'SLOOP FLATS BILGAARD WAS ACHTERAF ONNODIG'
Ingezonden brief Jan Post:
'Plannen voor renovatie deugen niet'


'Sloop flats Bilgaard was achteraf onnodig'
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 15/4/2003 plus:
Ingezonden brief van Jan Post in rubriek 'Ingezonden' van de Leeuwarder Courant van donderdag 24/4/2003:
"Plannen voor renovatie deugen niet"


Soms lees je een bericht in de krant en weet niet of je vervolgens heel hard en cynisch moet gaan lachen of moet gaan huilen...
Zoals bekend werd de sloopgekte in het kader van de stedelijke vernieling ingeluid in 1998 met de sloop van de 2 zevenhoog flats aan de Hooidollen en de Jokse. De flats gingen vervolgens plat in 1999. Dit, omdat de toenmalige directeur van de toenmalige woningcorporatie Vereniging voor Volkshuisvesting, Wobbe de Vries, zo nodig moest bewijzen dat hij een flinke vent met lef was...
De woningcorporatie is inmiddels gefuseerd met Woonservice '94 tot Nieuw Wonen Friesland, die inmiddels de laagbouw aan de Mariniersespel gesloopt heeft en de S8-flat aan de Jan Evenhuisstraat. Sloop van de S5 en S12 flat staat nog op het programma. Wobbe de Vries is de VUT in en enige directeuren later is het nu Fred de Groot die bij NWF de scepter zwaait. Maar over hun eerste sloop berichtte de Leeuwarder Courant van dinsdag 15/4/2003 nu het volgende:

'SLOOP FLATS BILGAARD WAS ACHTERAF ONNODIG'

LEEUWARDEN - Corporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF) zou de zevenhoogflats aan de Hooidollen en de Jokse in Leeuwarden "met de kennis van nu" niet meer gesloopt hebben. Dit zei directeur Fred de Groot vanochtend in reactie op de toenemende woningkrapte in de stad. De corporatie brak de flats enkele jaren geleden af, omdat zij toenemende leegstand verwachtte.
[De z.g. leegstand toen was doelbewust veroorzaakt door de corporatie zelf, die de verhuur op een gegeven moment - ik meen in december 1998 - stopte. Bij verhuizing werd niet meer opnieuw verhuurd, waarna vervolgens werd geschermd met leegstandscijfers om aan te tonen dat de flats slecht verhuurbaar waren...
Toch mankeerde er aan de flats bouwtechnisch en woontechnisch bijna niets: Vrij nieuwe individuele CV's, bouwjaar nieuwe liften 1993, portieken opgeknapt enz. Een corporatiedirecteur van een van de andere corporaties zei later tegen ondergetekende:
"Wobbe is gek: Hij sloopt zijn beste flats..."
En zo was het ook.]

Huurdersclub Nieuw Elan presenteerde vanochtend namens de landelijke Woonbond een manifest, waarin wordt aangedrongen op uitbreiding van het aantal betaalbare huurhuizen. Vrijwel overal in Nederland is de huurmarkt krapper geworden, waardoor mensen moeilijk een betaalbaar onderkomen kunnen vinden.
[Op het moment van het sloopbesluit wist de toenmalige voorzitter van Huurdersvereniging Bilgaard al maanden dat de flats plat gingen, maar verzweeg dit tegenover zijn leden, waaronder diverse leden die in die flats woonden, omdat hij 'geheimhouding' had beloofd... Het PEL is toen de enige organisatie geweest die zich tegen de sloop heeft gekeerd, behalve dan een inderhaast opgerichte nieuwe huurdersclub 'Bilgaard Belangen', die echter geen vuist wist te maken door interne verdeeldheid en tegenwerking van binnenuit door enige lieden, die kennelijk hun eigen agenda hadden...]

"Wanneer de nieuwbouw in Leeuwarden-Zuid straks op gang komt, zal er toch weer leegstand ontstaan in de huursector", nuanceerde hoofd verhuur Richard Kropff de woningnood.
Hij verwacht dat er in de stad dan zoveel doorstroming ontstaat dat de minst aantrekkelijke woningen niet meer verhuurbaar zijn.
[Als dat al waar zou zijn: Daar hebben we nu niets aan. Richard Kropff houdt graag de mensen een worst voor onder het motto:
Later wordt alles beter, maar later zijn we (op termijn) allemaal dood, om met een vroegere econoom te spreken. Kropff is dezelfde man die vindt dat je huurders nooit inspraak moet geven, met name niet bij sloopvoornemens. Kortom: Richard knows best...
Hij moet toch eens vertellen hoe mensen met weinig geld in een huurwoning een nieuwbouw koopwoning of huurwoning moeten betalen in Leeuwarden-Zuid of hoe lang het duurt bij een stagnerende economie voordat er een doorstromingsketen tot stand komt die aan het eind deze mensen ook bereikt, zodat zij doorschuiven naar de lege huizen van de mensen die naar Leeuwarden-Zuid gingen.
Als woningen t.z.t. blijken niet meer verhuurbaar te zijn, is het vroeg genoeg om alternatieve scenario's door te nemen:
Renoveren? Verkopen? Bestemmen en aanpassen voor specifieke doelgroep? Samenvoegen? Vergroten? Enz.
Pas als geen enkel alternatief haalbaar is, kun je denken aan sloop, omdat dat letterlijk het laatste is wat je doet en het leidt tot kapitaalvernietiging, materiaalvernietiging en milieubelasting.]

