SLOOPPANDJES KOSTEN STAD HALF MILJOEN MEER


Volgende week start sloop Vegelinbuurt


GEMENGDE GEVOELENS BIJ START SLOOP VEGELINBUURT


"Slooppandjes kosten stad half miljoen meer."
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 18/6/2003 plus:
"Volgende week start sloop Vegelinbuurt."
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 24/6/2003 plus:
"Gemengde gevoelens bij start sloop Vegelinbuurt."
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 1/7/2003.

De sloop van de Vegelinbuurt is begonnen en de eerste brandstichting in een van de slooppanden vond reeds plaats. Een treurig einde van deze 100 jaar oude huisjes en in feite een bewijs van de onmacht en de onwil van een gemeente om de daar in de loop van de jaren ontstane sociale problemen aan te pakken en in een vroeg stadium de kop in te drukken. Nog steeds is de enige manier daarvoor bij onze bestuurders: Sloop het onderdak van de mensen die de problemen veroorzaken en verplaats het probleem.
Nog steeds zijn huisjesmelkers en junkies de voor de gemeente nuttige wegbereiders van kaalslag en het vrijmaken van stukken grond in de stad voor de projectontwikkelaars...

Zoals onlangs nog te zien was in een documentaire op Omroep Friesland over deze wijk: De huizen van sommige bestuursleden van de Werkgroep Vegelinbuurt, de Werkgroep die sprak namens 'de buurt' maar alleen zichzelf vertegenwoordigde, worden niet gesloopt... Toeval natuurlijk...
Ik doel hierbij op een deel van de 8e Vegelindwarsstraat.
Nadat deze Werkgroep aanvankelijk goed weerwerk bood tegen de sloopplannen door met een eigen, alternatief opknapplan te komen, was van echt verzet daarna nauwelijks sprake en leek het of zij eigenlijk de sloop wel best vonden. Nog één keer leek er een vorm van verzet op te leven toen men stelling nam tegen de gemeente die voor een lage koopprijs de huisjes in handen probeerde te krijgen, hoewel er feitelijk sprake was van de aanloop naar onteigening en de verkopers daarom op veel meer geld recht hadden. Maar dat was pas nadat een flink aantal mensen hun huisje al hadden verkocht...
Hieronder een overzicht van recente perspublicaties:

Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 18/6/2003:

SLOOPPANDJES KOSTEN STAD HALF MILJOEN MEER

LEEUWARDEN - De gemeente heeft EUR 1 miljoen neergeteld voor veertien te slopen huisjes in de Vegelinbuurt. Dit is bijna het dubbele van wat was begroot. De verwervingskosten waren door de gemeente aanvankelijk getaxeerd op EUR 550.000. De panden waren alle eigendom van de Menaldumer huisjesmelker Piet Siderius.

[Dit is dus gemiddeld EUR 71.428/woning ofwel f 157.407/woning. En dit waren vast niet de beste huisjes van de Vegelinbuurt, de reputatie kennende van Piet Siderius. Hij en de andere huisjesmelkers dragen grote schuld aan het jarenlange proces van verpaupering en verloedering van deze buurt!
Huisjesmelkerij is een groot maatschappelijk kwaad, vanaf de negentiende tot de 21e eeuw wat nooit goed is bestreden omdat het hoort bij de uitwassen van een systeem zoals we dat in Nederland kennen.
Toch kan in het Vegelinverhaal 1 ding door eigenaar-bewoners geleerd worden van lui zoals Siderius: Niet zomaar buigen voor de gemeente, maar de kop ervoor houden. Het is geen toeval dat dit de laatste 14 huisjes waren die de gemeente nog moest aankopen... En het is ook geen toeval dat je er dan qua geld nog het beste uitspringt.]

In totaal denkt de gemeente EUR 1O miljoen uiteindelijk kwijt te zijn voor de aankoop van 165 slooppanden, EUR 3,2 miljoen meer dan vooraf was geraamd.

