GELDZORGEN ROND AANPAK VRIJHEIDSWIJK


Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 22/3/2003.


We hebben al vele malen geschreven over de stedelijke vernielingsplannen die o.a. plaats vinden in de Vrijheidswijk, ofwel Lekkumerend. Zo schreef de Leeuwarder Courant op 21/10/2002 o.a.: "Sloopplannen Vrijheidswijk volgend jaar bekend." Het ging dan om zowel het zuidwestelijk gedeelte waar Nieuw Wonen Friesland al de S8-flat sloopte aan de Jan Evenhuisstraat, de laagbouw aan de Mariniersespel en de flats die zij nog willen slopen, de S5-flat en de S12-flat aan de Mariniersespel.
Intussen heeft NWF een plan gepresenteerd dat uitgaat van veel "water in de wijk", veel dure laagbouwwoningen en een dure koopflat vlak bij de Ee-brug, een flat die raar genoeg wat lijkt op de S12 die daar nu nog even verderop staat... Natuurlijk gaat het alleen om dure koophuizen en appartementen.
Maar de wal gaat het schip keren, het schip van deze megalomane sloopgekte, want op zaterdag 22/3/2003 berichtte de Leeuwarder Courant:

GELDZORGEN ROND AANPAK VRIJHEIDSWIJK

LEEUWARDEN - Het opknappen van de Vrijheidswijk dreigt voor de gemeente Leeuwarden duurder uit te pakken dan voorzien. Dit blijkt uit onderzoek dat PvdA-wethouder Roel Sluiter (volkshuisvesting) op verzoek van de gemeenteraad heeft verricht. Sluiter onderhandelt nog met woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF) over zowel de stedenbouwkundige eisen als de financiën. De omvang van het tekort is onbekend.
[M.a.w.: Na de enorme financiële tekorten op de sloopplannen voor de Vegelinbuurt doemt hier hun volgende debacle al weer op. En hoe raar dat ook klinkt: Dat is goed, omdat het gebrek aan geld de enige manier is om de opvolgende Colleges van B. en W. en de hen steunende raadsmeerderheid weer een beetje terug te krijgen in de realiteit.
Die is, dat er qua goedkopere huurwoningen een heuse woningnood is ontstaan. Deze wordt nog versterkt door de snel teruglopende economie en de daarmee gepaard gaande snelle stijging van de werkloosheid. Zo steeg deze in januari jl. in Leeuwarden van 13 tot 14 procent, ofwel 1 procent in 1 maand...
In zo'n situatie kan men het shaken om een duurder huis te betrekken en als men al duur woont, dreigt na de WW-periode de bijstand, zodat het eerder realistisch is om te zien naar een goedkoper huis dan naar een duurder huis... Uiteraard is de omvang van het geldelijke tekort op de nieuwbouwplannen 'onbekend'. Het zoveelste bewijs dat de opvolgende Leeuwarder gemeentebesturen niet kunnen rekenen en plannen...]

De wethouder is erop gebrand om het gemeentelijk aandeel in de stedelijke vernieuwing van de Vrijheidswijk te beperken tot de ruim EUR 17 miljoen, die de gemeenteraad er in juni 2001 voor heeft uitgetrokken.
Het ontwerp voor Vrijheidswijk-zuidwest valt echter duurder uit. NWF heeft opdracht gekregen om het plan te versoberen.
[Zo gaat het meestal: De plannen beginnen met heel dure woningen en grote kavels waar ze op staan, vervolgens sluit het verhaal qua geld totaal niet en daarna komt er iets minder dure nieuwbouw die nog steeds buiten bereik ligt van de 'gewone man' en worden het kleine kavels met veel huizen erop gepropt, om de opbrengsten van het plan te verhogen. En als het dan klaar is, is het een doodgewoon nieuwbouwwijkje met doodgewone nieuwbouwhuizen die nog steeds te duur zijn om te kopen en denk je: Wat was hier nu het nut van? Je had net zo goed de bestaande huurwoningen kunnen opknappen, dan had men kunnen blijven wonen, was iedereen goedkoper uit geweest en was een hoop narigheid en emoties door gedwongen verhuizing de bewoners bespaard gebleven.]

Voor het centrum van de Vrijheidswijk geldt eveneens, dat de kosten hoger dreigen uit te vallen. De verplaatsing van het woonwagenkampje en de sociaal-culturele voorzieningen vergen meer geld dan begroot. Beide delen van de wijk zullen hierdoor later worden vernieuwd dan de bedoeling was.
[Intussen heeft de supermarkt in het winkelcentrum gesteld dat ze er nu echt de brui aan geven. Het duurt nu al zo lang voordat zij duidelijkheid hebben hoe het precies met hen komt en bovendien verliezen ze door de sloperij nogal wat klanten en die zijn nog lang niet terug: De nieuwbouw staat er nog lang niet, zo te lezen. Kortom: De dik voor elkaar show: Geen supermarkt meer te vinden in de hele wijk...]

Geldzorgen zijn er ook aan de inkomstenkant. De financiële dekking van de door Sluiters voorganger Bearn Bilker (CDA) geraamde gemeentelijke bijdrage van EUR 17 miljoen is lang niet hard. Ruim EUR 4,6 miljoen moet verdiend worden in Leeuwarden-Zuid, waar de gemeente nu beduidend minder opbrengsten verwerft dan twee jaar geleden nog werd aangenomen.
[Hier dacht men wel even flink wat te kunnen verdienen door dure grondverkopen aan kopers van dure nieuwbouwwoningen. Maar om Bill Clinton na te zeggen ooit tegen pa Bush: "It's the economy, stupid!" (Het is de economie, sukkel!)]

Verder broedt Sluiter nog met NWF op de ruim EUR 4,2 miljoen, die de corporatie moet kunnen verdienen met nieuwbouwwoningen buiten de Vrijheidswijk. Partijen moeten het nog eens worden over een bedrag per woning en over de plaatsen waar NWF mag bouwen. Het azc-terrein aan de Bonke zit er in ieder geval bij.
[Alweer hetzelfde verhaal, maar nu voor NWF: De plannen waren gebaseerd op een eeuwig doorgaande economische groei, terwijl een kind weet dat het economisch systeem zoals we kennen, altijd golfbewegingen kent: Goede tijden, slechte tijden.]

De wethouder is ook nog bezorgd over de rijksuitkering die Leeuwarden na 2004 voor stedelijke vernieuwing zal krijgen.
Naar verwachting komt er veel minder geld dan voor de periode 2001-2004.
[Als je als gemeente toch niks beters weet te bedenken dan de bevolking het leven zuur maken door steeds de nog enigszins betaalbare woningen te slopen, wat ook een oorzaak is van de huidige lange wachttijden voor een goeddkoop huisje of flatje, is het ook maar beter dat je als gemeente niet zoveel sloopgeld toegeschoven krijgt. Ook in de economie geldt kennelijk: Ieder nadeel heeft z'n voordeel...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].