KORT GEDING TEGEN KRAKER BOERDERIE GROTE HOOGSTRAAT:
ONTRUIMING GEËIST

"Panden gespaard in Grote Hoogstraat"
EIGENAAR EIST VERTREK KRAKER IN KORT GEDING
BOERDERIE-EIGENAAR BIEDT KRAKER WONING AAN
Kraker Wil wil niet naar Weaze
Piet Siderius in rubriek Gehoord en Gezien
KRAKER MOET PAND SIDERIUS VERLATEN


"Panden gespaard in Grote Hoogstraat"
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 9/7/2003.
"Eigenaar eist vertrek kraker in kort geding"
Uit het Friesch Dagblad van woensdag 16/7/2003.
"Boerderie-eigenaar biedt kraker woning aan"
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 16/7/2003.
"Kraker Wil wil niet naar de Weaze"
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 17/7/2003.
Piet Siderius in rubriek 'Gehoord en Gezien'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 17/7/2003.
"Kraker moet pand Siderius verlaten."
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 19/7/2003.


Zie voor de voorgeschiedenis van dit pand en enige andere panden in die straat: "Kraker in Boerderie Grote Hoogstraat"


EIGEN BERICHT

KORT GEDING TEGEN KRAKER BOERDERIE GROTE HOOGSTRAAT

LEEUWARDEN 14/7/2003 De nieuwe eigenaar van het pand De Boerderie in de Grote Hoogstraat, de beruchte pandjesbaas Piet Siderius, eist morgen in een kort geding tegen de kraker ontruiming van het pand De Boerderie in de Grote Hoogstraat. Dit is het pand wat ooit discotheek La Bella was en daarna vele malen in andere handen overging.
Siderius kocht het pand onlangs van NV Stadsherstel, die het pand slechts een maand in bezit zou hebben gehad. Naar verluidt had Stadsherstel het pand slechts gekocht omdat het deel uitmaakte van een 'package deal' waar ook het v.m. pand van Boonstra (lijkkistenfabriek) bijhoorde en de Blauwe Stoep.
Siderius zou hebben gesteld dat hij van het pand een eethuis wilde maken, maar een bouwvergunning heeft hij naar verluidt nog niet.
Indien dat juist is, ontgaat ons het spoedeisend belang waarvoor een kort geding is bedoeld.
Het pand zou onlangs voor een niet al te hoge prijs op de markt zijn gebracht, maar er schijnt nogal wat in geïnvesteerd te moeten worden om het weer te kunnen exploiteren. Het pand stond naar wij hoorden al vijf jaar leeg.


Einde eigen bericht

Overigens valt er over diverse panden in de Grote Hoogstraat meer te melden. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 9/7/2003:

PANDEN GESPAARD IN GROTE HOOGSTRAAT

LEEUWARDEN - Vier panden aan de Grote Hoogstraat in Leeuwarden ontkomen aan de sloophamer. Eigenaar Ommer Automaten uit Ommen was van plan de gebouwen tegen de vlakte te gooien om er een appartementencomplex te bouwen, maar daarvoor kreeg het bedrijf van de gemeente geen toestemming. Nu ondergaan de panden een opknapbeurt.

[Terecht dat toestemming tot sloop werd geweigerd! Het hele straatbeeld zou zijn verpest. Het staat veel beter om de panden weer op te knappen zodat ze weer keurig in de rij staan waar ze in horen.]

Boven komen woningen, beneden staat bedrijfsruimte gepland.
Zeven jaar geleden kocht Ommer Automaten de vervallen gebouwen, die al jarenlang leeg staan. Omdat de bouwtoestand te wensen overliet, dacht directeur Mans Zandman goedkoper uit te zijn met sloop. Volgens hem viel er geen eer meer aan te behalen, want binnen was alles schots en scheef.

