BEWONERS BUMASTRAAT VOELEN ZICH BENADEELD


"Bewoners Bumastraat voelen zich benadeeld"
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 24/5/2003.


Er was al een hele tijd niets meer vernomen uit en rond de Vegelinbuurt.
Een van de laatste berichten hierover was: "Vegelinbuurt wil vrije keuze renovatiebedrijf" uit de LC van 1/11/2002.
Zoals bekend, wordt de Vegelinbuurt zelf gesloopt. Zoals de samenwerkingsovereenkomst tussen woningcorporatie CHF en de gemeente er nu uit ziet, gaat CHF daar eengezinswoningen bouwen voor de verkoop:
Maximaal 120 stuks in een prijsklasse vanaf EUR 115.000 Dat is in oud geld f 253.426,65 en dat gaat dan om het allergoedkoopste type.
M.i. kan dat niet veel bijzonders zijn, omdat enige jaren terug bureau Skets al stelde dat de eenvoudigste eengezinswoning in nieuwbouw qua prijs op f 275.000 moest worden geschat. Maak daar nu maar rustig f 300.000 van ofwel pakweg EUR 136.000 Nieuwbouw is gewoon verschrikkelijk duur geworden en daarom moet je terughoudend zijn met sloop en veel meer dan nu inzetten op renovatie en goed sociaal beheer; ik kan dat niet vaak genoeg herhalen. Zoals gezegd: Er is weer nieuws en zoals gebruikelijk, schijnen er dingen weer niet goed te gaan. Deze maal gaat het om een aantal panden rond de Vegelinbuurt waarvoor de gemeenteraad EUR 2,1 miljoen had uitgetrokken om te dienen als renovatiesubsidie. Als woningeigenaar hier kan men zelf een beroep doen op deze regeling of men kan zijn huis verkopen aan Corporatieholding Friesland, die het dan vervolgens weer opknapt en daarna weer verkoopt of eventueel verhuurt als "de markt" ongunstig is. Als hoofdprincipe klinkt dit allemaal redelijk, maar in de praktijk lijkt het nu toch al weer mis te gaan. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 24/5/2003:

BEWONERS BUMASTRAAT VOELEN ZICH BENADEELD

LEEUWARDEN - Tien bewoners van de Bernhardus Bumastraat voelen zich financieel zwaar benadeeld door de gemeente Leeuwarden en Corporatie Holding Friesland (CHF). De huiseigenaren wachten a1 drie jaar op een redelijk bod op hun woningen. De corporatie wil de panden in de wijk Achter de Hoven/Vegelin aankopen voor renovatie.
[M.i. mag een eigenaar ook zelf laten opknappen, is vrij in zijn aannemerskeuze en heeft dan zelf recht op de subsidie. In de Bumastraat gaat het om huizen met funderingsproblemen en herstel is behoorlijk kostbaar. Het zou kunnen dat men om die reden het liefst het huis maar verkoopt aan CHF.]

Pieter Bootsma is een van de gedupeerden:
"Wij hebben een belachelijk laag bod gekregen. Voor dat geld kunen we nergens een vergelijkbare woning kopen. Bij de start van de onderhandelingen zat de gemeente EUR 25.000 hoger. Maar de CHF heeft de renovatiekosten en de koperskosten alvast afgetrokken, zo lijkt het."
[Hij heeft dus twee problemen: Het eerste probleem is de huizenmarkt: De prijzen zijn zo gestegen dat je ook bij een marktconform bod op je huis gewoon geen vergelijkbaar huis terug kunt kopen, ook niet via inzet van spaargeld plus bijlenen...
Wat dat betreft kan hij het beter maar op onteigening laten aankomen en wat jurisprudentie van de Hoge Raad door een onteigeningsadvocaat in stelling laten brengen. Volgens een van hun uitspraken kreeg iemand in zo'n situatie zoveel geld dat hij een vergelijkbare woning terug kon kopen, hoewel ook in dat verhaal inmiddels de koopprijzen fors waaren gestegen. De kwestie speelde indertijd in Den Haag en de gemeente daar kon fors dokken...
Overigens denk ik niet dat de gemeente hier wil onteigenen, want waarom zouden ze? Besloten is dat deze huizen blijven staan. Dit probleem lijkt dus onoplosbaar, tenzij hij er dan maar voor kiest om zelf geld bij te lenen, de subsidie erbij te nemen en m.n. het funderingsprobleem te laten verhelpen. Je vraagt je af of er geen opstalverzekeraar is te vinden die funderingsproblemen die buiten eigen schuld ontstaan, ook afdekt in de polis? Uiteraard heeft hij hier nu niks meer aan: Je verzekert geen 'brandend huis'. Zijn tweede probleem is iets wat ik ook al meende in eerdere stukken over de Vegelin wat tussen de regels door te lezen, nl. dat CHF haar bod ruwweg als volgt opzet:
Marktwaarde minus herstelkosten minus kosten koper is hoogte bod op woning...
Kortom: Dit LIJKT niet alleen zo, ik denk dat het gewoon zo IS...
Volgens een Raadsbesluit van 7/11/2002 (bijlage nr. 193) zit het na aankoop door CHF van de woning als volgt m.b.t. de subsidieregeling:

