STUDENTEN KRAKEN PAND KLANDERIJSTRAAT


SLOOP UITGESTELD VAN ANNIE WESTLANDFLAT


"Studenten kraken pand Klanderijstraat"
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 28/5/2003 plus:
"Sloop uitgesteld van Annie Westlandflat"
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 27/5/2003.


Kraken gaat door in Leeuwarden! Dat kun je wel zeggen, want in korte tijd zijn er nu vier panden gekraakt!
De laatste aanwinst is een v.m. kantoor/bedrijfspand aan de Klanderijstraat, nadat kort daarvoor de panden Zuiderplein 39 en 37 gekraakt waren, beide in bezit bij de erven Steinvoorte. Het pand waar het nu om gaat heeft een andere eigenaar, vermoedelijk een speculant. Enige tijd terug verkocht hij het pand waar het hier om gaat vanuit zijn ene BV naar zijn andere BV. Van beide BV's is hij zelf directeur... Wellicht ontwijking overdrachtsbelasting geweest? Hoe het ook zij, de Leeuwarder Courant van woensdag 28/5/2003 meldde het volgende:

STUDENTEN KRAKEN PAND KLANDERIJSTRAAT

LEEUWARDEN - Een voormalig kantoorpand aan de Klanderijstraat in Leeuwarden is gekraakt door de Shirley Poppie Crooks. Deze groep - die bestaat uit zes Leeuwarder studenten - heeft er in de nacht van maandag op dinsdag haar intrek genomen. Het gebouw staat al drie jaar leeg en behoort toe aan Fricorps BV uit Den Haag.
[Inmiddels is de politie al langs geweest en die zou gesteld hebben dat zij er verder niets aan konden doen. De eigenaar had gedreigd met ontruiming en zou bij de Officier van Justitie zijn geweest, die echter ook niets voor hem kon doen. De eigenaar zal via de rechter een ontruimingsvonnis moeten zien te krijgen en zal wel broeden op inventieve smoezen om 'aan te tonen' dat hij het pand nog in gebruik had... Maar vooralsnog is dit de eerste 'studentenkraak' sinds mensenheugenis.]

Als reden voor deze actie noemen de jongens het ontbreken van betaalbare woningen in de stad.
"Goedkope flats worden gesloopt en daar komen dure eengezinshuizen voor in de plaats", zei een van hen.
"Maar van onze studietoelage van EUR 225 kunnen wij die niet betalen."
[De allergoedkoopste flats in de stad zijn zo'n EUR 300,00 met gas, elektra en water erbij. Deel je die met z'n drieën, dan ben je EUR 100 per maand kwijt. Houd je over om van te leven, studiekosten te betalen ed. EUR 125,00/maand...
Dus zo'n f 275,00 in oud geld. Dat is bitter weinig; te weinig.]

Met hun actie willen ze de gemeente aanzetten tot het treffen van goede woonvoorzieningen van studenten.
[Het is raar, maar vaak is de beste manier om ergens wat beweging in te krijgen, de directe actie, zoals kraken, een vette demo, een paar flinke rellen ed. Dan plotseling kunnen dingen wel anders, daarvoor niet...]

Dit is de derde groep krakers die zich in korte tijd in Leeuwarden manifesteert. In de Grote Kerkstraat houdt iemand de voormalige Boerderie bezet, aan het Zuiderplein huizen krakers in twee panden van de in 1993 vermoorde makelaar Roelof Steinvoorte.


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Het zal natuurlijk altijd ontkend worden, maar ik vermoed dat het volgende bericht iets heeft te maken met de recente kraakacties. Ik beweer niet dat het uitsluitend daarmee heeft te maken, omdat ook al tijden bekend is dat er kamernood en woningnood heerst in met name de goedkopere delen van de woningmarkt, maar opvallend is het volgende bericht uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 27/5/2003 wel:

