'Minnemastraat leeg als aannemers komen'

KRAKERS MOETEN WEG UIT MINNEMASTRAAT
DESINFORMATIE MINNEMASTRAAT DOOR LEEUWARDER COURANT NIET GERECTIFICEERD
STADSHERSTEL EIST VERTREK KRAKERS MONUMENTENPAND
(GROTE KERKSTRAAT 228)


'Minnemastraat leeg als aannemers komen'.
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 1/10/2003 plus:
"Krakers moeten weg uit Minnemastraat."
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 3/10/2003 plus:
"Desinformatie Leeuwarder Courant niet gerectificeerd."
Eigen bericht donderdag 9/10/2003 plus:
"Stadsherstel eist vertrek krakers monumentenpand."
(Grote Kerkstraat 228) Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 9/10/2003.


In aansluiting op het bericht "Stadsherstel wil snel van krakers af" uit de Leeuwarder Courant van 25/9/2003 waarin werd gemeld dat de krakers in de Minnemastraat in kort geding waren gedagvaard, hierbij enig nieuws over de rechtszitting op 30/9/2003. Er waren pakweg 20 sympatisanten van de krakers aanwezig, plus uiteraard hun advocaat, mr. Enno Tjeerd van Dalen uit Groningen. Van de kant van Stadsherstel was directeur Gabe Yntema aanwezig, maar president-commissaris Appie Timmermans schitterde door afwezigheid. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 1/10/2003:

'Minnemastraat leeg als aannemers komen'

LEEUWARDEN - De NV Stichting Stadsherstel heeft gistermiddag in kort geding geëist dat de krakers de voormalige grafkistenfabriek in de Leeuwarder Minnemastraat onmiddellijk verlaten. Het pand is op 15 augustus gekraakt.
De krakers zeggen te vertrekken zodra zich een aannemer meldt die ook echt aan de slag gaat.

[Tijdens de zitting is door de president van de rechtbank ook nog gevraagd naar de aanwezigheid van een bouwvergunning: Die is er niet en komt er m.i. voorlopig ook nog niet. Overigens betekent dit niet dat die aanwezigheid of afwezigheid het criterium wordt m.b.t. het vonnis: Wel of niet ontruimen.]

Stadsherstel wil dat de krakers weggaan om plaats te maken voor studenten van de anti-kraakbeweging Ad Hoc.

[Anti-kraak *beweging*? Laat me niet lachen: Ad Hoc is gewoon een op winst gerichte exploitatiemaatschappij van onroerend goed, die wat studenten gebruikt om panden te laten 'bewaken' tegen krakers. In feite een soort misbruik maken van de kamernood onder studenten, waarbij sommigen zich ook laten misbruiken. Ad Hoc en Stadsherstel moeten er echter maar om denken: Je zou kunnen stellen dat de kraakwachter dan bewakingsdiensten levert, zodat er sprake is van een vorm van betaling en dus van een huurovereenkomst. Hier bestaat uiteenlopende rechtspraak over die afhankelijk is van de situatie. Bron van deze opmerking: mr. J.A.M. Schuurbiers, senior jurist Nederlandse Woonbond. Zo'n soort huurovereenkomst aangaan zal wel niet de bedoeling zijn van Stadsherstel...]

De NV vreest snel oplopende financieringslasten omdat door de aanwezigheid van de krakers geen duidelijk kostenplaatje gemaakt kan worden van de verbouwing, die op 1 januari moet beginnen.

[Die datum berust op een niet nader onderbouwde stelling van Stadsherstel.]

De krakers op hun beurt vinden dat Stadsherstel het pand al te lang leeg heeft laten staan. Zij begrijpen niet waarom ze er zo plotseling uit moeten. Het pand fungeert nu als een soort buurthuis. Er wonen kunstenaars, artiesten en bouwvakkers en de deur staat voor iedereen open.

Volgens Stadsherstel is gedegen onderzoek door architecten nodig om het pand te verbouwen. Een makelaar zou al een lijstje met namen van belangstellenden hebben liggen. Stadsherstel kan die nu niet aan zich binden omdat de kostprijs van de appartementen nu ongewis blijft.

[Dat lijstje met namen is bluf: Ten eerste is geen lijstje overlegd bij de processtukken en ten tweede al zou het lijstje wel bestaan, dan zou het makkelijk lek te prikken zijn door simpelweg navraag te doen bij betrokkenen of zij zelf weten dat hun naam op een lijst staat van belangstellenden voor koop. Vandaar dat Stadsherstel wel uitkijkt met zo'n lijstje en daar alleen mee schermt. Overigens hebben de krakers in verband met de kwestie van de toegankelijkheid van het pand aan het archeologisch bureau dat daar ook nog onderzoek moet doen, schriftelijk gemeld, dat zij welkom zijn.]