[Dat is dan gemiddeld per huis EUR 60.606 ofwel f 133.558 per huis.]

Sinds het begin van de aankoop (maart 2001) liep het verschil tussen taxatie en koopprijs geleidelijk op van 15 naar bijna 100 procent.

[Omdat eigenaren pas laat - en voor sommigen al te laat - doorkregen dat ze genept werden door de gemeente qua aankoopprijs. Dit onderstreept m.i. het belang van vroegtijdig actie voeren en het naar buiten treden met in dit geval opmerkingen over koopprijzen, onteigeningsregelgeving en dergelijke voorlichting.]

De gemeenteraad heeft daarom vorig jaar het budget voor de stedelijke vernieuwing in de Vegelinbuurt al verhoogd tot ruim EUR 17 miljoen. De Vegelindwarsstraten zullen voor dat geld plaats maken voor nieuwbouw. In de achterliggende straten zullen de woningen op basis van vrijwilligheid met subsidie worden opgeknapt.

[Een makelaar vertelde me januari jl. dat qua grondkosten de Vegelinbuurt het duurste project was in West-Europa en dat dat door een collega van hem was uitgerekend... Of dat klopt weet ik niet, maar wel dat het hier fors uit de hand is gelopen qua centjes...
Duidelijk is dat de bewoners niet kunnen terugkeren in de Vegelinbuurt omdat er dure koophuizen voor in de plaats komen, behalve dan voor sommige bestuursleden van de Werkgroep Vegelin: Die huisjes worden gerenoveerd en er is subsidiegeld beschikbaar...
Dat is mooi, maar ik denk dat vele eigenaar-bewoners van soortgelijke huisjes elders in de stad dat ook wel zouden willen...]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Opvallend is, dat de sloop vrijwel meteen start na de aankoop van de laatste 14 huisjes van Siderius, wat er op wijst dat de huurders al waren vertrokken of wellicht weggetreiterd door Siderius, die ongetwijfeld de huizen 'leeg' opleverde.
Naar mijn weten kon men echter als huurder pas verhuis- en herinrichtingskosten krijgen als de panden door de gemeente waren aangekocht van de particuliere eigenaar. Maar als men eerder is vertrokken, krijgt men m.i. niks...
Dat betekent dan een besparing voor de gemeente en het zou mij niet verwonderen als dat geld vervolgens mede is ingezet om Siderius uit te kopen...

Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 24/6/2003:

Volgende week start sloop Vegelinbuurt

LEEUWARDEN - Corporatieholding Friesland (CHF) begint op 1 juli met de sloop van de Leeuwarder Vegelinbuurt.

[Zij gaan hier koopwoningen bouwen.]

Het woningblok tussen de Derde en Vierde Vegelindwarsstraat gaat dan plat. Burgemeester Margreeth de Boer en CHF-directeur Henk Deinum zullen de afbraak 's ochtends vroeg feestelijk inluiden. De buurt verloederde de afgelopen jaren ernstig door grote drugsproblemen en huisjesmelkers die hun eigendom slecht onderhouden. De grootschalige sloop in de wijk werd al in 1999 aangekondigd. Het kostte de gemeente en de corporatie echter veel tijd om de 157 sloopwoningen op te kopen.

[Nu gaat het weer om 157 te slopen panden, eerst om 165 stuks. Het ontgaat me wat er voor feestelijks aan is:
Het falen van de gemeente om huisjesmelkers aan te pakken op het laten verkrotten van hun panden, het falen om via behoorlijk sociaal beheer het tij te keren qua verloedering toen dat nog kon en bewoners herhaaldelijk de gemeente om hulp vroegen enz.
Maar het zal wel feest zijn omdat de belangen van het grote geld weer gediend kunnen worden.]

Na de afbraak worden hiervoor volgend jaar 110 nieuwe koophuizen teruggebouwd. Hiernaast worden nog eens 230 verpauperde huizen in de buurt gerenoveerd.


