KRAKERSACTIE TEGEN VERVAL ZUIDERPLEIN


Week daarna:
Tweede kantoor in Leeuwarden gekraakt


"Krakersactie tegen verval Zuiderplein."
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 12/5/2003.

"Tweede kantoor in Leeuwarden gekraakt."
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 21/5/2003.


In aansluiting op het bericht van de krakers zelf kwam de Leeuwarder Courant op maandag 12/5/2003 met het volgende bericht hierover:

KRAKERSACTIE TEGEN VERVAL ZUIDERPLEIN

LEEUWARDEN - Krakers hebben gisternacht bezit genomen van Zuiderplein 39 in Leeuwarden. Het statige pand, waarin jarenlang makelaardij Steinvoorte kantoor hield, staat al tien jaar leeg.
"De kreak moat de sloop fan it pân opkeare", zegt kraker Sjaak.
[Vertaling: "De kraak moet de sloop van het pand tegengaan."]
De actie was onderdeel van de nationale kraakdag, die in nog twaalf steden tot huisbezettingen leidde.

Het kostte de krakers in Leeuwarden weinig moeite om het dichtgespijkerde pand binnen te komen. Ze monteerden een nieuw deurslot en installeerden een bed, een tafel en een stoel. De politie kwam langs om te controleren of er metterdaad sprake was van langdurige leegstand.
[Dat lijkt me wel, als het pand al 10 jaar leeg staat... Eigenlijk is dat schandalig: Is 10 jaar niet rijkelijk lang om eens een plan te maken wat je nu precies met zo'n pand wil? Dat is niet te verteren nu je kijkt naar de huidige situatie: Krapte op de huurmarkt, goedkope koopwoningen schaars geworden, een tekort aan kamers in de stad.]

Er bestaan vage plannen voor een kantoortoren op de plaats van de panden tussen het ANOZ-kantoor en de Oostergoweg.
[Oh nee toch?! Alweer zo'n wanstaltig ding erbij? Stelletje stadsverpesters!]
In opdracht van belegger GVO tekende architect Pi de Bruijn vier jaar geleden een ontwerp, waarvan sindsdien niets meer is vernomen.
In de gemeenteraad is herhaaldelijk aangedrongen op behoud van het rijtje van zes negentiende-eeuwse panden, maar de gemeente heeft daar geen geld voor over.
[Hoe staat het met de monumentale status van deze rij panden, de laatste rij die nog over is van de oorspronkelijke bebouwing aan het Zuiderplein. Wat is daar al veel verziekt:
Watertoren bij het spoor gesloopt, hotel de Klanderij gesloopt, een van de domste sloopacties in Leeuwarden. Als je de oude foto's ziet van dit plein vroeger, zou je in huilen uitbarsten. Als men weet dat zo'n 100 jaar geleden Leeuwarden bekend stond als een van de mooiste steden van Nederland...
Het lijkt wel een samenzwering van opvolgende stadsbesturen:
Hoe krijgen we Leeuwarden zo lelijk mogelijk?! En natuurlijk is er "geen geld" om deze laatste 6 panden te behouden. De krant zegt het goed:
"De gemeente heeft daar geen geld voor over."
Nee, de gemeente heeft uitsluitend geld over voor dure prestigeprojecten. Foute prioriteiten, meerderheid van dames en heren van de gemeenteraad! Ik zie sommige partijen het bij diverse gelegenheden wel proberen: Soms de SP, soms Leefbaar Leeuwarden, soms de Christen-Unie, soms de FNP, soms D66 en heel soms de NLP. Dit alles in wisselende ad-hoc coalities tegen het College van B. en W., maar meestal niet genoeg om een raadsmeerderheid te halen.
Kom op raadsleden: DEZE RIJ PANDEN MOET BEHOUDEN BLIJVEN!]

