENTEN MAKEN GEEN RECLAME

LEEUWARDEN - Buitenlandse studenten zullen in hun thuisland geen reclame meer maken voor Leeuwarden als studentenstad zolang de problemen rond hun huisvesting niet zijn opgelost. Dit schrijft Fles, de federatie van Leeuwarder studenten. Buitenlandse studenten wordt een te zonnig beeld geschetst van hun huisvesting, schrijft Fles. Informatiefolders van de Christelijke Hogeschool Nederland beloven uitwisselingsstudenten een tweekamerflatje voor iets meer dan EUR 300. Eenmaal hier blijkt dat ze een klein en gehorig appartement met negen anderen moeten delen. Aan het huurcontract zitten ze een half jaar vast.

[Uit het eerdere bericht begreep ik dat dat 1 jaar was en dat voor een half jaar de huur vooruitbetaald moest worden. In totaal zit je 1 jaar vast aan het huurcontract. Al zou je vertrekken na een half jaar, je moet in totaal voor een heel jaar de huur betalen. Dan komt het er op neer dat je een jaar aan het contract vastzit. Verder gaat het, op te maken uit het vorige bericht, om kamers, niet om 'appartementen', kamers waarbij je douche en toilet met nog 9 andere kamerbewoners moet delen...]

De CHN en verhuurder het Woonbedrijf [Nee, Corporatieholding Friesland, onderdeel Woonbedrijf Regio Noord] beloven volgend jaar de studenten beter te informeren.

[Schamele beloften, waar ik weinig voor geef. Die hokken aan de Paardenwei moeten zo snel mogelijk verdwijnen en elders moet met spoed volwaardige studentenhuisvesting komen. Maar ik moet nog zien dat deze containers na vijf jaar verdwijnen, zoals het bij de bouw ervan heette...]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].