[Wellicht heeft hij gelijk als je heel veel moet renoveren, ook aan een bv. slecht casco, als je dat vervolgens vergelijkt met de simpelste goedkoopste nieuwbouw. Maar die nieuwbouw ziet er m.i. vaak uit als een lelijke rechthoekige doos waar smaak noch rook aan zit. In het uiterste geval, zou je dan "historiserend" terug kunnen bouwen, zoals je bv. wel ziet in Alkmaar langs de grachtenpanden waar 'gaten' op die wijze weer ingevuld zijn.]

Begin april liet Ommer Automaten de panden dichttimmeren om bezetting van krakers te voorkomen. Zalencentrum De Boerderie (gevestigd in de voormalige discotheek La Bella), die tot voor kort ook eigendom van de automatenhandel was, had al een ongewenste bewoner. Bovendien zouden krakers vanwege de vervallen toestand gevaar kunnen lopen.
Directeur Mans Zandman verwacht dat de klus in het voorjaar van 2004 geklaard is.

[Ommer Automaten verkocht De Boerderie aan N.V. Stadsherstel die het snel doorverkocht aan pandjesbaas Piet Siderius. Ik weet niet of v.m. DSO-ambtenaar Gabe Yntema nog directeur is van N.V. Stadsherstel, maar zo ja, is dit dan geweest: Ons kent ons? Yntema is vroeger bij de DSO al eens in opspraak geweest als ambtenaar. Een instituut als Stadsherstel vind ik op zich een heel nuttige club, alleen vraag je je wel eens iets af met deze directeur...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

EIGENAAR EIST VERTREK KRAKER IN KORT GEDING


Over het kort geding zelf meldde het Friesch Dagblad van woensdag 16/7/2003 in hun Regio-gedeelte het volgende:

EIGENAAR EIST VERTREK KRAKER IN KORT GEDING

INES JONKER
Leeuwarden - Mag een kraker in een leegstaand pand blijven wonen zolang de eigenaar nog geen concrete plannen heeft met het pand? Ja, vindt kraker Wil. Nee, stelt huiseigenaar Piet Siderius. Gisteren stonden ze tegenover elkaar in de Leeuwarder rechtbank. Siderius eiste in een kort geding dat de kraker zijn pand De Boerderie in de Grote Hoogstraat in Leeuwarden ontruimt. De man bewoont het leegstaande, verpauperde pand sinds januari van dit jaar. Siderius heeft het pand onlangs gekocht van NV Stadsherstel. Hij zegt het pand te willen verbouwen en te verhuren aan een ondernemer die er een restaurant wil beginnen.

Siderius heeft weinig begrip voor de kraakactie. "Als er nou sprake was van enorme woningnood zou je er nog begrip voor kunnen opbrengen. Maar zo erg is de woningnood hier niet", aldus zijn raadsman T. Pasma.

[En waar baseert advocaat Pasma die bewering op? Op gebakken lucht. In 2001 was de gemiddelde wachttijd al drie jaar voor een flat en acht jaar voor een eengezinswoning. Dat stelde het Jaarverslag 2001 van de Centrale Registratie Woningzoekenden van de gezamenlijke woningcorporaties.]

De kraker vroeg rechter mr U. van Houten de claim van Siderius af te wijzen. Hij stelt dat het weinig zin heeft dat het pand op korte termijn ontruimd wordt omdat er nog geen concrete plannen zijn. Ook is er nog geen bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente, noch ligt er een huurcontract met de mogelijk toekomstige huurder. De illegale bewoner stelt juist verpaupering tegen te gaan door het pand te bewonen.
"Wij passen al een half jaar op het pand. Buurtbewoners zijn blij dat het pand na vier jaar weer in gebruik is", aldus Wil.
Volgens hem kan de begane grond zonder al te veel ingrepen worden ingericht als eethuis. Hij wil dan zelf graag op de bovenverdieping blijven wonen. Siderius wil het pand in zijn geheel verhuren.

[Uiteraard: Dan kan hij de bovenetage maar tot kamers verbouwen, waarin dan vervolgens mooi een bordeel kan...]

De huiseigenaar zei tijdens het kort geding wel iets anders te huur te hebben voor de kraker, een appartementje op de Weaze voor driehonderd euro per maand.
Op voorstel van advocaat Pasma zal hij de woonplek vanavond gaan bekijken. Mocht Wil het appartement willen huren, dan trekt Siderius het kort geding in. Zo niet, dan volgt volgende week uitspraak.

