STADSHERSTEL WIL SNEL VAN KRAKERS AF


"Stadsherstel wil snel van krakers af."
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 25/9/2003.

In aansluiting op ons eerdere bericht: "Huis bij oude fabriek grafkisten gekraakt" uit de LC van 19/8/2003 het volgende over het kraakpand aan de Minnemastraat:

Enige tijd terug heeft N.V. Stadsherstel een dagvaarding uitgebracht tegen de (deels) anonieme krakers van het woonhuis bij de v.m. lijkkistenfabriek in de Minnemastraat. Stadsherstel eist via een kort geding ontruiming van het pand.
Voor zover ons bekend is de rechtszitting op dinsdagmiddag 30/9/2003 om 15.00 uur, gerechtsgebouw Zaailand alhier.
De dagvaarding is uitgebracht door een advocaat mr. Van Boetselaer van kantoor Trip en De Goede, de krakers hebben mr. Enno Tjeerd van Dalen uit Groningen als advocaat genomen.
Op donderdag 25/9/2003 berichtte de Leeuwarder Courant hierover het volgende:

STADSHERSTEL WIL SNEL VAN KRAKERS AF

LEEUWARDEN - De NV Stadsherstel heeft een kort geding aangespannen tegen de krakers van de voormalige lijkkistenfabriek en het bijbehorende woonhuis aan de Minnemastraat in Leeuwarden. De instelling wil dat de krakers, die hier sinds medio vorige maand zitten, zo snel mogelijk verdwijnen. De zaak dient dinsdag voor de rechtbank in Leeuwarden.

[Uit de dagvaarding blijkt dat Stadsherstel simpelweg de krakers wil vervangen door... kraakWACHTEN van het kraakwachtenbureau Ad-Hoc uit Den Haag want zij hebben z.g. verstand van het passen op monumentale panden...
Ad-Hoc is echter een doodordinaire exploitatiemaatschappij voor onroerend goed en een uitzendburootje voor kraakwachten, verder niets.
Naar verluidt hadden de krakers in eerder stadium via hun advocaat laten weten dat zij wel een tijdelijke bruikleenovereenkomst wilden tekenen totdat Stadsherstel daadwerkelijk met de verbouw wilde beginnen, maar daar had met name hun directeur, de heer Gabe Yntema geen oren naar. In die mening zal hij ongetwijfeld gesterkt zijn door een zekere Appie Timmermans, de voormalige wethouder volkshuisvesting, die sinds enige jaren president-commissaris is van Stadsherstel.
Overigens is de gemeente Leeuwarden zelf voor vermoedelijk 50 procent mede-aandeelhouder van de NV en ook de gemeente heeft er een handje van om met kraakwachten bureau's te werken. Zo zitten in het v.m. pand van het KRIC aan de Zuidergrachtswal, wat eigendom is van de gemeente, nu plotseling kraakwachten van bureau Camelot. Kortom: Krakers eruit gooien en kraakwachten erin in de Minnemastraat is voor de krakers begrijpelijkerwijs vrij onverteerbaar.]

Stadsherstel zegt de plannen voor de verbouw tot zeven appartementen niet te kunnen afronden doordat zij nu geen toegang heeft tot het complex.

[Het zou daarbij o.a. ook gaan om nog te verrichten archeologisch onderzoek. De krakers zouden hebben aangeboden om toegang te verschaffen voor die werkzaamheden en voor opnames aan en in het pand t.b.v. het verbouwplan, maar ook daarvan zou Stadsherstel niet van hebben willen weten. De dagvaarding bestond uit een serie bijeengeraapte smoezen richting rechtbank waarom het hoogst noodzakelijk was dat de krakers er uit gingen. Ook was aan de bijlagen ("producties") te zien dat Stadsherstel pas in actie was gekomen met het schrijven van allerlei brieven NADAT het pand op donderdagavond 14 augustus jl. was gekraakt. Maar dat is meestal zo bij kraaksituaties. In zoverre zou cynisch gesteld kunnen worden dat kraakacties verbouwplannen stimuleren...]

Zij noemt het onverteerbaar dat de krakers zijn begonnen met het repareren van gebreken. Het werk in het monumentale pand zou 'volstrekt ondeskundig' worden uitgevoerd. De krakers zijn volgens Stadsherstel evenmin in staat eventuele schade aan het pand te vergoeden.

[Waar ging het dan om? Naar verluidt ging het om het schuren en verven van wat kozijnen... Wat er ondeskundig kan zijn aan het schuren van een kozijn, ontgaat me totaal, maar dat komt natuurlijk omdat ik 'ondeskundig' ben. M.i. is hout schuren gewoon hout schuren, of dat hout nu monumentaal is verklaard of niet. Bovendien doet Stadsherstel net of ze hier met de neus bovenop stond, terwijl ze tegelijk klaagt dat ze geen toegang meer heeft tot het pand... Kortom: Heel knap allemaal. En hoe je kunt constateren dat er schade aan het pand wordt aangericht terwijl je er niet in kunt, ontgaat me eveneens.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Na de kraak in de Minnemastraat is inmiddels ook een pand gekraakt in de Grote Kerkstraat, vlak bij de Waalse Kerk en iemand meldde dit weekend via onze forum-discussielijst dat Troelstraweg 49 nu ook is gekraakt. Vermoedelijk gaat het daarbij om de v.m. Goede Herder kerk op de hoek van de Troelstraweg en de Leeuwerikstraat. Dat zou dan het tot nu toe grootste pand zijn wat de laatste tijd is gekraakt. Bij dat kerkgebouw hoort ook een laagbouwgedeelte met een aantal zalen. Een projectontwikkelaar wil het kerkgebouw uit de vijftiger jaren slopen en daar dure koopappartementen bouwen. Sommigen vinden dat het kerkgebouw om diverse redenen eigenlijk op de monumentenlijst thuis hoort. Dat kan ik niet beoordelen, maar een apart en opvallend gebouw is het wel, dat ziet zelfs een leek.
Kortom: Het is wel duidelijk dat het kraken in Leeuwarden door gaat, hoe het kort geding over de Minnemastraat ook afloopt!

secretariaat Ver. P.E.L.