Het gekraakte pand is net als nummer 37 eigendom van de stichting Roelof Steinvoorte, die de nalatenschap beheert van de in 1993 vermoorde makelaar.
[Als de krakers handig zijn, kraken ze nr. 37 er bij.]
De stichting zou zich op grond van Steinvoortes testament moeten inspannen voor de bouw van een bejaardenflat ter plaatse.
[Zeker in nieuwbouw? Zo ja, reken er maar op dat dat lelijk gaat worden..
In theorie zou men de panden intern door kunnen breken en er bejaardenwoningen van kunnen maken, hoewel je dan aan de achterzijde in een soort galerij-ontsluiting vervalt, omdat ik aanneem dat alles in zo'n woning gelijkvloers moet zijn. Doe je dat, dan wordt dit DUUR, dus alleen voor rijke bejaarden.
Kortom: Ik denk dat de erven Steinvoorte die bejaardenflat beter ergens anders kunnen laten bouwen. Maar wat dan op termijn? Proberen om de rij panden tot rijksmonument te laten verklaren? Deskundigen zouden dat moeten bekijken. Lukt dat, dan is er ook wat subsidie beschikbaar.
Maar hoe realiseer je in deze panden sociale woningbouw zonder verdere objectsubsidies?
Ik denk dat een woningcorporatie de hele rij panden moet kopen, ze alle 6 moet verbouwen en er 3 moet verkopen aan lui met geld. De winst daarop zou je kunnen aanwenden om de huren van de drie overige panden, waar ruw geschat elk drie appartementen in kunnen, wat naar beneden te drukken tot onder de huursubsidiegrens waarbij geen fiattering nodig is.
Vervolgens moet de huursubsidie erbij voor de huurders en hopelijk lukt het dan. Uiteraard vergt dit behoorlijk wat rekenwerk vooraf.
Maar dan? Hoe moeten de krakers dan verder? Als je een laag inkomen hebt op bijstandsniveau, kun je in bovenstaand verhaal nog niet huren, omdat het m.i. niet lukt om de huren in zo'n verhaal zo ver terug te drukken dat je ook kunt huren op bijstandsniveau qua inkomsten. De enige uitweg is veel bestaande goedkopere huizen op te knappen waar nodig en dan maar wachten tot er hier en daar iets vrij komt.
De huidige problemen zijn deels terug te voeren op een gebrek aan beleid, wil en visie om veel meer dan nu in te zetten op groot-onderhoud en renovatie in allerlei gradaties van bestaande corporatie-woningen en aan het ontbreken van de vroegere renovatie-subsidies die het Rijk daarbij legde. Maar het is wel duidelijk dat de wal bezig is het schip te keren en ik verwacht dan ook meer kraakacties, ook in Leeuwarden.
In theorie had de gemeente langdurig leegstaande panden via de Leegstandswet al lang kunnen vorderen, maar op dat punt heeft die wet nooit iets betekend door politieke onwil bij de gemeente. Men is liever wat bezig met de projectontwikkelaars in de Zuidlanden...]

Secretaris Chris Vegter zegt dat de stichting wel plannen heeft met de huizen, maar vindt het voorbarig daarover mededelingen te doen.
[Ja, dat zeggen ze altijd nadat het gekraakt is. Ik denk dat hij geen mededelingen KAN doen omdat die 'plannen' nog even bedacht moeten worden, met name richting rechter....]

De krakers zijn van plan om er met een handvol mensen te gaan wonen.
Vanochtend werd het pand tijdelijk beheerd door bevriende actievoerders Sjaak, Germ en André van de kraakgroep Shelter uit Zwaagwesteinde.
"Oeral húskes en burostuollen. It elektrysk docht it noch. En de klûs sit der noch yn. Der is sels in kaai fan", aldus Sjaak.
[Vertaling: "Overal kasten (??) en bureaustoelen. Het elektrisch doet het nog. En de kluis zit er nog in. Daar is zelfs een sleutel van."]
Her en der liggen nog documenten van Steinvoortes makelaardij over de vloer: testamenten, grootboeken met huuradministratie en pakken kwitanties. De krakers begonnen vandaag met opruimen.
[Dit bewijst wel hoe hard de erfgenamen aan het werk zijn gegaan: Alles lag er nog net zo bij als 10 jaar terug...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Op woensdag 21/5/2003 stond het volgende berichtje in de Leeuwarder Courant:

TWEEDE KANTOOR IN LEEUWARDEN GEKRAAKT

LEEUWARDEN - Krakers uit Zwaagwesteinde hebben bezit genomen van een tweede kantoorpand van de in 1993 vermoorde makelaar Roelof Steinvoorte.
Het dichtgetimmerde gebouw staat net als het kantoor dat vorige week zondag is gekraakt al tien jaar leeg. De krakers zeggen met hun actie tegen de leegstand en het verval van de negentiende-eeuwse kantoorpanden te protesteren.


Einde 2e LC-bericht.

Reactie: Een logische stap om nu ook het buurpand te kraken van dezelfde eigenaar. Anders loop je het risico dat de eigenaren dat als uitvalsbasis zouden kunnen gebruiken voor allerlei vervelende dingen. Bovendien kun je met meer ruimte de groep bewoners wat uitbreiden, zodat je wat sterker staat.
Tenslotte zijn er in Leeuwarden mensen genoeg die al tijden tevergeefs wachten op een woningaanbod door de corporaties. Dat zijn de mensen die ingeschreven staan. Al enige jaren is het Jaarverslag van de Centrale Registratie Woningzoekenden niet meer te krijgen...
Nee, uiteraard niet: Die cijfers houden de woningcorporaties liever wat voor zich: Er mocht eens uit blijken hoe de wachttijden zijn opgelopen en hoeveel mensen op de wachtlijst staan als ingeschreven woningzoekende...


secretaris Ver. P.E.L.