persbericht


Leeuwarden, 18 juli 2000

De Stijl (voorheen de Meenthe, Bilgaard-Oost) heeft een bewonerscomitee.
Het bewonerscomitee is ontstaan tijdens een openbare buurtvergadering in de Adelaarkerk op maandag 3 juli jl. Bij die vergadering werd de uitslag van een bewonersenquête gepresenteerd, die dit voorjaar door de Leeuwardense afdeling van de Socialistische Partij onder de bewoners van de Stijl is gehouden.
De gemeente Leeuwarden heeft Bilgaard-Oost aangewezen als deelgebied voor de zgn. Stedelijke Vernieuwing. Voor de bewoners betekent dit onduidelijkheid en onzekerheid over de toekomst van hun leefomgeving. Want bij een ingrijpen door de gemeente en de woningcorporatie BWL moeten de oorspronkelijke bewoners van deze buurt vrijwel zeker wijken voor dure koopwoningen.
Uit de enquête blijkt dat zestig procent van de bewoners tegen sloop is, en een groot deel van de voorstemmers wil na een inhaalslag van achterstallig onderhoud toch wel blijven.
Het comitee zal zich onder de naam 'Sloop Is Stijlloos' inzetten voor behoud van de buurt en voor verbetering van de huidige positionering van de buurt. Het comitee wil dit doel vooral bereiken door maatschappelijke en politieke lobby. Het bewonerscomitee ziet haar taakstelling daarom ruimer dan de rol die voor de zgn. wijkpanels beoogd wordt.

Het correspondentieadres is:
Sloop Is Stijlloos - SIS
p/a Mondriaanstraat 83; 8918 DL Leeuwarden