AFBRAAK FLAT OM WONINGKRAPTE EVEN UITGESTELD
Van Nieuw Wonen Friesland:
"Sloop S-5 later dan aangekondigd."


"Afbraak flat om woningkrapte even uitgesteld."
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 3/7/2003 plus:
"Van Nieuw Wonen Friesland: Sloop S-5 later dan aangekondigd"
Uit het gemeentelijke blaadje Stedelijke Vernieuwing Vrijheidswijk van juni 2003.


Relevante links in verband met dit verhaal zijn onder andere:
"Buitenlandse studenten in afbraakflat" uit de Leeuwarder Courant van 10/9/2001 en:
"Bericht van de Werkgroep voor Volkshuisvesting: Stedelijke Vernieuwing Lekkumerend voorlopig in ijskast" van 22/7/2003.


De slooptrein in het kader van de Stedelijke Vernieuwing lijkt krakend tot stilstand te komen, althans in sommige gevallen voor zo lang het duurt en dat is soms niet langer dan een half jaartje, hoogop een jaar...
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 3/7/2003:

AFBRAAK FLAT OM WONINGKRAPTE EVEN UITGESTELD

LEEUWARDEN - De flat van vijf hoog in de Leeuwarder Mariniersespel wordt waarschijnlijk pas volgend jaar gesloopt.
Corporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF) had het pand dit jaar al willen afbreken. Maar omdat nieuwbouw op die plek nog op zich laat wachten, wordt sloop uitgesteld om de krappe huurmarkt iets meer lucht te geven.

[Het gaat hier om de S-5 flat ofwel de vijfhoog splitlevel flat aldaar. Het nieuwbouwplan is al enige malen gewijzigd en als nieuwste variant werd ook al gesproken over een blok huurappartementen in het plan. Dat worden dan hele dure appartementen: De S12 en de S5 ZIJN huurappartementen en beide ondergingen in het verleden al eens een opknapbeurt.]

NWF sloopt de hele zuidwesthoek van de Vrijheidswijk om hier de luxe nieuwbouwbuurt Eeburg op te trekken. Twee flats, de zogenoemde S5 en S12 moeten nog worden afgebroken. De bewoners van de S5 kregen vorig jaar te horen dat ze deze zomer moesten vertrekken.

Nu de sloop wordt uitgesteld, mogen zij langer in hun woning blijven. Vertrekken ze nu toch, dan houdt NWF zich aan de belofte dat zij een verhuisvergoeding krijgen. Leeggekomen woningen worden tijdelijk verhuurd aan studenten.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Het gemeentelijke blaadje over Stedelijke Vernieuwing voor de Vrijheidswijk van juni 2003 wist hierover het volgende te melden:

Van Nieuw Wonen Friesland:

Sloop S-5 later dan aangekondigd

De bewoners van de flat aaan de Mariniersespel, bekend onder de naam S-5, hebben inmiddels allemaal persoonlijk bericht gekregen dat de flat niet aan het eind van dit jaar wordt gesloopt. De sloop verschuift zeker een half jaar en zal niet voor 1 juli 2004 plaatsvinden.

De bewoners van de S-5 flat die reeds willen verhuizen, kunnen daarbij actief worden begeleid door de corporatie. Zij kunnen daarvoor een intakegesprek aanvragen met mevrouw A. Bruinsma van Nieuw Wonen Friesland.

[Een goed gesprek is nooit weg, maar of NWF gelijkwaaardige woonruimte tegen ongeveer dezelfde huurprijs kan aanbieden, is maar zeer de vraag.]

Ook voor flatbewoners die vanaf heden de huur opzeggen is de verhuiskostenvergoeding beschikbaar.
Het Sociaal Plan waar deze regeling voor verhuiskostenvergoeding in wordt toegelicht, wordt uitgereikt aan iedereen uit de flat die op termijn een andere woning heeft gevonden.

[Wel een tikje laat: Ik zou zegggen: Aan iedereen geven die een gesprek aangaat over herhuisvesting en de bedragen even in het blaadje voor Stedelijke Vernieuwing zetten. Waarom zo geheimzinnig? Of is dat het lokkertje om snel die mevrouw Bruinsma te bellen?]

De leeggekomen appartementen worden op tijdelijke basis weer verhuurd. Als de sloopdatum bekend is, dan kunnen deze appartementen snel worden opgeleverd.

[Ik vraag me af wat dan de basis is om bij de zittende huurders de huurovereenkomst te willen opzeggen "wegens dringend eigen gebruik"? Dat zal NU vermoedelijk nog niet gebeuren, maar wel als t.z.t. er nog reguliere huurders in de flat zitten. Het 'dringend eigen gebruik' zou NU alleen maar betekenen:
Wij als verhuurder willen jou vervangen door een tijdelijke huurder en die geven we geen gewoon huurcontract, maar een saneringscontract, omdat we t.z.t. willen slopen. M.i. levert dat geen 'dringend eigen gebruik' op bij de rechter. Kortom: Reguliere huurders kunnen m.i. het beste gewoon blijven zitten en t.z.t. proberen om een wat hogere verhuiskostenvergoeding te claimen: Zo'n EUR 5000 tot 6000 is helemaal niet irreëel vandaag de dag.
Voor wat de tijdelijke huurders betreft:
Er wordt in feite misbruik gemaakt van de kamernood onder met name studenten. En waar moeten zij dan weer heen als de flat t.z.t. echt wordt gesloopt?! Zo schep je twee groepen huurders: Huurders MET en huurders ZONDER rechten. Dat lijkt me ongewenst.]

Het bewoonbaar houden van het hele complex komt de leefbaarheid ten goede. De tijdelijke huurders hebben echter geen recht op herhuisvesting of verhuiskostenvergoeding. Dat wordt duidelijk uitgelegd als zij hun huurcontract krijgen voorgelegd.

[In feite worden zij als kraakwachten gebruikt en als je dan toch nergens recht op hebt, zou ik het wel weten: NWF gewoon laten barsten met de huur en stellen: De flats zijn nu gekraakt, zoek het verder maar uit. Hoezo, opzegging huurovereenkomst wegens wanbetaling? Krakers hoeven geen huur te betalen... Stuivertje wisselen onderling of met leegkomende flats kan ook nog, om de zaak in een kraaksituatie om te zetten: Eigen flat met huurschuld verlaten en een andere flat betrekken in de S-5. Vervelend voor NWF? Ja, maar dat achterlijke gesloop van hen is nog net iets vervelender...]


Einde artikel uit blaadje SV-Vrijheidswijk. Commentaar tussen [].