Volgens kraker Wil Hoijtink was het pand "een dichtgetimmerde puinhoop en een etterbult voor de buurt. Ik heb de kozijnen voor de winter een lik grondverf gegeven. En we hebben de boel rondom opgeschoond. Dat had Stadsherstel ook zelf kunnen doen."

[Overigens had kraker Wil Hoijtink later "een goed gevoel" gehad over het verloop van de rechtszitting, wat een vroegere Leeuwarder oud-kraker die van de opmerking hoorde, juist weer het ergste deed vrezen...]

Rechtbankpresident Willem Hangelbroek proefde "dat de sfeer in de Leeuwarder krakerswereld duidelijk een stuk minder grimmig is dan in Amsterdam." Na beide partijen gehoord te hebben achtte hij het onnodig nog bij het pand te gaan kijken. Over twee weken volgt de uitspraak.

[Ik denk dat er gewoon een ontruimingsvonnis volgt. Waarom: Gewoon, omdat dat 'moet': Stadsherstel plus aandeelhouders en de scene eromheen, zijn onderdeel van het lokale netwerk van degenen 'die erbij horen', de krakers niet. Bovendien is naar verluidt 50 procent van de aandelen in handen van de gemeente, zodat ook de gemeente zelf half en half belanghebbende is. Dan weet je meestal wel hoe het afloopt. Kortom: Hangelbroek zal wel weten wat van hem wordt verwacht...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

UPDATE MINNEMASTRAAT 3/10/2003.

Hoe het verder ging met het kraakpand in de Minnemastraat:

Gesteld was op de kort-geding zitting op 30/9/03 dat de uitspraak over twee weken zou volgen. Zelfs daarin is de rechtbank onbetrouwbaar:
De uitspraak volgde al drie dagen na de rechtszitting en zoals al gesteld: Rechtbankpresident Willem Hangelbroek wist wat van hem werd verwacht en vonniste dat het kraakpand binnen twee dagen moet zijn verlaten. Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 3/10/2003:

KRAKERS MOETEN WEG UIT MINNEMASTRAAT

LEEUWARDEN - De krakers in de voormalige lijkkistenfabriek van de NV Stichting Stadsherstel moeten het pand binnen twee dagen ontruimen. Dat is het vonnis dat rechtbankpresident Mr. Willem Hangelbroek vandaag heeft gewezen. Dinsdag diende een kort geding waarin Stadsherstel het vertrek van de krakers eiste.

[En de bedoeling is: Krakers eruit en kraakwachten van kraakwachtenbureautje Ad-Hoc erin... Een van onze vaste lezers schreef:
"Kraakwachten beginnen zo langzamerhand een probleem te worden in Leeuwarden. Je hebt wellicht enige tijd geleden het bericht gelezen over inbrekers in het oude kantongerecht aan Droevendal die gearresteerd werden toen ze aan de thee zaten. Ook dit waren gewoon krakers. De dag erna zou een nieuwe poging ondernomen worden; toen bleken er al kraakwachten in te zitten." Einde citaat.
De grootste opdrachtgever aan kraakwachtbureautjes zoals dat Ad-Hoc en Camelot ed. is de gemeente Leeuwarden. Zo was het pand aan de Zuidergrachtswal waar tot voor kort het KRIC zat naar wat we hoorden al snel daarna bewoond door kraakwachten. Of een pand geschikt is om in te wonen speelt dan ook plotseling geen rol meer; kennelijk mogen kraakwachten overal wonen...]

Die gaven tijdens de zitting al aan weg te gaan zodra aannemers met de bouw wilden beginnen. De krakers zijn er op 15 augustus ingetrokken. Zij stoorden zich aan de lange tijd dat er niets met de monumentale panden gebeurde. Stadsherstel wil in januari beginnen met de bouw van appartementen.

[Er staat niet bij in welk jaar... Eerst zien, dan geloven, die verbouw. Overigens gebeurt er met het pand De Boerderie in de Grote Hoogstraat dat volgens de rechter ook zonodig ontruimd moest worden, niets meer. Huisjesmelker en speculant Piet Siderius kocht het pand aan en bouwvakkers spijkerden het dicht.
Zij zouden gezegd hebben: "Verder gebeurt hier niets meer." Kortom: Gewoon het zoveelste speculatieobject dat staat te verkrotten. Toen dat pand werd gekraakt stond het al langer dan een jaar leeg en als weliswaar de eigenaar wisselt, maar vervolgens gebeurt er niks, loopt volgens mij die termijn gewoon door. Ofwel: Het staat langer dan een jaar leeg, wat betekent dat kraken niet strafbaar is. Als er niks gebeurt met De Boerderie, vraagt men er gewoon om dat dit pand opnieuw gekraakt wordt... Overigens schijnen er weer nieuwe kraakakties op handen te zijn, waarover nu nog geen mededelingen gedaan kunnen worden.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

