KRAKER IN BOERDERIE AAN GROTE HOOGSTRAAT


Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 4/4/2003.


Sinds tijden is er weer eens een pand gekraakt in Leeuwarden!
Het werd tijd, als je beseft dat er al enige tijd voor leeuwarder begrippen sprake is van woningnood in de stad.

Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 4/4/2003:

KRAKER IN BOERDERIE AAN GROTE HOOGSTRAAT

LEEUWARDEN - De Boerderie aan de Grote Hoogstraat in Leeuwarden, een voormalige bingozaal, wordt gekraakt.Een man van middelbare leeftijd heeft er enkele weken geleden zijn intrek genomen. Het pand is eigendom van Ommer Automaten uit Ommen.
Dat bedrijf heeft het al zo goed als verkocht aan de NV Stadsherstel uit Leeuwarden.
[Stadsherstel houdt zich vooral bezig met het opknappen en weer verkopen van stadsrestauratie van monumentale panden, veelal in de binnenstad.]

Directeur Mans Zandman van Ommer Automaten wist niet wat hij hoorde toen hij van de politie doorkreeg dat een kraker het pand had bezet.
"We hebben in veel steden gebouwen opgekocht, maar dit fenomeen is compleet nieuw voor ons", zegt hij.
Hem werd meteen te verstaan gegeven dat hij niet tot uitzetting hoefde over te gaan, want de man handelde niet onrechtmatig.
[Bovendien is het eigenrichting om zelf tot uitzetting over te gaan, ook als een pand nog niet 1 jaar leeg staat.]

De Boerderie stond namelijk al jaren leeg en dat geeft krakers het recht er in te gaan wonen. Pas als de eigenaar zich ten overstaan van de rechter kan aantonen dat hij er concrete plannen mee heeft, moet de bezetter vertrekken. Bovendien was Zandman ook niet van plan geweest de man aan te pakken.
"Daar moet de nieuwe eigenaar zich maar mee redden."
[Dat laatste is toch iets te optimistisch gezien door Ommer Automaten:
De koper heeft vaak toch in de koopacte staan dat een pand vrij van huur, beslagen, leeg en ontruimd opgeleverd moet worden, zodat de verkoper toch bij de rechter zal moeten aantonen dat er concrete plannen met een pand bestaan. Nu is dat veelal nogal een schijnvertoning bij veel rechtbanken waar ofwel een rechter wel erg goedgelovig of erg anti-kraak is. Het rare is, dat nadat het PEL jaren terug eens een brief had gestuurd aan de toenmalige president van de rechtbank (Gradus Vrieze) alhier waarin werd gesteld dat rechters wat al te goedgelovig waren als eigenaren wapperden met z.g. plannen, de rechtbank hier wat preciezer ging kijken naar de hardheid van nieuwbouwplannen of verbouwplannen. Zo verloor woningcorporatie Patrimonium alhier indertijd een ontruimingszaak tegen krakers van een pand op de Voorstreek en stelde de rechtbank dat ze later maar terug moesten komen als ze konden aantonen dat ze een bouwvergunning hadden.]

Ommer Automaten kocht ruim zeven jaar geleden een tiental panden in de Grote Hoogstraat. Een aantal is alweer verkocht. Nu de boerderij in andere handen overgaat, zijn alleen amusementenhal Las Vegas en de vier naburige, leegstaande panden nog over.
[Dus was zo'n aankoop deels speculatief.]

Die panden laat Zandman nu dichttimmeren. Want ik had gehoord dat de kraker vanwege de verkoop daar naartoe wilde. Bovendien lopen krakers er gevaar, vreest de directeur. De staat van de panden laat te wensen over.
"Je kunt er niets meer mee. Alles is schots en scheef."

Zijn bedrijf is van plan de vier panden tegen de vlakte te gooien en er vervolgens een nieuw appartementencomplex te bouwen met daaronder bedrijfsruimte.
Volgens Zandman is daar grote behoefte aan in Leeuwarden. Al was het allen maar vanwege het uitzicht.
"Van bovenaf is dat zo verschrikkelijk mooi."
[Die vier panden staan overigens aan de overkant van de straat, tussen Voorstreek en het Klokplein. Ik vraag me af of die oude panden die qua aanzicht bij de rest van dat streekje passen, niet beter gerestaureerd zouden kunnen worden met woonruimte op de etages.
Zo'n appartementencomplex is vaak toch een verstoring van het beeldbepalende karakter van die rij panden. Formeel gesproken valt de hele binnenstad onder 'beschermd stadsgezicht', maar de feitelijke bescherming is in de praktijk vrijwel nihil. Overigens ontgaat me ook wat er nu zo mooi is aan het uitzicht van bovenaf. De Grote Hoogstraat is gewoon een vrij smalle straat in een van de uitgaanscentra van de stad met veel kroegen ed. Daar moet je rekening mee houden als je er voor kiest in deze straat te willen wonen.
Wat mij in feite stoort aan een kraaksituatie is het feit dat de woningcorporaties hier 'dakloosheid' niet wensen te erkennen als een urgentie in het woonruimteverdelings systeem.
Iemand die kraakt is feitelijk op dat moment natuurlijk niet dakloos, maar het blijft een situatie 'zonder recht of titel' formeel gesproken. Ons standpunt is nog steeds: Iedereen vanaf 18 jaar heeft recht op woonruimte! Dat dat recht al jarenlang voor mensen met weinig geld feitelijk een farce is, is eigenlijk een van de langstlopende schandalen in Nederland. Hoewel Leeuwarden nooit een echt grote 'kraakscene' heeft gekend, verwacht ik wel dat als de woningsituatie niet verbetert, er zo hier en daar meer van dit soort individuele kraakacties zullen komen. Daar vraagt men dan in feite ook om met het huidige stedelijke vernielingsbeleid van de gemeente.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].