25-7-2000

Afgezien van het oprichten van een bewonersgroep in de Meenthe 'Sloop is Stijlloos', die zich verzet tegen afbraak van de Meenthe/De Stijl is het naar buiten toe vrij stil over de Noordrand, zeg maar ruwweg Bilgaard Oost (De Kei/De Meenthe) en Lekkumerend/Vrijheidswijk. Maar dat lijkt maar zo.
Enige weken geleden schreef wethouder Bilker een 'vertrouwelijke' brief aan de raadsfracties over de stand van zaken.
Hieronder de integrale tekst omdat we niet geloven in beslotenheid, vertrouwelijkheid en achterkamertjes-gedoe m.b.t. de massale sloopplannen van de gemeente.


VERTROUWELIJK

Geachte woordvoerders van de fracties,

Met sommigen heb ik onderstaande al mondeling besproken, met anderen daarentegen nog niet, toch wil ik dat de raadsfracties op de hoogte zijn van het volgende: Ten aanzien van de Noordrand in de Stedelijke Vernieuwing verloopt het uiterst moeizaam om met de Corporatie Holding Friesland tot overeenstemming te komen. Dat heeft verschillende oorzaken: de CHF kiest als benadering om te komen tot een overall-overeenkomst over de Stedelijke Vernieuwing (inclusief AdeHoven Vegelin en Noordrand en inclusief positie uitleggebieden).
Dat is natuurlijk best te begrijpen dat zij het zo willen aanpakken, maar dat betekent dat je over een heel groot aantal zaken overeenstemming moet bereiken, inclusief financiën. Eerlijk gezegd: dat is haast niet te doen, met name nu blijkt dat de CHF nogal wat risico's in de uitvoering bij de gemeente legt (zoals AdeHovenVegelin). Wij zijn daar niet van gecharmeerd.
Dan is er nog een andere reden: het draagvlak voor de Ee-eilanden is niet groot, met name ten aanzien van het Havankpark.
Enkele weken geleden hebben Peter den Oudsten en ik al eens gediscussieerd of we dit nog wel zouden moeten doen. Ik heb ook het idee dat het politiek draagvlak niet sterk is. Zoals jullie weten hadden we dit ook ingeschat, omdat we in een notitie voor de bespreking in het college op 7 maart al gewaarschuwd hadden voor dit aspect. Maar we meenden toch dit naar buiten te moeten brengen, met name omdat er nogal wat opbrengsten tegenover staan die we kunnen inzetten in de rest van de Noordrand. Tegelijk studeerden we op alternatieven, maar ik heb wel zo begrepen dat die alternatieven voor Havankpark evenmin aanslaan. Dus je vraagt je nog eens extra af of dit zo wel voortgang moet vinden. Dan is er nog een reden: het lijkt er op dat de Vrijheidswijk niet alleen in de discussie maar ook in de uitvoering het onderspit gaat delven, en dat willen we niet. Immers, Vrijheidswijk heeft prioriteit.
Deze overwegingen heb ik met de Corporaties besproken. NWF (club van Andries Zwart) heeft geen moeite met accent meer op Vrijheidswijk, logisch, hij heeft daar het meeste belang. De andere club (CHF van Durk vd Zee en Henk Deinum) heeft daar op zich ook geen moeite mee, om Vrijheidswijk meer als geheel het accent te geven, maar heeft wel heel grote moeite met het voorlopig niet aanpakken van de Ee-eilanden!
Afgelopen donderdag in de zoveelste bespreking heeft dat ook even geknald.
Zij zien daarin natuurlijk vermindering van inkomsten en vermindering van kansen. Deze week heb ik een overleg met een delegatie van Havankparkbewoners, ik zal daar namens het college zeggen, dat zeker voorlopig de plannen op dit moment stil komen te liggen, dat we deze maanden tot september/oktober zullen nemen om te kijken met de corporaties hoe dit verder moet. Met andere woorden: we moeten even een time-out organiseren, om zaken met de corporaties te regelen en om zaken met de bewoners te regelen.
Intussen trachten we onze kaarten te zetten op de Vrijheidswijk, maar dan moeten we wel de medewerking hebben van CHF en dat is nog niet rond.

Mochten jullie het niet eens zijn met deze benadering, dan hoor ik dat graag voor woensdag, maar we gaan er als college vanuit dat dit ook tegemoet komt aan de wensen van de commissie. Overigens in alle eerlijkheid: de materie is erg weerbarstig en besprekingen met corporaties gaan uiterst moeizaam, wel in goede sfeer, juist omdat het om zoveel miljoenen gaat en de discussies voortdurend gaan over posities en vooral over de risico's! Ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben, want we kunnen als gemeente niet met alle risico's opgescheept raken.
(Ik kan me voorstellen dat jullie je de vraag stellen, over welke risico's gaat dat dan, eigenlijk zou je moeten spreken over: omvoorziene posten, zoals wat er onder de grond zich bevindt: bekabeling, vervuilde grond etc. dat is nooit van te voren in kaart te brengen, dood gewoon omdat je het niet weet)

Heel graag dus reactie, houd het svp vertrouwelijk, want we moeten nog met partijen spreken, maar ik wil wel graag het gevoel hebben dat er draagvlak vanuit de commissie is. Evt. morgen in de commissie (besloten) aan de orde.

Samenvattend: Ee-eiland Noord voorlopig niet aan de orde, Ee-eiland Zuid kan wel uitgewerkt worden, voorts de woonzorgvoorzieningen in Bilgaard oppakken, en de Vrijheidswijk meer accent, te beginnen in VrijheidswijkZW. Dat laatste lukt wel, daar werkt NWF al aan.

Hartelijke groeten,

Bearn Bilker
Einde tekst brief wethouder Bilker.


Commentaar:
Uitbreiding Havankpark zit dus 'vast'. Met 'Ee-eiland Zuid' wordt het gebied bedoeld van De Meenthe/De Stijl. Maar die Havankpark-uitbreiding moet door grondverkoop geld opbrengen voor sloop van De Meenthe. Naar verluidt zou elke woning die gesloopt wordt ong. 40 mille verlies opleveren en naar verluidt zouden om dat te compenseren voor elke te slopen woning 2 koopwoningen terug gebouwd moeten worden. Op de Meenthe staan 179 eengezinswoningen en ongeveer 140 flatwoningen, dus er moet heel wat gecompenseerd worden.
T.a.v. de Vrijheidswijk zijn CHF en de gemeente het naar verluidt ook nog niet eens over de splitlevel flats aan de Annie Westlandstraat en de Pilotenespel.

secretaris Ver. PEL