"WONINGNOOD IN EEN NIEUW JASJE"


Op 15/2/2004 ontvingen we een ingezonden brief van Simon van der Meer uit Nijega. Hieronder volgt de letterlijke tekst:

Simon van der Meer 15/2/2004:

Woningnood in een nieuw jasje

Rond de afgelopen jaarwisseling hebben nogal wat veranderingen bij woningcorporaties plaatsgevonden, ook in Friesland.

Per 1 oktober vorig jaar worden de vrijkomende woningen van de aangesloten corporaties bij Corporatie Holding Friesland elke zaterdag aangeboden in de Leeuwarder Courant in plaats van in de Woonwijzer Leeuwarden en regionale huis-aan-huis-bladen. Sindsdien opereren de aangesloten corporaties onder de naam "Woonbedrijf". Hiermee is een fusie afgerond en heeft Friesland voor het eerst een megacorporatie met ca. 20.000 woningen.
Dit betekent niet alleen dat de vindplaats van het woningaanbod is veranderd, ook de woningtoewijzingssystemen van de voorheen afzonderlijke corporaties zijn gelijkgetrokken. Een aantal van de voorheen afzonderlijke corporaties wezen toe op grond van leeftijd en woonduur, nu worden woningen op grond van zoekduur toegewezen.

In Leeuwarden werden huurwoningen jaren lang aangeboden via het krantje "Woonwijzer". De Corporatie Holding Friesland / Woonbedrijf, voorheen BWL en Patrimonium, heeft zich al teruggetrokken. Alleen Nieuw Wonen Friesland biedt nog woningen aan via Woonwijzer, maar dat zal niet lang meer duren. Vanaf 1 maart biedt Nieuw Wonen Friesland vrijkomende huurwoningen ook aan in de Leeuwarder Courant. De Woonwijzer gaat verdwijnen. Degenen die ingeschreven staan, hebben daarover onlangs een brief ontvangen met een formulier om de inschrijving over te zetten naar het nieuwe systeem.

Buiten Leeuwarden gebeurt ook van alles. Er vinden binnen een jaar waarschijnlijk twee grote fusies in Friesland plaats. De woningcorporaties De Friese Greiden (Bolsward) en Woonwille (Grou/Gorredijk) gaan per 1 april fuseren. Als gevolg van deze fusie ontstaat een nieuwe woningstichting met ruim 10.000 woningen, die actief is in zes Friese gemeenten. Woonwille is ruim een jaar geleden al ontstaan uit een fusie tussen Woningbouwvereniging Opsterland en Stichting Friestins Woonbeheer.

Verder hebben de A7-corporaties, een samenwerkingsverband tussen Patrimonium Sneek, Woningstichting Haskerland (Joure), Arqin (Heerenveen) en Woningbouwvereniging Smallingerland (Drachten), serieuze plannen voor een fusie. Hoe en wanneer is nog niet duidelijk, maar Woningbouwvereniging Smallingerland laat via hun website en magazine weten dat als de samenwerking naar wens verloopt, ze op 1 januari 2005 gaan fuseren. Als deze fusie plaatsvindt, ontstaat een corporatie met 16.000 woningen.

Tot slot heeft Woningstichting Noordwest Friesland per 1 januari haar naam veranderd in "Wonen Noordwest Friesland". De reden van deze naamswijziging? Daar zijn ze niet zo duidelijk over. Wat ze in de brief aan hun huurders noemen is dat ze hun producten en diensten aan gaan passen aan de wensen van hun klant. Het verleden leert dat dit meestal niet veel goeds betekent voor mensen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning.

Er vinden allerlei veranderingen plaats bij de Friese Corporaties. Deze veranderingen hebben één ding gemeen:
Ze hebben niet als doel om wat tegen de woningnood te doen. Ze zijn geen trendbreuk met het a-sociale beleid van slopen en verkopen. De problemen voor woningzoekenden die aangewezen zijn op een sociale huurwoning zijn groot en worden alleen maar erger. De corporaties zouden daar wat tegen moeten doen. Dat is nuttiger dan het toewijzingssysteem veranderen en het imago upgraden: De schaarste wordt slechts anders verdeeld en de woningnood krijgt een nieuw jasje.

Simon van der Meer