UPDATE KRAAKPAND MINNEMASTRAAT

EIGEN BERICHT - LEEUWARDEN 9/10/2003

DESINFORMATIE MINNEMASTRAAT DOOR LEEUWARDER COURANT NIET GERECTIFICEERD

Door de krakers van het pand in de Minnemastraat werd het volgende gemeld: Bovenstaand bericht uit de Leeuwarder Courant berust totaal op onzin.
Bij de advocaat van hen, mr. Van Dalen te Groningen is geen vonnis binnengekomen over de Minnemastraat.
Gesteld is, dat men ook kontakt heeft gezocht met de redactie van de Leeuwarder Courant en dat hen was meegedeeld dat het hele verhaal berustte op een fax van een vonnis die hun rechtbankverslaggever naar het LC-kantoor had gefaxt. Vervolgens had een journalist daar haastig een berichtje over gemaakt en maar AANGENOMEN dat het vonnis sloeg op de Minnemastraat.
Een van de hoofdredacteuren zou echter nog het voorblad van de fax hebben gehad waarin de naam van het pand zou hebben gestaan waarop het vonnis betrekking had.
De LC had gesteld dat het bericht betrekking had moeten hebben op een kraakpand in de Grote Kerkstraat, namelijk Grote Kerkstraat 228, een verkrot pand vlak naast de Waalse kerk.
De krant had gesteld dat rectificatie van het bericht zou volgen, maar tot op heden gebeurde dit niet. Kortom: Met bedoeld bericht werd iedereen aanvankelijk op het verkeerde been gezet en dat moet kennelijk zo blijven...
Maar ook als het bericht betrekking zou hebben op Grote Kerkstraat 228, dan is het te oordelen naar een later bericht over dat pand ook inhoudelijk nog steeds onjuist, want uit dat bericht blijkt dat er OOK nog geen uitspraak is gedaan in de ontruimingsprocedure van DAT pand!
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 9/10/2003:

STADSHERSTEL EIST VERTREK KRAKERS MONUMENTENPAND

LEEUWARDEN - De krakers van het monumentale pand Grote Kerkstraat 228 in Leeuwarden moeten er volgens de nv Stadsherstel en aannemer Bouw '75 zo snel mogelijk uit. Bij de kortgedingrechter werd de spoed gisteren gemotiveerd met de slechte staat waarin het pand verkeert.
"Het is er gevaarlijk en het pand holt nog verder achteruit als de kap en de dakgoten niet voor de winter hersteld worden", aldus raadsman Fokko Oldenhuis.

[Het pand heeft minstens tien jaar staan te verkrotten als het niet langer is, vanwege een slepende erfeniskwestie. Het pand schijnt op zich een monument te zijn, maar alles was er uit gesloopt, inclusief alle leidingen voor gas, water en elektra. Eigenlijk was het pand zelfs te slecht om te kraken... Je kunt er m.i. ook niet wonen, tenzij je gaat kamperen, door binnenshuis een tent neer te zetten... Je zou bijna zeggen: Het pand is zelfs te slecht om het te willen ontruimen...]

Na jaren van leegstand en verwaarlozing verwierf Bouw '75 het huis dit voorjaar om het in opdracht van een nog te zoeken koper in oude glorie te herstellen.

[Als Bouw '75 het pand verwierf snap ik niet waar Stadsherstel zich nog mee bemoeit. Vermoedelijk ligt de eigendomssituatie toch gecompliceerder dan de krant schrijft.]

Verkoop en restauratie worden nu gehinderd door de krakers Klaas en Martine, die in de zomer het pand betrokken. De krakers lieten verstek gaan. Rechtbankpresident Willem Hangelbroek doet op 16 oktober uitspraak.

[Vanaf voorjaar 2003 heeft Bouw '75 kennelijk het pand in bezit en pas nu in de herfst komt men op het idee om voor de winter enig hoogst noodzakelijk onderhoud te plegen aan kap en dakgoten om verdere gevolgschade aan het pand te voorkomen, maar verder lees ik niks over het NU verder herstellen van het pand. Dat moet kennelijk pas als er een koper is en die is er nu niet. Kortom: Pas na de kraak komt het inzicht dat onderhoud aan kap en dakgoten erg nodig is, iets wat een leek afgelopen voorjaar en al jaren terug ook al lang had kunnen zien, want het pand was en is de schande van de binnenstad qua onderhoudsstaat en een demonstratie van falend aanschrijvingsbeleid (Woningwet!) van de gemeente Leeuwarden door al die jaren heen! Kennelijk moesten er eigenaren worden ontzien...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].