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 1 juli 2003:

GEMENGDE GEVOELENS BIJ START SLOOP VEGELINBUURT

LEEUWARDEN - Met een feestelijk ontbijt in de open lucht werd vanmorgen in de Van Beymastraat het startsein gegeven voor de stedelijke vernieuwing in de Vegelinbuurt.

[Nogmaals: Erg feestelijk vind ik het niet. Naar verluidt waren allerlei hotemetoten present en ook leden van de Werkgroep Vegelin. Je zou zeggen: Waarom? Zelfs burgemeester in oorlogstijd hoeven ze niet meer te zijn, want de oorlog is verloren. Iemand kenschetste hen tegenover mij als "huurlingen" en die gedachte zou je dan inderdaad bijna krijgen.]

Zestien pandjes aan de Derde en Vierde Vegelindwarsstraat gaan tegen de vlakte. De aanblik en het lawaai van neerstortende dakpannen en versplinterende kozijnen vervulden de meeste buurtbewoners en politici met gemengde gevoelens.

[Deze 16 huizen zijn de eerste die plat gaan. Bleef het daar maar bij...
Overigens is deze sloop niet erg milieuvriendelijk, naar de omschrijving te oordelen. Ik dacht dat het tegenwoordig goed gebruik was bv. de dakpannen er heel af te halen, zodat ze elders hergebruikt kunnen worden. Bovendien zijn het oude dakpannen die niet meer gemaakt worden en die daarom vaak ook nog wel het nodige geld opbrengen.]

Toen de straatjes honderd jaar geleden werden aangelegd gold de Vegelinbuurt als pronkstuk van de sociale woningbouw. Maar de laatste twintig jaar raakte de buurt steeds verder in verval. De dominantie van huisjesmelkers maakte het voor de gemeente moeilijk om de verloedering een halt toe te roepen.

[In de zeventiger jaren werden in de Vegelinbuurt diverse panden met subsidie verbeterd in het kader van de particuliere woningverbetering. Kwaal was dat met name de huisjesmelkers toen al niet mee deden. Hoe moeilijk is het voor een gemeente om een scenario zoals dat zich in de loop van de jaren in de Vegelin ontwikkelde, te stoppen en om te buigen?
Niet makkelijk m.i., maar het zou te doen moeten zijn door (indertijd) panden op te kopen van huisjesmelkers, deze te laten verbeteren voor bv. Stadsherstel en ze dan te verkopen met een zelfbewoningsclausule plus boetebeding plus kettingbeding.
Daarnaast had men bouwkundig een strak aanschrijvingsbeleid moeten voeren: Niks gedogen, maar aanschrijven.
Toen de Kamerverordening eenmaal van kracht werd had men juist in deze buurt een strak handhavingsbeleid moeten voeren. Maar bij deze gemeente kun je handhaven wel vergeten: Hier wordt nog steeds 'gedoogd'...
Tevens had men een plan kunnen maken voor 'sociaal beheer' van deze wijk. Geen ad-hoc maatregelen maar een geïntegreerd plan vanuit verschillende disciplines, van politie tot buurtwerk tot Friesland Milieu (vuilnisophaaldienst) aan toe. In zo'n plan zal m.i. ook opgetreden moeten worden tegen panden vanwaaruit in harddrugs gedeald wordt:
Na een waarschuwing hier mee te stoppen, het pand laten sluiten door de burgemeester, die deze bevoegdheid heeft. Dit, omdat er vaak nogal wat overlast ontstaat rond dealerpanden. Overigens ben ik het met Deinum van CHF eens die al jaren pleit voor verstrekking van heročne op recept voor verslaafden. In 1999 hebben wij dat ook bepleit in onze brochure "De Gedroomde Stad".]

