Nieuw kraakpand Minnemastraat Leeuwarden:
PAND V.M. LIJKKISTENFABRIEK VAN BOONSTRA GEKRAAKT!
HUIS BIJ OUDE FABRIEK GRAFKISTEN GEKRAAKT
'Grafkist'-krakers paaien de buurt voor plannen


Ontvangen via de kraaklijst van "Sjaak van de AH41" d.d. 18/8/2003:
Bericht over kraak van pand in Minnemastraat Leeuwarden.
(V.m. pand van lijkkistenfabriek Boonstra) plus:
"Huis bij oude fabriek grafkisten gekraakt."
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 19/8/2003 plus
"'Grafkist'-krakers paaien de buurt voor plannen."
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 23/8/2003.


Relevante link: "Verbouwplan van NV. Stadsherstel in Minnemastraat. Tiental huizen in oud-fabriek voor lijkkisten" Uit de Leeuwarder Courant van 1/12/2001.


Subject: [kraken] Kraak in Leeuwarden

Hey hier Sjaak van de AH41... Ik wou even melden dat, als je het mij vraagt, DE kraak van Leeuwarden vrijdag heeft plaatsgevonden... Het gaat om de oude lijkkistenfabriek in aan de Minnemastraat in Leeuwarden..
In eerste instanties wouden de bewoners er niet teveel ophef over maken totdat er daar intern hier en daar van alles was geregeld, maar aangezien de halve stad het blijkbaar al weet en de meesten er positief tegenover staan. Meer info zal waarschijnlijk later volgen van 1 van de bewoners...
Tot dan zullen jullie het hier even mee moeten doen...

Wat ik je nog wel vertellen kan is dat het een enorm vet pand is met een flink stuk grond in het midden van de binnenstad bijna....
Het schijnt zelfs dat op die plaats ooit Leeuwarden is begonnen!!

Greetinx!


Nadat het pand in de Minnemastraat waarnaast de v.m. grafkistenfabriek stond, was gekraakt, verscheen er al vrij snel een bericht hierover in de Leeuwarder Courant van dinsdag 19/8/2003:

HUIS BIJ OUDE FABRIEK GRAFKISTEN GEKRAAKT

LEEUWARDEN - Het woonhuis van de voormalige grafkistenfabriek aan de Minnemastraat 45 in Leeuwarden is sinds donderdagavond door vijf krakers bewoond. Het huis uit de achttiende eeuw staat al 2,5 jaar leeg.
Stadsherstel NV, eigenaar van het pand, wil het huis tegelijk met omliggende panden verbouwen tot zeven luxe koopappartementen.

[Stadsherstel kocht in december 2001 het pand dat daarvoor van de faiiliet verklaarde en onder curatele gestelde Evert Boonstra was, plus de daarnaast staande lijkkistenfabriek. Dat gedeelte werd daarna platgegooid maar vervolgens gebeurde er niks meer.]

De krakers zien er liever een buurthuis komen. Het krakerscollectief zegt het pand met behulp van een anonieme geldschieter te kunnen kopen. Het wil daartoe het oude woonhuis van lijkkistbouwer Boonstra in oorspronkelijke staat terugbrengen, een klus die nog het nodige opknapwerk vergt.

[Dat wordt boeiend: Als dat klopt, dan zou men een bod op het pand moeten doen. Natuurlijk zal Stadsherstel niet willen verkopen aan 'vieze krakers'; e.e.a. doet me denken aan ooit de situatie rond een van de kraakpanden toen op een gegeven moment een van de krakers 'zijn' pand wilde kopen en een bod uitbracht met een ASN-bankgarantie erachter. Uiteraard werd geweigerd te verkopen; stel je voor zeg...]

"Ze moeten helemaal niks opknappen", zegt directeur Gabe Yntema van Stadsherstel. "Dat doe ik namelijk."
In december 2001 kocht Stadsherstel de woning en de oude fabriek. De fabriek is inmiddels gesloopt, maar het woonhuis, dat op de monumentenlijst staat, blijft volgens de bouwplannen intact.
Yntema wil de nieuwe woningen eind dit jaar opleveren.
"Ik ben bijna zover het te verkopen." Van een eventueel bod van de krakers wil Yntema niet weten. Stadsherstel stapt naar de rechter als de krakers niet vrijwillig vertrekken.