[Dat zal wel weer wat moois zijn, dat appartementje op de Weaze... Ofwel een krot, ofwel een kippehokje in de hoerenbuurt (Weaze), waar de hoeren zelfs niet meer in willen...
Overigens wijst dit 'aanbod' er op dat Siderius zelf wel weet dat hij niet zo sterk staat, omdat hij nog geen plan kan overleggen, noch een bouwvergunning.]

Gekraakt

Het pand in de Grote Hoogstraat is niet het enige dat is gekraakt in Leeuwarden. Vorige week is een pand aan de Arendstuin in Leeuwarden gekraakt. In mei werd het voormalige kantoor van makelaar Roelof Steinvoorte aan het Zuiderplein in Leeuwarden in beslag genomen door een groep studenten. Zij wilden met hun actie protesteren tegen het langdurig leegstaan van panden in Leeuwarden.
"Er is in Leeuwarden enorm veel leegstand. Daarnaast is het bijna onmogelijk om in de Friese hoofdstad een betaalbare woning te vinden", aldus schetsten de actievoerders hun beweegredenen.
Het PEL, Platform Een- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden, verwacht meer kraakacties vanwege de lange wachttijden voor goedkope woningen in Leeuwarden.


Einde FD-bericht. Commentaar tussen [].

De Leeuwarder Courant van woensdag 16/7/2003 kwam met het volgende verslag over de rechtszitting:

BOERDERIE-EIGENAAR BIEDT KRAKER WONING AAN

LEEUWARDEN - Vanavond om acht uur bekijkt de Leeuwarder kraker Wil Hoijtink of een appartement dat huisjesmelker Piet Siderius voor hem in de aanbieding heeft, hem aanstaat. Zo ja, dan is hij kraker af. Siderius zal in dit geval het kort geding dat hij tegen de kraker heeft aangespannen intrekken.

[Duidelijk is, dat Siderius zelf vindt dat hij niet zo sterk staat, zonder plan op papier en zonder bouwvergunning. Stel dat de kraker hierop in zou gaan, dan ontstaan ongetwijfeld allerlei moeilijkheden: De burocratische soos zorgt er wel voor dat een uitkering maanden op zich laat wachten en Siderius heeft een reden om hem daar weer uit te gooien en zo niet, dan bedenkt Siderius wel een reden.]

In januari verloor Hoijtink zijn baan als 'manusje van alles' in café De Plankier in de Grote Hoogstraat. Ook moest hij toen direct zijn woonruimte verlaten.

[Hoezo, direct zijn woonruimte verlaten? Werd de woning dan aangemerkt als 'dienstwoning', had hij zo'n soort huurcontract? Vermoedelijk was er weer eens niets goed op papier geregeld. In elk geval is het in dat soort gevallen het beste om meteen juridische hulp te zoeken.]

Hij hield domicilie boven de naburige snackbar, juist om te voorkomen dat hier krakers in trekken.

[Overigens meen ik dat boven die snackbar kamerverhuur is door Kor Venema van de Kelders. Dit is een slecht bekend staande huisjesmelker, die niet terugschrikt voor intimidatie. We kregen al meer klachten van kamerbewoners daar.
Aanvulling: Het kan ook zijn dat dit de andere snackbar aldaar betreft, die wellicht ook van de eigenaar is van De Plankier.]

Zonder baan en zonder geld zocht hij zijn toevlucht in een kraakpand ietsje verderop in de straat. Hij koos uit jeugdsentiment voor nummer 24, oftewel De Boerderie, waar tot vier jaar geleden bingo werd gespeeld.
"Want ik heb goede herinneringen aan discotheek La Bella, die daar eerder in zat."

