PEL HEKELT ENQUÊTE IN WIJK HEECHTERP


"PEL hekelt enquête in wijk Heechterp."
Uit de Leeuwarder Courant van za. 14/6/2003 plus update 15/8/2003.


Op 23/5/2003 stuurden we een brief met vragen en opmerkingen naar woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland over een enquête met vragen over verhuizen en verhuisredenen die zij in Heechterp hadden laten verspreiden. De resultaten van de vragenlijst van onderzoekster Ingrid Oevering van de Rijksuniversiteit Utrecht zijn bestemd voor NWF en de gemeente Leeuwarden. Enige reactie op onze brief ontvingen we natuurlijk niet en van enige raadsleden plus de onderzoekster aan wie we afschriften hadden gestuurd ook niet. Kennelijk is het "uit" om op dit soort zaken te reageren of om je er druk over te maken. Na drie weken, namelijk op zaterdag 14/6/2003 verscheen er een berichtje in de Leeuwarder Courant:

PEL hekelt enquête in wijk Heechterp

LEEUWARDEN - Een schriftelijke enquête naar verhuismotieven van de bewoners van de wijk Heechterp is tegen het zere been van het Platform Een- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL). Onderzoeker Ingrid Oevering van de Rijksuniversiteit Utrecht vraagt de wijkbewoners onder meer of zij vinden dat er te weinig gezinnen wonen, te veel jongeren, te veel ouderen of te veel buitenlanders.

Volgens PEL-secretaris Johan Bakker zijn deze vragen tendentieus.
"In de oorlog was misschien gevraagd of er te veel joden in de buurt wonen."
[Hier wordt z.g. letterlijk geciteerd tussen de aanhalingstekens. Zoals meestal, wordt er onjuist geciteerd. Letterlijk stond in de reactie:

"Vraag 6. Er wonen teveel buitenlanders in Heechterp.

Dat wellicht sommige bewoners dat vinden is een ding, maar wat heeft het feit DAT hiernaar wordt gevraagd te betekenen? En als veel bewoners die mening zouden zijn toegedaan, welke beleidsconsequenties gaat u daar dan uit trekken? Spreidingsbeleid voor 'buitenlanders'? Geen woningtoewijzingen meer in Heechterp aan buitenlanders? Als NWF had bestaan en in 1942 zo'n enquete had gehouden, hadden de bewoners dan in kunnen gaan op de stelling: Er wonen teveel Joden in (bv.) de Bloemenbuurt?! Kortom: We zouden graag willen weten of NWF met elke wind meewaait of er zelf nog enige principes op na houdt?

Als u van mening bent dat deze vraag echter gesteld moet worden, stellen wij voor om t.b.v. uw huurders van buitenlandse afkomst de vraag toe te voegen:

a. Er wonen teveel autochtone Nederlanders in Heechterp." Einde citaat.]

Het PEL vraagt woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland welk doel de vragen dienen. Oevering stelt desgevraagd, dat er nauwelijks over de enquête is geklaagd.
"Alleen de vraag naar iemands nationaliteit wordt soms niet gepikt."
[Nee, natuurlijk niet, omdat men wel door heeft dat deze vraag bedoeld is om eventueel aan te kruisen als verhuismotief van andere bewoners. Een niet-Nederlandse nationaliteit wordt dan voorzien van een negatieve lading. Ook bv. vragen naar 'geboorteland vader/moeder' staan in datzelfde teken. Kortom: Denk maar niet dat je zomaar 'buitenlander' af bent, ook al heb je al jaren de Nederlandse nationaliteit. De volgende stap wordt wellicht het kunnen aanvragen van een 'niet-buitenlander' verklaring?!]
Het onderzoeksresultaat zal na de zomer worden aangeboden aan Nieuw Wonen en de gemeente.
[Waarvan men vervolgens alleen iets zal horen als de resultaten 'bruikbaar' zijn bij hun stedelijke vernielings doeleinden...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Ook tegenover de krant reageert de onderzoekster niet inhoudelijk op de kritiek. Het is meestal doelbewuste tactiek de discussie niet aan te gaan. Het enige wat er in feite gezegd wordt:
"Nou, we hebben nauwelijks klachten gehad hoor..."
M.a.w.: We reageren pas als het klachten regent; soort piep-systeem dus. Alsof de hoeveelheid klachten iets toe of af doet aan de inhoud van de argumenten waarmee iemand bezwaar maakt tegen de vragenlijst...
Bij meerderheid van stemmen hebben we besloten dat er teveel van die of die groep in Heechterp wonen....
Een gevaarlijke ontwikkeling!

Secretaris P.E.L.

HET VERVOLG: UPDATE 15/8/2003:

Op 3/7/2003 ontvingen we toch een reactie van Nieuw Wonen Friesland en de reactie was verrassend:
Ze stelden dat ze op geen enkele wijze waren betrokken bij de opzet van de enquête en stelden tevens dat zij hiertoe ook geen opdracht hadden gegeven. Ze schreven ook dat ze navraag hadden gedaan bij de Universiteit Utrecht, maar dat de studente daar niet als zodanig ingeschreven stond. Er werd in hun brief ook gesteld dat het daarom mogelijk was dat het logo van de Universiteit Utrecht ten onrechte was gebruikt en waren benieuwd wie de opdrachtgever was.
Ze eindigden hun brief met: "Wij vertrouwen erop dat u begrijpt dat wij ons beleid niet zullen baseren op een niet goed onderbouwde enquête van een ons onbekende studente."