De sloop van in totaal 157 huizen is de opmaat voor een totale gedaanteverwisseling van de buurt. Er komt plaats voor 110 nieuwe woningen en ruim 230 bestaande huizen worden met gemeentesteun gerenoveerd. Doel is een vitale stadswijk met "licht, lucht en ruimte".

[Dit is kretologie. Deze leus was zinvol bij de stegen, sloppen en gloppen anno 1900 met hun 1-kamer hokken en 'kelderwoningen' in de grote steden.]

Voor PvdA-wethouder Roel Sluiter (volkshuisvesting) staat dat wenkende perspectief voorop.

De stedelijke vernieuwing kende een zware bevalling en onverwachte financiële tegenvallers. De start van de sloop markeert voor Sluiter de weg omhoog.

[Daar bedoelt hij mee, dat de slooptrein verder gaat. Na de Vrijheidswijk Zuid-West en de Vegelin wordt m.i. al gewerkt aan sloopplannen voor Schieringen-Oostzijde en toch weer delen van Bilgaard, zoals de Anjen 7-hoog flat en de Kei 7-hoog flat, waar weer sloopverhalen over zijn die zeggen: Plat in 2006...
Als dat klopt, begint het sloopverhaal voor de Meenthe ook weer opnieuw, want deze plannen hebben met elkaar te maken. De Kei 7-hoog flat kijkt uit over de Meenthe en staat daar naast.]

De gemeente en Corporatieholding Friesland (CHF) hebben voor het project ruim EUR 17 miljoen te besteden.

Sluiter bedankte het bewonersplatform voor zijn toewijding en kritische steun voor het vernieuwingsplan.

[Hier typeert Sluiter precies datgene wat er qua houding m.i. nooit heeft gedeugd bij de Werkgroep Vegelin, nu onderdeel van het bewonersplatform: De "kritische steun" voor... het nieuwbouwplan. En namens wie? Namens de meeste bewoners van de Vegelin? Nee, namens zichzelf.
M.a.w.: Ze hadden geen legitimatie vanuit de buurt. Kritisch? Ja dus, maar uiteindelijk toch steun voor sloop en nieuwbouw.
Kritiek leveren mag, maar natuurlijk wel binnen de kaders van het 'poldermodel'...
Dat dit poldermodel dient om de echte belangentegenstellingen te verhullen en weg te masseren, ontgaat de goegemeente helaas.]

Directeur Henk Deinum waarschuwde de gemeente dat met het slopen van de dwarsstraatjes het probleem van verslaafdenoverlast niet verholpen is.

De junkies die in de Vegelinbuurt een onderkomen huurden of kraakten, zijn nu her en der in de stad ondergebracht.

[Volgens mijn info is echter niet iedereen geherhuisvest, maar zwerven sommigen gewoon op straat...]

Volgens Deinum zouden zowel de verslaafden als de rest van de stad gediend zijn met de verstrekking van heroïne op recept, zoals dat ook al in sommige steden gebeurt.

[Deinum bepleit dit al jaren en ondergetekende is dit met hem eens. Natuurlijk is afkicken beter, maar is dat haalbaar voor iedereen? We noemen iemand die suikerziekte heeft en insuline moet spuiten toch ook geen junk? Verslaving is een ziekte, zei jaren geleden al een oude Amsterdamse huisarts en m.i. had hij gelijk. Als de ziekte dan niet is te genezen, is hij wellicht wel te beheersen op deze wijze.
Overigens meldt de Leeuwarder Courant van woensdag 2/7/2003 dat de gemeente de minister van volksgezondheid, Hans Hoogervorst, om toestemming heeft gevraagd om een proef te mogen nemen met gecontroleerde verstrekking van heročne aan zwaarverslaafden. Dit zou kunnen door een gebruikersruimte aan te wijzen.]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Recente relevante berichten:

"Bemoeizorg voor rest Vegelinbuurt"
uit de LC van 9/4/03.

"Bewoners Bumastraat voelen zich benadeeld"
uit de LC van 24/5/03.