Nieuwsbrief Achter de Hoven/Vegelin:
onjuistheden over verkoop Rode Dorp


'Nieuwsbrief AdH: onjuistheden over verkoop Rode Dorp.'
Verhaal op website Bewonerswerkgroep Achter de Hoven/Vegelin d.d. 15/4/2003.


Met toestemming van de schrijver hebben we onderstaand verhaal van de website geplukt van de Bewonerswerkgroep Achter de Hoven/Vegelinbuurt. In hun forumrubriek "Vegelin en de krant" stond een artikeltje wat was overgenomen uit de gemeentelijke nieuwsbrief van april 2003 voor Achter de Hoven/Vegelin plus een commentaar van een bewoner over een artikel daarin over de verkoop van woningen in het Rode Dorp.


Vegelin en de krant

Nieuwsbrief AdH: onjuistheden over verkoop Rode Dorp
Author: Rob Kelder
Date: 04-15-03 22:58

NIEUWSBRIEF AdH: ONJUISTHEDEN OVER VERKOOP RODE DORP

In de huis aan huis verspreide 'gezamenlijke nieuwsbrief Achter de Hoven' worden in de bijdrage van Corporatie Holding Friesland over de verkoop van het Rode Dorp een aantal onjuistheden geschreven. Met name over de koopsubsidieregeling.

Hieronder eerst de bijdrage van de CHF en daarna mijn commentaar daarop:

RODE DORP POPULAIR!

De woningen van het Rode Dorp zijn te koop aangeboden aan de zittende huurders. Dit aanbod werd enthousiast ontvangen. Door deze overweldigende belangstelling is de periode waarin het aanbod van de lage prijs geldt, verlengd tot en met 15 maart. Na deze periode wordt de prijs voor elke woning afzonderlijk bepaald. De bijbehorende kortingen blijven nog twee jaar geldig ook als het aanbod verandert na 15 maart.

De vele reacties van geïnteresseerden voor de verkoop van de lege woningen, hebben ertoe geleid dat er nu geloot gaat worden door de notaris om iedereen een eerlijke kans te geven. Tot nu toe zijn ca. 35 woningen verkocht waarvan 7 aan niet-zittende huurders.

De koopsubsidie van de Rijksoverheid is minder stimulerend dan eerst werd aangenomen. Dit komt omdat de criteria voor deze subsidie heel streng zijn. De kans is daardoor klein dat iemand er voor in aanmerking komt. Bovendien moet de koop in principe al gesloten zijn en wordt achteraf beslist of de subsidie wordt toegekend. Een aantal geïnteresseerden haakt daardoor noodgedwongen af, omdat het risico zonder subsidie voor hen te groot is.

Makelaardij Woonaccent probeert wel aan de aspirant kopers tegemoet te komen door in de ontbindende voorwaarden van het voorlopig contract op te nemen dat koop alleen doorgaat als de subsidie wordt toegekend. Dat betekent echter ook dat de voorlopige koopperiode lang duurt en dat de notaris er aan te pas moet komen. Kortom, deze subsidieregeling is niet ideaal.


Commentaar: Om te beginnen: ik ben één van de zittende huurders die een huis heeft gekocht in het Rode Dorp, ik spreek hier dus uit ervaring.
Het enthousiasme waarmee het aanbod tot koop en met name de voorwaarden waaronder dit dan zou moeten was in de buurt heel wat minder groot dan hier wordt geschetst, maar dat terzijde.

Waar men in dit artikel vooral de mist ingaat, is in het stukje over de koopsubsidie. De mensen in het Rode Dorp, die over het algemeen niet zo thuis zijn in het kopen van huizen en het afsluiten van hypotheken etc., kregen via CHF/Woonaccent een hypotheekadviseur van Effect financiers over de vloer.
Deze adviseur zou bij uitstek geschikt zijn om de mensen te adviseren en een huur/koop vergelijking te maken. De praktijk was anders.
De hypotheekadviseur kwam langs en begon onmiddellijk over beleggingshypotheken.
Op zich al een vreemde zaak lijkt me, in aanmerking genomen dat het hier om een buurt gaat waar veelal mensen wonen met een laag inkomen. Toen wij vervolgens begonnen over koopsubsidie, wrong hij zich in allerlei bochten om ons van die koopsubsidie af te praten.

'Koopsubsidie is niet mogelijk met een beleggingshypotheek'. Dat klopt, maar wij wilden dan ook geen beleggingshypotheek...
Uiteindelijk was hij best bereid de mogelijkheden van koopsubsidie te onderzoeken, maar hij waarschuwde vooraf 'ik ken niemand die het gelukt is koopsubsidie te verkrijgen'. Na enige tijd was zijn onderzoek naar de mogelijkheden van koopsubsidie voor ons afgerond.
Conclusie: jullie komen niet in aanmerking voor koopsubsidie want het huis is te goedkoop in relatie tot jullie inkomen. Dat leek ons vreemd; deze voorwaarde staat namelijk nergens in het informatiemateriaal over de koopsubsidie vermeld.
Daarom rondgevraagd bij een aantal andere hypotheekadviseurs. Bijna niemand wist er meer van dan in de folder van VROM staat, en dat wisten we zelf ook al.
Uiteindelijk kwamen we terecht bij De Hypotheekshop aan het Blokhuisplein. Deze mensen hadden ervaring met de koopsubsidieregeling en zagen in ons geval ook geen probleem om koopsubsidie te verkrijgen.
Dit lukte uiteindelijk ook: euro 86,- per maand.

