Ingezonden stuk Jan Post (Vrijheidswijk) over z.g. 'scheef wonen' (te goedkoop wonen) van veel huurders in Leeuwarden plus commentaar PEL over 'scheef wonen'
'Huurdersclub tegen jacht op 'scheefwoners'


Ontvangen van Jan Post (Vrijheidswijk):
Ingezonden stuk over z.g. 'scheef wonen' (te goedkoop wonen) van veel huurders in Leeuwarden plus commentaar over 'scheef wonen' plus:
'Huurdersclub tegen jacht op 'scheefwoners'
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 5/12/2003.


Op 2/12/2003 ontvingen we een ingezonden brief van Jan Post uit de Vrijheidswijk. Dit naar aanleiding van een bericht in de Leeuwarder Courant, dat er een onderzoek was geweest dat zou moeten aantonen dat veel huurders 'scheef' zouden wonen in de zin van 'te goedkoop'.
M.a.w.: Men stroomt naar de zin van de beleidsmakers, de hypotheekverstrekkers en de bouwmafia onvoldoende door naar nieuwe verse nieuwbouwhokken in Zuiderburen ed. Jan Post reageerde op dat bericht als volgt:

INGEZONDEN

Veel mensen wonen beneden hun stand. Dat wordt scheef wonen genoemd. het lijkt me een woord uit een vals sprookje.
Om het duidelijk te zeggen het is een gezin dat in een goedkoop huis woont en een duurder huis zou kunnen betalen.

Waarom zou je al je geld, of eigenlijk te veel geld aan wonen uitgeven? Je kunt er ook andere leuke dingen van doen, zoals naar de schouwburg gaan, of een echt schilderij kopen.
Of echte meubelen kopen inplaats van op Ikea-meubelen te gaan zitten. Wie niet al te duur woont heeft wat centjes over voor leuke dingen. En ik proef in het woord scheefwonen dat iemand die goedkoop woont de maatschappij schade toebrengt. Integendeel. Met het niet aan wonen bestede geld kun je de binnenlandse economie steunen en je kunt het eigen leven veel vrijer inrichten. Je kunt je kinderen op voetbal, muziek, zwemmen doen of naar de manege laten gaan, om maar wat te noemen.
Dit soort "onderzoek" is een verdekte poging om de mislukte doorstroming in deze stad van stal te halen.

Het is het beste om dit soort berichten langs zich te laten afglijden als dooddoeners.

J.Post
Robinsonstraat.


Einde ingezonden brief.

Commentaar: Het is duidelijk, dat nu de doorstroming stagneert, simpelweg omdat veel mensen geen duurder huis kunnen financieren, er een moreel schuldgevoel aangepraat moet worden: Jij als huurder doet iets heel slechts: Het is mede jouw schuld dat de Leeuwarder woningmarkt zo krap is: Jij besteed in onze ogen te weinig geld aan 'wonen'. Wij vinden dat je dat moet veranderen.
M.a.w.: Een ander wil bepalen hoeveel geld je aan wonen wilt en kunt uitgeven en wil een eventueel vrij besteedbaar stukje inkomen van je hebben om er zelf beter van te worden.
Zoals Post al schrijft: Negeer dit soort berichten en laat je niks aanpraten.
Bovendien is het allemaal beleidsmatig zo dubbel als wat: Enerzijds menen de beleidsmakers dat buurten qua inkomensklassen 'gemengd' moeten zijn, anderzijds moeten degenen die iets meer te besteden hebben uit diezelfde buurt verdwijnen...
En als klap op de vuurpijl 'moet' het in Rotterdam juist weer andersom: Daar moeten de goedkopere wijken weer op slot voor lage inkomens en moeten de hogere inkomens daar naar binnen... Kortom: In Rotterdam moet er juist wel weer 'scheef' worden gewoond.
Gelukkig zijn we niet op de wereld om het de beleidsmakers naar de zin te maken om ons als pionnen in hun spelletjes te laten gebruiken, al menen eerstgenoemden soms van wel...

