MEER HUURWONINGEN EN MINDER DURE HUIZEN


Uit de Leeuwarder Courant van maandag 8/9/2003.


Onder de druk van de omstandigheden begint het er nu op te lijken dat B. en W. hun desastreuze Stedelijke Vernieuwingsbeleid nu wat willen bijbuigen. Uit de Leeuwarder Courant van maandag 8/9/2003:

MEER HUURWONINGEN EN MINDER DURE HUIZEN

LEEUWARDEN - Het Leeuwarder woningbouwprogramma gaat op de helling ten gunste van meer goedkope huizen. Wethouder Roel Sluiter (PvdA) wil het aandeel huurwoningen in de nieuwbouw opkrikken van 6 naar 15 procent. Dit betekent dat er jaarlijks zo'n vijftig sociale huurwoningen bijgebouwd zullen worden.

[Vermoedelijk gaat het om het soort plannen zoals we laatst meldden in het bericht: "Corporatie wil meer huurwoningen bouwen."
Dat leverde huurwoningen op van EUR 480 tot EUR 530 en conclusie was dat dan de meeste woningen boven de fiatteringsgrens komen te liggen van de huursubsidie, dat de verhuisketens vanaf de onderzijde van de huurmarkt te lang en te kwetsbaar zijn en dat je dit geen sociale huurwoningen kunt noemen, maar eerder 'beleggerswoningen'. Als men er in zou slagen de aaanvangshuren pakweg EUR 100,- beneden de fiatteringsgrens te drukken, had je wellicht een goede woning voor de doorstroming neergezet. M.a.w.: Veel hangt af van de vraag wat het College bedoelt met 'sociale huurwoning'. Gevaar is ook dat het College in haar eigen verhaal weer de reden vindt om de slooptrein weer te starten in wijken waar de echte sociale huurwoningen staan. Het gaat dus om 50 huurwoningen per jaar. Dat is niet zoveel. Je zou dan bv. in een verhouding 1 staat tot 3 de wat goedkopere nieuwbouw koopwoning bij moeten bouwen en verkopen (!) om geld vrij te spelen om de aanvangshuren van die huurwoningen omlaag te drukken.]

Het college beantwoordt hiermee de sterk gegroeide vraag naar betaalbaar wonen. De afgelopen jaren zijn er honderden flatwoningen gesloopt om naoorlogse wijken op te krikken. Tegelijk werd een zwaar accent gelegd op de bouw van dure huizen, om het weglekken van koopkrachtige huishoudens naar de buurgemeenten tot staan te brengen.

[Al jaren terug bleek uit onderzoek dat het vooral het betaald werk was wat er wel was in de Randstad en hier veel minder dat mensen deed vertrekken. Men heeft m.i. wel zijn best gedaan om lagerbetaald werk te scheppen, maar nooit om ook banen te scheppen in het middenkader en voor hoger betaalden. Dan kun je hen ook niet hier vast houden.]

Het grotere accent op goedkope huizen zal vooral ten koste gaan van de bouw van dure en exlusieve koopwoningen (vanaf EUR 340.000). Hun aandeel in de Leeuwarder huizenproductie zal moeten dalen van 50 naar 35 procent. De cijfers staan in de gemeentebegroting voor volgend jaar. Volgende maand komt wethouder Sluiter met een woningmarktprogramma.

[Men mag rustig op eigen kosten wat mij betreft op aangewezen stukken grond grond kopen en bouwen in de vrije sector, maar doe dat dan bv. buiten de gewone bouwstroom om en verkoop die grond rechtstreeks per kavel aan die particulier die daar een duur huis wil bouwen. Dan ziet men verder maar wanneer die grond ooit allemaal is verkocht. Je stuurt dan niet meer de hele dure koopwoningen qua productie, maar laat dit simpelweg afhangen van de behoefte en je doet er zelf als gemeente niets meer aan.]

Voor de financiering van de goedkope huurhuizen wil de gemeente een beroep doen op de kas van de woningbouwcorporaties. Zij zullen een groter deel van de onrendabele top op de bouwkosten voor hun rekening moeten nemen. De bouwkostensubsidies van het rijk zijn al jaren geleden afgeschaft en de gemeentelijke subsidiepot hiervoor is vrijwel leeg.

[Dit wordt een boeiende discussie, want de corporaties zullen zich zo arm mogelijk houden. Het 2 of 3 op 1 spel zullen ze nog wel willen spelen, omdat ze dan puur via de winst op verkoop van koophuizen geld leggen bij hun nieuwe huurhuizen en het hen per saldo dus niets kost. Maar ECHT wat van hun reserves aanspreken? Eerst zien, dan geloven.]

Leeuwarden neemt zich voor tot 2007 jaarlijks 560 nieuwe huizen neer te zetten. Dat is wat minder dan dit voorjaar met de buurgemeenten is afgesproken, maar beduidend meer dan wat er dit en vorig jaar is bijgebouwd.

[Hier zit dus ook een zwak punt: De bouwproductie zakt steeds verder weg en voor 35 procent van de woningen duurde dit langer dan 2 jaar. In 1995 duurde het maar voor 5 procent van de woningen langer dan 2 jaar voor ze klaar waren... De nieuwbouwproductie in Nederland was in 1995 nog 90.000 maar in 2002 nog maar 66.000 per jaar. Een ander zwak punt is dat het uitsluitend steeds gaat om eengezinswoningen, hierbij dat deel van de kleine huishoudens vergetend dat wellicht nog kan en wil doorstromen. Bij de presentatie van het plan voor de Zuidlanden schijnen ook al weer de nodige denigrerende opmerkingen te zijn geplaatst richting alleenstaanden. Waarom ook niet geprobeerd om wat nieuwbouw huur appartementen te realiseren, bv. EUR 50 onder de IHS-fiatteringsgrens die voor 1- en 2-persoonshuishoudens op pakweg 450 euro ligt. Wellicht dat dat wat 'lucht' geeft via doorstroming bij de goedkopere flats, waar je gemiddeld volgens het CRWL-Jaarverslag 2001 ook al drie jaar op moest wachten. Overigens ben ik niet hoopvol gestemd over doorstroming als een 'groot' middel omdat het kabinet op alle fronten de mensen in de problemen dreigt te brengen omdat er zowel qua uitkeringen als in de zorgsector als op de huursubsidie bezuinigd wordt. De opeenstapeling van al die bezuinigingen maakt dat veel mensen straks helemaal niet meer kunnen verhuizen en dat ze de recessie simpelweg 'uitzitten' in hun huidige woning. Kortom: Voor de komende jaren voorzie ik geen ruimere woningmarkt in Leeuwarden.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].