ENIGE NAGEKOMEN BERICHTEN OVER DE SKATEBAAN HETTY HALFPIPE:
UPDATE KRAAKPAND KWINT:

KRAKERS HETTY HALFPIPE DOEN TEGENZET VÓÓR PROCES
Berichtje uit rubriek 'Gehoord en Gezien' over de skatebaan en de SWL.
Krakende skaters


Enige nagekomen berichten over de skatebaan Hetty Halfpipe:
'Krakers Hetty Halfpipe doen tegenzet vóór proces'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 23/10/2003 plus:
'Berichtje uit rubriek 'Gehoord en Gezien' over de skatebaan en de SWL'
Uit de rubriek 'Gehoord en Gezien' in de Leeuwarder Courant van donderdag 23/10/2003 plus:
'Krakende skaters'
Uit de rubriek 'Ingezonden' in de Leeuwarder Courant van zaterdag 25/10/2003.


Eind oktober jl. berichtten we voor het laatst over het gekraakte pand aan de Einsteinweg; de v.m. loods van Kwint, waar de krakers een skatebaan aanlegden onder de naam Hetty Halfpipe, daarmee de baan vernoemend naar wethouder Hetty Hafkamp. Zie: "Kansen keren voor gekraakte skateloods"
Gemeld werd dat een kort geding tegen hen 1 maand was uitgesteld.
Naar we hoorden is het kort geding nu vastgesteld op woensdagochtend 26/11/2003 om 9.30 uur bij de Rechtbank aan het Zaailand te Leeuwarden. Advocaat van de krakers is mr. Enno van Dalen uit Groningen.
In afwachting daarvan hierbij een kleine update aan de hand van enige nagekomen berichten vanuit en rond dit pand.
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 23/10/2003:

Krakers Hetty Halfpipe doen tegenzet vóór proces

LEEUWARDEN - De rechter oordeelt maandag of de skaters in de gekraakte loods Hetty Halfpipe aan de Leeuwarder Einsteinweg mogen blijven.

[Dat wordt nu dus woensdag 26/11/2003.]

De krakers deden daarop vooruitlopend een tegenzet: zij klaagden de politie en de onderaannemer van Essent aan wegens huisvredebreuk.

Vrijdag tien oktober hoorden de skaters van Hetty Halfpipe - de naam is een cynische verwijzing naar wethouder Jeugdzaken Hetty Hafkamp - dat de eigenaar van de loods Rono Vastgoed ze via een kort geding wilde dwingen tot vertrekken. Rono gaf dezelfde dag nog opdracht aan Essent de elektriciteit in de loods uit te schakelen. Die stuurde haar onderaannemers om de meterkast te verwijderen. De politie heeft volgens de krakers de klusmannen geholpen naar binnen te komen. Het kort geding van maandag zien ze vol optimisme tegemoet.


Einde LC-bericht.

Commentaar: Dit afzonderlijke punt, naast de kraakactie, wordt boeiend: Heeft de eigenaar de bevoegdheid om de nutsvoorzieningen te laten afsluiten als dat pand gekraakt is? Dat kraken op zich is als het pand langer dan 1 jaar leegstaat (nu nog) niet strafbaar. Hebben de krakers het recht om voor eigen rekening elektra door Essent te laten leveren? In de praktijk kan dat wel, tegen betaling van een forse waarborgsom. Maar die kans hebben ze niet gehad en het kan technisch gesproken ook niet meer, omdat de meterkast werd verwijderd. Zoals eerder bericht heeft de advocaat van de krakers Essent gesommeerd de electriciteit weer aan te sluiten. Per slot was het lokaalvredebreuk om binnen te dringen en de meterkast te verwijderen.

Uit de rubriek 'Gehoord en Gezien' in de Leeuwarder Courant van donderdag 23/10/2003:

* DE SKATERS die een loods kraakten op de Einsteinweg, hebben indruk gemaakt op de leiding van Stichting Wijkwerk Leeuwarden (SWL):
"Wij zijn er enkele malen wezen kijken en de sfeer die wij er aantroffen, was hartverwarmend", schrijven directeuren Jaap Braaksma en Douwe Beimin. Ze hebben de skatende jongeren daarom een ehbo-kist cadeau gegeven.


Einde LC-berichtje uit rubriek 'Gehoord en Gezien'.

Ook in de rubriek 'Ingezonden' verscheen een brief over de skatebaan. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 25/10/2003:

Gemeente had over de
brug moeten komen.

KRAKENDE SKATERS

Kraken is meestal een reactie op het niet beschikbaar zijn van ruimte om te wonen, werken of het kunnen uitoefenen van je muziek, je sport of je hobby. Een groep skaters heeft enkele weken geleden een leegstaand bedrijfspand gekraakt om daar ook in deze tijd van het jaar met hun sport bezig te kunnen zijn.

Skaten mag zich ook in Leeuwarden verheugen in een enarm groeiende populariteit. Je merkt dat aan hun bloeiende vereniging die over zo'n 260 leden beschikt. De skaters zijn vanaf het begin zeer correct omgegaan met het behartigen van hun belangen. Zo bezochten ze gemeenteraadsvergaderingen, zaten ze in een adviesraad en voerden ze enkele malen actie voor een betere accomodatie.
De gemeente zorgde voor nieuw asfalt, maar de skatebaan is te klein door al die toeloop en er is dringend behoefte aan een slecht-weervoorziening.

De gemeente ondersteunde het initiatief, maar gaf aan niet over de middelen te beschikken om aan hun dringende verzoek tegemoet te komen. Omdat de noodzaak bewezen is, omdat er in Leeuwarden leegstaande en zeer geschikte ruimtes beschikbaar zijn en omdat de gemeente het eigen initiatief ook nog aanmoedigde hebben de krakers zelf actie ondernomen.

[Als hiermee wordt bedoeld te zeggen dat de gemeente Leeuwarden eigenlijk verantwoordelijk is voor het kraken van een pand, dan is dat leuk geprobeerd, tenzij je aantoont dat van gemeentezijde is gezegd: "Ga maar iets kraken" o.i.d. Ik vind dat je in deze situatie simpelweg moet zeggen: We hebben een pand gekraakt en we staan achter onze kraakactie, punt uit.]

Het succes heeft zich razend snel bewezen en in korte tijd hebben ze er een prachtige in-door skatebaan gerealiseerd.
Komende maandag dient bij het gerechtsgebouw het kort geding waarbij de eigenaar van het bedrijfspand zal eisen dat de kraakactie beëindigd wordt.

[Dat wordt dus woensdagochtend 26/11/2003.]

Ongeacht de uitslag is het overduidelijk dat de gemeente nu haar verantwoordelijkheid moet nemen.

Leeuwarden                R. Tigchelaar


Einde ingezonden brief in LC. Commentaar tussen [].