"woningcorporatie(s) komen in aanmerking voor de regeling indien zij bezit zouden verkrijgen of opkopen in het betreffende gebied. Voor hen geldt een anti-speculatiebeding; "

M.a.w.: Bij zo'n bod is dat geld voor CHF pure winst: Koopprijs plus renovatiekosten plus kosten koper is marktwaarde (neem ik dan maar aan) en eerste winst is de subsidieregeling. Daarna verhuren tot het anti-speculatiebeding (vaak 5 jaar) verloopt en dan met winst verkopen.. Zo kan ik ook huizen opknappen....]

Bootsma: "Drie jaar geleden werd ons huis total-loss verklaard. Later deed de gemeente toch een redelijk bod. Maar toen bleek dat de ambtenaar die dat had gedaan, daartoe niet gerechtigd was. Na het financiële debacle met het miljoenentekort heeft de gemeente de zaak in handen gegeven van Woonaccent, de makelaardij van CHF."
[Dat is weer die krakkemikkigheid van de gemeente. Als ik de eigenaar was, had ik heel goed nagegaan of de gemeente toch niet gebonden was aan dat bod. Maar wellicht heeft de eigenaar dat wel gedaan, dat is mij niet bekend.]

Volgens projectleider Jacqueline de Booij van CHF wil de corporatie best een verlies accepteren bij de aankoop van de woningen:
"We willen de huizen rond het sloopgebied een facelift geven. We kijken heel goed naar wat een woning waard is en doen dan een redelijk bod. De een vindt dat genoeg. De ander niet."
[Een redelijk bod is een bod conform de huidige marktwaarde, verder niks. De eigenaar heeft geen boodschap aan verdere opknapkosten van CHF als ze eenmaal eigenaar zijn. Als ik de eigenaar was zou ik voor mezelf een taxatierapport laten maken om te weten wat mijn huis echt waard was in de huidige staat.]

Volgens De Booij wil haar corporatie de kopers kosten wel betalen.
"Maar dan verwachten wij dat de verkopers soepel zijn over de overdrachtsdatum. Het staat meneer Bootsma trouwens vrij om zijn huis op de particuliere markt te koop aan te bieden. Hij is ons niets verplicht."
[Vermoedelijk worden de 'kosten koper' bedoeld. En die zal CHF simpelweg als koper moeten betalen, om welke koopprijs het ook gaat. Of een eigenaar soepel KAN zijn over de overdrachtsdatum hangt helemaal af van zijn herhuisvestingsmogelijkheden. Ook dat is vandaag de dag niet zo simpel meer, gezien de woningschaarste. En dat te koop aanbieden aan een ander is vrij flauw: De halve stad weet van de funderingsproblemen of kan dat uit de krant weten. Bovendien heeft de verkoper een mededelingenplicht richting koper en als de verkoper dit verzwijgt, kan hem dat later letterlijk duur te staan komen...]

Bootsma: "Wij vinden dit geen manier van behandelen. Het bod wat er nu ligt, is een slikken of stikken-bod. Twee bewoners hebben ze nog een fooi van EUR 2000 geboden. Deze behandeling logenstraft alle mooie woorden van de wethouders die destijds beloofd hebben dat niemand er financieel op achteruit zou gaan."
[Die fooi van EUR 2000,00 slaat vermoedelijk op huurders en de verhuis- en herinrichtingskosten. Of dat huurders van Bootsma zijn is onduidelijk maar als dat zo is, heeft Bootsma geen herhuisvestingsprobleem. Het kan ook zijn dat hij dat in zijn straat van anderen heeft gehoord.
Die EUR 2000,00 kan ik overigens niet thuisbrengen met het "Sociaal Plan Achter de Hoven/Vegelin" erbij. (Raadsbesluit nr. 10794 van 11/6/2001)
De V&H-vergoeding zou zijn: f 8500,00 (EUR 3858,00) voor huurders van een heel pand en f 2000,00 (EUR 908,00) voor kamerhuurders.
Het is en blijft raar dat het criterium is, dat er wordt gekeken UIT welke woning of kamer je komt in plaats van te kijken waar je naar toe verhuist. Want de kosten worden gemaakt op het nieuwe adres, niet op het oude adres.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].