[Woningen eind dit jaar opleveren?! We zijn zowat september en tot op de dag van de kraak is er niets gebeurd... Enfin, een verhaaltje over aan het eind van het jaar op te leveren woningen zal Stadsherstel wel bij de rechter houden; daar is dit gepraat nu eigenlijk al voor bedoeld. En wat betekent dat hij bijna zover is het te verkopen? Die woningen vanaf papier? Dat zou in theorie kunnen: 70 procent vanaf papier verkopen en dan pas verbouwen is gebruikelijk bij een projectontwikkelaar.
Of bedoelt hij: Het pand doorverkopen, zoals ook met diverse panden gebeurde in de Grote Hoogstraat die ze eerst aankochten. Stadsherstel in de speculantenrol? Je hoeft nergens meer verbaasd van te staan tegenwoordig, ook niet als het pand plotseling zou worden verkocht aan Piet Siderius of een van zijn maten....
Gabe Yntema is een v.m. ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling die er daar ooit uitvloog vanwege wat dubieuze zaakjes met verleende bouwvergunningen. Voor zover ik me uit de krant van die jaren herinner, ging het o.a. om een bouwvergunning voor een zekere slagerij Glas waarbij Ynetema zelf voor Glas de tekeningen bij de aanvraag had gemaakt...
Op een gegeven moment dook hij weer op als directeur van N.V. Stadsherstel. Wie die vennoten zijn moet na zijn te zien bij de Kamer van Koophandel. Er lopen ook (subsidie)lijntjes vanuit de gemeente naar Stadsherstel.]

Volgens nieuwe bewoners Fido (25) en Terry (19) zal het met die verbouwingsplannen zo'n vaart niet lopen.
"Stadsherstel heeft pas recht van spreken als alle papieren in orde zijn", zegt Terry. "Dat kan lang duren", vult Fido aan. "Kijk maar naar al die andere panden die ze in beheer hebben. Er gebeurt helemaal niks mee."
Zelf zijn de krakers vast begonnen met herstelwerkzaamheden. Dat is hard nodig, want overal in de plafonds zitten gaten. De oude granieten plavuizen brokkelen af, het houtwerk is zwaar verwaarloosd. Binnen staat nog een oude pomp, maar voor watervoorziening zijn de krakers afhankelijk van de buren.

[Om een wateraansluiting zouden problemen zijn met de NUON; overigens: Wie heeft er nog geen problemen met de NUON?! Twee advocaten zouden namens Stadsherstel langs zijn gekomen en de krakers een tijdelijke bruikleenovereenkomst hebben aangeboden. Of men daar al dan niet op in gaat, is mij niet bekend. Opvallend is, dat de gemeente m.b.t. de krakers in hun eigendom v.m. Molen de Haan aan het Vliet, van de gemeente ook een tijdelijke bruikleenovereenkomst kregen aangeboden, die zou lopen tot februari 2004. Naar verluidt zouden zij geneigd zijn die overeenkomst te tekenen.]

Over steun uit de buurt zijn de krakers goed te spreken. "Voordat we de kraak aan de buren hadden gemeld, waren ze al op ons afgestapt: goed gedaan." Vrijdag houden de krakers open huis om met de buurt te bespreken hoe het toekomstige buurthuis eruit moet zien.


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

De Leeuwarder Courant bracht zaterdag 23/8/2003 een verslag van de open dag van het kraakpand, pal in de Leeuwarder binnenstad en vlak bij het roemruchte pand Voorstreek 3...

'GRAFKIST'-KRAKERS PAAIEN DE BUURT VOOR PLANNEN

LEEUWARDEN - Krakerscollectief 'De Grafkist' uit Leeuwarden hield gisteren met een open dag een charme-offensief in de buurt waarin het vorige week een pand kraakte. Als het aan de krakers ligt, moet het woonhuis van de voormalige grafkistenfabriek aan de Minnemastraat weer een buurtfunctie krijgen. Geheel volgens de democratische principes van de krakers mochten buurtgenoten daar hun zegje over doen.