Dan over het onverhoopt niet-verkrijgen van koopsubsidie als ontbindende voorwaarde bij de verkoop. Oorspronkelijk was dit niet als ontbindende voorwaarde vermeld. Op een verzoek onzerzijds om dit wel als ontbindende voorwaarde op te nemen reageerde Woonaccent als volgt: 'dat kan absoluut niet'. Wij hebben toen Jan Vermaning, toenmalig vestigingsmanager Patrimonium Wonen, opgebeld en de zaak voorgelegd.
Jan Vermaning was het met ons eens en heeft Woonaccent toen opdracht gegeven om het niet verkrijgen van koopsubsidie toch als ontbindende voorwaarde op te nemen.
Kortom: de rol van Woonaccent wordt in het stukje in de nieuwsbrief wel erg rooskleurig afgeschilderd.
Uiteraard is de regeling niet ideaal. Maar als CHF ervoor gezorgd had dat er een hypotheekadviseur met kennis van de koopsubsidieregeling bij de mensen langs zou zijn gegaan, zouden er waarschijnlijk meer woningen verkocht zijn aan zittende huurders waarbij waarschijnlijk ook meer gebruik was gemaakt van de koopsubsidieregeling.

Rob Kelder
(op persoonlijke titel)


Einde artikel uit gemeentelijk blaadje voor Achter de Hoven/Vegelin en het commentaar van een koper.

Commentaar secretaris PEL:

Dat Woonaccent is gewoon de makelaardij-tak van Corporatieholding Friesland, waar o.a. Woonbedrijf Patrimonium en BWL vallen. Zo is er ook een Aanneembedrijf van hen.
Het is volslagen onverantwoord om in deze tijd mensen een beleggingshypotheek aan te bieden. Persoonlijk ben ik ook van mening dat mensen met lagere inkomens, waar het hier veelal om gaat, ook geen spaarhypotheek in algemene zin moeten nemen: Je betaalt altijd 0,2 procent rente meer dan bij een simpele annuïteitenhypotheek.
Dat lijkt me voldoende en ben je met meer mensen, dan sluit je daarbij nog een losse in de tijd afbouwende kapitaalverzekering af (je lost per slot af dus waarom zou je meer kapitaal verzekeren dan nodig) en klaar is je constructie. Voor een alleenstaande zie ik zelfs het nut niet in van een kapitaalverzekering die uitkeert bij overlijden. Voor wie? Voor de bank? Dan verkopen ze het huis maar en anders doen eventuele broers of zusters (erfgenamen) dat wel.
Onbegrijpelijk is ook dat het niet verkrijgen van koopsubsidie aanvankelijk niet als onbindende voorwaarde in de koopovereenkomst 'mocht'. Het lijkt me simpel: Ofwel die voorwaarde komt erin ofwel de hele koop gaat niet door. Bekend was al dat veel banken en makelaars moeilijk gaan doen als het over koopsubsidie gaat:
Ze hebben er domweg geen zin aan om dat in orde te maken.
Op zich kan iemand dit zelf ook wel, maar dan moet je je hier eerst goed in verdiepen en het uitrekenen van de hoeveelheid koopsubsidie waarop je recht hebt is zonder computerprogramma zowat niet te doen, omdat de rekenformule nogal gecompliceerd is. Ook wat dat betreft is het zeker geen ideale en makkelijk toegankelijke regeling.
Toch is het bedrag waar betrokkene in dit geval recht op had niet iets om te laten lopen: 86 euro/maand is in oud geld wel f 189,52/maand...
Kortom: Wat de huursubsidie is voor huurders met weinig geld is de koopsubsidie voor kopers met weinig geld! Het is alleen jammer dat er de nodige haken en ogen in de systematiek zitten, waardoor er te weinig gebruik van kan worden gemaakt.
Moraal van dit verhaal: Geloof nooit klakkeloos de mooie verhalen in de stedelijke vernieuwingsblaadjes van de gemeente...

Duister is de opmerking in het gewraakte artikel dat als het niet verkrijgen van koopsubsidie als ontbindende voorwaarde in het voorlopig koopcontract zou komen "dat de notaris er aan te pas moet komen".
Lijkt me onzin: Bij de voorlopige koopacte kunnen partijen overeenkomen wat ze willen en ook een lange periode afspreken m.b.t. het tijdstip waarop ze naar de notaris gaan voor de definitieve koopacte ofwel de transportacte.
Kennelijk ter afschrikking wordt hier bijna gesuggereerd dat je 2 maal naar de notaris moet als je zo'n ontbindende voorwaarde wilt.
Twee maal zo duur als 1 maal naar de notaris, nietwaar...

Tenslotte: Bij aankoop van een woning in het Rode Dorp moet men zich terdege realiseren dat men geen woning koopt, maar slechts een appartementsrecht en volgens de wet van rechtswege lid wordt van een Vereniging van Eigenaren waar Patrimonium de dienst uitmaakt.
Dat betekent: Extra kosten en minder vrijheid dan bij een 'gewone' aankoop.


secretariaat P.E.L.