Voor de eerste maal sinds tijden verscheen ook een inhoudelijke reactie van huurdersvereniging De Bewonersraad en dat werd tijd, want m.i. zitten zij al te vaak met de beleidsmakers in een soort 'poldermodel' en nemen het niet echt op voor hun huurders. Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 5/12/2003:

HUURDERSCLUB TEGEN JACHT OP 'SCHEEFWONERS'

LEEUWARDEN - Huurders die 'beneden hun stand' wonen moeten niet met allerlei maatregelen uit hun huis worden verdreven, waarschuwt huurdersvereniging De Bewonersraad. Uit onderzoek van de provincie is gebleken dat tweederde van de Friese huurders in een huis woont dat gezien hun inkomen te goedkoop is.

Volgens Klaas van der Veen van de Bewonersraad, die 23.000 Friese leden vertegenwoordigt, geven die cijfers een vertekend beeld. De provincie is er van uitgegaan dat mensen die geen huursubsidie krijgen, eigenlijk in een koophuis thuishoren. Zij houden huizen bezet die zijn bedoeld voor lagere inkomens.

[Dat is geklets van de provincie. Eerste fout is niet alleen hun fout, maar berust op een beleidsfout, gemaakt onder staatssecretaris Heerma: Volkshuisvesting was ooit een 'breed' beleidsterrein, bedoeld voor huurders met weinig geld tot huurders met veel geld; van goedkope tot dure huurwoningen. Op dat moment werd de volkshuisvesting versmald tot 'de doelgroepen van beleid' ofwel alleen de huurders met weinig geld.
Tweede fout is, dat gemeend wordt dat mensen die net niet voor huursubsidie in aanmerking komen, best wel veel meer huur kunen betalen of zelfs kunnen kopen. De huursubsidie komt er op neer, dat net boven het minimumloon de huursubsidie al snel afbouwt tot nul. Dat zit in de wijze waarop de huursubsidietabellen zijn opgebouwd. Ben je koopkrachtig als je qua inkomen net boven het minimumloon zit? Ik dacht van niet.]

"Dat is te gemakkelijk geredeneerd. Heel veel mensen zitten net boven de huursubsidiegrens. Als ze dan bijvoorbeeld studerende kinderen hebben, kunnen ze zich echt geen koopwoning veroorloven", zegt Van der Veen. Hij denkt dat hooguit 30 procent van de huurders qua inkomen niet meer in hun huis past.

[Ik vind dat alleen een huur/inkomenstoets moet plaats vinden bij de start van de huurovereenkomst en dat men dan verder op moet houden met dit gedoe. Laat daarna mensen zelf maar bekijken of men duurder wil huren of wil kopen. Dat is HUN afweging en het is HUN portemonnee en ZIJ maken uit waaraan ze hun geld willen besteden.]

De Bewonersraad vindt dan ook niet dat er maatregelen genomen moeten worden tegen 'scheefwoners'. "Je moet die mensen niet verjagen. Dan krijg je wijken met alleen lage inkomens. Terwijl we juist graag een mix willen."

[Alweer een mix-gelovige die uitgaat van het gebod: Gij zult gemengd wonen.
Zoals al diverse malen onderzocht: Dat gemix helpt niet of nauwelijks tegen sociale problemen. Maar daaruit mag je vervolgens niet de conclusie trekken dat wegpesten van de wijkbewoners die geen huursubsidie nodig hebben, wel een goede strategie is. Ik ben tegen dat soort dirigisme en dwingelandij. Gehuurd is gehuurd en huurcontract is huurcontract.]

Volgens Van der Veen moeten nieuwbouwwijken gevarieerder zijn van opzet: dure huizen en goedkopere door elkaar.

[Hier ben ik WEL voor, niet terwille van het mixen van inkomensklassen, maar vanwege het feit dat je huizen hoort te bouwen voor diverse inkomensklassen terwille van de keuze. Wie doorstromen wil, kan dat dan doen, maar wel vanuit een eigen positieve keuze, niet onder druk van de Friese provinciale beleidsmakers.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].