Nadere informatie: De brief van NWF was ondertekend door mw. drs. Kooistra, maar geschreven door NWF-medewerkster Annet Stam met wie nadien telefonisch is gesproken. Zij zei niets te weten van bij NWF binnengekomen en ingevulde vragenlijsten, hoewel in de vragenlijst stond dat deze ook bij het kantoor van Nieuw Wonen Friesland ingeleverd kon worden, hiermee op zijn minst de suggestie wekkend dat NWF hier iets mee van doen had. Daarna kwam info binnen vanuit de HWL-hoek (Instelling Opbouwwerk) dat deze Ingrid Oevering aan NWF-medewerker Hugo Stam van hun bijkantoortje Heechterp gevraagd zou hebben of de ingevulde vragenlijsten daar ook ingeleverd zouden mogen worden en hij zou daar "ja" tegen gezegd hebben, hiermee als lagere medewerker toch NWF hierin betrekkend. Dat was interessant, hoewel je je dan wel afvraagt hoe ze aan dat verhaal komen en wat ze nog meer weten. Vanuit die hoek werd ook gemeld dat het "Wijkpanel Heechterp" in elk geval ook van niks wist, dus vanuit die hoek leek de opdracht voor de enquête niet te komen.

Via de internet-zoekmachine Google kwam eruit rollen dat deze Ingrid Oevering op 17/8/2002 getrouwd was met een zekere Sybren Oevering en dat haar eigen naam Ingrid Herder was. Er kwam ook tevoorschijn dat ze toen 21 jaar was en had gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, vak Sociale Geografie.

Heb verder begrepen dat bij een afstudeerscriptie studenten zich vanwege het collegeld wel tijdelijk laten uitschrijven en als de scriptie klaar is, zich weer even laten inschrijven, waarbij de begeleider die ook wel weet dat studenten vaak arm zijn, doet alsof zijn neus bloedt.

Het bovenstaande zou een verklaring kunnen zijn van het feit dat de Universiteit Utrecht aan NWF meldde haar als studente niet te kennen.

Tevens is inmiddels haar huisadres plus haar 'gewone' telefoonnummer opgespoord. Zij is toen vervolgens gebeld door een journalist van de Leeuwarder Courant die op de hoogte was van de brief van NWF. Ze beweerde dat het onderzoek "voor eigen rekening" was geweest en dat ze "niet onder de indruk was" van het feit dat NWF van niets wist.

Kortom: Eerst via de enquête op zijn minst suggereren dat NWF er wel iets mee te maken heeft: "dan kunt u die inleveren bij het kantoor van Nieuw Wonen Friesland" maar vervolgens weer inhoudelijk nergens op in gaan. Wij haddden indertijd onze brief in kopie ook aan haar doorgestuurd, maar ontvingen deze terug van de Universiteit Utrecht omdat die haar kennelijk niet kenden.

We hebben ook aan wethouder Roel Sluiter van volkshuisvesting van de gemeente Leeuwarden gevraagd of zij wellicht opdrachtgever waren geweest. Wethouder Sluiter belde de dag daarop terug met de mededeling dat hun afdeling Bouwen en Wonen ook van niets wist. Er was ook geen uitslag van de enquête aangeboden aan de gemeente Leeuwarden.

In de enquête werd ook beweerd dat je als dank voor het beantwoorden van de vragenlijst via verloting een kappersbon kon winnen van kapsalon Egbert Haan (filiaal Heechterp) en een boodschappenbon van de Poiesz Heechterp.

Egbert Haan, de baas van kapsalon Haan stelde tegenover ons op 15/7 jl.:
Ik had wel een kadobon ter beschikking gesteld, maar niemand haalde die op. Op een vreemde manier, terwijl ik uitlegde waarom hij gebeld werd, bekroop me het gevoel dat hij meer wist, maar niet alles zei. "Ik zou me er maar niet te druk over maken" en meer opmerkingen van die strekking plaatste hij in het telefoongesprek, alsof hij het vervelend vond dat er verder in deze kwestie 'omgegraven' werd.

De heer Lankreijer, bedrijfsleider van filiaal Heechterp van Poiesz Supermarkt stelde op 3/7/2003 dat de Poiesz aan dat soort dingen nooit meedeed en dat de Poiesz geen boodschappenbon ter beschikking had gesteld. Oevering had later tegenover de journalist van de Leeuwarder Courant gesteld dat ze zelf die kadobonnen gekocht had, maar de Poiesz kent geen kadobonnen. Dan lijkt me aankoop van zo'n bon om te verloten wat lastig, wat voor mij weer een aanwijzing is dat Ingrid Oevering-Herder er wat in om zit te draaien. De heer Lankreijer zou de kwestie opnemen met zijn superieuren en hij is daarom door ons van de nodige papieren voorzien, waaronder bedoelde enquête.

Vanuit een heel andere hoek werd ons gemeld dat er wat NNP-figuren in de Magnoliastraat en de Beukenstraat zouden wonen in de wijk Heechterp, een stuk of drie personen. Ligt hier een link?

Ook hebben we ons laten vertellen dat een onderzoek doen "voor eigen rekening" toch vrij prijzig is voor een arme studente, dus vraag ik me af of ze een 'sponsor' had en zo ja, wie?

Intussen heeft de Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka te Amsterdam belangstelling getoond voor deze enquête. De methode deed hen erg denken aan soortgelijke praktijken van het Nederlands Blok medio jaren negentig. We zullen hen voorzien van de nodige informatie.


secretariaat PEL