Het pand stond al meer dan een jaar leeg, dus stond hij naar zijn zeggen in zijn recht.
[Het is in elk geval na een jaar leegstand niet strafbaar om een lege woning of een leeg bedrijfspand te kraken.]
Later trokken twee maten en een poes bij hem in.
Destijds was Ommer Automaten uit Ommen eigenaar. Maar deze onderneming verkocht het gebouw aan de NV Stadsherstel, die het op haar beurt overdeed aan Siderius.

Siderius wil de krakers eruit hebben, zodat hij er een restaurant in kan beginnen. Volgens Siderius' raadsman Tjitse Pasma heeft de eigenaar van het belendende eetcafé De Lachende Koe, Fokke Laanstra, hier belang bij. Die wil zijn restaurant maar wat graag uitbreiden, verklaarde Pasma gistermiddag voor rechter Ulbe van Houten.
Maar zolang "die kraker" daarin zit, kan Laanstra niets beginnen. Laanstra ontkent desgevraagd concrete plannen te hebben.

[Er wordt wat afgezwetst voor de rechter... Hoezo, eetcafé uitbreiden?
Dat betekent voor Siderius dan ofwel verkopen ofwel verhuren. Een verkoopoptie is strijdig met zijn verbouw-verhaal, want het lijkt me niet dat je eerst verbouwt en dan verkoopt, omdat de verbouwkosten maar deels doorwerken in de alsdan te vragen koopprijs. Eerst verbouwen en dan verhuren/verpachten zou kunnen, maar ook dat lijkt gepraat: De eigenaar van het eetcafé ontkent belang te hebben bij uitbreiding van zijn restaurant, hoewel ook dat een onderhandelingsspelletje kan zijn: Je nooit te happig tonen, heet dat spel. Kortom: Er worden altijd heel wat spelletjes gespeeld rond dat soort panden...]

Pasma en Siderius ondernamen diverse pogingen met Hoijtink te praten. Maar de kraker zegde de ontmoeting op het laatste moment af.
[Je moet ook wat voorzichtig zijn met types zoals Siderius en sowieso als je zo nodig wilt praten, afspreken op neutraal terrein en met meerdere mensen komen.]
En vorige week woensdag kwam hij helemaal niet opdagen bij een afspraak. Hoijtink zegt hiervoor echter geen uitnodiging te hebben ontvangen.

Van Houten vroeg beide partijen of een schikking mogelijk is. Toen Pasma de kraker het voorstel deed een appartement van Siderius aan de Weaze te betrekken, wees de kraker dit niet meteen af.
[Dat zou ook dom zijn geweest en de rechtszaak in je nadeel hebben beïnvloed.]
Komen Siderius en Hoijtink er niet uit, dan doet Van Houten volgende week uitspraak.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Op donderdag 17/7/2003 kwam de Leeuwarder Courant met het volgende bericht over het woningaanbod van Siderius:

Kraker Wil wil niet naar de Weaze

LEEUWARDEN - Kraker Wil Hoijtink blijft voorlopig in De Boerderie aan de Leeuwarder Grote Hoogstraat wonen. Hij heeft het appartement op de Weaze dat huisjesmelker en Boerderie-eigenaar Piet Siderius hem aanbood, geweigerd.
"Het is niet wat ik zoek", aldus Hoijtink.

Dinsdag zaten Hoijtink en Siderius in de rechtszaal, omdat de onroerend-goedhandelaar een kort geding tegen de kraker had aangespannen. De Boerderie is eigendom van Siderius. Hij wil de kraker eruit hebben, om er een restaurant te kunnen beginnen. Hij bood Hoijtink een alternatief. Rechter Ulbe van Houten daagde beide partijen uit er samen uit te komen. Zo niet, dan zou hij eind volgende week uitspraak doen.


Einde 3e LC-bericht.

In de rubriek 'Gehoord en Gezien' in de Leeuwarder Courant van donderdag 17/7/2003 troffen we nog het volgende stukje aan:

Gehoord en Gezien

* HILARITEIT ONDER het personeel van het gerechtsgebouw. Een paar werknemers wezen giechelend op een paar klompen dat bij de ingang was 'geparkeerd'. Inderdaad, er was iemand op sokken binnengetreden:
Piet Siderius uit Menaldum. Nadat zijn zaak tegen de Leeuwarder kraker Wil Hoijtink was behandeld, stapte hij weer in zijn houten schoeisel.