SLOOP UITGESTELD VAN ANNIE WESTLANDFLAT

LEEUWARDEN - De geplande afbraak van de achthoogflat aan de Annie Westlandstraat in Leeuwarden gaat de komende jaren niet door. Burgemeester en wethouders willen dit gebouw van corporatie BWL pas slopen na 2006.
[Maar B. en W. hebben in feite niks te willen: Ze zijn geen eigenaar. Als BWL morgen besluit om een sloopvergunning te vragen zijn B. en W. gehouden die vergunning af te geven. De verordening op dat punt gaat alleen maar over veiligheidseisen die bij de sloop gesteld worden, het veilig verwijderen van eventueel asbest ed. maar verder spelen volkshuisvestelijke overwegingen in deze verordening geen enkele rol. En als B. en W. wel zouden willen slopen maar BWL juist niet, zullen B. en W. in het uiterste geval de onteigeningswetgeving van stal moeten halen en dat zie ik ze tegen een woningcorporatie niet doen...
Daar dreigen ze alleen maar mee tegen particuliere woningeigenaren als hen dat zo uitkomt... Belangen, nietwaar?]

"Je zou dit kunnen zien als een middel om de krapte op de woningmarkt te bestrijden", antwoordde PvdA-wethouder Roel Sluiter gisteren op vragen van de SP.
[Dat was in een vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling. Voor de eerste maal wordt door de wethouder in het openbaar toegegeven dat er 'krapte' heerst op de woningmarkt. Inzicht komt blijkbaar langzaam...
Overigens: Als zijn bijdrage aan het bestrijden van de woningkrapte er in bestaat om tijdelijk, let wel, tijdelijk wat huizenblokken te ontzien bij de sloopplannen, dan zal dat niet werkelijk zoden aan de dijk zetten.
Het gesloop moet gewoon van tafel! Er moet qua Stedelijke Vernieuwing op de in 1999 vastgestelde hoofduitgangspunten een BELEIDSombuiging plaats vinden.
Wat Sluiter nu doet is in feite "wachten tot het overgaat" met de economische dip, de woningkrapte ed. om vervolgens weer volle kracht vooruit te gaan met de slooptrein...
In het kaderblad van de PvdA voor de PvdA-intern "Socialisme en Democratie" werd recent in een fel artikel de aanval ingezet op die hoofduitgangspunten die in elke stad in hoofdlijnen gelijk zijn: Sloop de goedkopere huizen en bouw dure huizen terug. Vastgesteld werd dat dat niet de belangen diende van de traditionele en vaak weggelopen achterban van de PvdA... En zo is het maar net.]

Het beheer van de flat stemt Sluiter overigens tot zorg. Bewoners van de achtergelegen huizen aan de Lekkumerweg klagen al jaren over het asociale gedrag van de huurders. Zij smijten vrijwel dagelijks vuilniszakken, bierflesjes en andere afval van de balkons naar beneden. BWL is er tot nu toe amper in geslaagd om dit gedrag te stoppen.
[Maar dit is in feite een stokoud verhaal wat nu door de LC weer wordt opgerakeld. Tijdelijk is dit even weggedrukt, afgelopen zomer, toen de flatbewoners behoorlijk wat overlast hadden van junks in de hal, de gemeenschappelijke gangen ed. en sommige studenten dreigden zelf het recht in eigen hand te nemen. Ook stond recentelijk een verhaal in de krant over een buurtbewoner die elke dag het grasveld opruimt, omdat hij dan iets had te doen en vond dat hij zich zo nog wat nuttig kon maken. Maar BOR, wat betekent Beheer Openbare Ruimte van de gemeente, was daar weer op tegen...
Welnu BOR, doe het dan zelf en bekeur degenen van wie de vuilniszak op het grasveld ligt en laat die man toch! Hoe 'erg' het nu feitelijk is? M.i. gebeurt er op dit punt wel eens iets, maar is de situatie minder erg dan Sluiter doet voorkomen. Als bv. BOR herhaaldelijk bekeuringen zou geven aan bepaalde huurders daar en vervolgens BWL die huurders zou dreigen met de kantonrechter (ontbinding huurovereenkomst wegens 'slecht huurderschap', 'overlast' ed.) zouden eventuele excessen m.i. stoppen. Want vaak zijn het maar enkelen die dit doen.
Maar BOR zal het wel te druk hebben met het geven van opdrachten de gemeentelijke niet-commerciële aanplakborden over te plakken, vooral als daar eens een doodenkele keer een pamflet hangt van het PEL...]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].