NWF zal vijftig huurappartementen met een prijs van ruim EUR 600 bouwen in haar nieuwbouwwijk Eeburg, bij de gesloopte flat aan de Jan Evenhuisstraat, zo maakte De Groot vanochtend bekend. Tot nu toe had de corporatie hier alleen plannen voor koopappartementen.
[Uit recente stukken van de Commissie Stadsontwikkeling was al op te maken, dat de peperdure plannen voor peperdure huizen al forse plantekorten vertoonden, zodat de plannen bijgesteld moesten worden.
Dat, nog voordat er nog maar iets gebouwd is...
Een huurflat van 600 euro is echter in oud geld f 1322,-/kale huur per maand. Reken daarbovenop nog even de nutsvoorzieningen, de gemeentelijke belastingen ed. en all-in zit je zo op f1700,- per maand aan lasten...
M.a.w.: Het gros van de Leeuwarders heeft hier niets aan...]

Ondanks de woningkrapte gaat de sloop van de twee flats bij de Mariniersespel wel door, omdat de voortgang van Eeburg anders in gevaar komt. De corporatie overweegt om de sloop van de vijfhoogflat, even uit te stellen.
[De sloop van de S12-flat was eerder ook al uitgesteld, vanwege de woningkrapte en nu dus ook sloopuitstel voor de S5-flat. Dit bewijst dat ook de woningcorporaties wel weten dat bestaande flats in feite niet gemist kunnen worden. Was men echt verstandig, dan stelde men het nieuwbouwplan zo bij, dat deze 2 flats die al eerder gerenoveerd werden, verder worden opgeknapt, waarbij ik ook denk aan het uiterlijk. Dat zou drastisch veranderd moeten worden bv. via een totaal andere kleur, een stuclaag aan de buitenzijde, een extra buitenmuur o.i.d., al naar het beste is. Daarvan zijn diverse voorbeelden in het land, waarbij je oude flatgebouwen niet meer terugkent, zo modern zien ze er daarna weer uit. Je bereikt daarmee dat je niet uitkomt op absurde huren van 600 euro per maand voor een flat...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Bovenstaand bericht leidde op donderdag 24/4/2003 tot een ingezonden stuk in de rubriek 'Ingezonden' van de Leeuwarder Courant van Jan Post van de Werkgroep voor Volkshuisvesting in Lekkumerend:


Plannen voor renovatie deugen niet.

Sloop in Leeuwarden

Meer inwoners wil zeggen meer huizen. Leeuwarden streeft daar ook naar. Het is dus verbazend, om te horen dat Nieuw Wonen met de kennis van nu spijt heeft van de sloop van twee flats in Bilgaard. De slooplust kwam voort uit een rapport 'Kwaliteit Rounom'. In dat plan zijn 10.000 gezinnen van de 16.000 uit de berekening weggepoetst. Door die tienduizend in de goedkope woningen te laten zitten waar ze wonen, hoeft er nog maar voor zesduizend gezinnen plaats te worden geschapen. Dat kon binnen de bestaande goedkope woningvoorraad, stelde het rapport. Wat overigens niet waar bleek te zijn. De resterende tienduizend gezinnen zijn dus met hun gesloopte huizen in de puinbak gedonderd.

Kwaliteit Rounom had moeten zien dat, wie huizen sloopt er minstens evenveel voor terug moet bouwen om aan de behoefte te voldoen. Wil de kwaliteit van het wonen in Leeuwarden gegarandeerd blijven, dan moeten er veel woningen beneden de grens van de individuele huursubsidie blijven.
Omdat anders de verpaupering en de uitzettingen dramatisch zullen stijgen.

Over vijf jaar verwacht ik krokodillentranen van deze woningbouwcorporatie. Want totaal zeshonderd gesloopte woningen hebben het aantal direct woningzoekenden doen oplopen tot het dubbele.
Men kan dus niet eens aan de gewone vraag voldoen.

Leeuwarden.

Jan Post


Einde ingezonden brief in LC.