[Dit is wel goed gezien: De omgeving er wat bij betrekken werkt vaak positief. De krakers van Voorstreek 3 deden dat indertijd ook en dan sta je toch wat steviger dan dat iedereen in de omgeving je liever ziet gaan dan komen.]

De vier jongens en een meid van De Grafkist hebben hun best gedaan bij hun nieuwe buren in de smaak te vallen. De binnenplaats is ontbost, het groenafval door schotten aan het oog onttrokken. Voor de oude veranda is een barretje geklust. Wil schenkt thee en fris, Fido leidt nieuwsgierige buurtgenoten en verbaasde toeristen door het huis. Een fotopresentatie op de laptop laat zien hoe het huis erbij stond v¢¢rdat de krakers erin trokken. "Jullie hebben zelfs al een moestuintje", zegt een 88-jarige buurvrouw. "Wat enig."

[Dat is niet 'enig' maar kan een heel serieuze optie zijn: Wie kraakt, maar geen betaald werk heeft, kan hoogstens rekenen op een bijstandsuitkering met 'krakerskorting'. Soms hoeft men zelfs op helemaal niks te rekenen. Toen ooit op het platteland en in m.n. de dorpen de eerste sociale woningbouw verscheen voor de arbeiders, waren dat huisjes met vaak een flinke tuin, opdat men daar zelf een moestuin kon beginnen, niet voor het leuk, maar uit bittere noodzaak. Anno 1900 had men in een stad als Londen, toen ook al een miljoenenstad, ook in wat men nu 'middenstandswijken' zou noemen, huizen met flinke tuinen waar men moestuinen aanlegde en kippen hield. (Bron: BBC-serie waarin men een proef heeft gedaan waarbij mensen een aantal maanden in een huis gingen wonen wat teruggebouwd was naar de situatie anno 1900, hetzelfde aten als toen, dezelfde kleren aantrokken als toen enz.)]

Over interesse en steun uit de buurt hebben de krakers niet te klagen. De een biedt een paar potten verf aan, de ander zijn bouwvakkerskwaliteiten. Ook de advovaten van eigenaar van het pand Stadsherstel NV zijn langs geweest. "Relaxte gasten", zegt kraker Terry. "Ze hebben ons een bruikleencontract aangeboden."

Aan ideeën voor de toekomst van het pand ontbreekt het niet. Stadsherstel, dat het pand in december 2001 aankocht, heeft volgens voorzitter Gabe Yntema 'bijna afgeronde plannen' voor zeven nieuwe koopwoningen. De patriciërswoning van lijkistenbouwer Boonstra zaliger blijft in de plannen passen. Alleen de krakers passen niet in de plannen.

[M.i. leeft in elk geval eerder genoemde Evert Boonstra nog. Het kan zijn dat het eigendom van het pand indertijd in die familie wat schimmig lag. In elk geval: Het pand is nu van Stadsherstel en altijd als iets is gekraakt, heet het dat men toevallig zijn plannen zowat rond had... Een beetje rechter zoals Arjen van der Meer of Ulbe van Houten kan zich daar dan vervolgens aan vastklampen om het gewenste ontruimingsvonnis uit te spreken...]

Krakers en buurtbewoners hebben elkaar in elk geval gevonden. Wat de droombestemming van het pand moet zijn, daar kunnen ze het nog niet over eens worden. "Een bibliotheek", zegt er een. "Een theater met beeldentuin", reageert een ander. Kraker Eddy ziet meer in een theehuis. "Theehuis De Grafkist: voor uw eeuwige rust."

[Suggestie: Iets multi-functioneels? Bv.: Een goedkoop eethuis, zoiets als ooit achter het Zaailand in een kraakpand zat; berg je de tafeltjes op, dan heb je als je een podium bouwt, al je theaterzaal, de tuin kan dienen als beeldentuin en in de zomer als theeschenkerij, die 's winters ook binnen kan. Ik zou er geen 'kraakcafé' van maken: Het barst al van de kroegen in die hoek van de stad.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].