Einde G. en G. bericht LC.

In plaats van eind volgende week uitspraak te doen, zoals werd gezegd, deed rechter Ulbe van Houten meteen nadat de kraker de door Siderius aangeboden woonruimte aan de Weaze had geweigerd, uitspraak in het kort geding. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 19/7/2003:

KRAKER MOET PAND SIDERIUS VERLATEN

LEEUWARDEN - Kraker Wil Hoijtink van De Boerderie aan de Leeuwarder Grote Hoogstraat moet het pand binnen twee weken verlaten. Dit heeft de Leeuwarder kortgedingrechter Ulbe van Houten gisteren beslist. Eigenaar Piet Siderius, die er een restaurant wil beginnen, is in het gelijk gesteld.

Hoijtink heeft wederrechtelijk zijn intrek in het pand genomen, stelt de rechter. Hij heeft bovendien genoeg geld om vervangende woonruimte te kunnen betalen. Als Hoijtink over veertien dagen nog steeds in de Boerderie woont, moet hij Siderius EUR 250 per dag betalen.


Einde LC-bericht.

Commentaar: Kennelijk heeft de truc met het aanbieden van vervangende woonruimte goed gewerkt. Dat Hoijtink wederrechtelijk in het pand was gaan wonen, zoals Van Houten stelt, ontgaat me:
Er is niets wederrechtelijks aan het kraken van een pand dat al langer dan een jaar leeg staat. Voor de rest vraag ik me af waar de rechter zijn uitspraak op baseert dat de kraker "genoeg geld heeft om vervangende woonruimte te kunnen betalen".
Uit eerdere berichten maak ik op: Betrokkene had geen betaald werk meer. Hij had hoogstens recht gehad op een bijstandsuitkering met een 'krakerskorting'. De bijstandsuitkering voor een alleenstaande is per maand EUR 760,25 per 1/7/2003 en de korting 'wegens het ontbreken van woonkosten' is EUR 176,43. Blijft over: EUR 583,83 per maand...
Uiteraard zou hij weer recht hebben op de volle uitkering als hij een huurcontract voor een woning zou kunnen overleggen, maar ik kan me voorstellen dat hij niet van Siderius wilde huren, omdat dat op termijn vaak allerlei problemen oplevert. Bovendien moest het aangeboden 'appartement' aan de Weaze EUR 300 huur opbrengen en aangenomen dat daar dan nog gas, water en elektra bijkomen, blijft er weinig over om van te leven, ondanks dat je in theorie huursubsidie zou kunnen krijgen.
Bij dat laatste moet je dan in dit geval maar afwachten of de huur niet boven de z.g. "maximaal redelijke huur" ligt in relatie tot het aantal punten voor die woning. Is dat het geval, dan heb je met je huursubsidie ook meteen weer een probleem...

Overigens is het opvallend dat er weliswaar een ontruimingsvonnis is, maar dat daar bovendien nog een dwangsom aan gekoppeld werd van EUR 250,00/dag, alsof er niet wordt verwacht dat de kraker daadwerkelijk vertrekt binnen 14 dagen.
Het kan ook zijn dat Van Houten de huisjesmelker nog wat extra terwille heeft willen zijn: Zo kan Siderius nog een paar centen extra verdienen...
Het hele vonnis maakt op mij de indruk dat Van Houten Siderius gewoon een handje wil helpen, m.n. omdat het gebrek aan een spoedeisend belang geheel wordt genegeerd.
Zo telt het niet dat Siderius geen bouwvergunning kon overleggen en zo telt het niet dat het verhaal over verhuur van het pand aan buurman Fokke Laanstra van het eetcafé grote onzin was omdat Laanstra zelf had ontkend concrete uitbreidingsplannen te hebben.
Kortom: Het lijkt er weer eens op dat de rechter bepaalde mensen gewoon terwille wil zijn om hem moverende redenen...


secretariaat P.E.L.