GEMEENTE WIL KRAKER CONTRACT AANBIEDEN
(Kleuterschooltje Acaciastraat)


'Gemeente wil kraker contract aanbieden.'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 16/10/2003.

Sinds enige tijd is het voormalige kleuterschooltje aan de Acaciastraat in Heechterp gekraakt. Vlak daarbij staat de v.m. basisschool, die in gebruik is bij de BV. Sport en het v.m. gymlokaal, dat verhuurd is aan kunstenares Antonia Talamini.
Een tijdje terug, toen het PEL op zoek was naar andere kantoorruimte, hadden we kontakt gezocht met het Team Grond en Vastgoed van de gemeente Leeuwarden, bij wie het lege kleuterschooltje in beheer is. Er was toen echter met hen op geen enkele wijze te praten over het (tijdelijk) huren of in bruikleen geven van een klaslokaal. Dergelijke lokalen zijn heel goed te benutten als kantoorruimte voor non-profit organisaties zoals het PEL, of te gebruiken als ateliers. Het heette toen echter: Ofwel BOR (Beheer Openbare Ruimte) komt er in, ofwel het schooltje wordt verkocht. Blijkbaar moet je niet vragen, maar de gemeente voor voldongen feiten stellen, dan krijg je prompt een bruikleencontract aangeboden. Dat maken we tenminste op uit het volgende bericht uit de Leeuwarder Courant van donderdag 16/10/2003:

GEMEENTE WIL KRAKER CONTRACT AANBIEDEN

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden heeft de 23-jarige kraker van het schoolgebouw aan de Acaciastraat in Leeuwarden gisteren een bruikleencontract aangeboden. Dat betekent dat de kraker er mag blijven totdat de gemeente met het gebouw iets anders wil.

Het voormalige onderkomen van de Da Costaschool stond drie jaar leeg. Beeldend kunstenaar Antonia Talamini wilde het gebouw kopen om er een kunstacademie te beginnen, maar bood te weinig geld. Vorige week werd het gekraakt. De gemeente wil er een wijkpost voor de afdeling beheer openbare ruimte onderbrengen.

[Dus nu weten ze plotseling WEL wat ze willen...
In feite moet je nooit 1 woord geloven van wat een ambtenaar zegt: Hij zegt meestal maar wat hem op dat moment het beste uitkomt; de overheid is vaak de meest onbetrouwbare gesprekspartner die maar mogelijk is.]

De kraker weet nog niet of hij op het voorstel van de gemeente ingaat.
Het contract schrijft voor dat hij het pand in zijn eentje bewoont. Dat ziet hij niet zitten. Voor hij tekent, wil hij eerst contact met zijn advocaat. Een gemeentewoordvoerder laat weten een uitzettingsprocedure te beginnen als de kraker niet op het voorstel ingaat.

[Ik kan me voorstellen dat hij het niet ziet zitten om in z'n eentje een heel kleuterschooltje met drie of zes (?) lokalen te bewonen. Betrokkene heeft net als de krakers van de Minnemastraat en de krakers van het v.m. bedrijfspand van Kwint Enno van Dalen uit Groningen als advocaat.
M.i. staat het kleuterschooltje al tijden leeg en beweerde het Team Grond en Vastgoed van de gemeente tegenover het PEL dat ze nog niet wisten wat ze gingen doen: B.O.R. erin of verkopen, zodat ik niet zo goed zie welk eventueel spoedeisend belang de gemeente zou hebben bij ontruiming. Kunstenaars die een atelier zoeken en kleine kantoortjes en bedrijfjes zouden er bij gebaat zijn, als de gemeente de klaslokalen aan hen zou verhuren of desnoods tijdelijk in bruikleen zou geven. Dan is het hele schooltje weer in gebruik.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].